Politiikka

Työryhmä julkaisi alustavat luonnokset soten valinnanvapausmallista – 2-vaiheinen, toteutuisi täysin vasta 2023

Getty Images
Getty Images
Getty Images

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta valmisteleva projektiryhmä on käsitellyt tänään kokouksessaan alustavia virkamiesehdotuksia asiakkaan valinnanvapausmallista. Ehdotukset julkaistiin kokouksen jälkeen sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön alueuudistus.fi -verkkopalvelussa.

Tiedotteen mukaan ehdotukset ovat alustavia luonnoksia, eivätkä ne ole olleet poliittisessa käsittelyssä.

Luonnosten mukaan asiakas voisi valita suoraan tiettyjen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajan. Asiakas voisi saada palvelutarpeen arvioinnin jälkeen asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin ja valita palveluntuottajan.

Valmisteluryhmä ehdottaa asiakkaan valinnanvapauden huomattavaa laajentamista kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2019 parannettaisiin perustason hoitoon pääsyä asiakkaan suoraan valittavilla palveluilla.

Asiakas voisi valita suoraan palveluntuottajan, omatiimin, joka tarjoaa kertaluonteista tai toistuvaa sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvontaa, ohjausta ja vastaanottopalveluita.

Toisessa vaiheessa vuoden 2021 alusta valinnanvapauden palveluvalikoima laajenisi. Tällöin mahdollisesti voitaisiin perustaa laajan palveluvalikoiman sosiaali- ja terveyskeskuksia.

Vaiheistamisella ehkäistäisiin projektiryhmän mukaan palvelujen keskittymistä suurille julkisille tai yksityisille palveluntuottajille

Valinnanvapauden piirissä olevia palveluja voisivat tarjota maakunnan palvelulaitoksen yhtiö, yksityinen palveluntuottaja tai kolmannen sektorin toimija.

Maakunnan palvelulaitos tuottaisi palveluja, jotka eivät ole asiakkaiden suoran valinnan piirissä. Näitä palveluja ovat esimerkiksi koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, äitiys- ja lastenneuvolapalvelut sekä laaja ympärivuorokautinen päivystys ja monet erityistason palvelut samoin kuin sosiaalihuollon viranomaispäätökset.

Valmisteluryhmä ehdottaa, että omatiimien palveluntuottajat saisivat kiinteän korvauksen, joka perustuisi listautuneiden asiakkaiden määrään ja tarvittaessa asiakkaan hyvinvointiriskiin. Korvausta täydennettäisiin hoidon ja palvelun onnistuneisuuden perusteella maksettavilla kannustimilla ja heikkoihin tuloksiin liittyvillä sanktioilla. Joissakin palveluissa voitaisiin käyttää myös osittain suoriteperusteisia korvauksia.

Valmisteluryhmän mukaan valinnanvapaus olisi täysimääräisenä käytössä vasta vuonna 2023.

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelusta vastaava valtioneuvoston yhteinen alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti on julkaissut projektityöryhmän hahmotelmasta tänään videoblogin.

– Tänään keskusteltu hahmotelma on perusta virkamiesjatkovalmistelulle. Tästä ei ole käyty vielä lainkaan poliittista keskustelua. Hallitus tulee aikanaan, marraskuun loppuun mennessä käsitellessään säädösehdotuksia ottamaan yksityiskohtaisemmin kantaa Suomessa toteutettavaan valinnanvapauteen, Pöysti sanoo sosiaali- ja terveysministeriön YouTubessa julkaisemalla videolla.

Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat