Internationellt

Världen beräknas ha 200 miljoner klimatmigranter år 2050

Pixabay
Pixabay
Pixabay

Klimatförändringarna kommer att tvinga många människor att bege sig från sina hem. Ingen vet exakt hur många som kommer att drabbas, men en vanlig bedömning är att det kan handla om 200 miljoner människor år 2050. Det är lika många som det totala antalet migranter som finns i världen i dag.

En mer pessimistisk bedömning är att upp emot en miljard människor år 2050 kan befinna sig på flykt undan torkor, översvämningar, extrema väderfenomen, förstörda naturtillgångar, utarmade jordar och uttjänta vattentillgångar. Det skulle betyda att var nionde människa på jorden tvingats överge sitt hem för andra marker inom eller utom sitt eget land.

Det finns inga exakta vetenskapliga bedömningar av hur många klimatmigranter världen kan förvänta sig 2050. Uppskattningarna varierar mellan 25 miljoner och upp till 1 miljard. Men enligt en studie från Institute for Environment and Human Security vid FN:s universitet är den vanligaste uppskattningen att det kommer att handla om närmare 200 miljoner människor.

Andra organisationer, som Norska flyktingrådet, NRC, bedömer att en människa varje sekund tvingas överge sitt hem på grund av en katastrof. Enligt NRC tvingades hela 19,2 miljoner människor på flykt undan naturkatastrofer i 113 länder bara under 2015. Det är enligt NRC en siffra som är betydligt högre än antalet personer som tvingades fly från krig och konflikter.

Samtidigt varnar NRC för att framtidens klimatförändringar bara kommer att leda till kraftigare och fler naturkatastrofer.

Även FN:s migrationsorgan IOM bedömer att det kommer att finnas 200 miljö- och klimatmigranter i världen år 2050, människor som tvingats överge sina hem permanent eller tillfälligt. En stor andel av dessa beräknas komma från kustnära områden. I en tidigare intervju med IPS påpekade FN-organets generaldirektör William Lacy Swing att politiska kriser och naturkatastrofer är de främsta orsakerna till den migration som förekommer i världen i dag.

– Det har aldrig funnits lika många komplexa och fortsatt pågående humanitära nödlägen som det gör nu. I dag finns det 40 miljoner människor som har tvingats bort från sina hem och 20 miljoner flyktingar, det är det högsta antalet människor som är rotlösa sedan andra världskriget, sade han.

En annan varning kommer från FN:s organ mot ökenspridning, UNCCD, som beräknar att närmare 135 miljoner människor kan ha tvingats överge sina marker 2045 på grund av förstörda jordar och ökenspridning. Varje år går upp emot tolv miljoner hektar bördiga marker förlorade på grund av ökenspridning och torkor, enligt UNCCD. Organet slår även fast att fler människor dör av torka än av alla andra klimatrelaterade naturkatastrofer.

Enligt UNCCD har 40 procent av de inhemska konflikter som brutit ut under de senaste 60 åren varit kopplade till en kamp om naturresurser.

Antalet internationella migranter i världen har stigit på senare år. Enligt FN ökade antalet från 222 till 244 miljoner mellan 2010 och 2014. UNCCD menar att när människor förlorar sina bördiga jordar så leder det till att de tvingas till riskfyllda livsval. Förstörda åkermarker är därför en orsak till att människor tvingas flytta från sina hem.

Delningar

Dela denna artikel

Viikon 7 Demokraatti
VUODEN VALTUUTETTU - Minna Räsänen vei pisimmän korren
MINÄ-MINÄ-ERO! - Sipilä otti ja lähti
NORJA - Hoitotyön onnela
Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa


Senast