MENY

Viktor Kock beklagar att SFP inte deltog i interpellationen – ”argumentationen haltar ordentligt”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Viktor Kock.

Att SDP, Vänsterförbundet och De gröna inte fick stöd av KD och Sannfinländarna i interpellationen om ökad ojämlikhet förvånar inte FSD:s ordförande Viktor Kock. Däremot hade han större förhoppningar på Svenska folkpartiet.

 

 

I fredagens interpellation frågar en stor del av oppositionen bland annat varför regeringen vill rikta nedskärningar till studerande, arbetslösa, familjer och pensionärer samtidigt som man riktar skattelättnader till de rika. Man frågar också varför regeringen undviker konsekvensbedömningar och skär ner de offentligt anställdas semesterpremie.

 

– Interpellationen är välgrundad. Det är beklämmande att inte alla oppositionspartier står som undertecknare då regeringens politik starkt undergräver vårt välfärdssamhälle som bygger på den nordiska modellen, säger Viktor Kock.

 

Han förstår Kristdemokraterna som alltid profilerat sig som ett högerparti och konstaterar att Sannfinländarna är ett enkelspårigt fall för sig som skyller allting på invandringen.

 

Däremot finner Kock det det förvånande att också SFP väljer att ställa sig vid sidan då de under Anna-Maja Henrikssons ledning försökt profilera sig som ett mer socialliberalt parti än under Carl Haglunds tid som ordförande.

 

– SFP:s argumentation haltar ordentligt. I stället för att ställa sig bakom interpellationen lyfter de fram den egna skuggbudget. Den innehåller visserligen många bra element men riktar skattesänkningar till alla inkomstgrupper vilket man också lyfter fram. Dessa sänkningar finansieras genom en höjning av momsen. En höjning av momsen drabbar speciellt låginkomsttagare, den grupp som SFP anger att de vill förbättra situationen för.

– SDP hymlar inte i sin alternativa budget med skattesänkningar åt alla utan höjer skatten åt den tiondel av befolkningen som har de högsta inkomsterna. Samtidigt skärps beskattningen på den underbeskattade finanssektorn. En höjning av skatter är inget självändamål, SDP gör dem för att förbättra situationen för de mest utsatta grupperna i landet, säger Viktor Kock, ordförande för Finlands svenska socialdemokrater.

Diskussion

Året som gått med Arbetarbladet

Finlands jubileumsår har varit minst sagt händelserikt även för SDP och ABL som önskar alla en fridfull Jul och gott nytt år och återkommer i januari! Men först är det dags för en sammanfattning.

Lue lisää

Diskussion

Lipponen om dagens språkpolitik: Det här är ohållbart!

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

– Det är en minoritet som tycks bestämma, kommenterade Paavo Lipponen regeringens språkpolitik i samband med att den nya FSD-historiken diskuterades i Helsingfors på luciadagen.

Lue lisää

Furstenborg: Facket behövs!

Kuva: Foto: Henrik Helenius
Hagnäs torg med dess många fackförbundskontor är en mycket bekant plats för Jan Furstenborg.

Facket behövs nu och i framtiden. Fackföreningsrörelsen måste alltid också vara beredd att förnya sig. Man ska vara beredd att acceptera förnyelse men också själv skapa nytt. Det säger Jan Furstenborg, finlandssvensk facklig veteran och numera aktiv pensionär.

Lue lisää

Diskussion

Viktigt att låta finskspråkiga tala svenska

Kuva: Foto: Caroline Lång
Rebecca Åkers, ordförande för FSUD, ställde frågor kring svenskans historia, nutid och framtid till forskaren Kjell Herberts.

Det råa debattklimatet och domänförlusterna ser ut att hota svenskan i Finland. Finns det en överlevnad för tvåspråkigheten? Det diskuterades på ABL:s och FSUD:s evenemang ”Hotad? – en barkväll om finlandssvenskan”.

Lue lisää