Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

Demokraatin selvitys: Sadat turvapaikanhakijat hakeneet tänä vuonna työperusteista oleskelulupaa

Kuva: LEHTIKUVA / Kalle Parkkinen

Turvapaikanhakijat ovat jättäneet Manner-Suomen TE-toimistohin tammi-elokuun aikana noin 450 työperusteista oleskelulupahakemusta, käy ilmi työ- ja elinkeinoministeriön Demokraatin pyynnöstä tekemästä selvityksestä.

Pääosa työlupaa hakeneista on selvityksen mukaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita, joista osalla on samanaikaisesti vireillä turvapaikkapäätöstä koskeva valitus hallinto-oikeuteen. Hakemukset painottuvat Uudellemaalle.

Kaikkia hakemuksia ei ole ehditty käsitellä, mutta elokuuhun mennessä myönteisiä osapäätöksiä on tehty kyselyn mukaan alle 150, joista Uudenmaan TE-toimiston osuus on alle sata ja Pirkanmaan noin 20.

Kaakkois-Suomen osalta arviota myönteistä päätösten osuudesta ei ole saatavilla. Jos Kaakkois-Suomeen sovelletaan Uudenmaan arvioitua läpimenoprosenttia, turvapaikanhakijoiden työlupahakemuksista olisi mennyt läpi noin puolet eli 10-15 kappaletta.

Käytännössä TE-toimiston myöntämä työlupa ei vielä sellaisenaan takaa turvapaikanhakijalle oleskelulupaa, vaan oleskeluluvan myöntää Maahanmuuttovirasto, joka voi pitää TE-toimiston osapäätöstä yrityksenä kiertää maahanmuuttosäännöksiä.

Rakennusalalla ei pääkaupunkiseudulla ole saatavuusharkintaa, sama koskee parempien ravintoloiden kokkeja.

Mahdollisten maahantulosäädösten kiertämisen lisäksi Maahanmuuttoviraston harkintaan vaikuttaa muun muassa se, onko hakijalla voimassa oleva passi tai onko hänelle mahdollista hankkia sellaista. Harkinnassa painavat Maahanmuuttoviraston mukaan myös yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät asiat.

Kaikki alat, joille työlupia on haettu eivät työvoimapulan vuoksi edellytä tarveharkintaa, joka on muutoin normaalikäytäntö ETA-alueen ulkopuolelta tuleville työnhakijoille.

Pirkanmaalla myönteisiä työlupapäätöksiä on annettu TE-toimiston mukaan maatalous- ja puutarha-alalle, konepaja ja metallialalle, betonielementtityöntekijöille, henkilökohtaisille avustajille, kokeille, parturi-kampaajille, kirvesmiehille ja muoviteollisuuden prosessityöntekijöille.

Uudellamaalla myönteisiä päätöksiä ovat saaneet ainakin siivoojat, astianpesijät, autonkorjaajat, rakennustyömiehet, kokit, kalusteasentajat, lehdenjakajat, pizzeriatyöntekijät, parturit ja henkilökohtaiset avustajat.

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on tehnyt myönteisiä osapäätöksiä muun muassa kokeille, partureille ja siivoojille.

Jos on odotettavissa, että ala saattaa vaihtua, lupaa voi samalla kertaa hakea usealle alalle.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Olli Soraisen mukaan jokaisella Ely-alueella on oma työlupalinjauksensa. Joidenkin alojen osalta työlupien saatavuusharkinta on käytännössä alueellisesti purettu. Uudellamaalla näin on menetelty muun muassa siivoojien osalta.

–  Myöskään rakennusalalla ei pääkaupunkiseudulla ole saatavuusharkintaa, sama koskee parempien ravintoloiden kokkeja, Sorainen sanoo.

Työvoimaviranomaisilla ei ole turvapaikanhakijoiden osalta erillisiä työlupatilastoja, joten TE-toimistojen luvut perustuvat arvioihin. Keskimääräinen läpimenoprosentti on kaikkien harkinnanvaraisten työlupien osalta Soraisen mukaan 15-20. Luku vaihtelee työtilanteen mukaan.

– Jos työnhakijoita on paljon, harkinta on tiukempaa.

Suomessa on aiempaa enemmän myös turvapaikanhakijoita, jotka tekevät töitä hakemuksensa käsittelyn aikana.

Työlupa myönnetään vuodeksi kerrallaan ja se on alakohtainen. Siivooja voi siis vaihtaa saman luvan puitteissa firmasta toiseen, kunhan pysyy siivousalalla.

– Toiselle alalle tarvitaan uusi lupa. Jos on odotettavissa, että ala saattaa vaihtua, lupaa voi samalla kertaa hakea usealle alalle.

Suomessa on aiempaa enemmän myös turvapaikanhakijoita, jotka tekevät töitä hakemuksensa käsittelyn aikana. Lain mukaan turvapaikanhakijoilla on työoikeus kolmen kuukauden kuluttua turvapaikkahakemuksen jättämisestä.

Lainsäädännön näkökulmasta töitä tekevien turvapaikanhakijoiden ja paperittomien määrän kasvu on tilanteena uusi.

– Ulkomaalaislaki on vuodelta 2004, joten siinä ei ole osattu ennakoida tätä, Sorainen sanoo.

Selvityksessä oli mukana kaikki Suomen TE-toimistot lukuunottamatta Ahvenanmaan työmarkkina- ja opintopalveluviranomaista.

Keskustelua aiheesta

Asekaappi lähti varkaiden matkaan Somerolla – rajun ryöstön uhri sidottiin ja silmiin sumutettiin kirvelevää ainetta

Kuva: Lehtikuva / Vesa Moilanen
Poliisi kertoo, että ryöstön yhteydessä talosta vietiin muun muassa rahaa ja asekaappi.

Yksin omakotitalossa Somerolla Varsinais-Suomessa asuva mies on joutunut epäillyn törkeän ryöstön uhriksi, kertoi poliisi lauantaina.

Ryöstäjät tunkeutuivat Kulmalantiellä sijaitsevaan taloon perjantaina aamupäivällä. Miehet sumuttivat tuntematonta, kirvelevää ainetta uhrin silmille, minkä jälkeen hänet sidottiin, poliisi kertoi. Sen jälkeen miehet rikkoivat tavaroita ja penkoivat paikkoja.
Talosta vietiin muun muassa rahaa ja asekaappi.

Uhri sai itsensä jonkin ajan kuluttua irti ja soitti hätäkeskukseen.

Keskustelua aiheesta

Wärtsilän entinen pääjohtaja Tankmar Horn on kuollut

Kuva: Lehtikuva / Reijo Koskinen
Kuvassa Tankmar Horn DDR:n ja Suomen välisen kauppasopimuksen allekirjoitustilaisuudessa Helsingissä 13. huhtikuuta 1965.

Wärtsilän entinen pääjohtaja Tankmar Horn on kuollut 93-vuotiaana. Horn kuoli myöhään eilen, kertoi hänen leskensä Kristina Horn STT:lle.

Horn toimi Wärtsilän pääjohtajana vuosina 1970–1976 ja johtokunnan puheenjohtajana vuodesta 1976 aina vuoteen 1987 saakka. Ennen uraansa Wärtsilässä Horn toimi diplomaattina muun muassa Varsovassa ja Buenos Airesissa.

Hornille myönnettiin ministerin arvonimi vuonna 1972.

Hornin kuolemasta kertoi aiemmin lauantaina Ilta-Sanomat.

Keskustelua aiheesta

B-viruksien aiheuttamaa influenssaa on esiintynyt selvästi enemmän kuin tavanomaisesti – ministeriö reagoi asiaan

Ensi syksyn ja talven kausi-influenssarokotukset toteutetaan edellistä kattavammalla nelivalenttisella rokotteella. Sosiaali- ja terveysministeriö päätti asiasta tänään.

Tänä ja viime influenssakautena julkisessa terveydenhoidossa on käytetty pistettävää rokotetta, joka sisältää suojan yhtä B- ja kahta A-influenssaviruskantaa vastaan.

B-viruksien aiheuttamaa influenssaa on tänä kautena esiintynyt selvästi enemmän kuin tavanomaisina vuosina. Tästä syystä rokotehankinnan pohjana olevaa terveystaloudellista arviota päätettiin päivittää, ministeriö sanoo tiedotteessaan.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

Poikia kiusataan kouluissa useammin kuin tyttöjä

Noin 1–2 prosenttia oppilaista joutuu kiusatuksi joka päivä, ja poikia kiusataan kouluissa useammin kuin tyttöjä. Tämä käy ilmi koulutuksen arviointikeskuksen tekemästä laajasta raportista.

Raportin mukaan 40 prosenttia kahdeksasluokkalaisista vastasi, ettei viihdy oppitunneilla, ja joka viidennen kahdeksasluokkalaisen mielestä vain muutama opettaja osasi ylläpitää työrauhaa. Kouluviihtyvyydellä ja -turvallisuudella on yhteys koulun työrauhaan, raportissa todetaan.

Tulosten mukaan yli 90 prosenttia oppilaista kokee olonsa turvalliseksi oppitunneilla, välitunneilla ja koulumatkoilla.

Arviointikeskus tarkasteli yli viittäsataa koulua ja lukiota, niiden opettajia, kolmas- ja kahdeksasluokkalaisia oppilaita sekä lukioiden toisen vuosikurssin opiskelijoita.

AVAINSANAT

Kunnissa ongelmia ihmiskaupan uhrien auttamisessa – kansalaisjärjestöjen rooli jää Suomessa pieneksi

Ihmiskaupan uhrit Suomessa eivät aina saa apua, johon he lain mukaan olisivat oikeutettuja, ilmenee asiaa koskevasta selvityksestä. Ihmiskaupan uhrien auttamisesta vastaavat kunnat sekä Joutsenon vastaanottokeskus. Avun saannissa on eniten ongelmia kunnissa.

Kuntien viranomaiset eivät tunne riittävästi lakia, joka takaa ihmiskaupan uhreille erityisaseman kuntien palveluiden saajina. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon palveluita on uhreilta evätty perusteettomasti.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun ja Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin tekemässä selvityksessä on tarkasteltu useita kymmeniä tapauksia ja haastateltu kymmeniä asiantuntijoita. Suurin osa viranomaisapua saaneista ihmiskaupan uhreista on viime vuosina ollut turvapaikanhakijataustaisia, mutta joukossa on myös Suomen kantaväestöä. Uhrit ovat usein vakavasti traumatisoituneita ja vahvan psyykkisen avun tarpeessa. Selvityksen mukaan psyykkistä tukea ei ole riittävästi tarjolla.

Vuosina 2014–2016 kaikista viranomaisten auttamisjärjestelmään esitetyistä henkilöistä liki 40 prosenttia oli nigerialaisia, ja lähes kaikki heistä olivat joutuneet seksuaalisen hyväksikäytön kohteiksi Italiassa, Espanjassa tai Kreikassa.

Ihmiskauppa on rikos, jossa rikollinen hyödyntää uhrin haavoittuvuutta tai riippuvaisuutta itsestään käyttääkseen tätä esimerkiksi seksuaalisesti hyväkseen.

Viranomaisapu voi pelottaa.

Suomi poikkeaa monista muista Euroopan maista siinä, että järjestöjen rooli ihmiskaupan uhrien auttamisessa on varsin pieni. Selvityksen mukaan kansalaisjärjestöjen roolia pitäisi vahvistaa, koska viranomaisapu voi olla monelle uhrille pelottavaa. Osa uhreista ei hae viranomaisten apua lainkaan. Uhrit ovat saattaneet itse syyllistyä rikoksiin ja heidän voi olla vaikea luottaa viranomaisiin.

– Uhrit voivat kokea hyväksikäytön uhriksi joutumisen häpeällisenä, ja kynnys kertoa omista kokemuksista viranomaisille voi olla korkea, selvityksessä todetaan.

Järjestöjen edustajat pitävät ongelmallisena sitä, että tieto auttamisjärjestelmään otetusta uhrista menee aina poliisille. Osa haastatelluista katsoi, että viranomaisten tarjoama apu ei ole aidosti uhrilähtöistä, vaan päähuomio on syyllisten selvittämisessä ja rankaisemisessa.