Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

”Veronmaksajien kannalta malli on taloudellisesti riskaabeli” – Feldt-Ranta: Hallitus ei pysty osoittamaan miten säästöihin päästäisiin

Kuva: Ella Kaverma

Kansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtaja Maarit Feldt-Ranta pohtii tuoreessa blogikirjoituksessaan miksi sote-uudistus on niin vaikea ja niin tärkeä.

– Vaikea se on siksi, että ihmiset eivät ole koneita eikä yhteiskunta ole yritys. Ihmisten erilaiset hoivatarpeet kovin erilaisissa elämäntilanteissa ja erilaisilla alueilla, niin kaupungeissa kuin maaseudulla, tulee ottaa huomioon, hän vastaa itselleen.

– Ja yhteiskunnan on mietittävä muitakin arvoja kuin taloutta ja voiton tekemistä – kansanterveys, terveyserojen kaventaminen, ennaltaehkäisy ja yhdenvertaiset palvelut ovat yhteiskunnan kokonaisedun kannalta ensin listalla, ei markkinoiden pärjääminen hoivabisneksessä.

Hän korostaa, ettei SDP halua missään nimessä viivästyttää uudistusta.

– Haluamme, että Suomessa kaikilla on mahdollisimman hyvät palvelut.

– Hallituksen nyt esittämään sotemalliin sisältyy suuria riskejä, aukkoja ja jopa kaaoksen elementtejä ja meistä nyt on käännettävä jokainen kivi, jotta voimme rakentaa kaikille suomalaisille hyvän mallin. Kiireen nimissä ei voi tehdä sellaisia ratkaisuja, että koko järjestelmä tuhoutuu tulevaisuudessa, hän kuitenkin korostaa.

Sote-keskusten kannattaa välttää asiakkaita, joiden korvaus on syntyviä kustannuksia pienempi.

Feldt-Ranta nosta kirjoituksessaan esiin niitä kohtia, joista asiantuntijat sekä oppositio ovat olleet huolissaan.

– Yksi huolista liittyy siihen, että hallituksen esittämässä mallissa tulevien sote-keskuksen kannattaa valikoida asiakkaikseen henkilöitä, joille määritelty korvaussumma (ns. kapitaatiokorvaus) on suurempi kuin näistä asiakkaista koituvat kustannukset.

– Samalla sen kannattaa välttää asiakkaita, joiden korvaus on syntyviä kustannuksia pienempi. Toisin sanoen sote-keskuksen kannattaa pitää asiakkainaan ihmiset, jotka tarvitsevat vain vähän hoitoa korvaukseen nähden.

Feldt-Ranta viittaa Ruotsin kokemuksiin, jotka ovat osoittaneet, että palvelun tuottajien vapaaseen markkinoille tuloon perustuva valinnanvapausmalli johtaa palvelujen saatavuuden paranemiseen varsinkin alueilla, joilla asuu hyvinvoivaa väestöä, kun huonommilla alueilla saatavuus ei parane tai jopa huononee.

Työterveyshuollon piirissä olevia ihmisiä aletaan hyödyntää voitontavoittelussa.

Toiseksi hallituksen esityksestä nousseeksi huoleksi Feldt-Ranta nostaa sen, että tällä hetkellä työterveyshuollon piirissä olevia ihmisiä aletaan hyödyntää voitontavoittelussa.

– Jos sote-keskuksen asiakas saa sairaanhoitoa työterveyshuollon kautta, hänen tarpeensa sote-keskuksen palveluille voi olla vähäinen. Jos tätä ei ole kapitaatiorahoituksessa huomioitu (ts. työterveyshuollon kautta sairaanhoitoa saavien ihmisten korvaukset eivät ole huomattavasti muita alempia), kapitaatiorahoitus on heidän osaltaan liian suurta, hän kirjoittaa.

– Se tarkoittaa suurempia kustannuksia ja sitä, että sote-keskuksen kannattaa haalia työterveyshuollon sairaanhoidon piirissä olevia ihmisiä listoilleen. Julkinen valta maksaa tällöin näiden asiakkaiden hoidosta kahdesti: sekä sote-keskukselle että työterveyshuollolle.

Feldt-Rannan kirjoituksessa esiin tuoma kolmas ongelma liittyy puolestaan markkinoiden keskittymiseen ja siihen, että pienten, kotimaisten ja veronsa Suomeen maksavien toimijoiden voi olla vaikea pärjätä käynnistyvässä kilpailussa.

– Uudistuksessa ei ole mitään, mikä takaisi monipuolisen palvelutarjonnan syntymisen. Sote-keskuksille esitetty palveluvalikoima on varsin laaja. Samoin on niiden toiminnalle asetetut muut velvoitteet. Toimiakseen tällainen keskus edellyttää kohtuullisen suurta asiakaspohjaa. Suomen terveyspalvelumarkkinat ovat jo nyt varsin keskittyneet, ja valittu malli ei vie ainakaan toiseen suuntaan.

– Lisäksi näin massiivisessa markkinoiden avaamisessa on etulyöntiasema markkinoilla jo toimivilla suurilla yrityksillä.

Hän korosta, että kilpailun teoreettiset hyödyt perustuvat siihen, että yrityksiä olisi riittävästi.

– Nyt näin ei ole käymässä.

Hän myös huomauttaa, että hallituksen esitys ei ole tasa-arvoinen myöskään alueellisesti.

– Syrjäseudut kun eivät ole kenellekään hyvä markkina.

Hallitus ei pysty osoittamaan esityksissään niitä mekanismeja, joilla säästöihin päästäisiin.

Ennen kaikkea Feldt-Ranta nostaa kuitenkin kuitenkin huoleksi sen, että veronmaksajien kannalta ”hallituksen malli on myös taloudellisesti riskaabeli”. Uudistuksen tavoitteena on hillitä sote-menojen kasvua 3 miljardilla vuoteen 2029 mennessä. Tämä tarkoittaa n. 13 prosentin säästöä sote-kustannuksista vuonna 2029 suhteessa perusennusteen mukaisiin menoihin. 3 miljardin säästötavoitteen toteutuminen on monen eri asiantuntijatahon laskelmien mukaan epätodennäköistä.

– Hallitus ei pysty osoittamaan esityksissään niitä mekanismeja, joilla säästöihin päästäisiin (koska se on mahdotonta valitulla mallilla). Talouspolitiikan arviointineuvosto kiinnitti lisäksi huomiota siihen, kuinka nimenomaan 3 miljardin tavoitetta ei ole perusteltu mitenkään. Se on hallitusohjelmassa, mutta siitä tai myöhemmästä valmistelusta ei selviä, miksi on päädytty juuri 3 miljardiin.

– Suomen sote-menot eivät ole kansainvälisesti verrattuna korkeita. Se lisää säästöjen toteuttamisen haasteellisuutta, Feldt-Ranta huomauttaa.

Hän kertoo SDP:n lähtökohdan maakuntauudistukseen olevan toteuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus ensin.

– Maakuntasoteuudistuksessa hallitus haluaa myllätä paitsi sosiaali- ja terveydenhuollon, myös muun aluehallinnon, työvoimapalvelut, lupahallinnon ja niin edelleen. Mielestämme olisi järkevää, että valtionhallinnon uudistus ja maakuntien muut tehtävät pitäisi käsitellä omana kokonaisuutenaan uudistuksen myöhemmässä vaiheessa. Nyt synnytetään täysin uusi hallinnon taso, jolle kootaan erilaisia vaikeasti yhteen sovitettavia hallintokulttuureja ja päätösmekanismeja. Maakuntahallintoon kootaan tehtäviä kunnilta, nykyisiltä maakunnilta ja valtiolta.

– Perustettavan lupa- ja valvontaviraston tehtävät ovat yhteiskunnallisesti erittäin merkittäviä kansalaisten perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen kannalta. Siksi uudistus tulee toteuttaa niin, etteivät nämä missään vaiheessa vaarannu.

Henkilöstön jaksaminen huolettaa.

Tärkeää hänestä on myös pitää huolta henkilöstön jaksamisesta ja työehdoista  uudistuksen toimeenpanossa.

– Henkilöstön kannalta on olennaista toimeenpanna vain hyvin ja perinpohjaisesti valmisteltuja uudistuksia. Päätösten korjaaminen ja muuttaminen myöhemmin rasittavat henkilöstöä kohtuuttomasti.

– Vielä lopuksi: soteuudistuksesta on keskusteltu niin kauan ja niin värikkäästi, että voisi kuvitella Suomen olevan sosiaali- ja terveydenhuollon kehitysmaa. Näin ei kuitenkaan ole. Olemme maailman kansakuntien kärkikastia monella tavalla, esimerkiksi syöpähoidoissa ja kuolleisuuden vähentämisessä olemme kärkikolmikossa, Feldt-Ranta päättää kirjoituksensa.

Keskustan omakehu- ja syytöskampanja jatkuu, nyt kohteena SDP – Rinteen erityisavustajalta kuitti: ”Miten meni noin niin kuin omasta mielestä?”

Kuva: Kari Hulkko
Dimitri Qvintus muistuttaa Twitterissä keskustaa puolueen vaalilupauksista.

Keskusta on käynnistänyt sosiaalisessa mediassa kampanjan, jossa muun muassa syytetään muita puolueita pelottelijoiksi ja otetaan omalle puolueelle kunniaa Suomen talouskasvusta.

Iltalehti uutisoi kampanjasta alkukuusta.

Tällä kertaa keskustan hampaissa on SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne.

Videon Twitter-saatteessa viitataan edelliseen hallitukseen, mutta video Antti Rinteen puheesta on tältä vaalikaudelta. Siinä Rinne kritisoi Sipilän hallituksen toimia.

Keskustan mukaan muut puhuvat, mutta puolue on saanut esimerkiksi velkaantumisen kasvun taittumaan.

Rinteen erityisavustaja Dimitri Qvintus on reagoinut keskustan tviittiin.

– Miten meni keskusta noin niin kuin omasta mielestä vaalilupauksen pitäminen? Qvintus kysyy ja viittaa keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän vaalilupaukseen eduskuntavaalien 2015 alla.

Eläkeläisten, lapsiperheiden, opiskelijoiden ja muiden tuensaajien euroista ei ole tarkoitus ottaa pois senttiäkään, Sipilä lupasi.

– Kyllä, tasoa ei leikata, Sipilä vakuutti tuolloin Ilta-Sanomille.

Toisessa tviitissään Qvintus kertoo, miten Sipilän lupauksille on käynyt:

– Keskustan johdolla kaikilta noilta ryhmiltä on leikattu. Vaalilupaus petettiin törkeästi, siitä ei ole kahta sanaa.

Katso video ja tviitit alta:

Keskustelua aiheesta

Kokoomuskentän maakuntakritiikki ei yllätä Orpoa – ”Kyllä se tuki sieltä löytyy”

Kuva: Lehtikuva / Vesa Moilanen

Puolet kyselyyn vastanneista kokoomuksen aktiiveista vastustaa maakuntamallia, etenkin maakuntien määrä (18) hiertää kenttäväkeä, ilmenee Alma Median tänään tekemästä kyselystä.

Tampereella on parhaillaan koolla noin 550 kokoomusaktiivia puolueen Tulevaisuuspäivillä. Kyselyyn vastasi 193 ihmistä.

Sen sijaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen ja siihen liittyvän valinnanvapauden kannalla on 70 prosenttia vastaajista.

Puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo ei ylläty aktiivien maakuntakritiikistä. Se on ollut hänen tiedossaan.

– Hallintomallin vastustaminen ja siihen epäluuloisesti suhtautuminen on ymmärrettävää. Kokoomuslaiset eivät ole olleet maakuntamallisen pohjan kannattajia, Orpo sanoi Tampere-talossa medialle.

Orpo kuitenkin uskoo, että mitä enemmän tietoa asiasta jakaa, sitä enemmän mallille löytyy myös tukea.

– Maakuntamalli virtaviivaistaa valtion aluehallintoa, keskittää byrokratiaa samaan paikkaan ja karsii turhaa hallintoa. Hyviä perusteluita löytyy, ja kun ne käydään läpi, kyllä se tuki sieltä löytyy.

Maakuntien määrä voi vielä supistua

Kokoomusministerien kyselytunnilla ministerit joutuivat puolustamaan keskustan juhlimaa maakuntamallia varsinkin espoolaisille aktiiveille.

Puheenjohtaja lohdutti lukumäärän kritisoijia muistuttamalla puolueen lakiin kirjaamasta niin sanotusta evoluutiolausumasta. Se oli hänen mukaansa yksi keskeisiä kokoomuksen saavutuksia, kun maakuntamallista neuvoteltiin.

– Meillä on tiukat tulostavoitteet. Jos maakunta ei pysty toteuttamaan niitä sote-palveluita, joita sen asukkaat tarvitsevat, alkavat nopeasti neuvottelut sen maakunnan liittämiseksi toiseen maakuntaan.

Orpon mukaan lainsäädännöllä luodaan pohja ja edellytykset, mutta vasta toimeenpanon aikana ratkaistaan todellisuudessa se, kuinka hyvä järjestelmä pystytään luomaan.

Kokoomus siis luottaa siihen, että maakuntien määrä supistuu näin luonnollisesti?

– En halua antaa tuomioita etukäteen, mutta se pitää silloin tehdä ihmisten palveluiden turvaamiseksi, että yhdistetään maakunnat ja myös niiden hallinto, Orpo sanoi STT:lle.

STT–SANNA NIKULA

Alma-kysely: Kokoomusaktiivit eivät lämpene maakuntauudistukselle – puolet vastustaa

Kuva: Lehtikuva / Vesa Moilanen
Antti Häkkänen, Sanni Grahn-Laasonen, Paula Risikko, Petteri Orpo ja Kai Mykkänen kokoomuksen puheenjohtajapäivillä Tampereella.

Kokoomuksen kenttäväen enemmistö ei kannata maakuntamallia. Asia selviää Alma Median kokoomuksen puheenjohtajapäivillä Tampereella toteuttamasta ovensuukyselystä.

Kyselyyn vastasi 193 kokoomusaktiivia, joista puolet sanoo vastustavansa maakuntauudistusta. Maakuntamallia kannatti alle puolet, 40 prosenttia. Vastaajat olivat huolissaan maakuntien suuresta määrästä sekä byrokratian lisääntymisestä.

Valinnanvapausmallia sen sijaan kannatti 70 prosenttia vastaajista. Vastustajia oli 19 prosenttia ja 11 prosenttia ei osannut kertoa kantaansa.

Kyselyn toteutti Alma Median lehdet Aamulehti, Iltalehti ja Uusi Suomi. Kokoomuksen puheenjohtajapäiville osallistuu 550 puolueen aktiivia.

Kansanedustajat kuuluttavat lapsisotilassopimuksen hengen perään – vaativat puolustusministeriä puuttumaan alaikäisille tarjottavaan kyseenalaiseen koulutukseen

Kuva: Lehtikuva / Jussi Nukari

SDP:n kansanedustajat Erkki Tuomioja ja Sirpa Paatero vaativat puolustusministeriä puuttumaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimintaan antaa sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta alaikäisille. Tuomioja ja Paatero ovat jättäneet asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

Yhdistyksen koulutuskalenterista vuodelle 2018 löytyy useita kursseja, joihin alaikäiset voivat osallistua. Koulutukset ovat vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta.

Tuomioja ja Paatero muistuttavat, että tällaiseen koulutukseen on samaisessa laissa määritelty ehdoton 18 vuoden alaikäraja.

– Maanpuolustuksesta annetun lain esitöissä ikärajaa perustellaan lapsisotilassopimuksen kirjausten noudattamisella. Kyse on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen lisäpöytäkirjasta koskien lasten osallistumista aseellisiin konflikteihin. Suomi on ratifioinut kyseisen lisäpöytäkirjan vuonna 2002, Tuomioja sanoo tiedotteessa.

Sotilaallisia taitoja harjoittavia kursseja pidetään ja markkinoidaan myös alaikäisille

Tuomiojan mukaan pöytäkirja määrää, että pakollisen asevoimiin värväyksen ja vihollisuuksiin osallistumisen vähimmäisikä on 18 vuotta. Se ei kiellä alle 18-vuotiaan vapaaehtoista asepalvelusta, mutta Suomessa lainsäädäntö noudattaa Unicefin suositusta, eikä asepalvelusta voi suorittaa vapaaehtoisestikaan alle 18-vuotiaana.

– On huolestuttavaa, että tämä lapsisotilassopimuksen henki ei ulotu vapaaehtoiseen maanpuolustukseen asti, vaan sotilaallisia taitoja harjoittavia kursseja pidetään ja markkinoidaan myös alaikäisille, Tuomioja toteaa.

Tutustumista, ei lasten ja nuorten militarisoimista opettamalla heille sotilaallisia valmiuksia

Kansanedustajat pitävät kyseenalaisena, että maanpuolustuksesta annetun lain ikärajavelvoitetta kierretään sillä, että huoltajien suostumuksella näillä kursseilla lapsille luodaan sotilaallisia valmiuksia. Kurssien sotilaallisesta luonteesta ja valmiuskouluttamisesta kertoo muun muassa se, että täysi-ikäisille näiltä kursseilta myönnetään rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia. Tämä tarkoittaa sitä, että Puolustusvoimat pitää kurssilla opittua sotilaallisina taitoina.

– Lapsilla ja nuorilla on muun muassa koulujen ja järjestöjen kautta mahdollisuus tutustua monien eri viranomaisten toimintaan, kuten Puolustusvoimat, Poliisi, pelastuslaitos ja rajavalvonta. Tällaiset molemminpuoliset tutustumiset ovat luonteva kanava kertoa lapsille ja nuorille, miten suomalaiset viranomaiset toimivat, eikä niissä ole kyse minkäänlaisesta koulutustoiminnasta. Myös maanpuolustuksen osalta toiminnan luonteen tulee olla tutustumista, ei lasten ja nuorten militarisoimista opettamalla heille sotilaallisia valmiuksia, Paatero kertoo.

Kirjallisessa kysymyksessään kansanedustajat kysyvät muun muassa sitä, miten puolustusministeri aikoo puuttua maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia valmiuksia alaikäisille opettaviin koulutuksiin.

Keskustelua aiheesta

20 vuotta, 1/3 työpaikoista katoaa – Ihalainen vaatii ison reformin käynnistämistä pikaisesti

Kuva: Johannes Ijäs
Lauri Ihalaisen (sd.) mukaan Suomen koulutusjärjestelmän seuraava iso reformi tarvitaan aikuiskoulutukseen ja erityisesti ammatilliseen aikuiskoulutuksen kehittämiseen.

Aikuiskoulutuksen puutteista uhkaa tulla merkittävä koulutuksen ja työelämän epätasa-arvon malliesimerkki, entinen työministeri, SDP:n kansanedustaja Lauri Ihalainen kirjoittaa Keskisuomalaisessa.

– Menossa on työelämän murros, jossa teknologinen kehitys sekä hävittää vanhaa työtä että luo uutta työtä. Digitalisaation myötä Suomesta katoaa arviolta kolmasosa nykyisistä työpaikoista seuraavien 20 vuoden aikana. Työtehtävät muuttuvat nopeasti, hän toteaa.

Ihalainen muistuttaa, miten uudet työpaikat usein edellyttävät uudenlaista osaamista, tietoja ja taitoja sekä myös ammatillista ja alueellista liikkuvuutta.

– Työn murroksessa työstään joutuvat luopumaan usein ne, joilla ei ole eväitä selviytyä niistä uusista töistä, jossa digitalisaatiolla on vahva paikkansa. Siksi tutkintotavoitteisen oppimisen rinnalle tarvitaan joustavimpia, elinikäiseen oppimiseen tähtääviä oppimisalustoja ja osaamisen täydentämistä työelämässä. Avoimen korkeakoulun kehittäminen on tässä yksi mahdollisuus.

Demokraatille Ihalainen toteaa vastaavansa kirjoituksellaan samalla myös pääministeri Juha Sipilän (kesk.) tämänviikkoisiin puheisiin, joiden mukaan miljoona suomalaista on koulutettava uudelleen seuraavan kymmenen vuoden aikana.

”Robotisaatio voi olla yksi keino lisätä työpaikkoja.”

Ihalaisen mukaan Suomen koulutusjärjestelmän seuraava iso reformi tarvitaan aikuiskoulutukseen ja erityisesti ammatilliseen aikuiskoulutuksen kehittämiseen.

– Tällainen työ tulee käynnistää pikaisesti – laajalla valmisteluryhmällä. Ammatillinen aikuiskoulutus on sirpaleista, eikä se riittävästi ennakoi tai tue työllistymistä ja työssä pärjäämistä. Alalta toiselle vaihtavat ovat koulutuspalveluissa väliinputoajia.

– Ammatillisen aikuiskoulutuksen uudistuksessa tulee yhdistää työpaikoilla tapahtuva koulutus ja yhteiskunnan koulutuspalvelut. Kun työntekijät vaihtavat työtä ja ammattia koulutuksen avulla, tarvitaan sellaisia malleja, joissa oikeus opiskeluun säilyy yli yhden työsuhteen. Yksi keino on rakentaa henkilökohtainen koulutustilimalli niin, että näitä oikeuksia voidaan käyttää seuraavassakin työsuhteessa.

Ihalainen näkee, että myös robotisaatio voi olla yksi keino lisätä työpaikkoja.

– Muuttuvassa maailmassa työ on määriteltävä uudelleen, entistä monipuolisemmin. Työtä ja toimeentuloa ei pidä repiä irti toisistaan, mutta joudumme hakemaan uudella tavalla työn, toimeentulon ja sosiaaliturvan yhtäaikaista kehittämistä tosiaan tukeviksi ratkaisuiksi.

Tärkeintä, että kaikki pysyvät mukana.

Ihalainen muistuttaa, että monityösuhteisuus lisääntyy, ja siinä ihmisellä on yhtä aikaa ja peräkkäin useita työsuhteita tai hän toimii itsensä työllistäjänä.

– Olennaista on tehdä siirtyminen työn tekemisen muodosta toiseen turvallisemmaksi muun muassa koulutuksella sekä kannustavan sosiaali- ja työttömyysturvan avulla.

Hän summaa, että iso kysymys työn murroksessa on, haurastuuko tähänastisen kasvun, tuottavuuden, työllisyyden ja hyvinvointiyhteiskunnan toisiaan tukeva yhteys.

– Myös alustatalouden töiden osuus kasvaa. Alustataloustöitä jaetaan digitaalisen alustan kautta kerta- ja keikkaluonteisina tehtävinä korvausta vastaan. Perustana ei ole työsuhde vaan työn palkkiopohjaisuus. Haasteena ovat työntekijäturva ja alustatalouden pelisäännöt.

Jos pelisäännöt ovat kunnossa, alustataloustyö voi Ihalaisen mukaan auttaa pääsyssä työmarkkinoille.

– Tärkeintä työelämän murroksen keskellä on huolehtia, että kaikki pysyvät muutoksessa mukana.

Keskustelua aiheesta