Nyheter

Viktor Kock: Ogenomtänkt att stoppa reformen av familjeledigheterna

Foto: Johan Kvarnström
Foto: Johan Kvarnström
Foto: Johan Kvarnström

– Familjerna i Finland är värda en flexiblare, jämlikare form av familjeledigheterna, säger FSD:s ordförande Viktor Kock som tycker regeringen borde avgå efter ytterligare ett sjabbel.

 

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (C) meddelade under eftermiddagen att reformen av familjeledigheterna stoppas. Beslutet är ogenomtänkt, vilket även intern kritik inom regeringen visar, enligt Kock.

 

– Man borde väl inte längre förvånas av regeringens sjabblande. På samma sätt som representanter från Samlingspartiet nu går ut och kritiserar Centern för detta beslut gick representanter från Centern ut och kritiserade Samlingspartiet för ”aktiveringsmodellen”, säger Kock.

 

Han anser att regeringen miste sin legitimitet förra sommaren (då Sannfinländarna splittrades och Blå framtiden började ta form) och nu en gång för alla borde ta konsekvenserna av sina misslyckanden och avgå.

Speciellt en reform som denna med familjeledigheterna, där regeringen har även oppositionens stöd, borde inte vara för svår att driva igenom.

 

– Målsättningen med reformen är att gynna unga kvinnors yrkeskarriärer. Samtidigt skall den ge fler pappor möjlighet att delta under sina barns uppväxt. Det här ger positiva effekter på sysselsättningsgraden samt gynnar jämställdheten i samhället, säger Kock och konstaterar att partiernas modeller skiljer sig i ambitionsnivå, men att alla vill ha en reform.

 

Problemet är att regeringen anser att den måste vara kostnadsneutral.

 

– En modell som presenterats är 6+6+6-modellen. Den är ambitiös och en målsättning på sikt men kommer inte att genomföras med denna regeringsbas då inget, förutom skattesänkningar åt höginkomsttagare och privatisering, får kosta åt dem.

 

Däremot har SDP erbjudit SDP en modell som utarbetats i samråd med arbetsmarknadsparterna och faktiskt är kostnadsneutral i jämförelse med nuvarande modell och kombinerar flexibilitet med incitament för papporna att ta ut en större andel av familjeledigheterna.


I SDP:s modell öronmärks tre månader med inkomstbaserad ersättning åt vardera förälder medan sex månader kan fördelas fritt. Dessa kan tas ut i perioder fram tills barnen är tre år gamla. Det nuvarande hemvårdsstödet ersätts med en period på 12 månader med en ersättning på 600 euro/månad som kan tas ut fram tills barnen är tio år. Perioden kan förlängas till 24 månader men då sjunker ersättningen till 300 euro per månad. Den kan på samma sätt tas ut i kortare perioder fram tills barnet är 10 år och även utnyttjas av andra närstående till barnen.

 

 

Delningar

Dela denna artikel

Viikon 41 Demokraatti
TIEDUSTELULAIN ABC - Mitä tavallisen ihmisen pitää tietää?
LÄHIÖELÄMÄÄ - Selma Vilhunen teki rosoisen nuoriselokuvan
TARJA HALONEN - YK:n tulisi toimia pienemmällä budjetilla
Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa


Senast