MENY

”Enkel orsak till varför samarbetet mellan fackföreningsrörelsen och socialdemokratiska partiet är så viktigt”

Annamaria Hedlund ledde samtalet mellan Helen Petterson (i mitten) och Tobias Baudin.

I helgen deltog jag, Nils-Johan Englund, och Jacob Storbjörk i ”Arbetarrörelsehelg”. Evenemanget ordnades av Socialdemokraterna i Västerbotten, Sverige, i samarbete med LO och ABF. Det ordnades på Medlefors folkhögskola. Vår huvudsakliga uppgift var att hålla föreläsning om finlandssvenskar, Finland och Finlands Svenska Socialdemokrater och samtidigt knyta ihop de till en helhet som också berörde det politiska läget i Finland.

 


Lördagen inleddes med ett samtal mellan Helen Petterson, ordförande för ABF i Sverige och riksdagsledamot, och Tobias Baudin, ordförande för fackförbundet Kommunal, Sveriges motsvarighet till JHL. Samtalet leddes av Annamaria Hedlund, rektor på Medlefors folkhögskola.

 

Samtalet flöt på bra och de diskuterade en hel rad intressanta frågor, bland annat den svenska modellen och vad den innebär, det vill säga att arbetsmarknadsparterna gör upp om villkoren på arbetsmarknaden utan politisk inblandning, och varför det är en modern och välfungerande modell.

– Men samtidigt ska vi vara medvetna om att digitaliseringen kommer vare sig vi vill eller inte. Det vi måste lösa är hur vi ska anpassa och förändra den svenska modellen så att en fortsätter vara modern och en modell som människor vill ta del av, sade Baudin.

Båda två ansåg att kollektivavtal höjer konkurrenskraften.

– Se på länder med lagstadgade minimilöner, där går det sämre än i Sverige. Hos oss går det bra, men vi ska aldrig vara nöjda, vi ska hela tiden försöka göra det som är bra bättre, menade Petterson, som också såg en utmaning i framtiden och fortsatte:

– Vi kör så mycket envägskommunikation idag, mycket Facebook och Twitter. Människor som växer upp idag lär sig inte att förhandla i samma utsträckning som tidigare generationer. Det här kan utvecklas till en utmaning för den svenska modellen, sade Petterson.

 

“Privata sjukförsäkringar ska bli onödiga”

Vården berördes också i samtalet. Baudin menade att det är inte via anhörigvården vi utvecklar välfärden, eftersom det är en modell som gör att anhöriga tvingas gå ner i arbetstid vilket i sin tur leder till mindre skatteintäkter och mindre resurser till den offentliga vården. Vad gällde privata sjukförsäkringar sade Baudin:

– Jag tror inte på förbud. Jag tror inte vi kan förbjuda privata sjukförsäkringar. Vi måste istället kunna erbjuda en bättre hälsovård så att privata sjukförsäkringar blir onödiga. Vi måste kunna erbjuda en äkta valfrihet inom vården där man väljer själv när man duschar, när man vill gå ut och vad man vill äta.

 

Företagande i skolan behandlas också kort.

– Företagande i skolan, javisst, det är jättebra. Men vi måste slå vakt om valmöjligheterna. Att vilja ha en anställning och känna sig trygg i den är inget att skämmas över, menade Petterson.

Sveriges statsbudget för 2018 lyftes också upp, och överlag kan man säga att deltagarna var mycket glada och stolta över budgeten, med all rätt. Det är en offensiv socialdemokratisk budget som gör satsningar i välfärden.

En av de sista sakerna som berördes i samtalet mellan Baudin och Petterson var facklig och politisk samverkan. Baudin menade att det är fackföreningsrörelsen som en gång i tiden grundat det socialdemokratiska partiet, eftersom inom ramarna för villkoren på arbetsmarknaden kan man bara åstadkomma så mycket. Det krävs att man är engagerad också inom politik för att få igenom större reformer.


– Jag brukar säga att det finns en enkel orsak till varför samarbetet mellan fackföreningsrörelsen som jag själv representerar och det socialdemokratiska partiet är så viktigt och det är att det gynnar våra medlemmar, sade Baudin.

 

Nils-Johan Englund

Ombudsman för FSD

 

Diskussion

Året som gått med Arbetarbladet

Finlands jubileumsår har varit minst sagt händelserikt även för SDP och ABL som önskar alla en fridfull Jul och gott nytt år och återkommer i januari! Men först är det dags för en sammanfattning.

Lue lisää

Diskussion

Lipponen om dagens språkpolitik: Det här är ohållbart!

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

– Det är en minoritet som tycks bestämma, kommenterade Paavo Lipponen regeringens språkpolitik i samband med att den nya FSD-historiken diskuterades i Helsingfors på luciadagen.

Lue lisää

Furstenborg: Facket behövs!

Kuva: Foto: Henrik Helenius
Hagnäs torg med dess många fackförbundskontor är en mycket bekant plats för Jan Furstenborg.

Facket behövs nu och i framtiden. Fackföreningsrörelsen måste alltid också vara beredd att förnya sig. Man ska vara beredd att acceptera förnyelse men också själv skapa nytt. Det säger Jan Furstenborg, finlandssvensk facklig veteran och numera aktiv pensionär.

Lue lisää

Diskussion

Viktigt att låta finskspråkiga tala svenska

Kuva: Foto: Caroline Lång
Rebecca Åkers, ordförande för FSUD, ställde frågor kring svenskans historia, nutid och framtid till forskaren Kjell Herberts.

Det råa debattklimatet och domänförlusterna ser ut att hota svenskan i Finland. Finns det en överlevnad för tvåspråkigheten? Det diskuterades på ABL:s och FSUD:s evenemang ”Hotad? – en barkväll om finlandssvenskan”.

Lue lisää