reijo_frank

Kolumni

Jermu Laine

Kirjoittaja on entinen SDP:n kansanedustaja ja kolminkertainen ministeri.

Venäjän motiivit eivät välttämättä ole aina aggres­siivisia, mutta lännen taipumus on nähdä ne mahdollisimman vallanhaluisessa valossa

Francis Fukuyama – Yhdysvaltain historiallisen todellisuuden strateginen ammattiarvioija – eritteli poikkeuksellisella syvällisyydellä ja tarkkanäköisyydellä kylmän sodan päättymisen todellisuutta kirjoituksessaan jo vuonna 1994.

Fukuyama kirjoitti, että USA:n haukat ja kyyhkyt olivat saavuttanet yhteisymmärryksen siitä, että oli ollut naivia odottaa kommunismin konkurssin merkitsevän maailman kääntymistä demokratiaan. Vain neljä vuotta kylmän sodan päättymisestä unelma ”maailmankylästä” pakeni horisontin taakse; näköpiiriin tulivat polarisoitumisen elpymysilmiöt.

Räikeyksiä alkoi levitä etnisinä puhdistuksina ja atavistisina kansalliskiihkoina. Balkanista oli tullut jälleen ruutitynnyri, jota se oli ollut ennen ensimmäistä maailmansotaa.

Fukuyama käsitteli 1994 muun ohella Ukrainan tilannetta hätkähdyttävän kaukonäköisesti.

Kansallistunnon voimistumiseen perustuva kiihko on herännyt uudelleen henkiin laajalti Itä-Euroopassa eli Neuvostoliiton entisissä lähinaapureissa ja selvästi myös itse Venäjällä. Kulttuuriasiantuntijat osoittavat, että ennakkoluuloihin ja kansallisen itsetunnon paineisiin perustuvat vihanpurkaukset eivät ole suinkaan tuntemattomia Länsi-Euroopassakaan.

Fukuyaman mielestä presidentti George Bushin profetoimaa ”uutta maailmanjärjestystä” ei ole tullut, sen sijaan maailma on nyt paljon vaarallisempi ja epävarmempi kuin kylmän sodan vallitessa. Mutta Fukuyama ei täysin yhdy pessimistien epätoivoon.

Fukuyama käsitteli 1994 muun ohella Ukrainan tilannetta hätkähdyttävän kaukonäköisesti ja siihen liittyvää Venäjän ongelmaa luovalla tuoreudella. Hän näki, että Jugoslavian tapahtumat ovat jonkinlainen ennakkotapaus. Entisessä Neuvostoliitossa ja sen lähinaapureissa orastavat tulevaisuusodotukset ja hallitsemattomat kansallistunnot luovat ristiriitoja, jotka kehittyvät konflikteiksi.

Fukuyama ennakoi profeetallisesti, että ainoan todella vakavan uhan Euroopan turvallisuudelle tulee muodostamaan Venäjän ja Ukrainan keskinäisen tilanteen kehitys. Tätä jatkuvasti ajankohtaista kysymystä ei pidä jättää huomiotta. Näin Fukuyama jo 1994.

Venäjän motiivit eivät aina näyttäydy yksiselitteisinä

Joulukuussa 1991 enemmistön muodostamat kymmenen miljoonaa Ukrainassa asuvaa etnistä venäläistä äänesti riippumattoman Ukrainan puolesta, nimenomaan sillä perusteella, että itsenäisellä Ukrainalla olisi paremmat mahdollisuudet talou­dellisten reformien toteuttamiseen kuin Venäjään sidottuna olevalla maalla.

Fukuyama kirjoittaa: ”Näitä odotuksia kyvyttömät entiset kommunistit eivät pystyneet toteuttamaan. On vain ajan kysymys, milloin Ukrainan etniset venäläiset päättävät, että olisi parempi liittyä takaisin Venäjään.” Tällaisessa tapauksessa Venäjä joutuisi pahempaan kuin kiusalliseen tilanteeseen: selän kääntäminen näille venäläisille ei olisi ajateltavissa.

Suorasukaisena realistina Fukuyama sanoo sen, mitä kliseemäisessä Ukraina-keskustelussa on meidän päiviimme asti jätetty selkokielellä sanomatta. ”Ukrainan hajoaminen olisi helpompaa käsitellä, jos Venäjästä kehittyisi autoritäärinen ja aggressiivinen. Yhdysvallat yksinkertaisesti vastustaisi Venäjän voimakkaita pyrkimyksiä vetää Ukraina uudelleen puoleensa; näin tietenkin palaisimme onnettomaan mutta meille tuttuun Eur-Aasian polarisoitumiseen. Tämä synnyttäisi nykyistä paljon suurempaa ymmärtämystä sille, että Unkari, Puola ja muut uhanalaiset Itä-Euroopan maat otettaisiin Naton jäseniksi.”

Fukuyaman mukaan USA:n ulkopoliittinen ”uhka” olisikin siinä, että Venäjä ei sittenkään välttämättä tule olemaan kyllin aggressiivinen, vaan uudistushakuinen reformivaltio. Yhdysvaltalaista yleistä mielipidettä olisi mahdotonta saada tukemaan vaihtoehtoa, jonka päätepisteenä olisi tasavahvan, vakaan ja demokratiaan sitoutuvan eur-aasialaisen rinnakkaisimperiumin syntyminen. Historian viekkautta vai ironiaa: mieluummin heikko ja epäluuloja herättävä Venäjä kuin nopeaa talouskasvua toteuttava ja demokraattisia instituutioita vankistava kilpaileva suurvalta?

Venäjän motiivit eivät aina näyttäydy yksiselitteisinä. Ne eivät välttämättä ole aina aggres­siivisia, mutta lännen taipumus on nähdä ne mahdollisimman vallanhaluisessa valossa. Näiden asenteiden paineessa on erittäin hankalaa osoittaa Venäjää kohtaan pehmeyttä ja suostuvaisuutta, jotta se voisi saavuttaa takaisin entisen imperiuminsa.

”Tällaisessa tilanteessa USA saattaisi joutua ajetuksi rikkomaan välit kömpelön mutta kuitenkin modernisoituvan Venäjän kanssa. Vetäisiköhän Yhdysvallat silloin hätäisesti ja tarpeettomastikin maton Venäjän demokraattisen kokeilun polulta”, Fukuyama kirjoitti.
Mutta siirtymäkauden rauhattomuutta ei pidä nähdä pysyvänä ilmiönä. Ääritapaukset on taltutettavissa ajan kanssa. Maailmassa on kaiken aikaa myös paljon ja yleisesti järjestystä ja kehitystä eteenpäin vieviä voimia.

Jermu Laine

Kirjoittaja on entinen SDP:n kansanedustaja ja kolminkertainen ministeri.

Kolumni

”Kahden päivän kokoustelun lopputulos jäi lässähdykseksi” – SDP:n Kiuru: Miksi ennuste tuli vasta nyt tietoon?

Kansanedustaja Krista Kiurun (sd.) mukaan hallituksen kaksipäiväisen kehysriihen päätökset eivät vahvista luottamusta hallituksen toimintakykyyn.

Hallituksen tavoitteena piti olla puolivälin etapissaan tarkastella talous- ja työllisyystavoitteita sekä tehdä tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä.

Hallituksen tavoitteena on ollut nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin vuonna 2019 ja lisätä työllisten määrää 110 000 henkilöllä.

– Sekä oppositio että talouspolitiikan asiantuntijat ovat moneen kertaan varoittaneet, että nämä tavoitteet eivät ole toteutumassa ilman merkittäviä lisätoimia. Muun muassa Suomen Pankin maaliskuun ennusteen mukaan työllisten lisäys on jäämässä 55 000:een vuosina 2015-2019, sanoo Kiuru.

– Kahden päivän kokoustelun lopputulos jäi lässähdykseksi. Hallitus ei esittänyt juuri mitään uusia toimia työllisyyden parantamiseksi suurista puheista huolimatta. Ainoa uskottavia työllisyysvaikutuksia sisältävä uudistus liittyy varhaiskasvatusmaksujen alentamiseen.

Hallitus jää omasta tavoitteestaan 65 000.

Tänään tuli tietoon valtiovarainministeriön uusin ennuste, minkä mukaan työllisyysaste on 70 prosenttia vuonna 2019.

– Valtiovarsinministeriö totesi tänään, että työllisten määrä kasvaa vain 45 000:lla vuosina 2015-2019. Hallitus jää omasta tavoitteestaan 65 000.

– Ihmettelen, miksi tulokset alkuviikon punnerruksesta jäivät näin laihoiksi, kun hallituksella käytössä ollut ennuste hallituksen omien tavoitteiden toteutumisesta on näin musertava?

Kiuru kysyy, miksi ennuste tuli vasta nyt tietoon, pari kolme päivää kehysriihen päättymisen jälkeen.

Kolumni

posti-yritys

Kansanedustaja: Milloin ministeri aikoo lopettaa moraalittomuuden?

SDP:n kansanedustaja Satu Taavitsainen jätti kirjallisen kysymyksen tuoreelle omistajaohjauksesta vastaavalle elinkeinoministeri Mika Lintilälle (kesk.).

– Suomen Posti on päättänyt siirtää MSM-koneiden koodaustyötä Hollannin Postin tehtäväksi ja näin koodaustyö tehdään vastedes Filippiineillä, sanoo Taavitsainen.

MSM-lajittelukoneilla postit lajitellaan valmiiksi jakelujärjestykseen osoitteiden automaattisen tunnistusjärjestelmän avulla. Jos lajittelukoneen optinen luenta ei tunnista lähetyksen vastaanottajan osoitetietoja riittävän tarkasti, lähetyksen kuva siirtyy koodaustyöasemalle, jossa ihminen täydentää kuvan perusteella tunnistamatta jääneet osoitetiedot. Täydennetty osoitetieto välitetään takaisin lajittelukoneelle.

Taavitsainen kertoo koodaustyön siirtämisen koskevan Helsingin ja Kuopion lajittelukeskuksia ja siirto aiotaan toteuttaa kesäkuussa.

– Filippiineillä palkka on noin 200 euroa kuukaudessa eli halvan työvoiman käyttö houkuttaa valtion 100 % omistamaa yhtiötä näin toimimaan. Mielestäni tämä on täysin moraalitonta ja vastoin maan hallituksen työllisyystavoitteita. Kysyn ministeriltä aikooko hän ohjata Postin perumaan päätöksensä, sanoo Taavitsainen.

– Koodaustyöt ovat olleet erittäin hyviä työpaikkoja osatyökykyisille ja tästä on vieläpä valtiolla kärkihankekin menossa: Osatyökykyisille tie työelämään. On pöyristyttävää, että valtion 100 % omistama yhtiö aikoo toimia maan hallituksen tavoitteita ja kärkihanketta vastaan.

– Ministerin tulee ohjata Posti oikealle uralle toteuttamaan valtion työllisyystavoitetta ja noudattamaan hyvää työnantajapolitiikkaa ja korkeaa moraalia ja eettisyyttä toiminnassaan, linjaa Taavitsainen.

– Posti takoo hyvää tulosta ja maksaa osinkoja valtiolle tänä vuonna 60 miljoonaa. Verirahoilta ne kuulostavat, kun katsoo millä keinoilla tulos näköjään tehdään. Toivon ministerin kertovan Postin johdolle, ettei ole oikein ulkoistaa töitä halpamaihin, vaan on oikein työllistää ihmisiä Suomessa.

posti-yritys

Kolumni

kepu-ministeri

Uusi maatalousministeri: Kaupan omat merkit häiriköitä

Tuore maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) pitää ruokakauppojen omia tuotemerkkejä markkinahäirikköinä. Hänestä ne luovat epäoikeudenmukaisuutta ja epätasapainoa elintarvikkeiden tuotantoketjuun.

Kaupan omien tuotemerkkien kohdalla esimerkiksi kustannusjako ketjun sisällä on yksissä käsissä, eikä kukaan muu sitä tiedä. Lisäksi kauppojen omat brändit hyötyvät Lepän mukaan alkuperäisten merkkien tuotekehityksestä ansiotta.

– Yksi taho voi napata tuosta vain toisen kehittämän konseptin ja brändin ja tehdä omalla merkillään samaa tuotetta pikkuisen nimeä muuttamalla. Se on kaikkea muuta kuin reilua, Leppä sanoo STT:n haastattelussa.

Hänestä tällaisella toiminnalla vain heikennetään alkuperäisiä brändejä. Tästä on haittaa etenkin elintarvikkeiden viennille, mitä ministerin mukaan tulisi nyt pystyä lisäämään.

– Kun siellä viennissä ei muuten Pirkalla pärjätä, vaan siellä pärjätään brändeillä, hän sanoo.
Leppä edellyttää, että elintarvikeala muuttaa toimintamalliaan kaupan brändien osalta. Häntä harmittaa, että kauppa on kiinnostunut vain hinnasta, eikä laatukriteereitä pidetä riittävän tärkeinä.

– Yhä enemmän kuluttajat kuitenkin miettivät, mitä syövät.

Keskusta valitsi Lepän eilen uudeksi maa- ja metsätalousministeriksi. Aiemmin salkkua hoiti Kimmo Tiilikainen, jolle jäi ympäristöasiat.

Leppä, 57, on pitkän linjan keskustapoliitikko, jolla on itselläänkin maatila.

Saila Kiuttu

kepu-ministeri

Kolumni

Sipilän hallituksen toimet uhkaavat jälleen Suomen sijoitusta – ensin meni sananvapaus, seuraavaksi…

Sipilän hallitus on saamassa kolme uutta miesministeriä 5.5. alkaen. Jatkossa hallituksessa on 12 miesministeriä ja 5 naisministeriä.

Kun perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.) ja kansanedustaja Annika Saarikko (kesk.) suorittavat kesällä salkunvaihdon, suhdeluku on 11/6.

Toimittajat ilman rajoja -järjestö tiputti Suomen juuri lehdistönvapauden kärkipaikalta kolmanneksi. Syynä on pääministeri Juha Sipilän Yleen kohdistama painostus. Seuraavaksi voidaan lähteä odottelemaan sitä, että Suomen sijoitus laskee erilaisissa tasa-arvoindekseissä.

Toki ne tietenkin aina vaikuttavat, jos yksi mittari laskee voimakkaasti.

Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Eeva Raevaara vahvistaa, että näin voi käydä.

– Esimerkiksi Euroopan neuvosto, Maailman talousfoorumi, YK ja EU seuraavat asiaa. Juuri olemme tarkistamassa Euroopan neuvoston raporttia, jossa tarkastellaan päätöksenteon tasa-arvoa muun muassa hallituksen sukupuolijakauman osalta.
Euroopan tasa-arvoinstituutilla (EIGE) on tasa-arvoindeksi, jota he päivittävät kahden vuoden välein. Se on tulossa taas tämän vuoden syksyllä.

Vaikka tasa-arvoindeksiin vaikuttavat monet muutkin asiat, Raevaara sanoo pitävänsä mahdollisena, että Suomen sijoitus putoaa eri indekseissä ministeripäätöksen takia.

– Toki ne tietenkin aina vaikuttavat, jos yksi mittari laskee voimakkaasti. Meillä on Suomessa 2000-luvulta ollut tasaista, on ollut 40 prosenttia ja joskus jop 60 prosenttia naisia hallituksessa, niin siinä kontekstissa tämä näkyy muutoksena.
5.5. jälkeen hallituksessa on alle 30 prosenttia naisministereitä.

Kehityssuunta on huono.

– Se paljonko naisia on hallituksessa, on indikaattori tai mittari, jota seurataan kansainvälisesti ja EU-tasolla koko ajan. Jos on heittoa alas tai ylöspäin, se helposti huomataan.

– Myös Pohjoismaista ollaan kiinnostuneita, miten me pärjätään, kun on tavallaan totuttu siihen, että olemme hyvässä asemassa tasa-arvomittareilla, Raevaara sanoo.

Tasa-arvovaltuutetun sijainella Anja Nummijärvellä on selvä kanta hallituksen naisministerien määrän vähyyteen.

– Kehityssuunta on huono.

– Naisten suhteellisen vahva osallistuminen yhteiskunnaliseen päätöksentekoon on yksi asia, joka on kansainvälisesti nostettu esiin, kun on osoitettu, että Suomi toteuttaa suhteellisen hyvin tasa-arvoa. Toki on tärkeää, että niin merkittävässä elimessä kuin Suomen hallituksessa toteutuisi paremmin tasa-arvo, Anja Nummijärvi jatkaa.

Hallitus päätti myös, ettei se lähde toteuttamaan tai edes selvittämään perhevapaauudistusta.

Paraikaa isyysvapaalla oleva tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara on nostanut omissa haastatteluissaan perhevapaauudistuksen tärkeyttä esiin.

– Olisi tärkeää, että isät osallistuisivat enemmän perhevapaiden käyttöön. Perhevapaauudistuksen malliin hän ei sinänsä ole ottanut kantaa, Nummijärvi toteaa.

Hän muistuttaa, että perhevapaiden tasaisempi käyttäminen parantaisi naisten asemaa työelämässä.

Kolumni

38824331

”Meidän päättäjien tehtävä on osoittaa, että he ovat oikeassa” – EU-jäsenyydelle yhä suurempi tuki

Yhä suurempi enemmistö EU-maiden kansalaisista pitää maansa EU-jäsenyyttä hyvänä asiana. Tätä mieltä on 57 prosenttia ihmisistä. Hyvänä asiana pitävien osuus kuitenkin vaihtelee huomattavasti maittain.

Euroopan parlamentin teettämän Eurobarometri-mielipidekyselyn mukaan EU-jäsenyyteen myönteisesti suhtautuvien osuus on nyt lähes yhtä suuri kuin ennen talouskriisiä vuonna 2007.

Myös suomalaisten vastaajien enemmistö (57 %) pitää Suomen kuulumista unioniin hyvänä asiana. Myönteisesti jäsenyyteen suhtautuvien osuus on kuitenkin laskenut 3 prosenttiyksikköä viime vuoden syyskuusta.

Euroopan parlamentin puhemies Antonio Tajani pitää kyselyn tuloksia hyvin kannustavina. Ne osoittavat hänen mukaansa, että Euroopan kansalaiset odottavat EU:lta yhtenäistä vastausta heidän akuutteihin huoliinsa kansainvälisestä tilanteesta, joka on tehnyt maailmasta epävarmemman ja vaarallisemman.

– Meidän poliittisten päättäjien tehtävä on osoittaa, että he ovat oikeassa. Meidän on osoitettava päivittäisellä työllämme ja päätöksillämme, että EU voi sekä tarjota suojaa että parantaa arkielämää.

Kysyttäessä viimeaikaisista geopoliittisista tapahtumista, kuten arabimaailman epävakaisuudesta, Kiinan ja Venäjän lisääntyvästä vaikutuksesta, brexitistä ja Donald Trumpin valinnasta, jopa 73 % kaikista vastanneista piti yhteistyötä muiden EU-maiden kanssa parempana ratkaisuna kuin kansallisia toimia.

Yhä useampi kokee, että kansalaisten äänellä on merkitystä EU:ssa.

Suuri enemmistö kansalaisista toivoo EU:n osallistuvan enemmän esimerkiksi kamppailuun terrorismia vastaan, työttömyyden torjuntaan, ympäristönsuojeluun ja veropetosten torjuntaan.

Yhä useampi EU-maan kansalainen (43 %) kokee, että kansalaisten äänellä on merkitystä EU:ssa. Osuus kasvoi viime vuodelta 6 prosenttiyksikköä ja on nyt suurempi kuin kertaakaan aiemmin vuoden 2007 jälkeen. Omassa kotimaassaan äänensä merkitykselliseksi kokee 63 % EU-maiden kansalaisista, mikä on 10 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2016.

Suomalaisista 56 % kokee, että heidän äänellään on merkitystä EU:ssa. Jopa 86 % vastanneista kokee, että heidän äänellään on merkitystä Suomessa.

Huomattava enemmistö eurooppalaisista (84 %) pitää epätasa-arvoisuutta eri sosiaalisten luokkien välillä huolestuttavana. Kolmannes kaikista vastaajista, mutta vain 15 % suomalaisista vastaajista, uskoo että talouskriisi jatkuu vielä monta vuotta.

Tutkimusta varten haastateltiin kaikkiaan 27 901 EU:n kansalaista.

38824331