Internationellt

Ursprungsbefolkning skyddar hotade skogar

Foto: Mario Osava
Protester i Rio de Janeiro. Ursprungsbefolkningen kräver tydliga avgränsningar när det gäller mark som tillhör dem.
Foto: Mario Osava
Protester i Rio de Janeiro. Ursprungsbefolkningen kräver tydliga avgränsningar när det gäller mark som tillhör dem.
Foto: Mario Osava
Protester i Rio de Janeiro. Ursprungsbefolkningen kräver tydliga avgränsningar när det gäller mark som tillhör dem.

Ursprungsbefolkningar som skyddar värdefulla skogsområden som hotas av avverkning har på senare tid förlorat flera strider i Brasilien. Hoten kommer främst från jordbruk, gruvdrift och nya kraftverksdammar.

 

 

Den landyta som Brasilien har avsatt till ursprungsbefolkningar utgör de områden i Amazonas regnskog som har starkast skydd. Dessa utgör 22,3 procent av territoriet. Här har endast 1,6 procent av den totala avverkningen skett av den totala i regionen fram till 2016, enligt organisationen Instituto Socioambiental, ISA.

Andra skyddade områden har förlorat mycket mer skog även om avskogningen generellt har minskat kraftigt de senaste åren.

Brasilien har lovat att minska utsläppen av växthusgaser med 43 procent till 2030 jämfört med 2005 års nivåer. För att lyckas med det är det avgörande att skogen har ett starkt skydd.

Men mellan augusti 2016 och juli 2017 ökade avverkningen med 32 procent i områden i Amazonas regnskog som tillhör ursprungsbefolkningar, jämfört med föregående period. I hela regnskogen, som sträcker sig genom nio länder i Sydamerika, har dock avverkningen minskat med 16 procent.

−De förstör vår kultur och vår ekonomi genom att förstöra våra skogar. Vi försvarar skogarna eftersom de är vårt liv och vår visdom, säger Almir Narayamoga Suruí, ledare för suruifolket som består av 1 400 personer som lever i nordvästra Brasilien.

Förstörelsen har skett sedan början av 2016 genom olaglig skogsavverkning och genom småskalig och informell gruvbrytning av guld och diamanter på mark som tillhör suruifolket.

Ursprungsbefolkningens protester och de uppgifter de lämnat har inte lett till att regeringen agerat eller svarat, säger Almir Narayamoga Suruí.

Suruiledaren blev internationellt känd 2007 när befolkningen kontaktade Google Earth för att få hjälp med att freda sitt reservat från nybyggare och skogsskövlare.

Han misstänker att korruptionen i regeringen, som avslöjats under de senaste tre åren i samband med utredningar av federala åklagare, försvagar de myndigheter som borde bekämpa skogsskövling. Det gäller Ibama som är den brasilianska motsvarigheten till Naturvårdsverket och Funai, det statliga organ som arbetar för att stärka ursprungsbefolkningarnas rättigheter.

 

Ursprungsbefolkningen i viktig roll

Ivaneide Bandeira, som är projektkoordinator vid organisationen Kanindé, berättar att frågan splittrar suruifolket eftersom några av deras ledare har varit involverade i stöld av timmer i samarbete med Funai.

−Och Uru-Eu-Wau-Wau-folket står inför en ännu svårare situation, säger Ivaneide Bandeira till IPS.

De är en liten grupp som har minskat till följd av massakrer och epidemier som spritts av inkräktare under de senaste fyrtio åren. Nu försöker tusentals illegala jordbrukare ta över mark i deras områden i Rondônia.

−I Brasilien spelar ursprungsbefolkningens mark en viktig roll för att sätta stopp för avverkningen och för att skydda den biologiska mångfalden, säger Marcio Santilli, grundare av organisationen Instituto Socioambiental, ISA.

För att minska avverkningen borde statliga tillsynsorgan göra inspektioner, särskilt i tio av de områden som tillhör ursprungsbefolkningar och som är särskilt drabbade av avskogning, menar han.

−Förlusten av skogar leder till att floder torkar ut runt om i områden som tillhör ursprungsbefolkningar och det blir vanligare med bränder, säger Paulo Barreto vid miljöorganisationen Imazon.

Enligt folkräkningen 2010 tillhör 897 000 invånare i Brasilien ursprungsbefolkningar, vilket är 0,45 procent av landets totala befolkning. De områden som tillhör ursprungsbefolkningarna uppgår till 1,17 miljoner kvadratkilometer och motsvarar knappa 14 procent av landets yta. Dessa områden finns främst i regioner som är särskilt känsliga för temperaturökningar.

 

Skog har avverkats för att ge plats åt betesmarker i Alta Floresta vid kanten av Amazonas. Foto: Mario Osava/IPS

 

 

Delningar

Dela denna artikel

Viikon 41 Demokraatti
TIEDUSTELULAIN ABC - Mitä tavallisen ihmisen pitää tietää?
LÄHIÖELÄMÄÄ - Selma Vilhunen teki rosoisen nuoriselokuvan
TARJA HALONEN - YK:n tulisi toimia pienemmällä budjetilla
Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa


Senast