Opinion

En president för en mera jämlik och rättvis värld

Jonna Lindqvist och Jacob Storbjörk leder FSD Österbotten och stödjer Tuula Haatainen.
Jonna Lindqvist och Jacob Storbjörk leder FSD Österbotten och stödjer Tuula Haatainen.
Jonna Lindqvist och Jacob Storbjörk leder FSD Österbotten och stödjer Tuula Haatainen.

Enbart genom en rättvisare och mer jämlik värld kan vi åstadkomma en varaktig fred och en hållbar utveckling. För att uppnå detta behövs bland annat en feministisk utrikespolitik, vilket Haatainen ofta har lyft fram, skriver Jacob Storbjörk och Jonna Lindqvist.


INSÄNDARE

 

På Tuula Haatainens webbsida kan man läsa följande: ”Mitt Finland är öppet och tryggt, där man litar på rättsväsendet, välfärdsstaten och varandra. I mitt Finland finns inte plats för hatretorik eller kränkningar av mänskovärdet. Vi måste erbjuda hållbara lösningar på svåra samhälleliga problem”.


Finlandssvenska socialdemokrater i Österbotten delar Haatainens värderingar. Vi minns bland annat hur engagerat Haatainen påvisade bristerna i regeringens social- och hälsovårdsreform.  I egenskap av riksdagsledamot och ordförande för social- och hälsovårdsutskottet var hon en av de aktivaste debattörerna i jourreformen och 12+1 debatten. I utskottet och i riksdagens plenum har hon vid flertalet tillfällen lyft fram finlandssvenskarnas rätt att få vård på sitt eget modersmål. Vi är övertygade om att Haatainen som president kommer, likt alla de andra uppdrag hon åtagit sig, att sköta presidentämbetet väl och arbeta stenhårt för de värden hon representerar.

Enbart genom en rättvisare och mer jämlik värld kan vi åstadkomma en varaktig fred och en hållbar utveckling. För att uppnå detta behövs bland annat en feministisk utrikespolitik, vilket Haatainen ofta har lyft fram. Det är ett välstuderat faktum att i länder där jämställdheten har stärkts, har även stabilitet och hållbar tillväxt ökat.

Haatainen är också tydlig i NATO-frågan och anser inte att ett medlemskap är aktuellt. Det är en klok bedömning. Ett finländskt NATO-medlemskap skulle enbart föranleda en militär upprustning och försämrat säkerhetspolitiskt läge i Östersjöområdet. Finlands alliansfrihet har tjänat vårt land väl och presidenten ska i utrikespolitiken främja fred, minska den militära upptrappningen och värna om goda förhållanden med våra grannländer. En president bör inte föra vårt land allt närmare en riskfylld militärallians med ostabila ledare som Trump och Erdoğan i ledningen. Därför röstar vi på Haatainen och önskar att du gör det med.

 

FSD Österbotten

Jacob Storbjörk, ordf.

Jonna Lindqvist, vice ordf.

Delningar

Dela denna artikel

Viikon 41 Demokraatti
TIEDUSTELULAIN ABC - Mitä tavallisen ihmisen pitää tietää?
LÄHIÖELÄMÄÄ - Selma Vilhunen teki rosoisen nuoriselokuvan
TARJA HALONEN - YK:n tulisi toimia pienemmällä budjetilla
Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa


Senast