Ylisuuret hallitukset tekevät huonoa demokratialle – tutkijat julkaisivat laajan teoksen vallasta

Kuva: Lehtikuva / Vesa Moilanen

Puolueiden jäsenmäärät ovat puolittuneet 30 vuodessa. Ne ovat pudonneet 600 000 jäsenestä 300 000:een.

Valtio-opin emeritusprofessori Heikki Paloheimo uskoo, että 20 vuoden kuluttua puolueissa on yhteensä 100 000 jäsentä.

Hänestä se ei ole kuitenkaan ongelma.

– Meillä on monia demokraattisia maita, joissa vain pari prosenttia aikuisväestöstä on mukana puolueiden toiminnassa ja kaikki edustuksellisen demokratian keskeinen päätöksenteko on silti puoluepohjaista päätöksentekoa.

– Suomessakin edustuksellinen demokratia, päätöksenteko, edellyttää välttämättä puolueita. Puolueet säilyttävät asemansa, vaikka niiden jäsenmäärät todennäköisesti vähenevät edelleen, Paloheimo ennustaa.

Poliittisen päätöksenteon asetelmat ovat kuitenkin muutoksessa. Tämä tarkoittaa Paloheimon mukaan esimerkiksi sitä, että uualla kansalaisyhteiskunnassa kuin puolueissa syntyy yhä enemmän keskustelua, siihen puolueet sitten reagoivat.

– Mutta puolueet säilyttävät asemansa, Paloheimo sanoi tänään Helsingissä eduskunnan Kansalaisinfossa, jossa julkaistiin Poliittinen valta Suomessa -kirja (Vastapaino. Toim. Mari K. Niemi, Tapio Raunio, Ilkka Ruostetsaari).

Eduskunnan valta korostunut Suomessa.

Kirjassa analysoidaan poliittista valtaa Suomessa. Vallankäytön kehitystä tarkastellaan 1970-luvulta nykytilanteeseen saakka.

Polttopisteessä ovat tärkeimmät valtiolliset instituutiot ja niiden väliset valtasuhteet ja valtasuhteiden muutokset – presidentti, hallitus, eduskunta, puolueet, oikeuslaitos. EU-jäsenyys on myös vaikuttanut tilanteeseen.

Tampereen yliopiston valtio-opin professorin Tapio Raunion mukaan monelle on epäselvää se, että kansainvälistyminen, kansainväliset sopimukset ja EU-asiat luovat hyvin paljon reunaehtoja kansallisen politiikan harjoittamiselle.

Suomessa eduskunnan valta on kohonnut viime vuosikymmeninä suhteessa presidenttiin. Perustuslain muutosten myötä presidentti ei enää esimerkiksi pysty hajottamaan eduskuntaa. Tarvitaan pääministerin aloite, eli ”kävely presidentin luokse”.

Eduskuntaryhmien rooli korostunut suhteessa puoluetoimistoihin.

Heikki Paloheimo toteaa myös, että Suomen liittyessä EU:hun, eduskunta onnistuttiin osallistuttamaan kohtuullisen aktiivisesti EU-työhön. Eduskunnassa suurella valiokunnalla on keskeinen rooli EU-asioiden käsittelyssä. Kirjassa käydään seikkaperäisesti läpi EU-asioiden käsittelyä valtiollisessa instituutiossa.

Myös eduskuntaryhmien valta on kasvanut. Se on kasvanut myös suhteessa puoluetoimistoihin ja niiden järjestökoneistoon.

Tutkija Vesa Koskimaan mukaan eduskuntaryhmät ovat ottaneet huomattavasti aikaisempaa isomman roolin poliittisessa valmistelussa.

– Sen takia eduskuntaryhmät ovat huomattavasti vahvistuneet suhteessa puoluetoimistoihin, joissa 1970-80-luvuilla oli paljon poliittista valmistelua. Puoluekoneisto edusta jäsenistöä ja toimii edunvalvojana ja eduskuntaryhmät toimivat äänestäjien edunvalvojina, Koskimaa yksinkertaistaa.

Politiikka on oikeudellistunut.

Kirjassa nousee esiin myös politiikan oikeudellistuminen tai oikeuden politisoituminen. Tampereen yliopiston valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari puhuu nimenomaan edellisestä tapahtuneena tosiseikkana.

Hän toteaa oikeuslaitoksen roolin vahvistuneen 1990-luvulta alkaen. Taustalla on muun muassa Suomen liittyminen EU:hun ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen sekä perusoikeusuudistus. Nykyisin tuomioistuimet ottavat kantaa lakien perustuslainmukaisuuteen.

Oikeusistuimet ovat vieneet valtaa eduskunnalta, mitä Ruostetsaari pitää myös huolestuttavana. Jos valtiosääntötuomioistuin (perustuslakituomioistuin) perustettaisiin, sille siirtyisi todennäköisesti vielä enemmän poliittista valtaa.

Äänestäjän pitäisi ymmärtää, kuka on ollut hallitusvastuussa.

Suomessa on 1980-luvulta alkaen ollut likipitäen sääntö, että hallituksessa on enemmän puolueita kuin tarvittaiseen yksinkertaisen enemmistön saavuttamiseen. Puhutaan ylisuurista hallituksista.

Heikki Paloheimo katsoo tämän olevan demokratian kannalta huono asia. Äänestäjien pitäisi ymmärtää, kuka on milloin ollut hallitusvastuussa ja mitkä ovat olleet politiikan vaihtoehdot. Ylisuuret hallitukset tekevät tämän asian hahmottamisen vaikeaksi äänestäjälle.

Paloheimon mukaan tällä on myös ollut vaikutuksensa äänestysaktiivisuuden laskuun. Toinen ongelma on se, että ylisuuret hallituskoalitiot jättävät opposition roolin kapeaksi.

Tällaiset ylisuuret koalitiot syntyivät Suomessa ikään kuin 1960-70-lukujen konsensuspolitiikan päälle ja jatkeeksi.

– Nyt olisi varmaan paikallaan keskustella, onko edellytyksiä siirtyä parlamentarismiin, jossa ei erityisesti etsitä ylisuuria koalitioita.

Ruotsissa VM:n virkamies saisi kenkää.

Helsingin Sanomien politiikan ja talouden toimittaja Marko Junkkari esitti kirjan kirjoittajille julkistamistilaisuudessa kysymyksiä. Esille nousi myös eduskunnan budjettivalta.

Hallitus ja valtiovarainministeriö käyttävät laajaa valtaa. Kansanedustajille paras paikka vaikuttaa budjettiiin on asioiden valmisteluvaihessa. Kun budjetti tulee eduskuntaan, siihen on mahdollista tehdä enää hyvin marginaalisia muutoksia.

Tapio Raunion mukaan ympäri demokraattista maailma budjettiprosessit ovat nykyisin yhä hallitus- ja valtiovarainministeriövetoisempia. Suomi ei ole poikkeus.

Kun Suomella menee huonosti, valtiovarainministeriön virkamiehet tulevat julkisuuteen ja tarjoavat lääkkeitään asioiden parantamiseksi. Samalla he suojelevat poliitikkoja ikävältä julkisuudelta.

Heikki Paloheimon mukaan tämä on omintakeinen suomalainen tapa. Jos Ruotsissa budjettiministeriön virkamiehet tekisivät vastaavanlaisia ulostuloja, he saisivat Paloheimon mukaan kenkää.

– Ruotsissa poliitikot ottavat enemmän vastuuta hankalista asioista.

– En sanoisi, että Suomesas virkamiehet ovat kaapanneet poliittista valtaa, vaan he ovat täyttäneet tyhjiön, jonka poliitikot ovat jättäneet, Ilkka Ruostetsaari sanoo.

Dosentti Mari K. Niemen mukaan virkamiesten vallan kasvuun on voinut vaikuttaa myös perussuomalaisten tulo eduskuntaan.

Monilla heidän kansanedustajistaan ei ollut paljon kokemusta parlamentaarisesta työstä eikä puolueella ollut vahvaa koneistoa takanaan. Jos poliittisessa vallassa tapahtuu nopeita siirtymiä, tämä voi lisätä virkamiesten valtaa.

Tämä ristiretki ei osoita päättymisen merkkejä: ”Petteri Orpo, voidaanko sopia, että tämä käsittämätön kartelli puretaan?”

Kuva: Lehtikuva / Jarno Mela

Jos jossain esiintyy arvostelua apteekkareita kohtaan, siellä suurella todennäköisyydellä vaikuttaa myös vihreiden ensimmäisen kauden kansanedustaja Antero Vartia, maan ehkä tunnetuin ”apteekkari-kartellin” vastustaja.

Hänen niin sanottu ristiretkensä epäviisaaksi katsomaansa epäkohtaa vastaan on jatkunut pitkään myös julkisuudessa. Viimeisin Vartian sivallus ilmestyi luettavaksi maanantaina, kun vihreä kansanedustaja kirjoitti aiheesta omalla Twitter-tilillään.

Vartia kommentoi päivityksellään Helsingin Sanomissa julkaistua Helsingin Pakilan apteekin apteekkarin Jari Kokkosen mielipidekirjoitusta, jossa Kokkonen vaatii Espoon Jorviin apteekkia nopeasti. Espoon kaupunki on tehnyt aloitteen myös yöaikaan toimivan apteekin saamiseksi Jorvin sairaalan alueelle.

”Nykyinen lainsäädäntö sallii sen, että apteekkarit voivat hidastaa uuden apteekin perustamista pitkään. Keväällä on odotettavissa tästä uudesta apteekkiluvasta valitus hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätöksestä voidaan valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kun Fimean päätös on lainvoimainen, apteekkilupa tulee haettavaksi ja Fimea valitsee siihen apteekkarin. Tästä päätöksestä voi valittaa kuten perustamispäätöksestäkin. Espoon ­tekemästä aloitteesta voi mennä kuusi vuotta tai enemmän ennen kuin Jorvin sairaalan ­alueella on apteekki.”

Vartia kirjoittaa apteekkari Kokkosen tekstiin liittyen, että apteekit ovat apteekkareita varten.

”Miksi apteekkareille olisi muutoin annettu oikeus valittaa uusista toimiluvista hallinto-oikeuteen? Petteri Orpo, voidaanko sopia, että seuraavalla kaudella tämä käsittämätön kartelli puretaan? Veronmaksajat kiittäisivät.”

Kokkonen kirjoittaa, että hänen mielestään apteekki on ensi kädessä asiakkaita varten.

”Voin toki pidentää oman apteekkini auki­oloaikaa vielä muutamalla tunnilla, jotta yöllä apteekkipalveluja tarvitsevien espoolaisten ei tarvitse ajaa Töölöön asti.”

Eduskunnan salassapitosäännöksiin kaavaillaan muutoksia – IS: Kansanedustajaa voisi uhata jopa vankeustuomio

Kuva: Lehtikuva / Vesa Moilanen

Eduskunnan salassapitosäännöksiin on tulossa muutoksia. Tiedustelulakipaketti on tuomassa muutoksia eduskunnan työjärjestykseen.

Puhemiesneuvoston esitykset muutoksista ovat valmistumassa jo lähipäivinä, arvioi eduskunnan apulaispääsihteeri Timo Tuovinen STT:lle. Puhemiesneuvoston seuraava kokous on jo tiistaina.

Ilta-Sanomat uutisoi maanantaina, että eduskunnan työjärjestykseen on tekeillä muutos, joka kiristäisi suhtautumista tietovuotoihin. Lehden mukaan kansanedustajaa voi jatkossa uhata jopa vankeustuomio, jos hän kertoo valiokunnissa käsiteltävistä salaisista tai vaiteliaisuuden piiriin kuuluvista asioista.

Apulaispääsihteeri Tuovinen sanoo STT:lle, että työjärjestykseen ehdotetaan lisättäväksi pykälä vaitiolovelvollisuudesta ja hyväksikäyttökiellosta. Tuovinen katsoo, ettei nykytilannetta ole tarkoitus muuttaa, vaan tarkoituksena on kirjata jo voimassa oleva tilanne.

– Valmistelua on tehty kuunnellen valtiosääntöasiantuntijoitakin, Tuovinen sanoo.

”Lähtökohtaisesti ovat kansallista turvallisuutta koskevia”

Muutokset työjärjestykseen koskevat erityisesti uutta, perustettavaa tiedusteluvalvontavaliokuntaa ja sen toimintaa. IS:n mukaan työjärjestyksen muutos on kuitenkin huomattavasti laajempi ja ulottuu koskemaan kaikkea eduskunnan valiokuntatyöskentelyä.

Eduskunnan apulaispääsihteeri Tuovinen kiistää mittavat muutokset nykyisten valiokuntien osalta. Tuovisen mukaan kaikkien valiokuntien asiakirjoja koskeva muutos on, että eduskunnan työjärjestyksen nykyiseen pykälään ehdotetaan nyt lisättäväksi kansallinen turvallisuus.

– Eli myös kansallisen turvallisuuden suojelemiseksi asiakirjat voidaan määrätä salassa pidettäviksi, Tuovinen sanoo.

Lisäksi Tuovisen mukaan tiedusteluvalvontavaliokunnalle ehdotetaan lisättäväksi työjärjestykseen uusi oma säännöksensä valiokunnan asiakirjojen salassapitovelvollisuudesta.

– Uusi valiokunta käsittelisi sellaisia asiakirjoja, jotka lähtökohtaisesti ovat kansallista turvallisuutta koskevia. Siellä lähtöolettamus olisi, että ne ovat salassa pidettäviä, kun muissa valiokunnissa on lähtöolettamana, että ne eivät ole salassa pidettäviä, Tuovisen sanoo.
STT–OLLI KUIVANIEMI

Keskustelua aiheesta

Tiedustelulait eduskuntaan tiistaina – pöydällä muun muassa sähköpostien ja Whatsapp-puheluiden seuranta

Kuva: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

Kansanedustajat saavat tiistaina eteensä harvinaisen ison urakan, kun paljon huomiota herättäneiden tiedustelulakien käsittely alkaa eduskunnassa. Massiiviseen lakipakettiin sisältyvät esitykset siviili- ja sotilastiedustelusta sekä tiedustelutoiminnan valvonnasta. Lisäksi perustuslakia on tarkoitus muuttaa siten, että luottamuksellisen viestin suojaa voitaisiin rajoittaa kansallisen turvallisuuden nimissä.

Lakien tavoitteena on taata kansallinen turvallisuus tilanteessa, jossa viestintäteknologia kehittyy nopeasti ja uhkista on tullut yhä enemmän rajat ylittäviä.

Kansalaisten silmissä kiinnostavin osuus on siviilitiedustelu, joka on herättänyt huolia yksityisyyden suojan murenemisesta.

Tarkkaan rajattua valvontaa

Merkittävä muutos olisi se, että suojelupoliisi ja Puolustusvoimat saisivat oikeuden tiedusteluun myös ilman selvää rikosepäilyä. Perusteluna on, että näin voitaisiin ehkäistä paremmin esimerkiksi terrorismia.

Erityistä huomiota lakiesityksissä on herättänyt tietoliikennetiedustelu, joka tarkoittaa Suomen rajat ylittävän verkkoliikenteen kuten sähköpostiviestien tai Whatsapp-puhelujen seulomista. Tätä on perusteltu tarpeella suojautua vakavilta tietoverkkouhkilta. Tähän asti viranomaisilla ei ole ollut valtuuksia kyseiseen tiedusteluun.

Hallitus on tähdentänyt, että kyse ei ole massavalvonnasta, koska lakiesitykset eivät mahdollista yleistä, kaiken kattavaa tietoliikenteen seurantaa. Tietoa suodatettaisiin tarkoin hakuehdoin ja aina erikseen tuomioistuimen luvalla. Suojelupoliisilla pitäisi olla ensin tieto tai epäilys jonkin selkeän ulkoisen uhkan olemassaolosta.

Suomen sisällä tapahtuvan verkkoliikenteen seulonta olisi kielletty. Tiedustelu koskisi tietoliikennettä, joka siirtyy suomalaisesta viestintäverkosta ulkomaiseen verkkoon tai päinvastoin.

Sivullisten viestit tuhottava

Rajoituksista huolimatta on oletettavaa, että tietoliikennetiedustelussa nousee esiin sivullisia koskevia viestejä ja tietoja, joiden tiedustelu on kiellettyä. Supon olisi hävitettävä tällaiset tiedot heti, kun niiden luonne on käynyt ilmi. Viranomaisilla olisi myös ehdoton kielto hyödyntää tällaisia tietoja mitään tarkoitusta varten.

Lausuntokierroksella kiinnitettiin huomiota siihen, että laeista on vaikea saada tarkkaa käsitystä, mihin ja kuinka laajaan aineistoon tietoliikennetiedustelu voisi kohdistua.

Supolla ei olisi välttämättä velvollisuutta ilmoittaa kohdehenkilölle, jos hänen viestiliikenteensä on päätynyt seulaan. Vastineeksi jokaisella olisi oikeus tehdä tiedusteluvaltuutetulle kirjallinen tutkimispyyntö siitä, onko häneen kohdistunut tiedustelua ja onko se ollut laillista.

Kuka valvoo valvojaa?

Tiedustelua tekevien tahojen valvontaa varten perustettaisiin uusi viranomainen, tiedusteluvaltuutettu. Hänellä olisi laajat oikeudet saada viranomaisilta selvityksiä tiedustelutoiminnasta sekä tehdä tarkastuksia näiden toimitiloihin. Valtuutettu voisi myös määrätä, että tiedustelutoiminta on keskeytettävä tai lopetettava, jos hän katsoo, että siinä on menetelty lainvastaisesti.

Tiedusteluvaltuutettu toimisi tietosuojavaltuutetun toimiston yhteydessä. Lisäksi eduskuntaan perustettaisiin erillinen parlamentaarinen valvontavaliokunta.

Huolta on herättänyt erityisesti se, miten valvojien riippumattomuus taataan ja miten valtuutettu saa riittävät resurssit työhönsä.
STT–ANNU MARJANEN

Onko Migrin kiristyneen linjan taustalla poliittinen ohjaus? – Professori tukee Rinteen aloitetta

Kuva: LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
Poliisi jakoi Narinkkatorin kahtia, kun Don't send Afghans back -mielenosoitus sai vastamielenosoituksen - Don't send Afghans back -mielenosoitus järjestettiin Helsingissä lauantaina.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne esitti lauantaina Demokraatissa, että pääministeri voisi asettaa Suomeen selvitysmiehen tarkastelemaan vastaavatko nykyiset käytännöt, joita noudatetaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palauttamisissa, kansainvälisiä sopimuksia ja perustuslain määräyksiä.

Samalla selvitysmies voisi tarkastaa noudattaako pakolaiskriisin aikana tehty uudistettu lainsäädäntö samoja kansainvälisisä sitoumuksia.

– Lisäksi pitää selvittää, toimivatko viranomaisemme ja tuomioistuinlaitos näiden säännösten mukaisesti, Rinne esitti.

Kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheinin arvioi Demokraatille, että Rinteen ehdotus kuulostaa hänen korvaansa ihan asialliselta.

Firenzessä European University Institutessa professorina toimiva Scheinin katsoo, että Suomen uudessa ulkomaalaislaissa perusasiat ovat oikein.

– Mutta lain sisällä olevia oikeussuojakeinoja on heikennetty siten, että lakia sovellettaessaei enää kyetä takaamaan henkilöille itse laissa taattuja oikeuksia.

Heikennetyillä oikeussuojakeinoilla Scheinin tarkoittaa valitusaikojen lyhentämistä sekä oikeusavun saamisen vaikeuttamista. Myös täytäntöönpanon keskeytys on Suomessa nykyään korkean kynnyksen takana ja vaatisi pätevän asian nopeaa toimintaa.

– Nyt asianajajat eivät edes ota näitä tapauksia hoitaakseen, hän huomauttaa.

Scheinin kertoo lisäksi kaipaavansa selvitysmieheltä tarkastelua siitä, onko maahanmuuttoviraston äkillisesti kiristyneen turvapaikkapolitiikan taustalla poliittista ohjausta.

– Mielestäni tästäkin on viitteitä. Vaikka lakia ei perusasioissa muutettu, Migri kiristi linjaansa. Näen, että tässäkin suhteessa selvitysmiehen asettaminen olisi aiheellista.

Uhkailtu mustalla listalla ja potkuilla – viron teurastajat osoittavat mieltään Turussa

Kuva: Thinkstock

Elintarviketeollisuusyhtiö HKScanin Viron Rakveren teurastamon työntekijät osoittavat keskiviikkona mieltään yhtiön pääkonttorin edustalla Turussa.

Työntekijät ovat olleet lakossa 6. helmikuuta lähtien. Lakkoilijat vaativat, että HKScan tunnustaa ammattiyhdistyksen neuvotteluosapuoleksi, kunnioittaa työntekijöiden järjestäytymisoikeutta ja maksaa työntekijöilleen elämiseen riittävää palkkaa.

HKScanin Suomen tuotantolaitosten työntekijöiden luottamushenkilöt kokoontuvat myös keskiviikkona keskustelemaan mahdollisista tukitoimista. Myös yhtiön Ruotsin työntekijöitä edustavat luottamusmiehet ovat ilmoittaneet olevansa valmiina tukitoimiin tarvittaessa.

Työtaistelulla on laaja yhteiskunnallinen merkitys Virossa.

Suomen elintarviketyöläisten liitto SEL:n tietojen mukaan tilanne Rakveressa on tulehtunut. Työnantaja on uhkaillut tukilakkoa harkinneita työntekijöitä mustalle listalle joutumisella ja potkuilla.

Luvan lakkoon antoi Viron valtakunnansovittelija Meelis Virkebau, kun neuvottelut työnantajan kanssa päättyivät tuloksettomina marraskuun lopussa. Työntekijäpuolen mukaan sovittelijan tekemät sovintoesitykset eivät käyneet työnantajalle, vaikka työntekijät olivat valmiit ne hyväksymään.

Viron media on seurannut Rakveren tilannetta tarkasti, sillä työtaistelulla on laaja yhteiskunnallinen merkitys. Virolaismedian (Reporter Postimees 16.11.2017) mukaan HKScan pidättäytyy palkankorotuksesta teurastamossa, koska se pelkää ammattiyhdistyksen aseman vahvistuvan.

Mielenosoitukseen Turussa keskiviikkona osallistuu 20 virolaista, joista 15 on lakossa olevia työntekijöitä.

Keskustelua aiheesta