Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

”Yksikään tolppa ei puhalluta” – automaattinen liikennevalvonta puhutti eduskunnassa, Bernerin mukaan kameratolpat voidaan maalata

Kuva: Lehtikuva / Martti Kainulainen

Eduskunnassa käytiin tänään vilka lähetekeskustelu uudesta tieliikennelaista. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) muistutti, että kyseessä on kolmas kerta, kun tieliikennelainsäädännön kokonaisuutta uudistetaan 100-vuotiaassa itsenäisessä Suomessa.

Keskustelussa puhuttivat monet lain yksityiskohdat, paljon etenkin automaattinen liikennevalvonta, josta SDP:n kansanedustajat käyttivät useita puheenvuoroja.

Kansanedustaja Mika Kari (sd.) totesi, että hän on seurannut hallintovaliokunnan jäsenenä jo 7 vuoden ajan huolestuttavaa kehitystä, jossa maamme tiet täytetään näillä kameravalvonnoilla.

– Ajatus on varmasti hieno, jos yritetään nopeuksia laskea, mutta yksikään tolppa ei seuraa sitä liikennevirtaa, ei puhalluta, ei katso ajokuntoa, ei tarkasta ajoneuvojen kuntoa eikä myöskään kuljettajan kuntoa. Pitäisikö, ministeri, vihdoin ja viimein tehdä näistä tolpista näkyvät? Maalata ne kunnollisilla väreillä, että ihmiset tietäisivät, missä ne vaaran paikat tieliikenteessä ovat? Kari kysyi.

Ministeri Berner sanoi, että automaattivalvonta lisää kiinnijäämisriskiä ja sitä kautta nostaa liikenneturvallisuuden näkökulmaa. Sitä voidaan hänen mukaansa käyttää siellä, missä se on mahdollista ja vapauttaa poliisin resursseja valvontaan. Berner sanoi, että liikennetolpat voidaan maalata, jos niin halutaan.

– Laki ei estä – ei myöskään mitenkään pakota, muttei myöskään estä. Voidaan nyt jo näin toimia, Berner totesi.

Kari sanoi pitävänsä vastausta ilahduttavana.

– Nythän tolpat on piilotettu mitä tiheimpään pusikkoon tai tavalla tai toisella heikosti näkyviksi. Jos tehtäisiin niin kuin esimerkiksi Ruotsissa tehdään, että maalataan kunnolla näkyviksi, niin silloin näillä tolpilla olisi myös ennaltaehkäisevä vaikutus, Kari jatkoi.

Karin mukaan asia voitaisiin kirjata lakiin.

– Silloin se ei jäisi vain yhden paikallisen poliisipiirin itsensä päätettäväksi.

”Aiheuttaa äkkijarrutuksia ja siten onnettomuusriskien kasvamista.”

Pelkkään nopeuteen tuijottamista Mika Kari pitää yhtenä liikennepolitiikkamme suurista virheistä.

– Siellä ajoterveys, ajokuntoon liittyvät asiat, mielenterveys, itsemurha-alttius, tämän tyyppiset asiat, usein unohdetaan ja sanotaan, että vain nopeuksia säätelemällä lisäisimme liikenneturvallisuutta.

Myös SDP:n kansanedustaja Suna Kymäläinen valitti keskustelussa sitä, että nyt kameratolpat ovat usein paikoissa, joissa on mutka tai nopeus yllättäen laskee pieneksi hetkeksi.

– Tämä aiheuttaa äkkijarrutuksia ja siten onnettomuusriskien kasvamista, Kymäläinen sanoi.

Kansanedustaja Katja Taimelan (sd.) mukaan automaattisen liikennevalvonnan lisääntyminen koituu kaikkien liikenteessä liikkuvien eduksi, jos sitä käytetään ennaltaehkäisevästi vaarallisiksi määritellyissä paikoissa, koulujen ja päiväkotien läheisyydessä sekä taajama-alueilla.

– Mutta jos automaattista valvontaa käytetään tarkoitushakuisina sakkorysinä paikoissa, joissa pienillä rikkomuksilla on liikenneturvallisuuteen vähäiset vaikutukset, ollaan hakoteillä nimenomaan liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Täytyy muistaa, että mikään automaattivalvonta ei hurjasti laajennettunakaan korvaa poliisin läsnäoloa liikenteessä, Taimela sanoi.

”Tämä kehitys on negatiivinen”.

Mika Karin mukaan sähköisen liikenteenvalvonnan tausta lähtee nimenomaan siitä, että poliisin resurssien vähentyessä painetta liikennevalvonnasta on siirretty automaattiselle puolelle.

– Näin ollen tolpat eivät ole tulleet laadullisesti lisäämään meidän liikenneturvallisuutta ja liikennevalvontaa, ainoastaan ikään kuin pakon sanelemana poliisin tehtäviä on siirretty tällaisien kylmien poliisien, peltipoliisien hoidettavaksi, ja tämä kehitys on negatiivinen.

– Toivon, että samalla kun poliisin määrärahoja ja poliisin resursseja pystytään pitkällä aikajänteellä tarkistelemaan, liikenneministeri ja sisäministeri yhdessä kävisivät näissä asioissa valtiovarainministerin puheilla, jotta saisimme ne poliisit tekemään sitä liikennevalvontaa, sen ammattilaisten joukon, joka sillä kentällä osaava joukko on, Kari painotti.

Ministeri Anne Bernerin mukaan automaattivalvonta on kasvanut Suomessa, mutta se ei ole niin suurta kuin monessa muussa verrokkimaassa.

– Meillä on 130 kameraa ja 3 000 valvontakameraa, 450 000 kilometriä teitä, mutta on selvää, että me tarvitsemme enemmän poliisin resursseja liikenteen valvomiseksi, ministeri vastasi Mika Karille.

Keskustelua aiheesta

Maan hallitukselta vaaditaan välittömiä toimenpiteitä – tutulla lintulajilla huolestuttava kannanromahdus

Kuva: Pertti Rasp
Punasotka on pulassa. Edessä koiras- ja takana naaraslintu.

Suomen lintuyhdistysten edustajat vaativat BirdLifen kevätkokouksen julkilausumassa Suomen hallitukselta välittömiä toimenpiteitä erittäin uhanalaisen punasotkan pelastamiseksi.

Punasotka on siirrettävä metsästyslaista luonnonsuojelulailla rauhoitetuksi lajiksi. Lisäksi tarvitaan huomattavaa lisäpanostusta Suomen tärkeimpien lintukosteikkojen hoitoon.

Luonnontieteellisen keskusmuseon, Luonnonvarakeskuksen ja BirdLifen toteuttamien vesilintuseurantojen mukaan punasotka on vähentynyt jopa kymmenesosaan 1990-luvun puolivälistä.

Punasotkan taantumisen syyt löytynevät ensisijaisesti elinympäristöjen heikkenemisestä. Kosteikkojen umpeenkasvu on heikentänyt punasotkan elinolosuhteita ja särkikalojen runsastuminen lisännyt ravintokilpailua. Naurulokkien katoaminen monilta lintuvesiltä lienee lisäksi heikentänyt punasotkan pesimämenestystä, koska sotkat pesivät mielellään lokkiyhdyskuntien suojassa.

Punasotka kuuluu Suomessa edelleen vapaasti metsästettävien riistalintujen joukkoon. Vähenevän lintukannan metsästys ei BirdLifen mukaan ole koskaan kestävää. Vaikka metsästys ei olisikaan vähenemisen tärkein syy, vähenevälle lajille metsästys aiheuttaa tarpeetonta lisäkuolleisuutta. BirdLife vaatii punasotkan rauhoittamista ennen elokuussa alkavaa metsästyskautta.

Myös monet muut riistavesilintulajit ovat nykyään uhanalaisia. Punasotkan lisäksi tukkasotkan, nokikanan, jouhisorsan, haapanan ja heinätavin metsästystä pitäisi välittömästi rajoittaa. Metsästyskielto on BirdLifen mukaan kuitenkin vain välttämätön ensiapu ja vesilintulajien pesimäkantojen palauttaminen vaatii Suomelta huomattavaa panostusta tärkeimpien kosteikkojen, erityisesti Natura 2000 -verkoston lintuvesien hoitoon.

Punasotka on BirdLife Suomen vuoden lintu 2018. Vuoden lintu -hankkeessa kartoitetaan Suomen punasotkakannan nykyinen koko. Vielä 1990-luvun lopulla kanta arvioitiin 13 000 parin suuruiseksi. Suomen nykykanta on huomattavasti pienempi.

BirdLife Suomen jäsenyhdistysten edustajat kokoontuivat tänään Maarianhaminassa. Kokouksessa laadittiin punasotkan suojelutilanteen parantamista vaativa julkilausuma.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

Raju ryöpytys ”Juhlaseminaari-Suomesta”: ”Ongelmat ovat syvät ja suunta on nyt totaalisen huono. Surkea.”

Kuva: Nora Vilva
Tuomas Kurttila antaa palaa.

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila ei peittele syvää huolestumistaan siitä, mitä Suomessa on hänen mukaansa tapahtunut ja tapahtumassa tulevien vuosien aikana.

Kurttila avautuu lauantai-iltana Twitter-tilillään jopa poikkeuksellisen synkkänä. Hän toteaa ensin sen, että köyhien lasten määrä kasvussa.

Eikä sekään vielä riitä: nimittäin myös oppimistulokset ovat laskussa, Kurttila parahtaa. Hänen listansa on pitkä. Koulutuksen keskeyttäminen on kasvussa, ja syntyvyys on samalla laskussa.

Ei hyvältä näytä.

Kurttila tiivistää viestinsä.

”Suomen ongelmat ovat syvät ja suunta on nyt totaalisen huono. Surkea. Juhlaseminaari-Suomessa todistellaan tosin aivan muuta – tietämättömyyttä vai tyhmyyttä?”, hän vielä kysyy.

Keskustelua aiheesta

Skinnari ryöpyttää Sipilää johtajuuden puutteesta – ”Julkisen sektorin työntekijöiltä leikataan ja valtion monopoliyhtiössä johtajien palkat kasvavat”

Kuva: Timo Sparf

SDP:n varapuheenjohtaja Ville Skinnari arvostelee valtionyhtiö Veikkauksen johtajien palkankorotuksia. Hänen mukaansa valtionyhtiön johdon palkkakehitys herättää ihmetystä aikana, jolloin ihmisten palkkoja ja lomarahoja on leikattu. Asiasta kertoi tänään Taloussanomat.

– Kyllähän Veikkauspomojen suuret palkankorotukset näyttävät todella pahalta. Viime vuosina Sipilän hallitus on heikentänyt suomalaisten toimeentuloa. Julkisen puolen pieni- ja keskipalkkaisilta työntekijöiltä on leikattu palkkoja ja lomarahoja. Ja samaan aikaan valtionyhtiön johto saa 12 %:n korotukset. Tästä on kohtuus ja tolkku kaukana, Skinnari sanoo tiedotteessaan.

Skinnari arvostelee pääministeri Juha Sipilää saamattomuudesta ja johtajuuden puutteesta.

– Pääministeriltä on kuulunut toivotaan toivotaan -puhetta, mutta tekoja ei näy. Pieni- ja keskituloisten palkkoja Sipilä on halunnut leikata, mutta suurituloisille on annettu veronalennuksia ja pelkkä vetoomus leikata palkkojaan. Sipilä on puhunut yhteisistä talkoista, mutta suuripalkkaisia johtajia ne eivät kosketa.

– Johtajuus on hukassa ja se näkyy siinä, että julkisen sektorin työntekijöiltä leikataan ja valtion monopoliyhtiössä johtajien palkat kasvavat.

Keskustelua aiheesta

”Kokoomuksen pitää katsoa Kehä ykköstä kauemmas” – Orpo vastasi omiensa kritiikkiin

Kuva: Lehtikuva / Vesa Moilanen
Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vastasi omiensa kritiikkiin.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kuvaili puolueen Tulevaisuuspäivillä Tampereella pitämässään puheessa, että ”viime aikoina on alkanut rynnistys sote-uudistusta vastaan”.

– Uudistuksen vastustajat ja epäilijät ovat havahtuneet siihen, että uudistus on menossa maaliin. Sen pitää mennä maaliin. Sen me olemme suomalaisille luvanneet, hän sanoi.

Puheessaan Orpo painotti omilleen voimakkaasti, että sote- ja maakuntauudistus on nyt vietävä maaliin, vaikka se ei ole täydellinen.

– Kyllä, kustannukset varmasti nousevat alkuvaiheessa. Niin käy, kun ihmiset pääsevät jonoista hoitoon. Tähän kokoomus on valmis. Kun perusterveydenhuolto toimii, pidemmällä aikavälillä saamme hillittyä kulujen kasvun.

Keskeinen tavoite lyhentää hoitotakuun aikoja 

Puheenjohtaja otti kantaa myös oman väen, muun muassa kansanedustaja Elina Lepomäen esittämään kritiikkiin.

– Jotkut omistakin joukoista haluavat sanoa, että ei valinnanvapaus toteudu. Minä vastaan heille, että kyllä toteutuu. Toiset sanovat, että joulukuussa peruutettiin liikaa erikoissairaanhoidon valinnanvapaudessa. Heille vastaukseni on, että ei peruutettu.

Orpo muistutti, että valinnanvapaus erikoistasolla on sidottu hoitotakuuseen, jota kokoomus haluaa lyhentää nykyisestä.

– Olen sitä mieltä, että kuusi kuukauttakin jonossa on liian pitkä aika. Kokoomuksen tavoite on lyhentää hoitotakuun aikoja. Se on yksi keskeisimpiä tavoitteitamme tulevaisuudessa.

Orpo on paljosta kiitollinen kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuorelle, mutta tämän julkinen kritiikki selvästi ärsyttää häntä.

– Maakuntahallintoa vastaan erityisen voimakkaita puheenvuoroja on käyttänyt Helsingin pormestari. En minä siitä ole yllättänyt, että Helsingin pormestari puhuu näin. Kokoomuksen pitää silti niin hallituksessa kuin eduskunnassa katsoa Kehä ykköstä kauemmas, hän sivalsi.

Orpon mukaan helsinkiläisten tai uusimaalaisten palvelut eivät uudistuksen myötä heikkene.

– Taloudellisesti ajatellen Uudenmaan maakuntarahoitus on plus-miinus nolla nykyiseen verrattuna, kun esimerkiksi Pohjanmaa häviää noin 250 euroa/asukas.

STT–SANNA NIKULA

Orpo tavoittelee jatkokautta kokoomuksen puheenjohtajana

Kuva: Lehtikuva / Vesa Moilanen

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo lähtee tavoittelemaan jatkokautta Turun puoluekokouksessa kesäkuussa. Orpo kertoi aikeestaan puolueen Tulevaisuuspäivillä Tampereella.

– Minusta on ollut upeaa olla tämän joukkueen puheenjohtaja. Olen niin ylpeä teistä kaikista. Olemme tehneet yhdessä hyvää työtä. Minä haluan olla yhdessä teidän kanssanne viemässä Suomea ja kokoomusta seuraavan sadan vuoden matkan alkuun, hän sanoi puheessaan. 

Orpolla on kokoomusaktiivien vankka kannatus. Ylen kyselyyn vastanneista lähes 80 prosenttia ei toivo hänelle edes haastajaa puheenjohtajakisaan.