Nyheter

Viktor Kock: Borgerliga regeringen gör vad den kan för att privatisera vården

Hildur Boldt
Hildur Boldt
Hildur Boldt

FSD:s ordförande Viktor Kock finner det bra att regeringen backar från kravet på tvångsbolagisering av vården. Att det krävdes utlåtande från grundlagsutskottet för detta visar ändå enligt Kock hur viktigt det är för den borgerliga regeringen att privatisera så mycket som bara är möjligt av den offentliga servicen.

 

Det ständiga arbetet med vårdreformen rör på sig igen. Centerns social- och hälsovårdsminister Annika Saarikko har twittrat och bloggat om att regeringens ministerarbetsgrupp har enats om hur valfriheten inom vården ska förverkligas, rapporterar Yle.

Landskapen ska inte åläggas att bolagisera vården, men får göra det, enligt den nya modellen. FSD:s Viktor Kock är ändå fortsatt kritisk.

– Att kommunerna inte heller enligt det nya förslaget tillåts producera vård väcker många frågor. Var går gränsen för kommunalt ägande i vårdbolag? Finns det andra aktörer som får samma begränsande rätt till ägande och håller denna ojämlika behandling i en ny granskning av grundlagsutskottet?

 

Genom att det öppnas upp för att landskapen har vårdbolag vid sidan av affärsverket kommer landskapen enligt Kock att konkurrera med sig själva.

– En risk är att servicen som erbjuds av landskapet kommer att variera kraftigt inom landskapen. Samtidigt förlorar medborgarna insynen i landskapets verksamhet som sker i bolagsform.

 

Han välkomnar systemet med att patienter som inte gör ett aktivt val överförs till den offentliga serviceproducenten, men beklagar att detta föreslås gälla endast under en övergångsperiod.

– Vad som menas med servicens tillgänglighet som senare avgör är diffust. Ifall det betyder den geografiska placeringen blir resultatet att strategiskt placerade vårdcentraler kan fånga upp en stor del av de som inte gör ett aktivt val. Därmed försvinner en stor del av finansieringen av den offentliga vården och nivån på offentlig vård riskerar försämras.

 

Reformen framskrider till näst som så att riksdagsgrupperna behandlar förslaget till valfrihetslag på torsdag. Hela paketet med vård- och landskapsreform ska behandlas i riksdagen i vår. Tanken är att landskapen ska ansvara för social- och hälsovårdstjänsterna. Det vore en av de största reformerna någonsin inom Finlands offentliga förvaltning och som riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta påpekade i våras är det inget mindre än vår välfärd som står på spel:

– Vår historiska uppgift är att se till att nordiska välfärdssamhället som flera generationer byggt upp inte slås sönder för att öka möjligheten att göra business inom den här sektorn i Finland, sade hon om vårdreformen på FSD:s fullmäktigesammanträde i Tammerfors i april.

 

På samma sätt understryker Kock allvaret och säger att regeringen igen verkar testa hur långt man inom ramarna för grundlagen kan gå mot en privatisering av vården i Finland.

– Det finns redan möjligheter att välja vårdproducent i Finland. Hela den reform regeringen gör verkar ha som syfte att montera ner den basservice som den offentliga vården erbjuder. Samtidigt överförs skattebetalarnas pengar till privata, vinstdrivna företag, säger Viktor Kock.

Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa