Yrityksissä on liikaa diginukkujia: 65 prosentilla puutteita osaamisessa

Kuva: Lehtikuva / Vesa Moilanen

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on kartoittanut ensimmäistä kertaa, millaista osaamista suomalaisyritysten henkilöstö tarvitsee digitalisaation edetessä. EK korostaa, että yritysten henkilöstö on avainasemassa, kun Suomi haluaa varmistaa paikkaansa digitalisaation edelläkävijämaiden joukossa.

– Osaamistarpeiden ratkaisemiseksi tarvitaan kansallisia toimenpiteitä, EK arvioi digilinjauksissaan.

Selvityksen mukaan yrityskenttä on vahvasti jakautunut suhteessa digitalisaatioon: ”diginukkujia” ja -mukautujia on enemmän kuin edelläkävijöitä. Noin 40 prosenttia yrityksistä arvioi, ettei digikehitys ole niille tärkeää tai siihen mukaudutaan passiivisesti.

Mielenkiintoista on silti se, että lähes 90 prosenttia yrityksistä kokee, että digitalisaatio on luonut tai luomassa niille uusia osaamistarpeita. Eniten uutta digiosaamista tarvitaan markkinoinnissa, myynnissä ja viestinnän tehtävissä sekä toimintaympäristön analytiikassa ja taloushallinnon tehtävissä.

Suomen on asetettava rima korkealle, kun digitalous jakaa maita voittajiin ja sivustaseuraajiin.

65 prosentissa yrityksissä koetaan, että henkilöstön digiosaamisessa on liiketoimintaa vaikeuttavia puutteita kaikissa toiminnoissa ja työtehtävissä. Myös työntekijöiden ikärakenne vaikuttaa siihen, miten merkittäviä osaamisen pullonkaulat ovat.

– Digiosaaminen vanhenee yhä nopeammin. Yritykset kouluttavat henkilöstöään ja rekrytoivat uusia osaajia, mutta myös työntekijöillä on vastuu osaamisensa päivittämisessä, EK korostaa.

EK:n mukaan muutosvauhti kiihtyy ja etsikkoaika on käsillä.

– Suomen on asetettava rima korkealle, kun digitalous jakaa maita voittajiin ja sivustaseuraajiin, EK:n johtaja Riikka Heikinheimo kannustaa.

EK esittää kansallisia kehitystoimia yritysten digiosaamisen vahvistamiseksi. Se haluaa muun muassa suunnata koulutusta yritysten tarpeiden mukaan. EK lisäisi myös työssä oppimista, tarjoisi ulkomaisille huippuosaajille ”punaisen maton” ja vahvistaisi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostuksia.

Ruotsin viisi jäänmurtajaa halutaan korvata uusilla

Kuva: Lehtikuva/Vesa Moilanen
Jäänmurtaja Kontio murtaa jäätä vuonna 2013.

Ruotsin viisi jäänmurtajaa pitäisi vaihtaa uusiin vuoteen 2030, ehdotetaan talvimerenkulkua koskevassa selvityksessä. Hallitukselle ja Ruotsin merenkulkulaitokselle jätetyssä ehdotuksessa todetaan, että Ruotsin murtajista neljä on otettu käyttöön 1970-luvulla. Vain yksi niistä pystyy tekemään jäähän 31 metriä leveän väylän, mikä on muodostumassa alan yleiseksi standardiksi.

Leveämpää väylää tarvitaan jotta suuremmat alukset pääsisivät esimerkiksi Luulajaan, raportissa sanotaan.
Todennäköistä on, että myös Ruotsin puolustusvoimat ja rannikkovartiosto voisivat tarvita uusia aluksia.
Arvio on, että uudet murtajat maksaisivat reilut sata miljoonaa euroa kappale.

AVAINSANAT

Yli puolet avoimista työpaikoista vaikeasti täytettäviä

Kuva: lehtikuva / anni reenpää

Avoimia työpaikkoja oli heinä-syyskuussa 34 300, eli 12 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla, kertoo Tilastokeskus. Määrä kasvoi erityisesti teollisuudessa.

Tarjolla olleista avoimista työpaikoista vajaa viidennes oli osa-aikaisia, reilu kolmannes määräaikaisia ja yli puolet vaikeasti täytettäviä. Osa avoimista paikoista kuuluu useampaan alaryhmään.

Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi pääosin Pohjois- ja Itä-Suomen sekä Länsi-Suomen suuralueilla.

Ensiasuntojen ostajat taas liikkeellä – kauppa piristynyt isoissa kaupungeissa

Kuva: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

Suomen Hypoteekkiyhdistys (Hypo) ennustaa, että asuntojen hinnat nousevat tänä vuonna 1,1 ja ensi vuonna 1,5 prosenttia.

Hintakehityksessä on selkeä ero pääkaupunkiseudun ja muun maan välillä. Hypo arvioi, että pääkaupunkiseudulla hinnat nousevat huomattavasti ripeämmin, noin 2,5 prosenttia sekä tänä että ensi vuonna.

Hypo ennustaa yhä kaupungistumisen jatkuvan ja keskisuurten kaupunkien käyvän pudotuspeliä. Helsingin, Tampereen ja Turun muodostama kasvukolmio nykäisee Hypon mukaan nousukaudella eroa muuhun Suomeen.

Kasvukolmion alueelle haluavat myös nuoret, sillä pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa tehdään jo yli puolet ensikotien kaupasta.

Ensiasunnon ostajien määrä romahti finanssikriisissä ja sen jälkeisessä taantumassa, mutta nyt ensiasuntojen kauppa on piristynyt suurissa kaupungeissa.

Hypon mukaan Suomessa ei ole asuntokuplaa. Tukholmassa asuntojen hinnat laskivat lokakuussa peräti 3,5 prosenttia, ja pahimpana vaihtoehtona olisi raju pankkeihin leviävä romahdus.

Penna Urrila EK:n talouspolitiikan johtajaksi

Kuva: elinkeinoelaman-keskusliitto / Nina Dodd
Penna Urrila.

Penna Urrila on valittu Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n talouspolitiikasta vastaavaksi johtajaksi ja pääekonomistiksi. Hän aloittaa tehtävässään 1. maaliskuuta 2018. Aiemmin Urrila on toiminut EK:ssa johtavana ekonomistina sekä talouden analyysista ja yrityskyselyistä vastaavan Talous ja tutkimus -ryhmän vetäjänä.

Talouspolitiikka-vastuualueen johtajana Urrila on johtoryhmän jäsen ja vastaa EK:n veroryhmästä, palkkatilastoista sekä Talous ja tutkimus -ryhmästä.

– Suomen talous on juuri jättämässä taakseen pitkän vaikean jakson. EK on avainasemassa vaikuttamassa siihen, että Suomi kehittyy muuttuvassa maailmassa avoimena eturivin yhteiskuntana, jossa yrityksillä ja kansalaisilla on hyvät menestymisen edellytykset, toteaa Penna Urrila.

EK:n talouspolitiikan vastuualueen nykyinen johtaja ja pääekonomisti Jussi Mustonen jatkaa EK:ssa vuoden 2018 loppuun saakka.

Nyt pamahti kova luku Suomen taloudesta: +3,6 %

Suomen talous jatkoi vahvaa kasvuaan vuoden kolmannella neljänneksellä. Bruttokansantuote nousi heinä-syyskuussa 3,6 prosenttia vuoden takaisesta, ilmenee Tilastokeskuksen ennakkotiedoista.

Myös työllisyys on kohenemassa. Tilastokeskuksen mukaan työllisten määrän ennakoidaan kasvaneen 0,5 prosenttia viime vuoden heinä-syyskuusta.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta