MENY

Viktor Kock: Ogenomtänkt att stoppa reformen av familjeledigheterna

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

– Familjerna i Finland är värda en flexiblare, jämlikare form av familjeledigheterna, säger FSD:s ordförande Viktor Kock som tycker regeringen borde avgå efter ytterligare ett sjabbel.

 

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (C) meddelade under eftermiddagen att reformen av familjeledigheterna stoppas. Beslutet är ogenomtänkt, vilket även intern kritik inom regeringen visar, enligt Kock.

 

– Man borde väl inte längre förvånas av regeringens sjabblande. På samma sätt som representanter från Samlingspartiet nu går ut och kritiserar Centern för detta beslut gick representanter från Centern ut och kritiserade Samlingspartiet för ”aktiveringsmodellen”, säger Kock.

 

Han anser att regeringen miste sin legitimitet förra sommaren (då Sannfinländarna splittrades och Blå framtiden började ta form) och nu en gång för alla borde ta konsekvenserna av sina misslyckanden och avgå.

Speciellt en reform som denna med familjeledigheterna, där regeringen har även oppositionens stöd, borde inte vara för svår att driva igenom.

 

– Målsättningen med reformen är att gynna unga kvinnors yrkeskarriärer. Samtidigt skall den ge fler pappor möjlighet att delta under sina barns uppväxt. Det här ger positiva effekter på sysselsättningsgraden samt gynnar jämställdheten i samhället, säger Kock och konstaterar att partiernas modeller skiljer sig i ambitionsnivå, men att alla vill ha en reform.

 

Problemet är att regeringen anser att den måste vara kostnadsneutral.

 

– En modell som presenterats är 6+6+6-modellen. Den är ambitiös och en målsättning på sikt men kommer inte att genomföras med denna regeringsbas då inget, förutom skattesänkningar åt höginkomsttagare och privatisering, får kosta åt dem.

 

Däremot har SDP erbjudit SDP en modell som utarbetats i samråd med arbetsmarknadsparterna och faktiskt är kostnadsneutral i jämförelse med nuvarande modell och kombinerar flexibilitet med incitament för papporna att ta ut en större andel av familjeledigheterna.


I SDP:s modell öronmärks tre månader med inkomstbaserad ersättning åt vardera förälder medan sex månader kan fördelas fritt. Dessa kan tas ut i perioder fram tills barnen är tre år gamla. Det nuvarande hemvårdsstödet ersätts med en period på 12 månader med en ersättning på 600 euro/månad som kan tas ut fram tills barnen är tio år. Perioden kan förlängas till 24 månader men då sjunker ersättningen till 300 euro per månad. Den kan på samma sätt tas ut i kortare perioder fram tills barnet är 10 år och även utnyttjas av andra närstående till barnen.

 

 

Diskussion

”Nordiska modellen den bästa strategin för globalisering med mänskligt ansikte”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Jesper Bengtsson på Kiasma, Helsingfors, 2018.

Förändringar hör tiden till och kan inte stoppas politiskt, men nog mötas och styras, enligt Jesper Bengtsson som sammanfattar den nordiska arbetarrörelsens rapporter om den nordiska modellen.

Lue lisää

Feldt-Ranta: Sverige inför karens för beslutsfattare som går över till näringslivet – även Finland borde vidta åtgärder

Kuva: Johan Kvarnström

– Problemet är synligt för alla och nu lyder frågan: vad tänker man göra åt saken? säger Maarit-Feldt-Ranta om samlingspartisters övergång till vårdbolag och -organisationer.

Lue lisää

Diskussion

Min färd i rörelsen del 8: Grundlagsutskottet

Kuva: Foto: ABL-arkiv
Jacob Söderman.

”Frågan gäller om det finns en tönt här i salen och vi har två inblandade om jag förstått rätt: ledamöterna Juuso Häikiö och Veikko Vennamo.”

Lue lisää

Antti Rinne: Finlands förnyelse kräver gemensamt förtroende

Kuva: Jari Soini

SDP:s ordförande betonade vikten av förtroende för samhällets utveckling under sitt tal vid långa riksmötets öppnande i riksdagen på onsdagen.

 

Riksmötets debatt hölls två dagar efter att det regeringspartiernas ledare med säkerhet slagit fast att det inte blir någon reform av familjeledigheterna. Att man ger upp med över ett år kvar av mandatperioden väckte förstås kritik. Den största delen av oppostionen beklagade att en viktig reform för jämställdheten uteblir. Främst Kristdemokraterna skiljde sig på denna punkt bland oppositionens röster.

 

SDP:s ordförande Antti Rinne tog talade om att det mitt i dessa tider av förändring finns ett behov av mod att genomföra reformer som möjliggör hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Rinne påminde om att förändringen bäst uppnås av en person med tillräcklig kompetens och förmåga att driva den kontinuerligt.

– Därför behöver vi så snabbt som möjligt en avgiftsfri småbarnspedagogik för alla barn. Det skapar en stark grund för alla typer av elever att öka sin kunskap. Dessutom måste familjeledigheten reformeras, sade Rinne.

 

Enligt SDP behövs nu verkligen gratis yrkesskolor och gymnasier för alla så att ingen ung person faller utanför utbildning eller arbetslivet. Därtill behövs mera resurser till  unga vuxnas kompetensprogram och pengar till utvecklingen av vuxenutbildningen, till exempel genom öppna universitet.

– Vi bör hjälpa människor med risk för utslagning och stärka människors förmåga att förnya sina färdigheter. Vi har inte råd med att låta bli att göra dessa investeringar, sade Rinne.

 

 

Diskussion

Min färd i rörelsen del 7: Riksdagen

Kuva: ABL-arkiv
Jacob Söderman i riksdagen.

”Förstår du inte att de vill skyffla undan dig. Du ställs upp i Åboland bara för att samla röster. Ingen chans att du blir vald.”

Lue lisää