Petteri Orpo reagoi Junckerin puheeseen: ”Jos EU nyt tyytyy, niin se hyytyy”

Kuva: Lehtikuva / Vesa Moilanen

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) korostaa, että euro on Euroopan valuutta. Hänen mukaansa olisi järkevää, että kaikki Euroopan unionin jäsenmaat tulisivat kriteerit täytettyään mukaan Euroon.

– Tämä vahvistaisi Euroopan unionia kokonaisuutena. Mikäli kaikki EU-maat olisivat eurossa, ei olisi päällekkäisiä rakenteita vaan asioita käsiteltäisiin yhteisissä pöydissä, Orpo toteaa.

– Asia ei kuitenkaan varmaankaan tapahdu aivan käden käänteessä. Mutta, jos asiaa katostaan hieman ylempää, niin eikö se olisi aika luonnollista, että koko alueella olisi yhteinen valuutta.

Opron kommentit liittyvät Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin aikaisemmin tänään pitämään Euroopan Unionin tila –puheeseen. Juncker patisti puheessaan kaikkia EU-maita liittymään yhteisvaluutta euroon. Vain Tanska ja eroava Britannia ovat neuvotelleet erillisvapauden olla liittymättä. Euroopan unionin 28 jäsenmaasta 19 kuuluu yhteisvaluuttaan.

Jokaisen yhteisvaluuttaan pyrkivän maan tulee täyttää kriteerit.

Opron mukaan uusien jäsenmaiden liittymistä yhteisvaluuttaan voi nähdä auttavan se, että euro on tänä päivänä paljon paremmassa kunnossa kuin vuosiin.

– Euro on vakautunut kriisien kautta. Sille on rakennettu mekanismeja kriisien hallitsemiseen. Myös euromaiden talouksia on vahvistettu. Euroon luotetaan tätä kautta enemmän ja toivon, että tämä myös toisi uusia jäsenmaita valuutan piiriin.

Hän kuitenkin korostaa, että jokaisen yhteisvaluuttaan pyrkivän maan tulee täyttää sen vaatimat kriteerit. Hänen mukaansa euroalueen yksi tärkeimpiä kehittämiskohteita on se, että riskitasoja saataisiin alemmas.

– Jokaisen jäsenmaan täytyy olla dynaamisempi sekä tehdä rakenteellisia uudistuksia ja saada tätä kautta vähennettyä riskejä. Emme siis voi toimia siten, että otamme rahaliittoon mukaan maita, jotka toisivat mukanaan lisää riskejä.

– Näin huolehdimme samalla yhteisvaluuttamme vakaudesta.

Opron mielestä Junckerin esittämä EU-alueen yhteisen talousministerin tarpeellisuutta on aikaista arvioida, ennen kuin nähdään tarkemmin mitä esityksellä haetaan.

– Hallituksen lähtökohta on ollut se, että euroryhmää johtaa euroryhmän puheenjohtaja, joka on yksi jäsenmaiden valtiovarainministereistä. Uusia ajatuksia kannattaa kuitenkin nyt avoimesti miettiä tässäkin suhteessa.

EU on nyt päässyt yli kriisivuosistaan.

Orpon mukaan myös Euroopan unionin laajentuminen Länsi-Balkanin suuntaan on hyvin luonnollinen kehitys unionille.

– Kun maat jonain päivänä ovat valmiita, olisi hyvin luonnollista ottaa maat mukaan Euroopan unioniin. Alue on osa samaa Eurooppaa. Toisaalta pidän kuitenkin ymmärrettävänä sitä linjaa, että Turkin kanssa neuvotteluja ei nyt käydä.

Orpo yhtyy Junckerin puheen keskeiseen näkemykseen siitä, että EU on nyt päässyt yli kriisivuosistaan. Tämä näkyy hänen mukaansa etenkin taloudesta, joka porskuttaa tällä hetkellä EU:ssa nousussa.

– Kriisien myötä EU:lle on rakentuneet mekanismit, joilla tulevaisuudessa pystytään ennaltaehkäisemään, havaitsemaan ja hoitamaan kriisejä, jos niitä syntyy.

Jos EU nyt tyytyy, niin se hyytyy.

Orpo korostaa myös, että kesällä 2016 vahvistunut Brexit havahdutti EU:n ymmärtämään uudistusten tarpeellisuuden.

– Euroopan unionin on pakko kehittyä. Se on myös Suomen etu. Jos kehittyminen tarkoittaa EU:n integraation syventämistä, sitten asia on niin. Brexitissä havaittiin, että Eurooppa ei toimi ja EU ei ole vielä valmis. Brexit syntyi, koska Euroopan kansalaisten luottamus EU:n kykyihin horjui. Tämän johdosta olemme nyt kuitenkin uudistamassa unionia.

– Vetoankin avoimuuden puolesta. Esitettyjä uudistuksia ei saa tyrmätä, vaan toivon avointa keskustelua niistä esityksistä jotka ovat parhaita ja yhdessä hyväksyttäviä.

Orpon mukaan Suomi, jos joku, tarvitsee vahvan Euroopan unionin.

– Jos EU nyt tyytyy, niin se hyytyy. Jos unioni hajaantuu, niin se on heikko.

– Olemme pieni maa Euroopan rajalla. Me Suomessa hyödymme EU:sta varmaankin enemmän, kuin moni muu jäsenmaa.

Ihalainen: Kaikkiin maakuntiin omiin vahvuuksiin rakentuvat kasvu, elinkeino- ja työllisyysohjelmat

Kuva: Jari Soini
Kansanedustaja Lauri Ihalainen.

– SDP:n vaihtoehtobudjetti peräänkuuluttaa oikeudenmukaisuutta, kaikkein mukana pitämisen tärkeyttä sekä kasvavan yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentämistä kansakunnan eheyden vaalimiseksi, kansanedustaja Lauri Ihalainen (sd.) summaa.

– SDP kantaa huolta siitä, miten pidemmän aikavälin kestävä kasvu turvataan ja sen tuella työttömyyttä lasketaan. Suomi tarvitsee osaamisperusteista vientivetoista kasvua ja innostavan ilmapiirin investoida sekä vahvaa tukea pk-yritysten ja yksinyrittäjien pärjäämiselle, hän jatkaa.

SDP on peräänkuuluttanut, että pidemmän aikavälin kasvu ja työllisyysasteen parantaminen edellyttävät lisärahoitusta tutkimukseen tuotekehitykseen ja uusiin innovaatioihin sekä erityisesti koulutukseen. Tarvitaan uusia ideoita, tuottavuuden nostamista ja pk-yrityksien kansainvälistymisen tukea.

– Yritystukia uudistettaessa tulisin siirtää tukien painopistettä uuden luomiseen ja paikata hallituksen virheelliset innovaatiotukileikkaukset ja lisätä tutkimus- ja tuotekehitysrahoitusta.

SDP on vaihtoehtobudjetissaan hahmotellut tulevaisuuden teknologia- ja elinkeinopolitiikan tavoitteita muun muassa kiertotalouden ja palvelujen, mukaan lukien matkailun, edistämistä. Arktisen alueen kehittäminen avaa Suomelle uusia viennin ja työllisyyden mahdollisuuksia.

SDP esittää, että kaikissa maakunnissa laaditaan alueen omiin vahvuuksiin rakentuvat kasvu, elinkeino- ja työllisyysohjelmat. Niissä kaikki alueen toimijat voisivat sitoutua esimerkiksi sopimuspohjaisesti yhteisten tavoitteiden edistämiseen. Maakunnan yhteydet yrityksien, korkeakoulujen ja julkisten toimijoiden välillä ovat avainasemassa tulokselliselle toiminnalle.

– SDP haluaa, että julkinen talous on hyvässä kunnossa myös mahdollisen seuraavan talousnotkahduksen tullessa – vahva julkinen talous on paras puskuri hyvinvointiyhteiskunnan kehittämiselle. Ei ole liikaa sanottu, että SDP:n vaihtoehtobudjetti on oikeudenmukaisuuden, työllisyyden ja kasvua vauhdittava vastuullinen esitys, Ihalainen päättää.

Kansanedustajien suuri ihmetys: Mihin hallitus unohti hätäkeskukset ja viinalain?

Kuva: lehtikuva/petteri lehtinen
Liikenneonnettomuus vaati kahden ihmisen hengen Hartolassa Itä-Hämeessä 4-tiellä 1.helmikuuta 2007. Nelostie oli suljettu liikenteeltä Hartolan keskustan kohdalla. Hämeen hätäkeskuksen tietojen mukaan onnettomuuden osapuolina ovat kuorma-auto ja kaksi henkilöautoa.

SDP:n hallintovaliokunnan kansanedustajat Sirpa PaateroMika Kari ja Joona Räsänen kiittävät hallituksen täydentävään budjettiehdotukseen sisältyneitä panostuksia poliisin, Suojelupoliisin ja Rajavartiolaitoksen resursseihin. Samalla kansanedustajat ihmettelevät, ettei hälytyskeskuksien resurssivajetta korjattu samalla. Myös varautuminen alkoholilain tuomiin resurssipaineisiin puuttuu esityksestä.

– Hätäkeskuslaitoksen kohdalla talousarvioon sisältyvä miljoonan euron leikkaus jo aiemmin aliresursoituun toimintaan uhkaa heikentää turvallisuusviranomaisten palvelutasoa ja henkilöstön työssä jaksamista kestämättömälle tasolle. Hätäkeskusten toimintakyvyn heikkeneminen näkyy merkittävällä tavalla muiden sisäisen turvallisuuden toimijoiden toiminnassa, jossa se pidentää vasteaikoja, lisää tehtävämääriä ja aiheuttaa resurssien epätarkoituksenmukaista kohdentumista. On käsittämätöntä, että näitä leikkauksia ei poistettu täydentävässä talousarviossa, kansanedustajat painottavat.

– Turvallisuusviranomaisille joudutaan koko ajan etsimään välttämätöntä rahoitusta uusien tehtävien hoitoon. Perustoiminnan rahoitus on kuitenkin kroonisen alimitoitettua. On hämmästyttävää, miten hallitus samaan aikaan luo uusia resurssipaineita omilla toimillaan, kuten alkoholilain kohdalla on nähtävissä.

Sisäministeriön arvion mukaan alkoholilain uudistus aiheuttaa poliisille 170 henkilötyövuoden lisäystarpeen.  Poliisin henkilöstömenoja lisäisi muun muassa hälytystehtävien lisääntyminen erityisesti viikonloppuisin, työn painopisteaikojen muuttuminen, haitta- ja ylityökustannusten lisääntyminen, kiinniotettujen kuljetuskustannusten lisääntyminen, kiinniotettujen vartiointitarpeen lisääntyminen ja päihtyneiden henkilöiden rikosten selvittäminen sekä rikosten esitutkinta.

– Poliisi haluaisi täysin oikeutetusti pysyvyyttä ja ennakoitavuutta rahoituksensa suhteen. Nyt poliisin budjettia kuitenkin tarkastellaan kolmatta kertaa tänä vuonna. Tämä luo tarpeettomia rasitteita toiminnan suunnitteluun ja muutenkin kuormitetuille työntekijöille, jotka elävät pahimmillaan pätkätyösuhteissa.

Paperiliitto hyväksyi neuvottelutuloksen yksimielisesti

Kuva: Thinkstock

Paperiliiton liittovaltuusto hyväksyi tänään perjantaina yksimielisesti neuvottelutuloksen Paperiteollisuuden työehtosopimukseksi.

Sopimuskausi on kaksi vuotta 10.11.2017–30.11.2019.

Neuvottelutulos Paperiliiton ja Metsäteollisuus ry:n välisissä neuvotteluissa syntyi viikko sitten perjantaina. Paperiliiton tes-neuvottelukunta hyväksyi neuvottelutuloksen yksimielisesti. Samoin liiton hallitus päätti yksimielisesti esittää neuvottelutulosta liittovaltuuston hyväksyttäväksi.

”Kalliit hinnat vaikuttavat monen lapsiperheen talouteen” – SDP:n Taavitsainen vaatii koulukuvausmaksujen suitsimista

Satu Taavitsainen.

SDP:n kansanedustaja Satu Taavitsainen jätti ministerille kirjallisen kysymyksen koulukuvausten korkeista maksuista ja lasten arjen lähiympäristöissä tapahtuvasta markkinoinnista.

– Lasten valokuvat ovat ihania! Valitettavasti päiväkodeissa ja kouluissa otettavien jokavuotisten valokuvien kalliit hinnat vaikuttavat todella monen lapsiperheen talouteen, kertoo Taavitsainen.

– Lasten ja nuorten elämässä se, että voi saada samanlaisia tavaroita kuin ikätoverit, esimerkiksi juuri koulukuvia, on tärkeää yhteenkuuluvuuden rakentumiselle. Pidän päiväkoti- ja koulukuvapakettien hintojen suitsimista perheiden talouden ja lasten tasa-arvoisuuden kannalta tärkeänä asiana, tähdentää Taavitsainen.

Lasten valokuvat ovat ihania!

Taavitsaisen mukaan lapsiin kohdistetaan yhä enemmän vaikeasti tunnistettavaa markkinointia television, internetin ja puhelimen kautta. Kulutuskulttuurin voimistumiseen voidaan vaikuttaa hillitsemällä lapsiin suunnattua markkinointia ja ohjaamalla lapsia vastuulliseen kuluttamiseen ja kriittiseen medialukutaitoon. Avainasemassa tässä ovat kotien lisäksi päiväkodit ja koulut.

– Kysyin kirjallisesti ministeriltä, mihin toimiin hän aikoo ryhtyä päiväkoti- ja koulukuvien hintojen alentamiseksi ja miten hän aikoo puuttua lasten eriarvoistumiskehitykseen, joka alkaa jo päiväkodissa ja peruskoulussa. Kysyin myös, kuinka ministeri aikoo turvata lapsen aseman kuluttajana ja hillitä markkinointia lasten ja nuorten arjen lähiympäristöissä.

Halla-aho: Tämä on syytä lopettaa nyt – ”Meille on siitä pelkkää haittaa”

Kuva: lehtikuva/jussi moilanen
Jussi Halla-aho.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho katsoo, että kinastelu puolueesta irtautuneiden sinisten kanssa on aika lopettaa. Halla-ahon mukaan vaikuttaa siltä, että perussuomalaisten sanomat eivät ylitä median uutiskynnystä, elleivät ne liity maahanmuuttoon tai riitelyyn sinisten kanssa.

– Sinisille meitä vastaan hyökkäily meitä vastaan on ainoa keino saada julkisuutta. Muille puolueille se on herkkua, mutta meille siitä on pelkkää haittaa, Halla-aho sanoi.

Halla-aho oli puolueen tiedotustilaisuudessa närkästynyt Yleisradiolle siitä, että se ei keskiviikon pääuutislähetyksessään maininnut perussuomalaisten vaihtoehtobudjettia, vaikka muiden oppositiopuolueiden kannat esiteltiin.

– Perussuomalaiset olivat mystisesti lakanneet olemasta. Yksi syy voi tietysti olla, että perussuomalaiset esitti Yleisradion rahoituksen leikkaamista, Halla-aho moitti.

Halla-aho ennakoi, että edessä voi olla hallituskriisi itsenäisyyden juhlavuoden ja presidentinvaalien jälkeen, jos sote-uudistus taas jumittuu perustuslakivaliokuntaan.

– Hallitusta pitää kasassa lähinnä se, että tämänhetkiset heikot hallituskumppanit ovat kokoomukselle paras mahdollisuus saada oma kärkihankkeensa, eli sote-uudistus, läpi.