MENY

”Enkel orsak till varför samarbetet mellan fackföreningsrörelsen och socialdemokratiska partiet är så viktigt”

Annamaria Hedlund ledde samtalet mellan Helen Petterson (i mitten) och Tobias Baudin.

I helgen deltog jag, Nils-Johan Englund, och Jacob Storbjörk i ”Arbetarrörelsehelg”. Evenemanget ordnades av Socialdemokraterna i Västerbotten, Sverige, i samarbete med LO och ABF. Det ordnades på Medlefors folkhögskola. Vår huvudsakliga uppgift var att hålla föreläsning om finlandssvenskar, Finland och Finlands Svenska Socialdemokrater och samtidigt knyta ihop de till en helhet som också berörde det politiska läget i Finland.

 


Lördagen inleddes med ett samtal mellan Helen Petterson, ordförande för ABF i Sverige och riksdagsledamot, och Tobias Baudin, ordförande för fackförbundet Kommunal, Sveriges motsvarighet till JHL. Samtalet leddes av Annamaria Hedlund, rektor på Medlefors folkhögskola.

 

Samtalet flöt på bra och de diskuterade en hel rad intressanta frågor, bland annat den svenska modellen och vad den innebär, det vill säga att arbetsmarknadsparterna gör upp om villkoren på arbetsmarknaden utan politisk inblandning, och varför det är en modern och välfungerande modell.

– Men samtidigt ska vi vara medvetna om att digitaliseringen kommer vare sig vi vill eller inte. Det vi måste lösa är hur vi ska anpassa och förändra den svenska modellen så att en fortsätter vara modern och en modell som människor vill ta del av, sade Baudin.

Båda två ansåg att kollektivavtal höjer konkurrenskraften.

– Se på länder med lagstadgade minimilöner, där går det sämre än i Sverige. Hos oss går det bra, men vi ska aldrig vara nöjda, vi ska hela tiden försöka göra det som är bra bättre, menade Petterson, som också såg en utmaning i framtiden och fortsatte:

– Vi kör så mycket envägskommunikation idag, mycket Facebook och Twitter. Människor som växer upp idag lär sig inte att förhandla i samma utsträckning som tidigare generationer. Det här kan utvecklas till en utmaning för den svenska modellen, sade Petterson.

 

“Privata sjukförsäkringar ska bli onödiga”

Vården berördes också i samtalet. Baudin menade att det är inte via anhörigvården vi utvecklar välfärden, eftersom det är en modell som gör att anhöriga tvingas gå ner i arbetstid vilket i sin tur leder till mindre skatteintäkter och mindre resurser till den offentliga vården. Vad gällde privata sjukförsäkringar sade Baudin:

– Jag tror inte på förbud. Jag tror inte vi kan förbjuda privata sjukförsäkringar. Vi måste istället kunna erbjuda en bättre hälsovård så att privata sjukförsäkringar blir onödiga. Vi måste kunna erbjuda en äkta valfrihet inom vården där man väljer själv när man duschar, när man vill gå ut och vad man vill äta.

 

Företagande i skolan behandlas också kort.

– Företagande i skolan, javisst, det är jättebra. Men vi måste slå vakt om valmöjligheterna. Att vilja ha en anställning och känna sig trygg i den är inget att skämmas över, menade Petterson.

Sveriges statsbudget för 2018 lyftes också upp, och överlag kan man säga att deltagarna var mycket glada och stolta över budgeten, med all rätt. Det är en offensiv socialdemokratisk budget som gör satsningar i välfärden.

En av de sista sakerna som berördes i samtalet mellan Baudin och Petterson var facklig och politisk samverkan. Baudin menade att det är fackföreningsrörelsen som en gång i tiden grundat det socialdemokratiska partiet, eftersom inom ramarna för villkoren på arbetsmarknaden kan man bara åstadkomma så mycket. Det krävs att man är engagerad också inom politik för att få igenom större reformer.


– Jag brukar säga att det finns en enkel orsak till varför samarbetet mellan fackföreningsrörelsen som jag själv representerar och det socialdemokratiska partiet är så viktigt och det är att det gynnar våra medlemmar, sade Baudin.

 

Nils-Johan Englund

Ombudsman för FSD

 

Diskussion

Feldt-Ranta om nazisternas glåpord: skakande, men jag låter mig inte skrämmas

Kuva: Ella Kaverma

Män som deltog i Nordiska motståndsrörelsens demonstration utanför Lilla parlamentet slängde glåpord efter Maarit Feldt-Ranta och tilltalade henne vid namn.

Lue lisää

Diskussion

100-åringen är en förebild

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Yngve Lindholm uppvaktar föreningens äldsta och mest långvariga medlem Helmi Rosendahl.

Finland, Köklaks svenska arbetarförening och Helmi Rosendahl har en sak gemensamt: de firar alla 100 år i år.

– De som grundade föreningen visste att det skulle bli en tuff kamp, men också en kamp värd att ta, sade Maarit Feldt-Ranta i festtalet på arbetarföreningens jubileumsfest.

Lue lisää

Diskussion

FSD-Österbotten: Dags att pröva på heldagsskola

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Förra veckan kunde allmänheten ta del av uppgifterna om att flera högstadieelever åkt fast i drograzzia i Jakobstad. I somras kunde man även läsa om olika typer av skadegörelse i Sundom. Det finns även många fler exempel som tydligt pekar på en rastlös ungdom och ungdomar som i ett rop på hjälp tar till förstörelse och droger.

 

– Att äska om olika typer av punktinsatser och kräva att auktoriteter får mera makt är inte hållbart sätt att tackla problemen på lång sikt. Det behövs ett strategiskt arbete där det involveras olika parter som ser till helheten och går till botten med problemen, säger FSD-Österbottens kretsordförande Jacob Storbjörk.

Droganvändningen och den allmänna förstörelsen kan ha ett samband med den allt mera bristande kommunikationen mellan  unga och vuxna. Grunden för en god kommunikation måste läggas redan i ung ålder.

– Vi inom FSD-Österbotten tror att många barn och unga skulle må bra av om det fanns en heldagsskola, med mycket fritidsverksamhet inbyggd för eleverna på morgnar och eftermiddagar. Kommunen skulle kunna stödja olika typer av fritidsintressen genom att knyta skolan samman med många olika sorters fritidsverksamheter, så att varje enskild ungdom skulle hitta en meningsfylld tillvaro och fritid, säger Storbjörk.

Därtill hoppas kretsordförande Storbjörk att de österbottniska kommunerna inte minskar anslagen för ungdomsverksamheten och håller avgifterna för morris-och eftisverksamhet skäliga.

– Höga avgifter kan göra tröskeln för hög för att ta del av den fritidsverksamhet som erbjuds. Barn och ungdomar behöver mera vuxenkontakt och olika fritidsverksamheter kan fungera som en naturlig plattform för möten och diskussioner åldersgrupperna emellan.

Diskussion

Damberg: ”Vår rörelse ska förknippas med tro på framtiden”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Sveriges näringsminister Mikael Damberg och Pyry Niemi lyssnar på Ville Skinnari på seminariet på ABF-huset i Stockholm.

Sveriges näringsminister Mikael Damberg lyfter fram att Finland och Sverige har stora möjligheter på den digitala startup-sidan. Därför ska han besöka Helsingfors och Slush i höst.

Lue lisää