Nyheter

Välkommen till nya Arbetarbladet!

Chefredaktörerna Mikko Salmi och Johan Kvarnström samarbetar gärna över språkgränsen.
Chefredaktörerna Mikko Salmi och Johan Kvarnström samarbetar gärna över språkgränsen.
Chefredaktörerna Mikko Salmi och Johan Kvarnström samarbetar gärna över språkgränsen.

ABL har genomgått en stor förändring i samarbete med tidningen Demokraatti.

 

Bästa läsare, besökare, kamrat. Du är nu inne på Arbetarbladets förnyade hemsidor. Layouten är nu snarlik den på Demokraatti.fi och syskonsajterna har blivit ömsesidigt sammanlänkande. De delar teknik och besökarna hittar smidigt från den ena sajten till den andra. Förhoppningen är att erbjuda er en på flera sätt modernare socialdemokratisk sajt.

 

– På det här sättet hoppas vi att bägge sajter får fler läsare. Den svenskspråkiga socialdemokratiska journalistiska profilen i Finland kan höjas samtidigt som bägge gynnas av mer trafik och bägge av nya infallsvinklar, kontakter, en del översättningar med mera, säger Johan Kvarnström, chefredaktör och ansvarig utgivare på Arbetarbladet.

 

– Den socialdemokratiska rörelsen har en väldigt betydelsefull samhällelig påverkan i Norden. Genom det här samarbetet får vi mer nordiska färger även till Demokraatti. Genom samarbetet förstärker vi vår internationella nyhetsbevakning, säger Mikko Salmi, chefredaktör och ansvarig utgivare på Demokraatti.

– Jag gläds redan i detta skede över det fint fungerande samarbetet med Arbetarbladet. Då en diskussion om socialdemokrati förs på andra inhemska språket öppnas nya perspektiv även på det politiska och journalistiska arbetet, fortsätter Salmi.

 

ABL och Demokraatti förblir givetvis två självständiga tidningar även om samarbetet intensifieras.

Nya ABL eftersträvar en starka nordisk profil, en fortsatt seriös satsning på både politiska nyheter, olika opinionstexter och på kultur.

– Som liten tidning vill vi skriva om sådant som annars försummas. I stället för en heltäckande bevakning har vi en kompletterande, angelägen och medveten bevakning utifrån de socialdemokratiska idealen, säger Kvarnström.

 

Till de tekniskt nya elementen hör ny layout, logon, tydliga länkar mellan Arbetarbladet och Demokraatti i översta balken på vardera hemsida, möjligheten att kommentera med Facebook-profil under artiklarna, taggar, alltså ämnesord gör det lättare att följa ett ämne eller artiklar från till exempel en bestämd plats. Vi börjar använda ämnesorden för alla artiklar från och med i dag.

De tekniska nyheterna ger oss skäl att samtidigt fundera på innehållet och vår vision. Vi tar gärna emot respons, tips och idéer. Våra kontaktuppgifter är följande:

 

E-post: arbetarbladet@gmail.com

Telefon: +358442406280

Adress: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

 

Kamratliga hälsningar,

Johan Kvarnström

Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa