MENY

Viktor Kock: ”Vi skall även i fortsättningen vara proaktiva”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Viktor Kock öppnade FSD-kongressen med att understryka hur viktig distriktets roll är för att lyfta upp nya frågor i debatten både inom partiet och i offentligheten.

 

Finlands svenska socialdemokrater har samlats för partidistriktets 104:e kongress i Vasa.

Ordförande Viktor Kock beslöt att utlysa en tyst minut innan han öppnade kongressen. Alla samlade tystnade för att hedra att de kamrater som gått bort under året och de som omkom i veckans olycka i Raseborg samt för att skänka tankar av medlidande till alla anhöriga.

Efter tysta minuten körde kongressen igång. Kock hälsade alla välkomna till Finlands energikluster och Österbottens hjärta.

– Ett hjärta som driver landskapet som präglas av en landsbygd där det som humorgruppen KAJ uttrycker det ”int händer naa men he blir mytji gjort”.

Kock konstaterade att kongressen inte endast handlar om att göra upp riktlinjer för FSD:s politik utan också om att bolla idéer och inspirera varandra till att jobba vidare i kommunerna i Svenskfinland.

– Jag hoppas och tror att alla reser hem fulla av inspiration på söndagseftermiddagen.

 

Nordisk förbundsstat?

Då kongressen kommit så långt har FSD valt styrelse och fullmäktige för de kommande två åren. Kock påminde om att en del må bli FSD:s ansikte utåt men att det är medlemmarna som formar politiken. Kongressens 19 motioner som kommit från partiavdelningarna är ett gott exempel på detta. De följs även upp av styrelsen under året. Kock har själv följt upp motionen om en nordisk förbundsstat i sin pro gradu-avhandling.

– Jag vill passa på att sända ett stort tack till alla medlemmar som svarat på den elektroniska enkät jag sände ut i våras. Den visar att 65 procent av de socialdemokrater som svarat har en positiv inställning till en Nordisk förbundsstat och 74 procent vill att förutsättningarna för en förbundsstat utreds. För finlandssvenska socialdemokraters del är siffrorna ännu högre.

– Det här visar hur viktig FSD:s roll är för att lyfta upp nya frågor i debatten både inom partiet och i offentligheten. I en situation där den nordiska arbetsmarknaden, ekonomin och säkerhetspolitiken är mera sammansvetsad än någonsin tidigare är det skäl att en ordentlig debatt om en nordisk förbundsstat förs i alla politiska sammanhang. Vi skall även i fortsättningen vara proaktiva och se till att nya idéer diskuteras.

 

Stolt över aktiviteten

Kock lyfte också fram FSD:s aktiva roll i kraven på en reform av föräldraledigheterna.

– Vår målsättning är tydlig, vi vill ha en modell som gör att föräldrarna i högre grad delar på ansvaret. Den modell som partiet nu för fram kombinerar flexibilitet och incitament för båda föräldrarna att ta ut perioder av föräldraledighet. Kombinerat med bland annat en avgiftsfri småbarnspedagogik är det del av en större helhet för att underlätta vardagen för småbarnsfamiljer, främja jämställdheten och ge våra barn en jämlik start i livet, sade Kock och uttryckte stolthet över att FSD:s partiavdelningar varit aktiva i frågan och genom att lämna in fullmäktigemotioner i en handfull kommuner.

– Det visar att det för vår del inte endast handlar om tomt prat.

 

Vidare tod ordförande Kock upp det oundvikliga: social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen.

– När den sittande regeringen presenterade sina första förslag blev jag med många andra förskräckt. Bristerna och riskerna i förslaget var många. Från SDP:s håll påpekade vi dessa men valde att fokusera på det största misstaget i förslaget, tvångsbolagiseringen.

– Genom ett aktivt jobb har tvångsbolagiseringen avstyrts, fortfarande innehåller reformförslagen ändå stora risker och brister. Valfrihet låter som en bra sak men valfrihet i den offentligt finansierade basservicen cementerar samhällsklyftorna och leder till en ojämlik tillgång till service.

Summa summarum: SDP fortsätter arbetet med att rätta till regeringens misstag.

– Vi gör det tillsammans i socialdemokratisk anda. Härmed förklarar jag FSD:s 104:e kongress öppnad, sade Viktor Kock som är den enda som nominerats till uppdraget som FSD-ordförande för de kommande två åren.

Antti Rinne: Finlands förnyelse kräver gemensamt förtroende

Kuva: Jari Soini

SDP:s ordförande betonade vikten av förtroende för samhällets utveckling under sitt tal vid långa riksmötets öppnande i riksdagen på onsdagen.

 

Riksmötets debatt hölls två dagar efter att det regeringspartiernas ledare med säkerhet slagit fast att det inte blir någon reform av familjeledigheterna. Att man ger upp med över ett år kvar av mandatperioden väckte förstås kritik. Den största delen av oppostionen beklagade att en viktig reform för jämställdheten uteblir. Främst Kristdemokraterna skiljde sig på denna punkt bland oppositionens röster.

 

SDP:s ordförande Antti Rinne tog talade om att det mitt i dessa tider av förändring finns ett behov av mod att genomföra reformer som möjliggör hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Rinne påminde om att förändringen bäst uppnås av en person med tillräcklig kompetens och förmåga att driva den kontinuerligt.

– Därför behöver vi så snabbt som möjligt en avgiftsfri småbarnspedagogik för alla barn. Det skapar en stark grund för alla typer av elever att öka sin kunskap. Dessutom måste familjeledigheten reformeras, sade Rinne.

 

Enligt SDP behövs nu verkligen gratis yrkesskolor och gymnasier för alla så att ingen ung person faller utanför utbildning eller arbetslivet. Därtill behövs mera resurser till  unga vuxnas kompetensprogram och pengar till utvecklingen av vuxenutbildningen, till exempel genom öppna universitet.

– Vi bör hjälpa människor med risk för utslagning och stärka människors förmåga att förnya sina färdigheter. Vi har inte råd med att låta bli att göra dessa investeringar, sade Rinne.

 

 

Diskussion

Min färd i rörelsen del 7: Riksdagen

Kuva: ABL-arkiv
Jacob Söderman i riksdagen.

”Förstår du inte att de vill skyffla undan dig. Du ställs upp i Åboland bara för att samla röster. Ingen chans att du blir vald.”

Lue lisää

Anette Karlsson: Bildningsnämndens beslut en besvikelse

Kuva: Foto: Fredrik Wickholm

”Borgå borde ha ansökt om att få vara med i experimentet med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar.”

 

Det anser fullmäktigeledamot och Finlands svenska socialdemokraters vice ordförande Anette Karlsson.

 

– Fattigdom och utbildning går fortfarande i arv. Till exempel föräldrarnas ordförråd påverkar barnets skolprestationer. Småbarnsfostran kan hjälpa minska skillnaderna i utgångsläge. De allra flesta barnen drar nytta av kvalitativ småbarnsfostran, men barn från mindre bemedlade familjer drar den största nyttan. Vi kan förebygga att utbildning och fattigdom går i arv genom att ge alla barn en subjektiv rätt att delta i kvalitativ småbarnsfostran, konstaterar Karlsson.

 

Utbildningsministeriet har beslutat om att starta ett experiment om avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar.

 

Kommunerna kan ansöka om att delta i experimentet och få stöd av staten till att ordna avgiftsfri småbarnspedagogik i 20 timmar per vecka för femåringar. Det har reserverats 5 miljoner euro för försöket och ministeriet har uppskattat att cirka 19 000 barn kommer med i experimentet.

 

– Jag blev glad då jag märkte att regeringspartiet Samlingspartiet kom på samma linje som SDP gällande småbarnspedagogik. Att investera i barn, är att investera i framtiden. Enligt forskningen är det allra effektivast att satsa på barnen. Varje euro som investeras i småbarnsfostran betalar sig sjufaldigt tillbaka. Men det var en stor besvikelse att se att Samlingspartiet, Centern, De Gröna och SFP (förutom en) i Borgå inte ville att staden deltar i experimentet. Nu går detta tåg förbi oss, kommenterar Karlsson.

 

Markus Hammarström (SDP) föreslog understödd av medlem Marianne Korpi, att Borgå stad söker specialunderstöd för experimentet med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar och fattar beslut först om understöd erhålls. Bildningsnämnden beslöt med rösterna 8 (von Schoultz, Hjelt, Kivineva, Korhonen, Kulju, Lattu, Ranta, Svedberg) mot 3 (Hammarström, Korpi, Lönnfors) att godkänna beredningens förslag: att Borgå stad inte ansöker om specialunderstöd för experimentet.

 

 

Diskussion

Karis-Billnäs Socialdemokrater nominerar Feldt-Ranta – ”Västnyland behöver Maarit”

Kuva: Johan Kvarnström

Karis-Billnäs Socialdemokrater nominerar Maarit Feldt-Ranta till kandidat i höstens planerade landskapsval samt riksdagsvalet våren 2019.

 

 

– Vi vill som Maarits hemförening på detta sätt visa vårt stöd för hennes arbete. Hon har kontinuerligt fört fram Västnyland och regionens frågor i sitt arbete i riksdagen, säger föreningens ordförande Sirkka-Leena Holmberg.

 

– Västnyland behöver Maarit med sitt breda kontaktnät på högsta beslutande nivå inom rikspolitiken. Karis-Billnäs Socialdemokrater kommer att fortsätta jobba för Feldt-Ranta i de kommande valen. Vi är taggade, säger Holmberg.

 

Huruvida landskapsvalet faktiskt hålls i höst avgörs i riksdagen i vår. De mest avgörande besluten torde fattas i mars. Slutligen är det Finlands svenska socialdemokraters styrelse som besluter vilka kandidater man ställer upp på de platser man kommit överens om med SDP:s finskspråkiga distrikt i Nyland.

 

”Lyckat koncept”

Karis-Billnäs Socialdemokrater diskuterade även presidentvalets resultat på månadsmötet i februari. Föreningen noterade att understödet för Tuula Haatainen i Raseborg var bland de högsta i landet.

– Det visar att socialdemokraterna har ett stabilt stöd i kommunen. Föreningen satsade på att finnas på gågatan i Karis under de tre sista lördagarna före valet, säger Holmberg.

– Det var ett lyckat koncept, då vi oftast var det enda partiet som syntes i vimlet. Diskussionerna med invånarna var givande, allt från aktiveringsmodellen till stadens fullmäktiges beslut intresserade. Vi vill vara en aktiv del av närsamhället, denna kampanj visade att så också är fallet.

 

 

Diskussion