Norden

Debatt: Ökat Nordensamarbete behövs för en mer jämlik sjukvård

Jukka-Pekka Flander
I dagsläget finns flera hinder för ett välfungerande samarbete kring ambulanssjukvård i gränsområden. Artikelförfattarna vill se en översyn av samtliga författningar som berör gränsöverskridande ambulans i Norden.

Genom samverkan och samarbete över gränserna kan vi stärka välfärden och öka tillgången till en jämlik vård även där avstånden är långa till sjukvård i det egna landet, skriver fem socialdemokratiska politiker från fyra nordiska länder. 

ABL

 

Samarbetet mellan de nordiska länderna måste fortsätta att utvecklas även om gränserna på många håll just nu är stängda. Vi parlamentariker i Nordiska rådet har under våren, precis som de flesta andra, ställt om våra möten och fortsätter att träffas digitalt. I våra olika utskott jobbar vi på som vanligt för att utveckla samarbetet och motverka gränshinder. Våra möten präglas såklart av den pågående coronakrisen men vi blickar också framåt mot den gemensamma vision som vi nyligen antagit om att bli världens mest hållbara och integrerade region till år 2030.

 

Redan innan coronakrisen fanns det många områden där det nordiska samarbetet kan och behöver utvecklas. Sjukvården är ett sådant, där framför allt våra gränsregioner skulle ha mycket att vinna på mer samordning och integrering. Detta gäller inte minst akutsjukvården och ambulansen. Den socialdemokratiska gruppen lade under våren fram ett medlemsförslag om att göra en översyn av vilka regler som idag berör gränsöverskridande ambulans- och sjuktransporter.

 

Sjukvårdens förutsättningar i glesbygd är en prioriterad fråga för oss. Det är viktigt att människor kan känna sig trygga med att de kan få vård när de behöver den. Om samverkan kan öka i gränsområdena innebär det att tryggheten kan stärkas, samtidigt som våra gemensamma resurser används effektivt i gränsområdena.

 

Samarbeten sker redan nu på olika håll när det gäller brandförsvar och polis, vilket borde tjäna som ett gott exempel även för hälso- och sjukvården”

 

Det finns idag flera hinder för att detta ska förverkligas. I Sverige finns till exempel krav på svensk sjuksköterskelegitimation enligt patientsäkerhetslagen för att kunna utföra prehospital akutsjukvård. Läkemedel får inte föras in eller ut ur landet i ambulanser från andra länder och endast svenskregistrerade ambulanser får verka som utryckningsfordon i Sverige. I Norge finns undantag för gränsnära vård och i Finland genomförs nu en översyn. Samarbeten sker redan nu på olika håll när det gäller brandförsvar och polis, vilket borde tjäna som ett gott exempel även för hälso- och sjukvården.

 

Mot bakgrund av detta bör en översyn av samtliga författningar som berör gränsöverskridande ambulans i Norden genomföras för att göra det möjligt att samverka kring ambulanssjukvård i gränsområden. Den nordiska modellen bygger på en stark välfärdsmodell som vi socialdemokrater vill bygga vidare. Genom samverkan och samarbete över gränserna kan vi stärka välfärden och i detta fall öka tillgången till en jämlik vård även där avstånden är långa till sjukvård i det egna landet.

 

Helt klart har den pågående krisen och de stängda gränserna påverkat samarbetet och vägen mot en mer integrerad region. Men vi måste utgå från att dessa hinder är tillfälliga och fortsätta att utveckla samarbetet och underlätta för människor att röra sig fritt mellan våra länder.

 

 

Eva Lindh – Socialdemokraterna, ledamot välfärdsutskottet Nordiska rådet (Sverige)

Per-Arne Håkansson – Socialdemokraterna, ledamot välfärdsutskottet Nordiska rådet (Sverige)

Nina Sandberg – Arbeidepartiet, ledamot välfärdsutskottet Nordiska rådet (Norge)

Kasper Roug – Socialdemokratiet, ledamot välfärdsutskottet Nordiska rådet (Danmark)

Ilmari Nurminen – Finlands Socialdemokratiska parti, ledamot välfärdsutskottet Nordiska rådet (Finland)

 

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Mest lästa

Senast

Demokraatti

va. päätoimittaja: Rane Aunimo
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

Chefredaktör: Johan Kvarnström
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE