MENY

ÅSS strävar efter att bli kårvalets vinnare

– Vi har fördubblat antalet kandidater jämfört med förra valet, säger Ursula Korpijärvi.

I höst kommer ett nytt kårfullmäktige för Åbo Akademis Studentkår att väljas. I kårvalet som äger rum den 7-8 november ställer även socialdemokratiska studerande upp med valföreningen Åbo Socialdemokratiska studerande (ÅSS). Föreningen har verksamhet och kandidater i både Åbo och Vasa. ÅSS har som målsättning att öka antalet mandat och föreningens inflytande i ÅAS:s fullmäktige.

 

 

– Vi har fördubblat antalet kandidater jämfört med valet 2015. Därtill har vi fått mängder av nya medlemmar i höst. Nu kör vi igång med en aktiv och medryckande valkampanj, säger en förhoppningsfull föreningens ordförande Ursula Korpijärvi.

I nuläget besitter ÅSS ett mandat av ett kårfullmäktige som består av 25 ledamöter.

– Vi har trots det varit en av de aktivaste grupperingarna. Vi har bland annat skrivit fler fullmäktigemotioner än någon annan gruppering. Flera av initiativen har fått stöd av de andra grupperingarna och blivit verklighet. I ÅAS:s fullmäktige kan man påverka och förändra bara man har en god idé och får folk med sig, säger föreningens nuvarande kårfullmäktigeledamot Jacob Storbjörk.

Det finns dock ett undantag enligt Storbjörk. Våren 2017 motionerade ÅSS om att kårens fullmäktigemöten skulle börja livesändas för att kårmedlemmar lättare kunde följa med studentkårens fullmäktigemöten. Föreningen såg förslaget som extra viktigt med tanke på att ÅA finns på flera orter.

– Men förslaget föll i fullmäktige. Det är mycket konstigt för man hade med förslaget alla chanser att ge kårmedlemmar större möjligheter att följa med kårens beslutsfattande. ÅSS vill under nästa mandatperiod rätta till saken och stärka demokratin och öppenheten överlag i ÅAS, säger Storbjörk.

I augusti figurerade ÅSS på många av landets finlandssvenska mediers mest lästa nyheter kring ÅAS:s beslut att köpa konsulttjänster för hela 15 000 euro för att bland annat rekrytera ny generalsekreterare.

– Jag är fortfarande övertygad att vi skulle ha klarat rekryteringarna på egen hand och använt våra kårmedlemmars pengar mera varsamt. Men det är min åsikt, andra ledamöter resonerar annorlunda. Men i framtiden måste kårmedlemmar få större möjligheter följa med beslutsfattandet och ställa fullmäktigeledamöter till svars. Livesändning av ÅAS:s fullmäktigemöten är ett bra första steg, säger Storbjörk

Till nästa fullmäktigemöte 24 oktober har grupperingen lämnat in hela tre fullmäktigemotioner med rubrikerna ”Bättre samarbete med andra universitet”, ”Utreda samarbetsformer med nordiska universitet” och ”Varierande och nya undervisningsformer”.

Med motionerna vill föreningen bland annat att studentkårens ledning konkret jobbar för att göra JOO-avtalen mindre byråkratiska så man lättare kan ta kurser på andra universitet. Därtill tycker föreningen att man inom undervisningen på ÅA bättre kunde tillämpa former av flipped classroom och att det skulle bli mera regel än undantag att tenter skrivs elektroniskt.

– Det är dags att universiteten skulle ta efter landets studentskrivningar. Elektroniska tenter är mer praktiskt, leder generellt till bättre studieprestationer och ger möjligheter till personer med skrivsvårigheter av olika slag att prestera bättre, säger ordförande Korpijärvi.

 

Höstens ÅSS-kandidater i kårvalet är:

46 Jacob Storbjörk (Vasa)

47 Ursula Korpijärvi (Åbo)

48 Viktor Kock (Vasa)

49 Ronny Wikström (Vasa)

50 Pontus Westmalm (Vasa)

51 Jonatan Wikström (Vasa)

52 Elisabeth Diljaj (Åbo)

53 Nils-Johan Englund (Vasa)

 

ÅSS:s valmanifest går att läsas på deras valblogg. Mera info om själva valet hittas på kårens webbsida.

Diskussion

Viktigt för facket att värna om språket och ungdomen

Kuva: Foto: Henrik Helenius
Sari Yliaho deltog i Industrifackets årliga svenskspråkiga höstträff som i år arrangerades i Metallhuset vid Hagnäs torg i Helsingfors.

Fackföreningsrörelsen ska kunna svara på nya utmaningar. Därför är bildandet av det storförbundet Industrifacket en nödvändighet. Det säger Sari Yliaho som är huvudförtroendeman vid företaget LKI Käldman i Bennäs.

Lue lisää

Diskussion

Feldt-Ranta om nazisternas glåpord: skakande, men jag låter mig inte skrämmas

Kuva: Ella Kaverma

Män som deltog i Nordiska motståndsrörelsens demonstration utanför Lilla parlamentet slängde glåpord efter Maarit Feldt-Ranta och tilltalade henne vid namn.

Lue lisää

Diskussion

100-åringen är en förebild

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Yngve Lindholm uppvaktar föreningens äldsta och mest långvariga medlem Helmi Rosendahl.

Finland, Köklaks svenska arbetarförening och Helmi Rosendahl har en sak gemensamt: de firar alla 100 år i år.

– De som grundade föreningen visste att det skulle bli en tuff kamp, men också en kamp värd att ta, sade Maarit Feldt-Ranta i festtalet på arbetarföreningens jubileumsfest.

Lue lisää

Diskussion

FSD-Österbotten: Dags att pröva på heldagsskola

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Förra veckan kunde allmänheten ta del av uppgifterna om att flera högstadieelever åkt fast i drograzzia i Jakobstad. I somras kunde man även läsa om olika typer av skadegörelse i Sundom. Det finns även många fler exempel som tydligt pekar på en rastlös ungdom och ungdomar som i ett rop på hjälp tar till förstörelse och droger.

 

– Att äska om olika typer av punktinsatser och kräva att auktoriteter får mera makt är inte hållbart sätt att tackla problemen på lång sikt. Det behövs ett strategiskt arbete där det involveras olika parter som ser till helheten och går till botten med problemen, säger FSD-Österbottens kretsordförande Jacob Storbjörk.

Droganvändningen och den allmänna förstörelsen kan ha ett samband med den allt mera bristande kommunikationen mellan  unga och vuxna. Grunden för en god kommunikation måste läggas redan i ung ålder.

– Vi inom FSD-Österbotten tror att många barn och unga skulle må bra av om det fanns en heldagsskola, med mycket fritidsverksamhet inbyggd för eleverna på morgnar och eftermiddagar. Kommunen skulle kunna stödja olika typer av fritidsintressen genom att knyta skolan samman med många olika sorters fritidsverksamheter, så att varje enskild ungdom skulle hitta en meningsfylld tillvaro och fritid, säger Storbjörk.

Därtill hoppas kretsordförande Storbjörk att de österbottniska kommunerna inte minskar anslagen för ungdomsverksamheten och håller avgifterna för morris-och eftisverksamhet skäliga.

– Höga avgifter kan göra tröskeln för hög för att ta del av den fritidsverksamhet som erbjuds. Barn och ungdomar behöver mera vuxenkontakt och olika fritidsverksamheter kan fungera som en naturlig plattform för möten och diskussioner åldersgrupperna emellan.

Diskussion