Politiikka

Työryhmä esittää: Lapsi voi asua vuorotellen molempien vanhempien luona

Lehtikuva/ Heikki Saukkomaa
Työryhmä kirjaisi lakiin vanhemman velvollisuuden pitää yllä lapsen suhteita läheisiin kuten isovanhempiin.
Lehtikuva/ Heikki Saukkomaa
Työryhmä kirjaisi lakiin vanhemman velvollisuuden pitää yllä lapsen suhteita läheisiin kuten isovanhempiin.
Lehtikuva/ Heikki Saukkomaa
Työryhmä kirjaisi lakiin vanhemman velvollisuuden pitää yllä lapsen suhteita läheisiin kuten isovanhempiin.

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa uudistuksia lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaan lakiin. Ehdotuksilla parannettaisiin lapsen oikeutta osallistua häntä koskevien asioiden käsittelyyn ja korjattaisiin lakia vastaamaan yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia, kuten perheiden monimuotoistumista.

Tavoitteena on myös nopeuttaa oikeudenkäyntejä ja keventää menettelyjä riidattomissa asioissa. Lain uudistaminen on kirjattu hallitusohjelmaan.

Työryhmän tehtävänä oli laatia oikeusministerille ehdotus lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain muutostarpeista.

Lakiin ehdotetaan säännöksiä, joiden mukaan vanhemmat voisivat sopia tai tuomioistuin voisi päättää, että lapsi asuu vuorotellen molempien vanhempiensa luona. Nykyisin laissa ei ole mainintaa vuoroasumisjärjestelyistä.

Laissa kiellettäisiin epäasiallinen vaikuttaminen lapseen.

Tarkoituksena on puuttua nykyistä selvemmin huoltajien velvollisuuteen vaalia lapselle läheisiä ihmissuhteita.

Tapaamisoikeus voisi olla myös lapsen ja hänelle erityisen läheisen henkilön välille. Erityisen läheinen suhde on voinut muodostua esimerkiksi isovanhempaan, sijaisvanhempaan taikka vanhemman entiseen puolisoon.

Työryhmä ehdottaa useita toimia, joilla pyritään nykyistä tehokkaammin ehkäisemään vieraannuttamisesta tai muusta tapaamisoikeuden estämisestä johtuvia ongelmatilanteita. Vieraannuttamisella tarkoitetaan yleensä vanhemman käyttäytymistä tavalla, joka vaikeuttaa lapsen ja toisen vanhemman välistä vuorovaikutussuhdetta.

Laissa kiellettäisiin epäasiallinen vaikuttaminen lapseen.

Lapsen oikeuteen tulla kuulluksi ja osallistua häntä koskevien asioiden käsittelyyn ehdotetaan parannuksia. Tuomioistuin voisi käyttää kuulemisessa apuna asiantuntija-avustajaa, jonka tehtävänä olisi ennen kaikkea varmistaa se, että kuuleminen tapahtuu lapsiystävällisellä tavalla.

Lapsenhuoltolain uudistaminen on lausunnolla lausuntopalvelu joulukuun alkuun asti, minkä jälkeen päätetään asian jatkovalmistelusta.

Jakoa

Jaa tämä artikkeli

Viikon 38 Demokraatti
ANI SUORASUU - Ann Selinille ei ryppyillä
VARAA PAREMPAAN - Eveliina Heinäluoma haluaa herättää puolueet Helsingissä
KUIN ERI PLANEELTA - SDP:n ja hallituksen sote-linjat eivät kohtaa
Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat