Mielipiteet

Vaivaako suomalaista terveydenhuoltoa tasa-arvoharha?

Lehtiä lukiessa tulee sellainen olo, että suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa nakerretaan monesta suunnasta. Sote-uudistuksen yhteydessä kaupalliset terveyspalveluyritykset ajavat asemiin, ostavat kuntien terveyskiinteistöjä ja jakavat läänityksiä uudessa palvelujärjestelmässä. Erityisesti oppositiopoliitikot ovat aiheesta huolissaan.

Terveyspalveluyrityksiä vastaan kamppaillessa on helppo ajautua tasa-arvoharhaan ja unohtaa suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden nykyiset kipupisteet. Universalismista huolimatta asiakasmaksut ovat jo nyt Suomessa korkeat ja palveluihin pääsy jakautuu epätasaisesti tulojen mukaan. Nykyisen mallin puolustaminen ei riitä, siitä pitää tehdä parempi.

Suomen perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Perustuslakivaliokunta on linjannut, ettei henkilön taloudellinen tilanne saa olla esteenä palveluihin hakeutumiseen. Lain kirjauksista huolimatta palvelujen yhdenvertainen saatavuus ei toteudu Suomessa. OECD on raportissaan todennut, että Suomessa on terveydenhuoltoon pääsyssä enemmän ongelmia kuin muissa Pohjoismaissa, ja haavoittuvassa elämäntilanteessa olevat ja pienituloiset jäävät usein ilman tarvitsemiaan palveluja. THL:n tutkimuksen mukaan nykyisin jo lähes kolmasosalla taloudellinen tilanne vaikeuttaa palvelujen saamista.

Asiakasmaksuja on nostettu usean vuoden ajan. Suomessa asiakasmaksut ovat lähtökohtaisesti korkeita. OECD:n selvityksen mukaan vuonna 2014 asiakasmaksujen osuus terveydenhuoltomenoista oli Suomessa 19,1 prosenttia, Ruotsissa 15,5 prosenttia, Norjassa 14,5 prosenttia ja Tanskassa 13,8 prosenttia. Samanaikaisesti lääkkeiden ja matkakustannusten omavastuuosuuksia on nostettu ja sosiaaliturvaetuuksiin on tehty leikkauksia.

Tehdyt päätökset ovat vaikeuttaneet pienituloisten ja paljon palveluja ja lääkkeitä käyttävien kotitalouksien taloudellista tilannetta. Monet jättävätkin tarvittavat lääkkeet ja palvelut hankkimatta. Sairauksista aiheutuneet kustannukset voivat nousta moninkertaisiksi, jos ihmiset jättävät korkeiden maksujen vuoksi hakematta apua sosiaali- ja terveysasioissa. Monilla maksut ovat johtaneet velkaantumiseen. Merkittävä osa kaikista perintään menevistä laskuista on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja.

Sote-uudistuksen yhteydessä vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että samalla uudistetaan myös palveluiden asiakasmaksut. Asiakasmaksujärjestelmän kokonaisuudistusta valmisteleva työryhmä tekee vuoden 2017 loppuun mennessä esityksen uudesta lainsäädännöstä. Uuden lainsäädännön puitteissa asia tulee maakuntavaltuutettujen päätettäväksi, kun uusi uljas aluehallinto aloittaa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista päättäminen ei ole pikkujuttu. Yhdenvertaisuuden ja kansanterveyden kannalta kohtuulliset maksut ovat kaikkein keskeisin asia. Jos palveluun ei ole varaa, sillä ei ole merkitystä tuottaako ne jatkossa maakunta, yksityinen yritys vai järjestö.

Jakoa

Jaa tämä artikkeli

Viikon 43 Demokraatti
UUSI DEMOKRAATTI - Poliittinen aikakauslehti
SÄIDEN ARMOILLA - Politiikan tuulet nostavat SDP:tä
MACRON JUPITER - Ranskan Kennedy
Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat


Uusimmat