Palkittu politiikan aikakauslehti
41€/4kk

Politiikka

Antti Lindtman: ”Kun vihreiden huomio on ollut enemmän yökerhoissa, SDP:n vastuu ympäristöstä kasvaa”

Lehtikuva / Mikko Stig
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman toritapahtumassa SDP:n puoluejohdon ja eduskuntaryhmän työvaliokunnan kesäkokouksessa Lohjalla tiistaina.

Vaikkei poikkeuksellisen kuuman kesän, Itämeren historiallisten suurten sinilevälauttojen sekä ilmastonmuutoksen välille voi välttämättä vetää suoraa syy-seuraussuhdetta, ovat kuluneen kesän poikkeukselliset olosuhteet herättäneet vilkasta keskustelua luonnon tilasta. Tämä näkyi myös Lohjalla SDP:n puheenjohtajiston ja eduskunnan työvaliokunnan kesäkokouksessa, kun ympäristö nousi perhepolitiikan ja syksyn budjettiriihen ohella yhdeksi kokouksen keskeisistä teemoista.

TOPI JUGA

Demokraatti

Etenkin Itämeren huolestuttava tilanne oli herättänyt sosialidemokraattien puolueväen. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtman nostikin meren kokouksessa pitämässään puheenvuorossa keskeiseksi teemaksi ja esitteli puolueen ohjelman Itämeren pelastamiseksi.

Maatalous on Itämeren suurin fosfori- ja typpipäästöjen aiheuttaja.

Osana ohjelmaa SDP:n tavoitteena on ohjata maatalouden ympäristötuki jatkossa palvelemaan paremmin ympäristön ja Itämeren suojelua sekä uudistaa maatalouden menetelmiä.

– Tukeen käytetään nykyisellään lähes 300 miljoonaa euroa vuosittain, mutta meren maataloudesta aiheutuvaa ravinnekuormaa ei viime vuosikymmeninä ole juurikaan saatu vähennettyä. Tähän tarvitaan muutos, Lindtman painotti.

Puolueen mukaan lupaavia kipsin- ja metsäteollisuuden jätekuidun hyödyntämiskokeiluja tulisi nopeasti laajentaa maanlaajuisiksi.

– Itämeren pelastamisessa emme voi jättää huomioimatta maatalouden ravinnepäästöjä. Maatalous on Itämeren suurin fosfori- ja typpipäästöjen aiheuttaja, 60-80 prosenttia typestä ja 70-90 prosenttia mereen kulkeutuvasta fosforista ovat peräisin maataloudesta.

– Viimeaikaisen tutkimustiedon valossa pelloille helposti levitettävällä kipsillä voitaisiin pienentää mereen päätyvää fosforikuormaa jopa puoleen nykyisestä. Siksi kipsin käyttöä tulisi nopeasti lisätä maatalouden fosforipäästöjen vähentämiseksi. Tutkijoiden mukaan näillä toimepiteillä vuoden 2021 ravinnekuormatavoitteet olsiivat saavutettavissa, Lindtman sanoi.

Lisää kasvisperäistä ja luomua ruokaa.

Sosialidemokraatit lisäisivät myös kasvisperäisen ja kestävästi tuotetun ruoan osuutta julkisissa hankinnoissa.

– Lihan ja maidon tuotanto vie tällä hetkellä noin 70 prosenttia Suomen maatalouskäytössä olevasta pinta-alasta, ja aiheuttaa suurimman osan ravinnekuormasta.

Lindtmanin mukaan puolue haluaa tukea maanviljelijöitä myös luomutuotantoon siirtymisessä. Hän kertoi puheessaan, että näin voitaisiin samaan aikaan leikata ravinnekuormaa merkittävästi ja lisäksi pienentää kasvihuonepäästöjä.

– Ei-luomutuotannon keskeisin ongelma ilmaston kannalta on, että kasvis- ja eläintuotanto on erotettu toisistaan. Lanta syntyy alueilla, jossa sitä ei voida hyödyntää kasvien kasvatuksessa.

– Pahimmillaan on jouduttu jopa raivaamaan soita ja metsiä pelloiksi, jotta ylijäämälanta saadaan laitettua johonkin, hän päivitteli.

Suomessa voitaisiin ottaa käyttöön kestävän kehityksen arvonlisävero.

Eräs yksinkertainen toimenpide, jolla ilmastonpäästöjä sosialidemokraattien mukaan voitaisiin pienentää ilmastonpäästöjä ja ravinnekuormitusta samalla kertaa, olisi pitää pellot kasvispeitteisinä. Tätä voitaisiin edesauttaa tukemalla kerääjäkasvien viljelyä.

Kerääjäkasvin tarkoitus on sitoa varsinaiselta viljelykasvilta käyttämättä jääneitä ja maasta vapautuvia ravinteita sekä lisätä kasvipeitteisyyttä sadonkorjuun jälkeen viljelemällä sitä pelloille varsinaisen viljelykasvin ohessa.

– Tarvitaan myös parannuksia keinoihin kierrättää ravinteita, jotta ne eivät päädy vesistöihin.

Viimeisenä Lindtman esitti, että Suomessa voitaisiin ottaa käyttöön sosialidemokraattien kehittelemä kestävän kehityksen arvonlisävero, jolla voitaisiin ohjata kulutusta ja tuotantoa kautta linjan kestävämpään suuntaan.

– Itämerta vähemmän kuormittavan ruuan verotus voisi myös olla kevyempää, hän kuvaili.

Lopuksi Lindtman arvioi nykyisen ajan korostavan sosialidemokraattien kasvavaa vastuuta.

– Kun vihreiden huomio on viime aikoina ollut enemmän yökerhoissa, meidän vastuu luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön huolehtimisesta kasvaa.

Mukaan on saatava kaikki Itämeren rantavaltiot.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne nosti omassa puheenvuorossaan esiin, miten hyvää esimerkkiä ympäristön suojelun saralla ovat osoittaneet muun muassa John Nurmisen -säätiön sekä Baltic Sea Action Groupin toiminta vesistöjen ja erityisesti Itämeren suojelemiseksi.

– Nykyiset vesistöjen suojelutoimet edellyttävät tomerampaa ympäristöpolitiikkaa. Meidän on käynnistettävä nopeasti laaja-alainen valmistelu tehokkaampien suojelutoimien aikaansaamiseksi ja nopean toimintaohjelman laatimiseksi Itämeren pelastamiseksi, hän painotti.

– Tähän yhteistyöhön meidän on saatava vahvasti ja sitoutuneena mukaan kaikki Itämeren rantavaltiot sekä kaikki erilaiset Itämeren tilasta huolestuneet toimijat.

 

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne piti puhetta Lohjan kaupungintalolla. Kuva: Jukka-Pekka Flander.

Itämeren tilanteen lisäksi Rinne nosti puheessaan esiin myös kuivan kesän viljelijöille tuottaman ahdingon ja painoitti Euroopan unionin roolia ilmastonmuutoksen ja ympäristön tuhoamisen torjumisessa.

– Eri puolilta maapalloa, myös Euroopasta kuuluu samankaltaisia, hyvin hälyttäviä muutoksia säässä, Rinne totesi tuoden esiin, miten muutoksilla on merkittäviä vaikutuksia niin ihmisten hyvinvointiin, eliölajien olemassaoloon kuin myös talouteen.

– Samaan aikaan kun reaalitodellisuus antaa vahvoja signaaleja vakavasta nopeasta muutoksesta maapallon kestokyvyn suhteen ja tutkijat varoittavat hyvin yksimielisesti ilmastomuutoksen vakavasta uhasta koko ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta, supervalta Yhdysvaltojen presidentti näyttää vähät välittävän tilanteesta.

EU:n on löydettävä johtajuus.

Rinne korosti, miten EU:n on vallitsevassa tilanteessa löydettävä yhtenäisyys ja johtajuus taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

– EU:n on järkevää yhteistyössä erityisesti Kiinan kanssa – meidän ja arktisten alueiden kannalta on tärkeää saada myös Venäjä mukaan vahvasti – hakea väkevää yhteistyötä tilanteen nopeillekin korjaamistoimille.

– Suomen on oltava tässä työssä nykyistä aktiivisempi ja aloitteellisempi. Ei pelkästään Euroopan tasolla vaan Euroopan kautta globaalina vaikuttajana.

Lisää kunnianhimoa tavoitteiden toimeenpaoon.

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sanna Marin muistuttaa Demokraatille, että kuluneella eduskuntakaudella on ympäristö- ja ilmastopolitiikan saralla tapahtunut hyviäkin asioita.

– Merkittävä asia on tietysti ollut Pariisin ilmastosopimus ja se, että Suomi muiden muassa on sen käsitellyt ja ratifioinut. Katsottaessa koko laajaa ympäristökysymystä, niin tämä on ollut tärkeä edistysaskel.

– Mutta tarkasteltaessa sopimuksen toimeenpanoa, niin kyllähän se on hirveän köykäisesti lähtenyt liikkeelle, hän toteaa osoittaen sanansa hallituksen suuntaan.

Marinin mukaan ilmastosopimuksessa asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen voitaisiinkin lisätä rutkasti kunnianhimoa.

– Toimeenpano on ollut todella hidasta ja osittain myös väärän suuntaista esimerkiksi hiilinielujen osalta.

Jään odottamaan hallituksen vastausta.

Toinen asia, jonka Marin nostaa esille on Itämeren tilanne ja maatalouden päästöjen vähentäminen. Hän korostaa, ettei asiaa voi vierittää yksittäisten maatalousyrittäjien harteille vaan politiikan on asetettava askelmerkit ja aikataulu päästöjen vähentämiselle.

– Esimerkiksi kestävän kehityksen arvonlisävero on mielestäni yksi hyvä esitys, joka ei koske ainoastaan maataloutta, vaan ylipäänsä sitä, että kulutusta ohjataan kestävämpään suuntaan.

Marin huomauttaa vielä lopuksi viitaten Lindtmanin esittelemään ohjelmaan, että sosialidemokraatit ovat nyt esittäneet toimivia ja konkreettisia keinoja Itämeren ja ympäristön tilan parantamiseksi.

– Jäänkin nyt odottamaan hallituksen vastausta siitä, että tarttuvatko he esitettyihin toimiin.

Jaa tämä artikkeli

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti
41€/4kk

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

va. päätoimittaja: Rane Aunimo
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

Tf. chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE