MENY
Turva – Hymy

Viktor Kock vill fortsätta leda FSD – ”Jobbet är på hälft, vi kan bli bättre”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
– Vi måste satsa all energi på riksdagsvalet, säger Viktor Kock.

Att personligen drabbas av regeringens nedskärningar ger Viktor Kock blodad tand och politisk drivkraft. Avgiftsfri småbarnspedagogik är en av de aktuella hjärtefrågorna.

 

FSD:s distriktsordförande Viktor Kock har fattat sitt beslut: Han vill fortsätta leda Finlands Svenska Socialdemokrater (FSD) och ställer upp för återval på FSD-kongressen i Vasa (28-29.10.2017).

– Efter noga övervägande har jag bestämt att ställa upp för återval. Samtidigt ställer jag mig till förfogande som kandidat i nästa riksdagsval. Jag hoppas att få fortsätta som ordförande för FSD men ser ändå inte något fel i att andra ställer sig till förfogande för uppdraget, säger Viktor Kock.

 

Hans mandat sträcker sig till årsskiftet och under kongressen i Vasa väljs ordförande för de kommande två åren.

– Under de första två åren som ordförande har allting varit nytt. Eftersom vi samtidigt som jag tillträdde även bytte verksamhetsledare har mycket tid gått åt till att hitta rutiner. Jag tycker ändå vi har lyckats få synlighet och på kommunnivå har vi inom FSD jobbat hårt de senaste åren. Det syntes också genom att vi i flera finlandssvenska kommuner gick framåt i vårens kommunalval. Jag känner ändå att jobbet är på hälft, vi kan bli bättre och det driver mig att ställa upp för återval, säger Kock som ser det som självklart att kandidera i riksdagsvalet 2019 om han får förnyat förtroende.

 

Riksdagsvalet är de kommande två årens tveklöst viktigaste händelse i politiskt avseende.

– Vi måste satsa all energi på riksdagsvalet. Det enda sättet att få starkare stöd är hårt arbete på alla nivåer och speciellt på kommunnivå kan FSD bidra starkt, säger Kock och lyfter fram fullmäktigemotioner om avgiftsfri småbarnspedagogik som ett exempel.

 

Personliga erfarenheter

Då vi träffas på måndag morgon är han på väg till Industrifackets organisationsdagar i Helsingfors. Facklig och politisk verksamhet håller honom ordentligt sysselsatt och kräver sin tid. Tidsfrågan i relation till familjen är anledningen till att han funderade noga på sitt beslut. I nuläget fungerar kombinationen familj och förtroendeuppdrag smidigt, men till ekvationen hör också studier i statskunskap som han blir klar med innan årsskiftet. Efter det väntar förhoppningsvis heltidsjobb. I och med att han nu blivit ordentligt varm i kläderna som ordförande bedömer han att uppdraget kan skötas smidigt även då.

Familjens starka uppmuntran och stöd bidrog också på ett avgörande sätt till beslutet. Dessutom tror han att det finns en beställning på en politiker med en bakgrund som hans.

 

– Innan jag blev arbetslös 2014, då produktionen på fabriken i fråga flyttades till Polen, hade jag jobbat 15 år inom produktionsindustrin och byggbranschen. Sedan dess har jag studerat statskunskap på Åbo Akademi och blir klar magister innan årsskiftet. Jag är alltså såväl arbetare som akademiker och arbetslös. Jag vet av egen erfarenhet hur hårt regeringens nedskärningar har drabbat människor med låga inkomster.

Exempel på detta är att han nekats frivilliga studier som arbetslös arbetssökande och fått nöja sig med vanligt studiestöd, ett studiestöd vars förändrade bostadsbidrag innebar en kännbar månatlig ekonomisk förlust för honom från och med starten på detta läsår. En annan erfarenhet av hur politiska beslut påverkar vardagen är en tidigare höjning av dagvårdsavgifterna. Det är ingen slump att han nu brinner starkt för den socialdemokratiska idén med avgiftsfri småbarnsfostran.

 

– En förutsättning för ett stabilt samhälle är att det utgår från social rättvisa. Genom en avgiftsfri småbarnspedagogik kan alla barn ges samma förutsättningar att senare klara undervisningen i skolan. En förlängd läroplikt till 18 års ålder skulle trygga att alla ungdomar har råd att genomföra en utbildning på andra stadiet. Det är viktigt såväl för sysselsättningen som för välmåendet i samhället.

 

För att införa avgiftsfri småbarnspedagogik i hela landet behövs stödjande beslut på riksnivå. Men redan i nuläget kan det enligt Kock införas i kommunerna som en framtidsinvestering.

– Det kan bli dyrare på kort sikt, men i längden är det en lönsam investering för kommunerna och samhället. Om det inledningsvis krävs större satsningar och till exempel höjd kommunalskattesats tycker jag det är värt att satsa, säger Kock.

 

Profil

Viktor Kock

Ålder: 38 år.

Bor: I Pedersöre, Forsby.

Familj: Fru och tre döttrar, två hundar och en kanin.

Intressen: Jakt och resor.

Uppdrag: Bland annat ordförande för Finlands Svenska Socialdemokrater och fullmäktigeledamot i Pedersöre.

ÄMNESORD

Diskussion

SPD dansar på ett rakblad i regeringsfrågan

Kuva: Foto: Joachim Kasten

När får Tyskland (äntligen) en ny regering? Sedan valet den 24 september förra året står detta spörsmål högst på den inrikespolitiska agendan och även utanför landets gränser i Bryssel, Paris eller London blickar man irriterat och otåligt på det som ännu inte händer i Berlin.

Lue lisää

Diskussion

FSD: En rättvis och hållbar sysselsättningspolitik är möjlig

FSD:s nyvalda styrelse på kongressen i Vasa i slutet av oktober 2017.

Finlands svenska socialdemokrater FSD stöder medborgarinitiativet om att upphäva lagen om den så kallade aktiveringsmodellen. Modellen är orättvis och bestraffar arbetslösa för något de inte alltid själva kan påverka. Den beaktar inte den arbetssökandes aktivitet, utan resultat avgör, konstaterar FSD:s styrelse.

Lue lisää

Diskussion

FSUD: Haatainen har blivit konstigt behandlad i media

FSUD:s meme om mediabevakningen av Tuula Haatainen i presidentvalet 2018.

Finlands svenska unga socialdemokrater anser att mediabevakningen av Tuula Haatainen har varit orättvis i den meningen att fokuset har handlat om bland annat hennes kläder i stället för sakfrågor.

Lue lisää

Tuula Haatainen: Nu kör vi för fullt!

Kuva: Meeri Koutaniemi
Tuula Haatainen.

Arbetarbladet ställer fem frågor till SDP:s presidentkandidat Tuula Haatainen då förhandsröstningen står för dörren. 

 

Det är bråda dagar för presidentkandidaterna. Evenemangen är många och utspridda över hela landet samtidigt som kampanjen aldrig tar paus i social medier. Tuula Haatainen trivs trots allt det hektiska i och med att hon får föra fram frågor och budskap hon verkligen brinner för. Engagemanget är inte att ta miste på då ABL gör en lägeskoll inför förhandsröstningen.

 

Idag, tisdag, öppnade din valstuga i Helsingfors och imorgon börjar förhandsröstningen, hurdan är stämningen och vad kretsar tankarna kring just nu?

– Stämningen är god. Människor är uppmuntrande och kommer öppet fram och talar. Valet närmar sig och det är mer och mer folk på alla evenemang. Nu kör vi till slutet med full fart.

 

Du har fått god respons för att ha satt agenda och påverkat presidentvalets debatter genom att lyfta fram till exempel kvinnors situation ur ett jämställdhetsperspektiv och ojämlikhetens risker, vad tänker du om din påverkan så här långt?

– I min kampanj har jag talat om ett brett säkerhetsbegrepp. Säkerhet och trygghet bygger på vardagliga saker. Samhällelig ojämlikhet är vårt största säkerhetshot. Därför har jag i min kampanj talat om välfärdstjänster, rättvisa, utslagning och ojämlikhet, aktivitet i internationella forum, kvinnors och flickors ställning såväl i Finland som i resten av världen. Ingen får glömmas bort i samhället, alla måste tas med. Och vi måste känna vårt ansvar globalt.

 

Kandidaternas skillnader i värderingar och olika åsikter i sakfrågor har kommit bättre fram ju närmare valet vi kommit, då till exempel Sauli Niinistö stödjer aktiveringsmodellen som du kritiserar starkt. Håller du med?

– Ja, jag och Sauli Niinistör är av olika åsikter om huruvida aktiveringsmodellen fungerar. Den sätter arbetslösa i en sinsemellan ojämlik situation. Om du bor på en mindre ort och det helt enkelt inte finns arbetsplatser bestraffar modellen den arbetslösa av skäl som hen inte kan påverka. Medborgare ser det här som orättvist. SDP har många bättre alternativ att erbjuda. En förlängning av läroplikten över en avgiftsfri utbildning på andra stadiet hjälper på lång sikt.

 

Vad tänker du om svenskans ställning i dagens Finland då vi har till exempel det kritiserade språkexperimentet och andra hotbilder?

– För mig är tvåspråkighet i Finland en självklarhet. Det handlar om mer än språk, också om kulturella, ekonomiska och sociala relationer med vår nordiska familj.

 

Sista frågan, har du någon avslutande hälsning till läsarna?

– Valet närmar sig, nu är det dags att göra sin röst hörd. Ta med också grannen till vallokalen.

 

Imorgon börjar allvaret. Då är Haatainen på allvar i sitt första presidentval. Hennes berättelse fram till detta kan du läsa om här.

 

 

”Att presidentens politiska bakgrund inte skulle spela någon roll motbevisas”

Kuva: Meeri Koutaniemi
Tuula Haatainen ser ojämlikhet som den största säkerhetsrisken och betonar jämlikhet, hållbar utveckling och jämställdhet i sin kampanj.

Finlands svenska socialdemokraters ordförande Viktor Kock ser den så kallade aktiveringsmodellen som ett exempel på skillnader i presidentkandidaternas värdegrund. Nu gäller det att rösta på Tuula Haatainen, inget är ännu avgjort, enligt Kock.

 

På onsdag börjar förhandsröstningen i presidentvalet och pågår fram till tisdag. De egentliga valdagen för första omgången är den 28 januari. Det har varit relativt lugnt inför valet, bland annat på grund av sittande presidentens starka stöd.

– Intresset för presidentvalet har tyvärr inte varit speciellt stort bland väljarna. Det har däremot inte varit några problem att engagera FSD:s medlemmar i kampanjarbetet. Tuula Haatainens besök på höstens kongress var övertygande, hon är den värdeledare Finland nu nödvändigtvis behöver, säger Viktor Kock.

Som exempel på lyckat kampanjarbete nämner han kampanjöppningen i Närpes den 16 december där stämningen var på topp och Närpes socialdemokrater bjöd på kaffe och glögg samt delade ut tändsticksaskar med reklam för Tuula på, vilka hade en så strykande åtgång att turerna efter fler blev många.

Arbetet fortsätter förstås och Kock säger att det är viktigt att vi fortsätter att jobba för Tuula Haatainen tills valet är avgjort. Även om det är svårt att utmana en sittande president som inte gjort några stora utspel och därmed heller inte skaffat några motståndare har skillnader mellan kandidaterna utkristalliserats tydligt. Det senaste exemplet är den så kallade “aktiveringsmodellen”.

 

Medan president Sauli Niinistö stödjer modellen har Haatainen precis som hela SDP och nästan hela oppositionen (med undantag för SFP) kritiserat den skarpt.

Under Haatainens kampanjtillfällen har socialdemokrater samlat in namn till medborgarinitiativet mot modellen som strider mot många finländares rättsuppfattning och skadar redan utsatta i samhället på ett orättvist sätt. Medborgarinitiativet har i skrivande stund samlat över 127 000 namn.

– Modellen upplevs allmänt som väldigt orättvis och även om det inte hör till presidentens uppgifter ser man här skillnader i presidentkandidaternas värdegrund.

– Påståendet att presidentens politiska bakgrund inte skulle spela någon roll motbevisas här. Haatainen har konsekvent motsatt sig modellen då den försätter människor i en ojämlik position beroende på var de bor i Finland. För mig är det viktigt att vår president värnar om de som är i en utsatt position, säger Viktor Kock.

 

Ett politiskt arv att förvalta

En annan viktig skillnad mellan Tuula Haatainen och Sauli Niinistö är att Haatainen klart tagit ställning för att Finland borde underteckna FN-avtalet om ett kärnvapenförbud och starkt ifrågasätter vapenexporten till krigförande länder. Niinistö är öppet av annan åsikt. Däremot är de ense om alliansfriheten, en fråga där endast SFP:s Nils Torvalds viftar med Nato-kortet.

Haatainen skiljer sig ändå från de övriga i att hon uttryckligen vill leda Finland med en feministisk utrikespolitik.

– Genom en feministisk utrikespolitik som Tuula förespråkar kan Finland igen ta en position på den politiska världskartan.

– För ett land av Finlands storlek gäller det att synas för att inte glömmas bort. Ahtisaari och Halonen visade vägen för kommande presidenter i Finland genom den respekt och uppskattning de vann utomlands. Haatainen har alla möjligheter att förvalta deras arv på den globala politiska arenan, säger Viktor Kock.

 

 

 

Diskussion