Politiikka

Tytti Tuppurainen: ”Lisääntyvää haittaverotusta on käytettävä päästöjen vähentämiseen ja ympäristönsuojelun rahoittamiseen”

Istock
Istock

YK.n alaisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n eilen julkaistu ilmastoraportti on Demarinaisten mukaan viimeinen muistutus siitä, että ilmastonmuutoksen torjuminen on otettava tosissaan. Raportin mukaan ilmaston lämpeneminen on pysäytettävä 1,5 asteeseen, jotta jäätiköt ja edes  osa koralliriutoista saataisiin pelastettua. Tämä vaikuttaisi myös merenpinnan nousuun ja tällöin 10 miljoonaa ihmistä vähemmän altistuisi nousun aiheuttamille riskeille.

Demarinaisten kannanoton mukaan ympäristövaikutukset on huomioitava kaikessa päätöksenteossa ja haittavaikutuksien syntyä luonnolle on estettävä. Kaivosten-, turpeen- ja soranoton tiedetään vaikuttavan laajoilla alueilla eläimistön ja kasviston muutoksiin. Vaikuttavuustutkimuksilla on estettävä, että lajistojen monimuotoisuus ei romahda teollisuuden kustannuksella.

Demarinaiset huomauttavat, että järvien kalakantojen häviämiseen on vaikuttanut äyriäislajiston muuttuminen suolaantumisen, raskasmetallien ja ympäristömyrkkyjen takia. Ihmisten sairastumisalttius kasvaa, kun monipuolisen ja puhtaan ravinnon saanti on uhattuna.

Tytti Tuppurainen.

”Lainsäädäntö on saatava tasolle, jolla estetään Talvivaaran tyyppisten kaivosalueiden ja turpeen- tai soranottoalueiden aiheuttamat haitat. Yhdenkään kaivoshankkeen tai muun luonnon monimuotoisuutta heikentävän suunnitelman ei tule edetä, ennen kuin on varmistettu niiden vaikutukset pohjavesiin ja elinympäristöön. On varmistettava ympäristötuhojen ehkäisy jo ennakkoon”, Demarinaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Tytti Tuppurainen painottaa.

Järjestön mukaan kaivoslakia on muutettava siten, että luonnonvarojen hyöty jää ensisijaisesti yhteiskuntamme käyttöön. Vesien rehevöitymiskehitystä on myös hidastettava. Pohjavesien ja maaperän tila on Demarinaisten mukaan turvattava vahvalla kansainvälisellä yhteistyöllä ja haitallisten aineiden päästöjen ehkäisyllä.

”Lyhytnäköinen voitontavoittelu ei saa mennä ympäristönsuojelun edelle. Lisääntyvää haittaverotusta on käytettävä päästöjen vähentämiseen ja ympäristönsuojelun rahoittamiseen. Ympäristövastuusta on huolehdittava tuotantoketjun alusta aina loppukäyttäjään asti.”, Tuppurainen sanoo.

Jakoa

Jaa tämä artikkeli

Viikon 49 Demokraatti
KEVYET TULOKSET - Perustulokokeilu päättyy vuoden lopussa
LIISA JAAKONSAARI- Konkarimeppi kertoo oppineensa ainakin yhden asian -
TARKKA JA LENNON - Kirja-arvioissa muistelmia
Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat


Uusimmat