MENY

Var tredje 54–62-åring överväger att arbeta som pensionär

Kuva: Foto: Pixabay

Speciellt företagare, högutbildade och de som är oroade för hur de ska klara sig ekonomiskt överväger arbete vid sidan av pensionen, enligt en ny undersökning.

 

Arbete vid sidan av pensionen intresserar finländarna mer än tidigare. Rentav var tredje 54–62-åring överväger att arbeta under sina kommande pensionsår. Det gäller i synnerhet företagare, högutbildade och dem som är oroade för hur de ska klara sig ekonomiskt på pensionen.

Nationalekonom Sanna Tenhunen på Pensionsskyddscentralen (PSC) har forskat i finländarnas pensionsplaner och anser att intresset för att arbeta har ökat betydligt bland de äldre i arbetslivet.

– Om önskemålen att arbeta förverkligas ens delvis, kommer det inom de närmaste åren att bli mycket allmännare att arbeta vid sidan av att få pension. Enligt PSC:s statistik arbetade endast var tionde ålderspensionstagare vid sidan av pensionen för några år sedan, säger Tenhunen.

Enligt Tenhunen är framtida pensionstagare i synnerhet intresserade av att arbeta då och då.

 

Sextioåringarna mest intresserade

De som oftare än genomsnittet överväger att arbeta är 60–62-åringar, personer med högskoleexamen och företagare.Bland dem som svarat urskiljs också en grupp som är oroad för sin ekonomi: en dryg tredjedel uppger att de överväger att arbeta av ekonomiska skäl.

– De som bedömer sin ekonomi som svag eller måttlig är mera intresserade att fortsätta arbeta som pensionärer än de som bedömer att de kommer att klara sig bra ekonomiskt, säger Tenhunen.

De som mera sällan än genomsnittet överväger att arbeta vid sidan av pensionen är anställda inom den offentliga sektorn, de som oroar sig för sin hälsa och de vilkas partner inte arbetar.

 

Sju procent intresserade av partiell ålderspension

Mer än hälften av de som svarade på enkäten trodde att de skulle gå i pension exakt vid sin egen pensionsålder. Finländarna är emellertid också intresserade av att gå flexibelt i pension. Cirka var sjätte trodde sig gå i pension före sin egen pensionsålder och en dryg fjärdedel efter sin egen pensionsålder.

– Sju procent av dem som svarat uppger att de är intresserade av partiell ålderspension.Litet mindre än hälften tror inte att de kommer att utnyttja möjligheten till denna nya pensionsform, säger Tenhunen.

Ungefär en tredjedel bedömer att de skulle fortsätta arbeta antingen på heltid eller på deltid, om de tar ut partiell ålderspension.De som har utbildning på andra stadiet eller högre utbildning på lägsta nivå överväger oftare än genomsnittet att arbeta vid sidan av partiell ålderspension.Företagarna visar sig som en grupp som klart mera än de andra överväger att arbeta vid sidan av partiell ålderspension.

PSC:s enkätundersökning besvarades av 2 179 personer.Enkäten gjordes ca ett halvt år innan pensionsreformen trädde i kraft år 2017.

Diskussion

Året som gått med Arbetarbladet

Finlands jubileumsår har varit minst sagt händelserikt även för SDP och ABL som önskar alla en fridfull Jul och gott nytt år och återkommer i januari! Men först är det dags för en sammanfattning.

Lue lisää

Diskussion

Lipponen om dagens språkpolitik: Det här är ohållbart!

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

– Det är en minoritet som tycks bestämma, kommenterade Paavo Lipponen regeringens språkpolitik i samband med att den nya FSD-historiken diskuterades i Helsingfors på luciadagen.

Lue lisää

Furstenborg: Facket behövs!

Kuva: Foto: Henrik Helenius
Hagnäs torg med dess många fackförbundskontor är en mycket bekant plats för Jan Furstenborg.

Facket behövs nu och i framtiden. Fackföreningsrörelsen måste alltid också vara beredd att förnya sig. Man ska vara beredd att acceptera förnyelse men också själv skapa nytt. Det säger Jan Furstenborg, finlandssvensk facklig veteran och numera aktiv pensionär.

Lue lisää

Diskussion

Viktigt att låta finskspråkiga tala svenska

Kuva: Foto: Caroline Lång
Rebecca Åkers, ordförande för FSUD, ställde frågor kring svenskans historia, nutid och framtid till forskaren Kjell Herberts.

Det råa debattklimatet och domänförlusterna ser ut att hota svenskan i Finland. Finns det en överlevnad för tvåspråkigheten? Det diskuterades på ABL:s och FSUD:s evenemang ”Hotad? – en barkväll om finlandssvenskan”.

Lue lisää