Palkittu politiikan aikakauslehti
72€/6kk

Talous

Analyysi: Yhdysvalloissa luotiin malli, joka on yksi teollisuuspolitiikan historian menestystarinoista – nyt Euroopassa on korkea aika tehdä vastaava

iStock

Keskustelu Euroopan unionin kilpailukyvystä, teollisuuspolitiikasta ja innovaatiokyvystä käy kuumana kesäkuun eurovaalien alla.

Antti Alaja

Brysselissä ja monissa EU:n pääkaupungeissa vallitsee huoli siitä, että EU on jäämässä jälkeen korkean teknologian ja uuden teollisuuden kehityksessä.

Yhdysvaltojen ja Kiinan geopoliittisessa ja -taloudellisessa kilpailuasetelmassa tuntuu usein unohtuvan, että Eurooppa on edes olemassa. EU:n osuus maailman bruttokansantuotteesta on supistunut merkittävästi suhteessa 2000-luvun alkuun.

Italian entinen pääministeri Enrico Letta julkaisi huhtikuussa raporttinsa EU:n sisämarkkinoiden kehittämisestä. Toiselta Italian entiseltä pääministeriltä ja Euroopan keskuspankin entiseltä pääjohtajalta Mario Draghilta odotetaan eurovaalien jälkeistä raporttia EU:n kilpailukyvyn kehittämisestä.

Draghin raportin odotetaan vaikuttavan ratkaisevasti seuraavan EU-komission agendaan ja häntä on myös uumoiltu myös EU-komission seuraavaksi puheenjohtajaksi.

Oletettavasti Draghilta kuullaan radikaaleja avauksia eurooppalaisten yritysten tukemisesta ja EU- tason rahoituksesta. Suomessa on tavattu suhtautua penseästi EU-tason teollisuuspolitiikan rahoituksen kasvattamiseen, vaikka alkuvuonna osa elinkeinoelämästä on miettinyt kantojaan uusiksi.

Taustalla on vaikuttanut sen realiteetin huomaaminen, että suuret EU-jäsenmaat ovat lisänneet valtiontukia ja Yhdysvallat houkuttelee vihreitä ja mikrosiruinvestointeja tukien kautta.

Toiseksi Suomessa on vallinnut epäilyjä sen suhteen, että EU-rahoitus tultaisiin jakamaan liikaa EU:n koheesiotavoitteiden ja aluepolitiikan näkökulmasta. Tällöin teollisuuspolitiikan nimissä tehdyt investoinnit ja tuet eivät menisi lupaavimpiin hankkeisiin.

Teollisuuden kasvavat rahoitustarpeet ovat tätä nykyä EU-politiikan uusi realiteetti, vaikka Suomessa monet esittävät edelleen toiveen paluusta vähäisten valtiontukien aikaan.

EU:N koronakriisin alkuvaiheessa hyväksymän elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitus on kieltämättä painottunut vähemmän vauraisiin EU-maihin. Tämä saattoi olla koronakriisin olosuhteissa perusteltua, mutta jatkossa teollisuuspoliittista rahoitusta ei liene järkevää jakaa samojen kriteerien pohjalta.

Teollisuuden kasvavat rahoitustarpeet ovat tätä nykyä EU-politiikan uusi realiteetti, vaikka Suomessa monet esittävät edelleen toiveen paluusta vähäisten valtiontukien aikaan. Vanhojen aikojen haikailun sijasta Suomessa tulisi aiempaa aktiivisemmin visioida sitä, minkälainen EU- rahoitus olisi järkevää Suomen ja koko EU:n kannalta.

Työ- ja elinkeinoministeriön entinen kansliapäällikkö Raimo Luoma esitti helmikuussa Elinkeinoelämän keskusliiton julkaisussa, että Suomen näkökulmasta EU-varoin pitäisi tukea erityisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI-toimintaa), vetytaloutta sekä strategista autonomiaa ja puolustusteollisuutta.

Tki-toiminnan tukemisen suhteen Suomessakin olisi syytä nostaa esiin Ranskan presidentti Emmanuel Macronin usein esillä pitämä ehdotus eurooppalaisen DARPA:n perustamisesta.

DARPA viittaa Yhdysvaltojen liittovaltion ja puolustushallinnon Defence Advanced Research Projects Agency -virastoon, jolla on ollut avainrooli Yhdysvalloissa alkunsa saaneiden teknologisten vallankumousten, kuten internetin ja mikroprosessorien, varhaisessa rahoittamisessa.

DARPA:n toiminta on perustunut yhteiskunnallisten missioiden asettamiseen sekä kykyyn toimia joustavasti ja suhteellisen itsenäisesti lupaavien teknologioiden varhaisessa kehittämisessä.

Yhdysvalloissa samankaltaista toimintamallia on käytetty puolustuspolitiikan lisäksi muun muassa energiapolitiikan (ARPA-E) ja terveydenhuollon (ARPA-H) edistämisessä.

Viime kuukausien keskustelussa EU-maiden on korostettu kärsivän keskitason teknologian ansasta.

ARPA-toimintamalli on inspiroinut EU:n innovaatiopolitiikkaa 2010-luvulta lähtien. Osana Horisontti Eurooppa -ohjelmia komissio on jakanut tki-rahoitusta yhteiskunnallisiin missioihin, kuten syöpähoitojen löytämiseen, ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumiseen tai kestävien kaupunkien rakentamiseen.

Toisaalta EU:lla ei ole vielä ARPA:n kaltaista julkista innovaatiotoimijaa. Euroopan innovaationeuvosto tukee tätä nykyä EU-varojen kautta teknologista kehitystä ja kaupallistamista.

On kuitenkin esitetty arvioita siitä, että nykyisellään innovaationeuvosto ei tukisi riittävästi teknologisen kehityksen alkuvaihetta. Toiseksi organisatorisesti neuvoston toiminta on vielä kaukana ARPA-mallista.

ARPA-tyyppiselle toimijalle olisi kysyntää, sillä viime kuukausien keskustelussa EU-maiden on korostettu kärsivän keskitason teknologian ansasta.

Toisin sanoen EU-maiden tki-rahoitus on keskittynyt erityisesti autoteollisuuteen, mutta EU-yritykset pärjäävät huonosti lääketeollisuuden tai ohjelmistojen kaltaisilla korkean teknologian toimialoilla.

EU-ARPA voitaisiin jakaa eri osastoihin painopisteiden mukaan. EU-mailla on paineita nostaa puolustusmenonsa yli 2 prosenttiin bruttokansantuotteesta ja Donald Trumpin mahdollisen valtaannousun myötä Euroopalla on vahva intressi kehittää omaa puolustusteollisuutta. Täten ARPA:n keskittymiselle puolustusteknologioiden kehittämiseen olisi vankat perusteet.

Toiseksi ARPA:n tulisi keskittyä ilmasto- ja energiateknologiaan. EU:n kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää valtavia investointeja tulevina vuosina. Lisäksi ARPA tulee nähdä osana EU:n vihreän teollisuuden kehitystä tukevaa politiikkaa.

Viimeisen kymmenen vuoden aikainen keskustelu Yhdysvaltojen ARPA-mallista on osoittanut, että sillä on ollut keskeinen rooli Yhdysvaltojen etumatkan luomisessa korkean teknologian sektoreilla.

Se on yksi teollisuuspolitiikan historian menestystarinoista. Nyt olisi korkea aika rakentaa vastaava EU-instituutio.

Kirjoittaja työskentelee asiantuntijana Uuden talousajattelun keskuksessa.

Jaa tämä artikkeli

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE