MENY

Viktor Kock: Borgerliga regeringen gör vad den kan för att privatisera vården

Kuva: Hildur Boldt

FSD:s ordförande Viktor Kock finner det bra att regeringen backar från kravet på tvångsbolagisering av vården. Att det krävdes utlåtande från grundlagsutskottet för detta visar ändå enligt Kock hur viktigt det är för den borgerliga regeringen att privatisera så mycket som bara är möjligt av den offentliga servicen.

 

Det ständiga arbetet med vårdreformen rör på sig igen. Centerns social- och hälsovårdsminister Annika Saarikko har twittrat och bloggat om att regeringens ministerarbetsgrupp har enats om hur valfriheten inom vården ska förverkligas, rapporterar Yle.

Landskapen ska inte åläggas att bolagisera vården, men får göra det, enligt den nya modellen. FSD:s Viktor Kock är ändå fortsatt kritisk.

– Att kommunerna inte heller enligt det nya förslaget tillåts producera vård väcker många frågor. Var går gränsen för kommunalt ägande i vårdbolag? Finns det andra aktörer som får samma begränsande rätt till ägande och håller denna ojämlika behandling i en ny granskning av grundlagsutskottet?

 

Genom att det öppnas upp för att landskapen har vårdbolag vid sidan av affärsverket kommer landskapen enligt Kock att konkurrera med sig själva.

– En risk är att servicen som erbjuds av landskapet kommer att variera kraftigt inom landskapen. Samtidigt förlorar medborgarna insynen i landskapets verksamhet som sker i bolagsform.

 

Han välkomnar systemet med att patienter som inte gör ett aktivt val överförs till den offentliga serviceproducenten, men beklagar att detta föreslås gälla endast under en övergångsperiod.

– Vad som menas med servicens tillgänglighet som senare avgör är diffust. Ifall det betyder den geografiska placeringen blir resultatet att strategiskt placerade vårdcentraler kan fånga upp en stor del av de som inte gör ett aktivt val. Därmed försvinner en stor del av finansieringen av den offentliga vården och nivån på offentlig vård riskerar försämras.

 

Reformen framskrider till näst som så att riksdagsgrupperna behandlar förslaget till valfrihetslag på torsdag. Hela paketet med vård- och landskapsreform ska behandlas i riksdagen i vår. Tanken är att landskapen ska ansvara för social- och hälsovårdstjänsterna. Det vore en av de största reformerna någonsin inom Finlands offentliga förvaltning och som riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta påpekade i våras är det inget mindre än vår välfärd som står på spel:

– Vår historiska uppgift är att se till att nordiska välfärdssamhället som flera generationer byggt upp inte slås sönder för att öka möjligheten att göra business inom den här sektorn i Finland, sade hon om vårdreformen på FSD:s fullmäktigesammanträde i Tammerfors i april.

 

På samma sätt understryker Kock allvaret och säger att regeringen igen verkar testa hur långt man inom ramarna för grundlagen kan gå mot en privatisering av vården i Finland.

– Det finns redan möjligheter att välja vårdproducent i Finland. Hela den reform regeringen gör verkar ha som syfte att montera ner den basservice som den offentliga vården erbjuder. Samtidigt överförs skattebetalarnas pengar till privata, vinstdrivna företag, säger Viktor Kock.

Feldt-Ranta om nazisternas glåpord: skakande, men jag låter mig inte skrämmas

Kuva: Ella Kaverma

Män som deltog i Nordiska motståndsrörelsens demonstration utanför Lilla parlamentet slängde glåpord efter Maarit Feldt-Ranta och tilltalade henne vid namn.

Lue lisää

Diskussion

100-åringen är en förebild

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Yngve Lindholm uppvaktar föreningens äldsta och mest långvariga medlem Helmi Rosendahl.

Finland, Köklaks svenska arbetarförening och Helmi Rosendahl har en sak gemensamt: de firar alla 100 år i år.

– De som grundade föreningen visste att det skulle bli en tuff kamp, men också en kamp värd att ta, sade Maarit Feldt-Ranta i festtalet på arbetarföreningens jubileumsfest.

Lue lisää

Diskussion

FSD-Österbotten: Dags att pröva på heldagsskola

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Förra veckan kunde allmänheten ta del av uppgifterna om att flera högstadieelever åkt fast i drograzzia i Jakobstad. I somras kunde man även läsa om olika typer av skadegörelse i Sundom. Det finns även många fler exempel som tydligt pekar på en rastlös ungdom och ungdomar som i ett rop på hjälp tar till förstörelse och droger.

 

– Att äska om olika typer av punktinsatser och kräva att auktoriteter får mera makt är inte hållbart sätt att tackla problemen på lång sikt. Det behövs ett strategiskt arbete där det involveras olika parter som ser till helheten och går till botten med problemen, säger FSD-Österbottens kretsordförande Jacob Storbjörk.

Droganvändningen och den allmänna förstörelsen kan ha ett samband med den allt mera bristande kommunikationen mellan  unga och vuxna. Grunden för en god kommunikation måste läggas redan i ung ålder.

– Vi inom FSD-Österbotten tror att många barn och unga skulle må bra av om det fanns en heldagsskola, med mycket fritidsverksamhet inbyggd för eleverna på morgnar och eftermiddagar. Kommunen skulle kunna stödja olika typer av fritidsintressen genom att knyta skolan samman med många olika sorters fritidsverksamheter, så att varje enskild ungdom skulle hitta en meningsfylld tillvaro och fritid, säger Storbjörk.

Därtill hoppas kretsordförande Storbjörk att de österbottniska kommunerna inte minskar anslagen för ungdomsverksamheten och håller avgifterna för morris-och eftisverksamhet skäliga.

– Höga avgifter kan göra tröskeln för hög för att ta del av den fritidsverksamhet som erbjuds. Barn och ungdomar behöver mera vuxenkontakt och olika fritidsverksamheter kan fungera som en naturlig plattform för möten och diskussioner åldersgrupperna emellan.

Diskussion

Damberg: ”Vår rörelse ska förknippas med tro på framtiden”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Sveriges näringsminister Mikael Damberg och Pyry Niemi lyssnar på Ville Skinnari på seminariet på ABF-huset i Stockholm.

Sveriges näringsminister Mikael Damberg lyfter fram att Finland och Sverige har stora möjligheter på den digitala startup-sidan. Därför ska han besöka Helsingfors och Slush i höst.

Lue lisää