MENY

Viktor Kock vill fortsätta leda FSD – ”Jobbet är på hälft, vi kan bli bättre”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
– Vi måste satsa all energi på riksdagsvalet, säger Viktor Kock.

Att personligen drabbas av regeringens nedskärningar ger Viktor Kock blodad tand och politisk drivkraft. Avgiftsfri småbarnspedagogik är en av de aktuella hjärtefrågorna.

 

FSD:s distriktsordförande Viktor Kock har fattat sitt beslut: Han vill fortsätta leda Finlands Svenska Socialdemokrater (FSD) och ställer upp för återval på FSD-kongressen i Vasa (28-29.10.2017).

– Efter noga övervägande har jag bestämt att ställa upp för återval. Samtidigt ställer jag mig till förfogande som kandidat i nästa riksdagsval. Jag hoppas att få fortsätta som ordförande för FSD men ser ändå inte något fel i att andra ställer sig till förfogande för uppdraget, säger Viktor Kock.

 

Hans mandat sträcker sig till årsskiftet och under kongressen i Vasa väljs ordförande för de kommande två åren.

– Under de första två åren som ordförande har allting varit nytt. Eftersom vi samtidigt som jag tillträdde även bytte verksamhetsledare har mycket tid gått åt till att hitta rutiner. Jag tycker ändå vi har lyckats få synlighet och på kommunnivå har vi inom FSD jobbat hårt de senaste åren. Det syntes också genom att vi i flera finlandssvenska kommuner gick framåt i vårens kommunalval. Jag känner ändå att jobbet är på hälft, vi kan bli bättre och det driver mig att ställa upp för återval, säger Kock som ser det som självklart att kandidera i riksdagsvalet 2019 om han får förnyat förtroende.

 

Riksdagsvalet är de kommande två årens tveklöst viktigaste händelse i politiskt avseende.

– Vi måste satsa all energi på riksdagsvalet. Det enda sättet att få starkare stöd är hårt arbete på alla nivåer och speciellt på kommunnivå kan FSD bidra starkt, säger Kock och lyfter fram fullmäktigemotioner om avgiftsfri småbarnspedagogik som ett exempel.

 

Personliga erfarenheter

Då vi träffas på måndag morgon är han på väg till Industrifackets organisationsdagar i Helsingfors. Facklig och politisk verksamhet håller honom ordentligt sysselsatt och kräver sin tid. Tidsfrågan i relation till familjen är anledningen till att han funderade noga på sitt beslut. I nuläget fungerar kombinationen familj och förtroendeuppdrag smidigt, men till ekvationen hör också studier i statskunskap som han blir klar med innan årsskiftet. Efter det väntar förhoppningsvis heltidsjobb. I och med att han nu blivit ordentligt varm i kläderna som ordförande bedömer han att uppdraget kan skötas smidigt även då.

Familjens starka uppmuntran och stöd bidrog också på ett avgörande sätt till beslutet. Dessutom tror han att det finns en beställning på en politiker med en bakgrund som hans.

 

– Innan jag blev arbetslös 2014, då produktionen på fabriken i fråga flyttades till Polen, hade jag jobbat 15 år inom produktionsindustrin och byggbranschen. Sedan dess har jag studerat statskunskap på Åbo Akademi och blir klar magister innan årsskiftet. Jag är alltså såväl arbetare som akademiker och arbetslös. Jag vet av egen erfarenhet hur hårt regeringens nedskärningar har drabbat människor med låga inkomster.

Exempel på detta är att han nekats frivilliga studier som arbetslös arbetssökande och fått nöja sig med vanligt studiestöd, ett studiestöd vars förändrade bostadsbidrag innebar en kännbar månatlig ekonomisk förlust för honom från och med starten på detta läsår. En annan erfarenhet av hur politiska beslut påverkar vardagen är en tidigare höjning av dagvårdsavgifterna. Det är ingen slump att han nu brinner starkt för den socialdemokratiska idén med avgiftsfri småbarnsfostran.

 

– En förutsättning för ett stabilt samhälle är att det utgår från social rättvisa. Genom en avgiftsfri småbarnspedagogik kan alla barn ges samma förutsättningar att senare klara undervisningen i skolan. En förlängd läroplikt till 18 års ålder skulle trygga att alla ungdomar har råd att genomföra en utbildning på andra stadiet. Det är viktigt såväl för sysselsättningen som för välmåendet i samhället.

 

För att införa avgiftsfri småbarnspedagogik i hela landet behövs stödjande beslut på riksnivå. Men redan i nuläget kan det enligt Kock införas i kommunerna som en framtidsinvestering.

– Det kan bli dyrare på kort sikt, men i längden är det en lönsam investering för kommunerna och samhället. Om det inledningsvis krävs större satsningar och till exempel höjd kommunalskattesats tycker jag det är värt att satsa, säger Kock.

 

Profil

Viktor Kock

Ålder: 38 år.

Bor: I Pedersöre, Forsby.

Familj: Fru och tre döttrar, två hundar och en kanin.

Intressen: Jakt och resor.

Uppdrag: Bland annat ordförande för Finlands Svenska Socialdemokrater och fullmäktigeledamot i Pedersöre.

ÄMNESORD

Diskussion

Socialdemokraternas alternativ: Mer utbildning och mindre skuldsättning

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Antti Lindtman, Antti Rinne och Krista Kiuru presenterade på tisdag förmiddag SDP:s alternativ till statsbudget för 2018, i socialdemokraternas grupprum i riksdagshuset.

SDP presenterar ett alternativt budgetförslag som ”grundar sig på hårda fakta men har mjukt hjärta” för att citera Antti Lindtman. Grundtanken är att tillväxten tillhör alla.

Lue lisää

Diskussion

Kärlekssocialisten Pertti Simula: Solidaritet i kapitalistiska system är motsägelsefullt

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Pertti Simula anammar samma tankebanor i psykoanalys i Norden som i arbetet för fattiga jordbruksarbetare i Brasilien. Han anser att vårt sätt att tänka även i människorelationer påverkas starkt av det kapitalistiska samhällets strukturer som främjar själviskhet och främlingskap och tränger undan solidariteten.

Lue lisää

Diskussion

Vad är Das Kapital värt i dag?

Kuva: Foto: Joachim Kasten

Det har gått 150 år sedan Karl Marx storverk Das Kapital publicerades. Till frågan om vad verket är värt idag finns både ett banalt och ett intellektuellt svar, skriver ABL-medarbetaren Joachim Kasten som besökt en utställning om verket i Hamburg.

Lue lisää

Diskussion

Hon tar fasta på allt positivt

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Lilian Strömberg.

Jag är sådan att jag bryr mig om alla människor. De må sedan vara invandrare, flyktingar eller alkoholister.” För denna ljusa och glada människosyn står Lilian Strömberg, som representerade Köklaks svenska arbetarförening vid Finlands svenska socialdemokraters (FSD) kongress i Vasa.

Lue lisää

Diskussion

Mikael Gerkman: ”Viktigt med nya verksamhetsformer och projekt”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
– Det görs en massa positivt i samarbete mellan fackföreningsrörelsen och arbetsgivarorganisationerna som sällan kommer fram i medierna, säger Mikael Gerkman.

Min uppfattning är att de unga socialdemokratiska partimedlemmarna vill få ut någonting av verksamheten och inte bara finnas i medlemsregistret. Nya aktivitetsformer är därför något att satsa på, säger Mikael Gerkman. Han var ombud för Kyrkslätt svenska socialdemokrater vid Finlands svenska socialdemokraters (FSD) kongress i Vasa.

Lue lisää

Diskussion