Kotimaa

”Voi vähentää maksuhalukkuutta” – kalastuslain avaaminen herättää hämmennystä vapaa-ajankalastajissa

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) mielestä maa- ja metsätalousministeriön on kiinnitettävä erityistä huomiota kalastusharrastuksen lisäämiseen sekä kalastonhoitomaksun maksamatta jättäneiden kalastajien neuvonnan ja valvonnan tehostamiseen, jotta kalastonhoitomaksujen kertymä saataisiin nostetuksi kalastuslakiuudistuksen mukaiselle tavoitetasolle.

Järjestö toteaa tiedotteessaan, että maa- ja metsätalousministeriössä on valmisteltu hallituksen esitys kalastonhoitomaksujen korottamiseksi. Esityksen perusteena on arvioitua pienempi kalastonhoitomaksukertymä sekä pitkään jatkunut vuosikohtaisten kalastonhoitomaksujen väheneminen.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) kalastuslain avaaminen 1,5 vuotta lain voimaantulon jälkeen herättää hämmennystä vapaa-ajankalastajissa. SVK toteaa, että kalastonhoitomaksun maksaneiden määrä kääntyi viime vuonna nousuun, samoin maksukertymä. Järjestön mukaan kertymä verrattuna valtion vuoden 2016 talousarvioon jäi vajaaksi uuden maksujärjestelmän käyttöönoton ongelmien vuoksi.

Maksun korotus voisi vähentää maksuhalukkuutta, minkä seurauksena kertymä voisi jäädä jopa nykyistä pienemmäksi. Huomattava osa erityisesti omilla vesillään kalastavista saattaa maksun noustessa jättää sen suorittamatta.

Maksun korottamisen sijaan tulee SVK:n mielestä arvioida syitä vuosiluvan lunastajien määrän vähenemiseen ja puuttua havaittuihin ongelmiin.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan vain noin puolet maksuvelvollisista maksoi vuonna 2007 kalastuksenhoitomaksun (= nykyinen kalastonhoitomaksu, joka oikeuttaa myös viehekalastukseen yhdellä vavalla). Järjestön mukaan erilaisten maksujen tarjontaa on syytä kehittää maksukertymän kasvattamiseksi.

”Isovanhemmilla on suuri merkitys kalastusharrastuksen opettamisessa lapsille ja nuorille.”

Muunlaista kalastusta kuin onkimista ja pilkkimistä harjoittavan 18-64 vuotiaan henkilön on maksettava kalastonhoitomaksu. SVK:n mukaan eräät tahot ovat vaatineet, että maksujen korotusten lisäksi tulee maksuvelvollisuus laajentaa koskemaan myös 65 vuotta täyttäneitä kalastajia. Taustalla on hätä kalastonhoitomaksuista vesien omistajille maksettavista korvauksista, jotka ovat pudonneet kalastuslain voimaantulon jälkeen.

65 vuotta täyttäneiden kalastajien maksuvapaus on ollut voimassa yli 20 vuotta. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön mukaan kalastusharrastuksen myönteiset vaikutukset vähentävät ikääntyneiden terveydenhuollon kustannuksia verrattuna heiltä kalastonhoitomaksuina saataviin lisätuloihin.

65 vuotta täyttäneiden maksuvelvollisuus voi johtaa ikääntyneen väestön kalastusharrastuksen vähenemiseen ja vähentää niitä positiivisia vaikutuksia, joita kalastuksella on heidän hyvinvointiinsa. Isovanhemmilla on suuri merkitys kalastusharrastuksen opettamisessa lapsille ja nuorille. Näin myös lasten ja nuorten kalastus voi vähentyä.

Veroluonteisen kalastonhoitomaksun palauttaminen 65 vuotta täyttäneille on järjestön mukaan myös vastoin valtion veropoliittista linjausta.

Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat