MENY

Välkommen till nya Arbetarbladet!

Chefredaktörerna Mikko Salmi och Johan Kvarnström samarbetar gärna över språkgränsen.

ABL har genomgått en stor förändring i samarbete med tidningen Demokraatti.

 

Bästa läsare, besökare, kamrat. Du är nu inne på Arbetarbladets förnyade hemsidor. Layouten är nu snarlik den på Demokraatti.fi och syskonsajterna har blivit ömsesidigt sammanlänkande. De delar teknik och besökarna hittar smidigt från den ena sajten till den andra. Förhoppningen är att erbjuda er en på flera sätt modernare socialdemokratisk sajt.

 

– På det här sättet hoppas vi att bägge sajter får fler läsare. Den svenskspråkiga socialdemokratiska journalistiska profilen i Finland kan höjas samtidigt som bägge gynnas av mer trafik och bägge av nya infallsvinklar, kontakter, en del översättningar med mera, säger Johan Kvarnström, chefredaktör och ansvarig utgivare på Arbetarbladet.

 

– Den socialdemokratiska rörelsen har en väldigt betydelsefull samhällelig påverkan i Norden. Genom det här samarbetet får vi mer nordiska färger även till Demokraatti. Genom samarbetet förstärker vi vår internationella nyhetsbevakning, säger Mikko Salmi, chefredaktör och ansvarig utgivare på Demokraatti.

– Jag gläds redan i detta skede över det fint fungerande samarbetet med Arbetarbladet. Då en diskussion om socialdemokrati förs på andra inhemska språket öppnas nya perspektiv även på det politiska och journalistiska arbetet, fortsätter Salmi.

 

ABL och Demokraatti förblir givetvis två självständiga tidningar även om samarbetet intensifieras.

Nya ABL eftersträvar en starka nordisk profil, en fortsatt seriös satsning på både politiska nyheter, olika opinionstexter och på kultur.

– Som liten tidning vill vi skriva om sådant som annars försummas. I stället för en heltäckande bevakning har vi en kompletterande, angelägen och medveten bevakning utifrån de socialdemokratiska idealen, säger Kvarnström.

 

Till de tekniskt nya elementen hör ny layout, logon, tydliga länkar mellan Arbetarbladet och Demokraatti i översta balken på vardera hemsida, möjligheten att kommentera med Facebook-profil under artiklarna, taggar, alltså ämnesord gör det lättare att följa ett ämne eller artiklar från till exempel en bestämd plats. Vi börjar använda ämnesorden för alla artiklar från och med i dag.

De tekniska nyheterna ger oss skäl att samtidigt fundera på innehållet och vår vision. Vi tar gärna emot respons, tips och idéer. Våra kontaktuppgifter är följande:

 

E-post: arbetarbladet@gmail.com

Telefon: +358442406280

Adress: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

 

Kamratliga hälsningar,

Johan Kvarnström

MNESORD

Sitra: Revolutionen inom trafiken startar bland unga

Kuva: Foto: Pixabay
Största delen av finländarna anser det viktigt att handla på ett för miljön skonsamt sätt och speciellt unga är beredda att ändra sina färdsätt för att minska miljökonsekvenserna, visar en enkät som Sitra låtit göra. Unga är föregångare när det gäller att anlita nya färdsätt som grundar sig på delningsekonomi.

Lue lisää

MNESORD

Diskussion

Feldt-Ranta: Nordiska rådets president Britt Lundberg svek Finlands riksdag

Kuva: Jari Soini

– Jag är verkligen besviken, säger Maarit Feldt-Ranta efter att Nordiska rådets president Britt Lundberg (C) lagt den avgörande rösten mot finskans och isländskans ställning i rådet.

Lue lisää

Diskussion

”Nya alkohollagen inne på fel spår”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Motståndet mot starköl och alkoläsk i matbutiker och kiosker stöter på motstånd över partigränserna. På andra punkter välkomnas en förnyelse av alkohollagen med öppna armar.


Tisdagens remissdebatt i riksdagen gav tydliga signaler om att regeringen måste justera sin proposition om en ny alkohollag i varje fall vad gäller starkare drycker än mellanöl i andra butiker än Alko. I övrigt är så gott som alla ense om att lagen behöver förnyas och att det är välkommet med mindre byråkrati och ett avskaffande av övernitiska regleringar och olika rättighetsnivåer på utskänkningstillstånd.

Frågan om starköl ses som allt annat än försumbar trots goda aspekter av förnyelsen. Den är allvarlig i och med att starkare drycker i matbutikerna kan utgöra en folkhälsorisk. Till exempel sade Tuula Haatainen (SDP) att ölkonsumtionen ökar på ett lömskt sätt när matbutikerna kan sälja starköl på rea.

 

 

”Barnen som tar skada”

Även bland annat Nylands Socialdemokratiska Kvinnor avfärdar regeringens intentioner att tillåta försäljning av starköl och alkoläsk i butiker och kiosker.

– Det är barn och familjer som kommer ta skada allt mer och därmed ökar kostnaderna för och behovet av barnskydd. Redan i nuläget lever ungefär 100 000 barn i familjer där alkoholbruk åsamkar barnen skador. Finns det på regeringens agenda att öka barnens lidande eller är regeringen inte förtrogen med sitt eget förslag, frågar föreningens ordförande Anette Karlsson.

Hon säger att det framgår ur lagförslagets motiveringar att förnyelsen kommer påverka folkhälsan och öka skillnader i välbefinnande mer än ge de önskade effekterna på näringslivet.

Nylands Socialdemokratiska Kvinnor påminner om att totala mängden av skadliga följder av alkohol ökade i takt med totalkonsumtionen fram till 2008. Efter det fattades flera beslut om höjd alkoholskatt och alkoholreklamen begränsades, varpå både konsumtionen och skadorna minskade. Föreningen anser att regeringen borde ta till begränsning av tillgänglighet och marknadsföring, samt skattemässiga åtgärder, om den huvudsakliga målsättningen är att minska alkoholens negativa följder.

– Då alkoholpolitiska beslut fattas vore det bra att tänka på att barn och ungas alkoholbruk har börjat vända nedåt och alkoholkonsumtionen överlag har minskat. Den utvecklingen borde man hålla fast vid, säger vice ordförande Tarja Eklund.

Diskussion

Avgiftsfri utbildning på andra stadiet går hand i hand med förlängd läroplikt

Rebecca Åkers.

Medborgarinitiativet om avgiftsfritt andra stadie är en bra början och skapar en behövlig debatt, enligt Rebecca Åkers som fortsätter efterlysa en förlängd läroplikt.

Lue lisää

Diskussion

SDP föreslår avgiftsfri dagvård i Jakobstad

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen kommer på fullmäktigemötet den 2 oktober att inlämna en motion kring införandet av en avgiftsfri småbarnspedagogik i Jakobstad. Men nu söker man även stöd från de andra partierna.

 

– Vi vill samarbeta kring denna fullmäktigemotion. En avgiftsfri småbarnspedagogik är en så pass viktig social investering att vi är beredda att diskutera och kompromissa för att nå politisk enighet, säger fullmäktigeledamot Jacob Storbjörk.

 

SDP föreslår att en utredning genomförs kring införandet av en avgiftsfri småbarnspedagogik i Jakobstad. Därtill vill socialdemokraterna att staden stegvis inför en avgiftsfri småbarnspedagogik så att den vid slutet av denna mandatperiod omfattar 20 timmar per vecka för alla barn över tre år.

– Gratis dagvård ger alla barn jämlika möjligheter att ta del av den pedagogiska verksamheten. Därtill stärker det småbarnsfamiljernas levnadssituation på en mängd olika sätt. Att satsa på barn och ungdomar är helt enkelt att satsa på framtidens Finland, säger Storbjörk.

 

Storbjörk mejlade förra veckan alla de andra politiska partiernas företrädare kring möjligheten att samarbeta. Hittills har han inte fått några tydliga svar, men det finns gott om tid kvar.

– Många av de andra partierna sade i kommunalvalet att de vill genomföra en avgiftsfri dagvård. Nu är det upp till bevis helt enkelt, säger Storbjörk.

Diskussion