Yle: Häkämies ja Itälä vetäytyvät Turun kaupunginjohtajakisasta – jäljellä enää kokoomuksen ja demareiden ehdokkaat

Kuva: Kari Hulkko
Kokoomuksen Kari Häkämies haki Turun nokkamieheksi, mutta veti hakemuksensa pois. Hän on nykyään Varsinais-Suomen maakuntajohtaja.

Kisassa on mukana enää kaksi ehdokasta, kokoomuksen Minna Arve ja demareiden Jarkko Virtanen, kertoo Turun Ylen toimitus.

Kokoomuksen nimimiehet Kari Häkämies ja Ville Itälä jättäytyvät pois Turun kaupunginjohtajakisasta.

Häkämies on vetänyt johtopäätöksensä valtuustoryhmien päätösten perusteella.

Ville Itälä sanoo Ylelle perusteluksi sen, että hänellä ei ole mahdollisuuksia tulla valituksi. Hän haluaa selkiyttää tilannetta jättäytymällä pois kisasta.

Jarkko Virtanen (sd.) uskoo omaavansa hyvät mahdollisuudet tulla valituksi Turun uudeksi kaupunginjohtajaksi. Hän kertoo saaneensa tukea useista eri ryhmistä.

Virtanen katsoo antaneensa vahvat näytöt osaamisestaan toimittuaan lähes 15 vuotta Turun apulaiskaupunginjohtajana.

Minna Arve (kok.) ei koe olevansa ennakkosuosikki. Sukupuolellakaan ei hänen mielestään ole merkitystä. Arve arvioi osan valtuutetuista tekevän ratkaisunsa vasta viime metreillä, Yle kertoo.

Vaa’ankieliasemassa oleva vihreiden ryhmä on ilmoittanut jäsentensä tukevan joko Arvea tai Jarkko Virtasta. Kokoomuksen ja vihreiden valtuustoryhmät ovat koolla vielä sunnuntaina, ja kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantaina.

Turun valtuusto valitsee uuden kaupunginjohtajan maanantaina 16. lokakuuta. Nykyinen kaupunginjohtaja Aleksi Randell siirtyy Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtajaksi.

Keskustelua aiheesta

Turussa lautakunta käsitteli useita merkittäviä uudis- ja täydennysrakentamisen mahdollistavia kaavoja

Uudisrakentamisen tahti Turussa on tällä hetkellä kovaa. Jatkuvasti kasvavat tarpeet laittavat Turun kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan koville.

Kaupunginhallitukseen etenevä Hirvesalon osayleiskaava jäi lautakunnassa kuitenkin tiistaina vielä viikoksi pöydälle. Tänä aikana lautakunnan jäsenet käyvät tutustumassa kaava-alueeseen paikan päällä. Turun SDP näkee tärkeänä, että kaupungin tulisi Hirvensalon alueella vastata positiivisen rakennemuutoksen haasteisiin luontoa kunnioittavalla monipuolisella rakentamisella.

– Teknisistä haasteista huolimatta Latokari-Lauttaranta alueen kaavoitusprosessia tulisi kaavoituksessa pitää keskiössä, mikä mahdollistaa merellisen kaupunginosan rakentumisen keskustan palveluiden välittömään läheisyyteen 2030-luvulla, kertoo Turun kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan jäsen Ville Lintunen (sd.).

– Uusi merellinen kaupunginosa tukisi valmistuvaa Syvälahden monitoimitaloa, suunniteltuja kevyen liikenteen väylä- ja siltaratkaisuja sekä mahdollistaisi vesitse tapahtuvien joukkoliikennepalveluiden kehittämisen, Lintunen jatkaa.

Olisi kohtuutonta, että alueen asukkaat joutuisivat olemaan vielä vuosia epätietoisuudessa.

Lautakunnan kokouksessa SDP asettui kannattamaan poikkeamispäätöksen myöntämistä Kakolan alueelle rakentuvalle uudisrakennukselle. SDP:n ryhmän kannalta keskeistä oli, että rakentamista nopeuttava poikkeamispäätös ei kasvata rakennusoikeutta ja vastaa asemakaavassa tontille suunniteltua rakennusta.

– Koimme, että Kakolan alueen asukkaille sekä sieltä asunnon hankkiville turkulaisille on parempi, että Kakolan alue rakentuu valmiiksi mahdollisimman nopeasti 2020-luvun alkupuolella.

– Olisi kohtuutonta, että alueen asukkaat joutuisivat olemaan vielä vuosia epätietoisuudessa asuinympäristönsä lopullisesta muodosta sekä pahimmassa tapauksessa rakennustyömaan jatkuvassa läheisyydessä jopa 2020-luvun puolivälin ylitse, Lintunen perustelee.

Linnafältin alueelle monipuolisia asumismuotoja tuovan Turku Energian tontin asemakaavoituksen osalta SDP:n ryhmä kannatti velvoittavuutta suunnitelmassa esitettyjen viherkattojen rakentamiselle. Kohteena Turku Energian kortteli toimiikin hyvänä pilottina Turun viherkatto rakentamiselle.

Helsinginkadun kaaren asemakaavan muutoksen osalta SDP:n ryhmä kannatti Vasemmistoliiton muutosesitystä, joka olisi vähentänyt kaavaesityksestä yhden sisäpihalle suunnitelluista asuinkerrostaloista. Muutos olisi mahdollistanut kerrostalojen väljemmän sijoittelun ilman vastakkaisia ikkunoita sekä kasvattanut asuinviihtyvyyttä suuremman piha-alueen myötä. Tälle ei lautakunnassa vasemmistoliittoa lukuun ottamatta löytynyt kuitenkaan kannatusta.

Varsinais-Suomen SDP: Yhteistyöstä voimaa koko maakuntaan

Kuva: Lehtikuva

Varsinais-Suomen SDP otti piirikokouksessaan lauantaina kantaa maakunnan positiiviseen rakennemuutokseen.

– Varsinais-Suomessa on meneillään positiivinen rakennemuutos. Meyerin Turun telakka ja Uudenkaupungin autotehdas johtavat talouden nousua, josta hyötyy myös muu elinkeinoelämä ja koko maakunta. Varsinais-Suomi toimii tällä hetkellä veturina koko maan kasvulle. Tätä kehitystä tulee vahvistaa. Koko maakunnan kattavalla hyvällä yhteistyöllä löydämme vastauksia isoihin asiakysymyksiin, kuten tarvittavan asuntotuotannon kasvattamiseen ja suotuisaa kehitystä tukeviin liikennejärjestelyihin, piirikokous totesi.

– Kasvavan teollisuuden tarpeisiin tarvitaan myös osaavaa työvoimaa. Tämä edellyttää maakunnan koulutuksen järjestäjiltä tiivistä yhteistyötä. On perusteltua kouluttaa maakunnassa tarvittavat osaajat mahdollisimman lähellä niitä toimijoita, jotka mahdollistavat positiivisen rakennemuutoksen jatkumisen. Varsinais-Suomen SDP edellyttää, että Suomen hallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin asian kuntoon saattamiseksi.

– Varsinais-Suomella on mahdollisuus jatkossakin toimia Suomen talouden veturina. Varsinais-Suomen SDP edellyttää hyvää maakunnallista yhteistyötä ja vaatii valtion tukea tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Puljujärvi jatkaa Varsinais-Suomen SDP:n johdossa

Vuokko Puljujärvi jatkaa Varsinais-Suomen SDP:n puheenjohtajana.

Turkulainen Vuokko Puljujärvi on valittu jatkamaan Varsinais-Suomen SDP:n johdossa myös vuosina 2018–2019. Varsinais-Suomen SDP:n piirikokous päätti asiasta tänään Raisiossa. Puljujärvi on toiminut Varsinais-Suomen SDP:n puheenjohtajana vuodesta 2014.

Piirin varapuheenjohtajina jatkavat Pertti Pokki Laitilasta ja Mari Kesälä Sauvosta. Piirihallitukseen valittiin Hannu Aalto Naantalista, Susanna Kiukainen Piikkiöstä, Riitta Lehtinen Somerolta, Saku Nikkanen Salosta, Jouni Ojala Loimaalta, Petra Peltonen Turusta, Pirjo Pesola Uudestakaupungista, Miika Vanne Turusta sekä Timo Virkkula Kaarinasta. Toni Raitanen Salosta valittiin piirihallituksen varajäseneksi.

Keskustelua aiheesta

Vuokko Puljujärvi hakee jatkokautta Varsinais-Suomen SDP:n puheenjohtajana

Vuokko Puljujärvi hakee jatkokaudelle.

Varsinais-Suomen SDP:n puheenjohtaja Vuokko Puljujärvi asettuu ehdolle kolmannelle kaudelle vuosille 2018-2019.  Puljujärvi kertoo saaneensa alkuvuodesta ja kevään aikana yhteydenottoja, joissa on tiedusteltu hänen halukkuuttaan jatkaa tehtävässä, vaikka hän syksyllä 2015 ajatteli kahden kauden riittävän.

– Harkitsin asiaa perusteellisesti ja totesin intoa ja paloa vielä olevan. Molemmat kaudet ovat olleet erilaisia, uskon että kolmannella kaudella minulla on kokemuksen lisäksi annettavaa, tarmokkuutta ja aikaa aiempaa enemmän jatkaa pitkäjänteistä työtä piirin ja puolueen eteen.

– Olen järjestöihminen, nautin  kehittämisasioista ja alueen aktiivien sekä kuntalaisten kohtaamisista heidän tilaisuuksissaan,  kuuntelen herkällä korvalla toiveita ja palautteita. Vien niitä eteenpäin oikeille tahoille. Työssä on siis vuorovaikutusta moneen suuntaan.

Puljujärvi uskoo, että tehtävän hoitoa helpottavat mm. hyvät suhteet yhdistyksiin ja puoluejohtoon.

– Koen tärkeänä tehtävässä tukea ja kannustaa osastojen aktiiveja heidän tärkeässä alueellisessa työssään. Kehitettävää sekä omassa että piirin toiminnassa löytyy vielä myös poliittisesta sisältötyöstä.

Puljujärvi toivoo uuden piirihallituksen jäsenten edustavan laajasti aluetta tuoden mukanaan intoa, rohkeutta ja sitoutumista tulevan kauden asioihin ja haasteisiin.

– Maakunta- ja sote-uudistus tuo toteutuessaan piirille uudenlaisen roolin. Myös vuoden 2019 eduskuntavaalit ovat jo nurkan takana.

Varsinais-Suomen SDP valitsee piirin puheenjohtajiston ja piirihallituksen vuosiksi 2018- 2019 piirikokouksessa Raisiossa 14.10.

Keskustelua aiheesta

Turun SDP vaihtaa puheenjohtajaa syksyllä

Toni Eklund Turku
Kahdeksan vuotta Turun SDP:n puheenjohtajana toiminut Toni Eklund ei hae jatkokaudelle.

Turun SDP:n puheenjohtajana kahdeksan vuotta toiminut Toni Eklund on ilmoittanut, ettei hae jatkokaudelle.

– Aloittaessani sanoin, että vaihtuvuus kuuluu tämän tyyppisiin tehtäviin. Se on hyväksi niin politiikalle kuin itsellekin. Kaavoihin ei pidä kangistua. Ilmoitin pyrkiväni tehtävään neljästä kahdeksaksi vuodeksi. Nyt on kahdeksan vuotta mennyt ja veresten voimien aika ottaa vetovastuu, Eklund toteaa.

Kiinnostusta puheenjohtajan tehtävää kohtaan on jo ilmennyt. Järjestön nykyinen varapuheenjohtaja Mari-Elina Koivusalo on ilmoittautunut ehdolle puheenjohtajakisaan.

– Viime kevään vaalitappion jälkeen Turun SDP tarvitsee uuden alun ja haluan olla sitä tekemässä. Meidän on löydettävä itsemme uudestaan ja pohdittava, miksi turkulaiset eivät luota meihin kuten ennen, Koivusalo sanoo.

Lisäksi Turun SDP:n nykyinen hallituksen jäsen Marko Heinonen on ilmoittanut olevansa käytettävissä puheenjohtajistoon varapuheenjohtajan paikalle.

Turun SDP:n puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallitus vuosille 2018–2019 valitaan edustajiston kokouksessa 23.11.