Nyheter

Viktor Kock: ”Vi skall även i fortsättningen vara proaktiva”

Foto: Johan Kvarnström
Foto: Johan Kvarnström
Foto: Johan Kvarnström

Viktor Kock öppnade FSD-kongressen med att understryka hur viktig distriktets roll är för att lyfta upp nya frågor i debatten både inom partiet och i offentligheten.

 

Finlands svenska socialdemokrater har samlats för partidistriktets 104:e kongress i Vasa.

Ordförande Viktor Kock beslöt att utlysa en tyst minut innan han öppnade kongressen. Alla samlade tystnade för att hedra att de kamrater som gått bort under året och de som omkom i veckans olycka i Raseborg samt för att skänka tankar av medlidande till alla anhöriga.

Efter tysta minuten körde kongressen igång. Kock hälsade alla välkomna till Finlands energikluster och Österbottens hjärta.

– Ett hjärta som driver landskapet som präglas av en landsbygd där det som humorgruppen KAJ uttrycker det ”int händer naa men he blir mytji gjort”.

Kock konstaterade att kongressen inte endast handlar om att göra upp riktlinjer för FSD:s politik utan också om att bolla idéer och inspirera varandra till att jobba vidare i kommunerna i Svenskfinland.

– Jag hoppas och tror att alla reser hem fulla av inspiration på söndagseftermiddagen.

 

Nordisk förbundsstat?

Då kongressen kommit så långt har FSD valt styrelse och fullmäktige för de kommande två åren. Kock påminde om att en del må bli FSD:s ansikte utåt men att det är medlemmarna som formar politiken. Kongressens 19 motioner som kommit från partiavdelningarna är ett gott exempel på detta. De följs även upp av styrelsen under året. Kock har själv följt upp motionen om en nordisk förbundsstat i sin pro gradu-avhandling.

– Jag vill passa på att sända ett stort tack till alla medlemmar som svarat på den elektroniska enkät jag sände ut i våras. Den visar att 65 procent av de socialdemokrater som svarat har en positiv inställning till en Nordisk förbundsstat och 74 procent vill att förutsättningarna för en förbundsstat utreds. För finlandssvenska socialdemokraters del är siffrorna ännu högre.

– Det här visar hur viktig FSD:s roll är för att lyfta upp nya frågor i debatten både inom partiet och i offentligheten. I en situation där den nordiska arbetsmarknaden, ekonomin och säkerhetspolitiken är mera sammansvetsad än någonsin tidigare är det skäl att en ordentlig debatt om en nordisk förbundsstat förs i alla politiska sammanhang. Vi skall även i fortsättningen vara proaktiva och se till att nya idéer diskuteras.

 

Stolt över aktiviteten

Kock lyfte också fram FSD:s aktiva roll i kraven på en reform av föräldraledigheterna.

– Vår målsättning är tydlig, vi vill ha en modell som gör att föräldrarna i högre grad delar på ansvaret. Den modell som partiet nu för fram kombinerar flexibilitet och incitament för båda föräldrarna att ta ut perioder av föräldraledighet. Kombinerat med bland annat en avgiftsfri småbarnspedagogik är det del av en större helhet för att underlätta vardagen för småbarnsfamiljer, främja jämställdheten och ge våra barn en jämlik start i livet, sade Kock och uttryckte stolthet över att FSD:s partiavdelningar varit aktiva i frågan och genom att lämna in fullmäktigemotioner i en handfull kommuner.

– Det visar att det för vår del inte endast handlar om tomt prat.

 

Vidare tod ordförande Kock upp det oundvikliga: social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen.

– När den sittande regeringen presenterade sina första förslag blev jag med många andra förskräckt. Bristerna och riskerna i förslaget var många. Från SDP:s håll påpekade vi dessa men valde att fokusera på det största misstaget i förslaget, tvångsbolagiseringen.

– Genom ett aktivt jobb har tvångsbolagiseringen avstyrts, fortfarande innehåller reformförslagen ändå stora risker och brister. Valfrihet låter som en bra sak men valfrihet i den offentligt finansierade basservicen cementerar samhällsklyftorna och leder till en ojämlik tillgång till service.

Summa summarum: SDP fortsätter arbetet med att rätta till regeringens misstag.

– Vi gör det tillsammans i socialdemokratisk anda. Härmed förklarar jag FSD:s 104:e kongress öppnad, sade Viktor Kock som är den enda som nominerats till uppdraget som FSD-ordförande för de kommande två åren.

Delningar

Dela denna artikel

Viikon 38 Demokraatti
ANI SUORASUU - Ann Selinille ei ryppyillä
VARAA PAREMPAAN - Eveliina Heinäluoma haluaa herättää puolueet Helsingissä
KUIN ERI PLANEELTA - SDP:n ja hallituksen sote-linjat eivät kohtaa
Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa