MENY
[pro_ad_display_adzone id=68868]

”Enkel orsak till varför samarbetet mellan fackföreningsrörelsen och socialdemokratiska partiet är så viktigt”

Annamaria Hedlund ledde samtalet mellan Helen Petterson (i mitten) och Tobias Baudin.

I helgen deltog jag, Nils-Johan Englund, och Jacob Storbjörk i ”Arbetarrörelsehelg”. Evenemanget ordnades av Socialdemokraterna i Västerbotten, Sverige, i samarbete med LO och ABF. Det ordnades på Medlefors folkhögskola. Vår huvudsakliga uppgift var att hålla föreläsning om finlandssvenskar, Finland och Finlands Svenska Socialdemokrater och samtidigt knyta ihop de till en helhet som också berörde det politiska läget i Finland.

 


Lördagen inleddes med ett samtal mellan Helen Petterson, ordförande för ABF i Sverige och riksdagsledamot, och Tobias Baudin, ordförande för fackförbundet Kommunal, Sveriges motsvarighet till JHL. Samtalet leddes av Annamaria Hedlund, rektor på Medlefors folkhögskola.

 

Samtalet flöt på bra och de diskuterade en hel rad intressanta frågor, bland annat den svenska modellen och vad den innebär, det vill säga att arbetsmarknadsparterna gör upp om villkoren på arbetsmarknaden utan politisk inblandning, och varför det är en modern och välfungerande modell.

– Men samtidigt ska vi vara medvetna om att digitaliseringen kommer vare sig vi vill eller inte. Det vi måste lösa är hur vi ska anpassa och förändra den svenska modellen så att en fortsätter vara modern och en modell som människor vill ta del av, sade Baudin.

Båda två ansåg att kollektivavtal höjer konkurrenskraften.

– Se på länder med lagstadgade minimilöner, där går det sämre än i Sverige. Hos oss går det bra, men vi ska aldrig vara nöjda, vi ska hela tiden försöka göra det som är bra bättre, menade Petterson, som också såg en utmaning i framtiden och fortsatte:

– Vi kör så mycket envägskommunikation idag, mycket Facebook och Twitter. Människor som växer upp idag lär sig inte att förhandla i samma utsträckning som tidigare generationer. Det här kan utvecklas till en utmaning för den svenska modellen, sade Petterson.

 

“Privata sjukförsäkringar ska bli onödiga”

Vården berördes också i samtalet. Baudin menade att det är inte via anhörigvården vi utvecklar välfärden, eftersom det är en modell som gör att anhöriga tvingas gå ner i arbetstid vilket i sin tur leder till mindre skatteintäkter och mindre resurser till den offentliga vården. Vad gällde privata sjukförsäkringar sade Baudin:

– Jag tror inte på förbud. Jag tror inte vi kan förbjuda privata sjukförsäkringar. Vi måste istället kunna erbjuda en bättre hälsovård så att privata sjukförsäkringar blir onödiga. Vi måste kunna erbjuda en äkta valfrihet inom vården där man väljer själv när man duschar, när man vill gå ut och vad man vill äta.

 

Företagande i skolan behandlas också kort.

– Företagande i skolan, javisst, det är jättebra. Men vi måste slå vakt om valmöjligheterna. Att vilja ha en anställning och känna sig trygg i den är inget att skämmas över, menade Petterson.

Sveriges statsbudget för 2018 lyftes också upp, och överlag kan man säga att deltagarna var mycket glada och stolta över budgeten, med all rätt. Det är en offensiv socialdemokratisk budget som gör satsningar i välfärden.

En av de sista sakerna som berördes i samtalet mellan Baudin och Petterson var facklig och politisk samverkan. Baudin menade att det är fackföreningsrörelsen som en gång i tiden grundat det socialdemokratiska partiet, eftersom inom ramarna för villkoren på arbetsmarknaden kan man bara åstadkomma så mycket. Det krävs att man är engagerad också inom politik för att få igenom större reformer.


– Jag brukar säga att det finns en enkel orsak till varför samarbetet mellan fackföreningsrörelsen som jag själv representerar och det socialdemokratiska partiet är så viktigt och det är att det gynnar våra medlemmar, sade Baudin.

 

Nils-Johan Englund

Ombudsman för FSD

 

Diskussion

[pro_ad_display_adzone id=139047]

Nordenskolan ger insikter och unikt nätverk

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Erica Helin talade om Nordenskolan på Samaks arbetarkongress på Arlanda i februari.

Erica Helin ser Nordenskolan som ett fint komplement till det övriga socialdemokratiska samarbetet inom Norden. Kontaktnätet kan aldrig bli för starkt.

 

Det är fråga om en facklig-politisk ledarutbildning som nyligen genomförts för tredje gången, i samverkan mellan ABF Norden och den nordiska arbetarrörelsens samarbetsorganisation Samak.

 

Utbildningen riktar sig till personer på centrala poster inom facket och socialdemokratiska partier, eller sådana som kan placeras på strategiska platser.

 

Från Finland är det ändå inte någon från riksdagsgruppen eller partiledningen som deltagit. Det beror dels på att det är bra att sprida det nordiska kontaktnätet på fler personer, dels på utbildningens språkkrav. Man måste behärska svenska och skandinaviska.

 

– För min del började det med en förfrågan från partiet om jag kunde delta med relativt kort varsel, säger Erica Helin som nappade på möjligheten under en period på cirka fyra månader.

 

Till utbildningen har hört två längre träffar, en i Köpenhamn innan jul och en i Stockholm i februari.

 

– Jag hade ingen aning om vad jag gick med i. Jag har svårt att säga nej då jag erbjuds intressanta saker. Jag har ett starkt intresse för det nordiska samarbete, säger Helin på FSD:s seminarium i Vasa i mars, en månad efter att Nordenskolans avslutning.

 

Mer samarbete med facket

Hon ska nu efter utbildningen vid behov ta initiativ till att sprida kunskap om den nordiska modellen och ingår i ett nordiskt alumninätverk.

 

I efterhand fäster hon stor vikt vid det fackliga inslaget i utbildningen.

 

– Under träffen i Danmark handlade det mycket om fackliga saker och jag blev positivt överraskad. Jag fick känna på hur det är att vara socialdemokrati i Danmark, Norge eller Sverige där samarbetet mellan facken och partiet är mer påtagligt än här.

 

– Jag fick en bättre bild av facket och en bättre förståelse för symbiosen mellan facket och socialdemokratin.

 

Nordenskolan utmynnade i en slutrapport, en slags deklaration till Samak som Helin å ena sidan omfattar fullständigt, å andra sidan finner onödigt vag.

 

Den viktigaste lärdomen handlar enligt Helin om att inse vikten av det nordiska samarbetet.

 

– Helheten är större än summan av de enskilda delarna. Man får mer kunskap och perspektiv då man kan bolla sin egen verklighet med en någorlunda lik verklighet som ändå är annorlunda. Annars finns risk för hemmablindhet. Det som alla tagit fasta på är att det är jätte viktigt med nätverk. Det är basen i det hela. Man känner till vem som finns där på andra sidan.

 

Viktiga kontakter

På Samaks arbetarkongress i början av februari berättade den svenska riksdagsledamoten Emilia Töyrä att utbildningen i tiderna gav henne större förståelse för den svenska modellen genom större förståelse för den nordiska modellen.

 

– Jag trodde jag hade goda kunskaper innan, men de fördjupades. Att hitta nya kamrater från hela Norden är den biten jag som nordist är gladast över, sade Töyrä.

 

På frågan om vad Nordenskolan bidrar med till hennes insats i Nordiska rådet svarade hon ganska lika som Helin kommenterade ovan:

 

– Jag ser skillnaderna mellan de nordiska länderna. Vi är lika, men det finns stora skillnader. Vi kan dra lärdom av varandra och att ha det med sig in i arbetet i Nordiska rådet är viktigt, samt att känna till arbetarrörelsens historia i de olika länderna.

 

Sammanlagt har mellan 50 och 60 personer gått Nordenskolan.

 

 

Diskussion

[pro_ad_display_adzone id=139132]

Jacob Söderman 80 år: Miljöfrågan kan lyfta partiet

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Jacob Söderman är bortrest över sin födelsedag och ser fram emot en sommar med bland annat cykling i i Alsace.  – Mina gamla arbetskamrater från EU-ombudsmannens kansli träffas varje år i början av juni i Strasbourg och cyklar till Molsheim – staden där Bugatti-bilen byggdes – och tillbaka till Strasbourg. Det blir 50 kilometer i behagligt tempo med goda vänner och litet mat och vin på torget i den gamla staden.

Jubilerande Jacob ”Jacke” Söderman ser miljöpolitiken som socialdemokraternas största miss och samtidigt en enorm möjlighet för framtiden.

Lue lisää

Jacob Storbjörk fortsätter leda FSD Österbotten

FSD Österbotten ordnade på sitt årsmöte en medelinsamling till förmån för Cancerföreningens kampanj för att åstadkomma en PET-röntgen till Vasa Centralsjukhus och på det sättet stärka cancervården i Österbotten. Storbjörk och Lindqvist är de som håller i lappen med texten #PETforBotnia på bilden.

Finlands Svenska Socialdemokrater i Österbotten samlades till årsmöte på lördagen. På mötet omvaldes Jacob Storbjörk enhälligt till kretsordförande. Även vice ordförande Jonna Lindqvist fick fortsatt förtroende.

Lue lisää

Diskussion

[pro_ad_display_adzone id=50534]

Anette Karlsson: Vårdreformens stora problem finns kvar

Kuva: Foto: Fredrik Wickholm

Med den föreslagna modellen kommer kostnaderna att stiga, vården att försämras och vårdbusinessen få ett starkt fotfäste i vårt samhälle, enligt FSD:s vice ordförande Anette Karlsson.

Lue lisää

Min färd i rörelsen del 11: Sorti

Kuva: Foto: Pasi Salminen
Jacob Söderman.

”Kalevi Sorsa beskrev mig som en obetänksam politiker, men en förbannat bra jurist.”

 

Min färd i rörelsen är en artikelserie med historier ur Jacob Södermans liv.  ABL har publicerat en del per vecka sedan årsskiftet. Detta är sista delen.

 

På Svenska socialdemokratiska arbetarpartiets kongress i Stockholm 1981 deltog vår ordförande Kalevi Sorsa, partisekreterare Erkki Liikanen, Finlands svenska arbetarförbunds fullmäktigeordförande Hugo Still från Jakobstad och jag som partistyrelsemedlem.

Efter öppningsceremonin hade vi ledigt i väntan på kvällsprogrammet.

Hugo Still trivdes på mötesplatsen.

Erkki åkte emot Kalevi till flygplatsen.

Tiden gick. När jag antog att Kalevi var på hotellet knackade jag på hos honom.

Erkki var där. De hade redan pratats vid en stund. Erkki sade att han hade ett ärende att sköta och gick.

Kalevi Sorsa tittade forskande på mig.

Han berättade att landshövdingen Kaarlo Pitsinki, hade krånglat till det på Nylands länsstyrelse.

Inrikesministeriets kanslichef Arno Hannus var upprörd och ville att Pitsinki skulle friställas.

Kalevi frågade om jag kunde tänka mig att bli landshövding, om Pitsinki friställs.

– Huset är i oordning. Du är den rätta mannen att få det snabbt i ordning, sade Kalevi.

Jag satt tyst en stund.

Jag hade gått med på att kandidera för landshövdingsposten i Vasa inför midsommaren 1977, men motståndet i länet mot en vänsterradikal och zigenarvän var monumentalt.

Efter en bitter debatt i länets finska media hela sommaren gick det i stöpet.

De ledande valarbetarna i Åboland var helt chockerade. De menade att man bara ville fixa in Rafael Paasio i riksdagen.

”Raffu” hade fått åtta röster mindre än jag i valet 1975 och blivit förste suppleant. Hans son Pertti Paasio, en kommande partiordförande, valdes med glans den gången.

I riksdagsvalet 1979 blev Pertti Paasio första suppleant, medan jag valdes som tvåa i SDP:s valförbund med över 7 000 röster.

Att bo i Åbo hade emellertid blivit besvärligt för min familj. Min hustru jobbade i Helsingfors. Hon tog sig till Åbo med buss till veckoslutet.

Två av barnen studerade vid Åbo Akademi, medan den yngste gick i yrkesskola i Pargas.

Att föräldrarna var i Helsingfors under veckan var inte bra.

Som politiker kände jag mig dessutom ofta som en gammal cirkushäst som kom igång blott någon blåser en fanfar.

Det vore intressant att aktivera och förnya länsförvaltningen, som bland annat övervakade genomförandet av grundskolereformen och folkhälsolagen och miljön.

Inom Nylands län fanns allt. Huvudstad, växande städer, bruksorter och eftersatt landsbygd, universitet och industri, fina skärgårdsmiljöer, ett mångsidigt kulturliv, nedkörda förorter och många sociala problem.

Så jag svarade Sorsa att det kunde gå för sig, men tillade:

– Jag räknar dock med att bli minister i nästa regering. En möjlig utnämning till landshövding får vänta litet.

Kalevi Sorsa nickade.

 

Nytt ministeruppdrag

Mauno Koivisto valdes till republikens 1982. Kalevi Sorsa utsågs att bilda sin tredje regering. Han var en statsminister av klass.

Regeringen tillträdde den 19 februari 1982 med mig som social- och hälsominister.

Jag satte igång med att göra något för Åbolands sjukhus, fick loss pengar till en renovering av sinnessjukhuset i Ekenäs, fördela resurser för folkhälsoreformen, besökte ILO:s möte i Geneve och mycket annat.

Kanslichef Hannus kontaktade ånyo statsminister Sorsa. Han ville att landshövding Pitsinki skulle avsättas.

Statsministern, justitieminister Taxell och minister Esko Rekola samt justitiekanslern bekantade sig med förslaget. De förordade det. Pitsinki fick gå.

Då frågade Kalevi Sorsa mig ånyo om jag vill bli landshövding.

Jag tog upp saken hemma och samtyckte i april.

President Mauno Koivisto utnämnde sin första landshövding den sista april. Utnämningen blev offentlig den 1 maj 1982.

Jag talade det året på första maj i Åbo, Kimito och Nystad. Det var ett eländigt väder. Det blev många trista farväl i snöyra.

Något slutligt farväl till Åboland blev det aldrig. Jag har hållit kontakt med många vänner och valarbetare under åren.

Den första juli 1982 började jag som landshövding i Nyland.

I intervjuerna bestred jag att jag blev ”satt på hyllan”.  Man förväntas göra så.

Om någon hade hoppats få bort mig från offentligheten gick det alldeles tvärtom. Landshövdingen i Nyland blev ett hett namn i huvudstadens media.

Den nya landshövdingen stod upp och försvarade sitt län och dess befolkning och krävde mera anslag för att lösa problemen.

Jag har aldrig lärt mig så mycket om hur det finska samhället fungerar som jag gjorde som landshövding, tro mig.

Vad än man besökte; kommuner, kulturevenemang, tävlingar, olika seminarier eller jubileumsfester, militärgarnisoner, polisstationer eller Folkets Hus: alltid blev man vänligt mottagen.

När man var landshövding var folk öppna och ärliga när de presenterade sin sak.

 

Politikern blir tjänsteman

Den första juli 1982 gjorde jag min sorti från den politiska scenen och blev en tjänsteman. Jag lämnade partistyrelsen.

 

Varför ville Sorsa ha bort mig?

Jag jobbade effektivt som riksdagsman på många plan.

Vi var dock ofta av olika mening i politiska frågor. Jag höll inte alltid tyst. Vi stod inte varandra nära.

Sorsa var omgiven av yngre medlemmar i riksdagsgruppen. Pirkko Työläjärvi kallade dem en gång för ”pojat” (pojkarna).

Jag stod inte högt i kurs hos dem.

De lär en gång ha betecknat mig som en intrigmakare, ”en giftblandare från Venedig”.

Giftblandare var inte positivt, men att vara en sådan ”från Venedig” var nästan smickrande.

En gång sade Kalevi Sorsa att ”Jacke talar ut innan han riktigt tänker efter.  Så gör inte en bra politiker…”

Men han tillade:

”Han är en förbannat bra jurist.”

När han var talman 1989 tipsade han mig om att jag borde söka till Riksdagens JO.

Tjänsten blev ledig då Olavi Heinonen blev president i Högsta Domstolen.

Mina sju år som landshövding hade fått stämpeln som politiker att suddas ut.

 

Sorsa och fransmännen

På våren 1995 kontaktades jag av de nya finska medlemmarna i EU-parlamentet.

De ville föra fram mitt namn som kandidat för posten som Europeiska ombudsmannen. De fick inte fransmännens stöd. De bad mig tala med Sorsa.

Jag besökte Kalevi Sorsa som var direktör på Finlands bank. Martti Ahtisaari hade blivit vald till president 1994.

Sorsa satt i ett stort, ganska kalt rum.

Inga dokumenthögar låg på bordet.

Någon stress av jobbet märkte man inte.

Han lyssnade på mig och frågade vad en ombudsman gör i EU.

Jag berättade vad jag visste. Så frågade jag om han kunde tala med fransmännen.

Michel Rocard, som kan kände från sina år i Paris, var en inflytelserik medlem i EU-parlamentet.

Sorsa tittade upp. Han smålog. ”Övervakar EU-ombudsmannen kommissionen också? Liikanen behöver minsann litet övervakning”, sa han i skämtsam ton.

– Jo, sade jag, om det gäller dålig administration.

– Okej, jag skriver till Rocard, sa Sorsa.

 

En vaktmästare ledsagade mig ut i vårsolen.

 

“En obetänksam politiker, men en förbannat bra jurist.”

 

Inte så illa.

 

PS.

Jag hade också tänkt skriva ett avsnitt under titeln ”Förbundet”, men nöjer mig med att hänvisa till Alf-Erik Helsings förträffliga FSD-historik “Med djärva tankar – Finlandssvensk socialdemokrati 1974-2014” från 2017.

Boken beskriver den tiden sakligt och kan köpas bland annat här.