Palkittu politiikan aikakauslehti
72€/6kk

Politiikka

Esitys julki – näillä keinoilla hallitus aikoo tukea asuntorakentamista

LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Petteri Orpon hallitus linjasi budjettiriihessään asuntopoliittisista toimenpiteistä. Asuntorakentaminen on hyytynyt Suomessa pahasti.

Demokraatti

Demokraatti

Asuntorakentamista vauhdittavista toimenpiteistä on lista budjettiriihen pöytäkirjamerkinnöissä.

Hallitus nojaa Lauri Kajanojan johtaman valtiovarainministeriön ja ympäristöministeriön asettaman asuntorakentamisen suhdannetilannetta ja siihen liittyviä toimenpiteitä selvittäneen työryhmän työhön.

Asuntoasioista vastaava ministeri Kai Mykkänen (kok.) sanoi budjettiriihen tiedotustilaisuudessa, että käänteen rakentamisen suuntaan tekee lopulta ainoastaan talouden kasvu ja kaupunkiseutujen kehitys.

– Siihen suurimmat vaikutukset syntyvät siitä, että tämä hallitus laittaa liikkeelle reilun puolen miljardin euron edestä liikehankkeita ensi vuonna, keventää noin puolella miljardilla verotusta ja luo sitä kautta kansalaisille ostovoimaa muun muassa miettiä asunnonvaihtoakin.

Mykkänen painotti myös muun muassa suurten kaupunkiseutujen MAL-sopimusten (maankäyttö, asuminen ja liikenne) vauhdittamista.

Nopeilla toimilla hallitus aikoo kiihdyttää erityisesti ARA-asuntojen tuotantoa.

– ARA-tuotanto työllistää ensi vuonna noin 20 000 henkilötyövuotta, jossa on selvää lisäystä siihen, mitä edellisenä vuonna tästä katsoen on tapahtunut.

Näin hallitus linjaa toimistaan:

Nopeavaikutteiset toimet:

1. Lievennetään vuodelle 2024 erityisryhmien investointiavustukseen kohdistuvaa säästöä 20 milj. eurolla siten, että investointiavustuksen taso vuonna 2024 on 63 milj. euroa. Säästö toteutetaan hallitusohjelmassa linjatulla tasolla täysimääräisesti vuoden 2025 alusta alkaen. Toimenpiteellä vauhditetaan erityisryhmäkohteiden (asunnot mm. opiskelijoille, ikääntyneille, vammaisille ja asunnottomille) rakentamista.

2. Vuoden 2024 valtion tukeman asuntotuotannon korkotukivaltuuden käyttösuunnitelmassa pitkän korkotuen ja lyhyen korkotuen valtuudet yhdistetään, jotta korkotukilainoja voidaan myöntää joustavammin kysynnän mukaan. Kehitetään lyhyen korkotuen ehtoja vuoden 2024 aloituspäätöksiä lisäävästi EU:n valtiontukisääntelyn puitteissa.

3. Hallitusohjelman kirjaus valtion tuen lopettamisesta uusille asumisoikeuskohteille toteutetaan vasta vuodesta 2025 alkaen. Asumisoikeuskohteiden korkotukilainahakemusten vastaanottaminen lopetetaan 31.12.2023. ARA voi tehdä ASO-kohteiden lainapäätöksiä korkotukivaltuuden riittäessä 31.12.2024 saakka.

4. Nopeutetaan ARA-kohteiden aloituspäätöksiä hankkeiden aloittamiseksi vastasyklisesti ja vaikuttavasti. Parannetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen käsittelyprosesseja varmistaen käsittelyn sujuvuus, ennakoitavuus ja yhdenvertainen kohtelu. Sujuvoittaminen ei saa heikentää valtion vastuuseen liittyvää riskianalyysiä eikä lisätä riskinottoa.

5. ASP-korkotukilainan enimmäismäärää korotetaan nopealla aikataululla ensiasunnon ostamisen helpottamiseksi. Korotuksen koon määrittäminen valmistellaan erikseen.

6. Rakennemuutostukien sekä julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisen tarpeen rajuihin muutoksiin reagoidaan tarvittaessa.

7. Vauhditetaan liikenteen puhtaiden käyttövoimien infrastruktuurin rakentamista. Täydennetään taloyhtiöiden ja työpaikkojen latausasemien investointitukea kuluvan vuoden määrärahat ylittäneeseen kysyntään vastaamiseksi. Käynnistetään raskaan liikenteen sähkön, biokaasun ja vedyn suurtehoasemien rakentaminen osana energiainvestointien tukiohjelmaa. Toimet rahoitetaan hallituksen investointipaketin puhtaan energian kärkihankkeille varatusta osuudesta.

Keskipitkällä aikavälijn rakentamista tukevat toimenpiteet:

1. Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimusten syyskuussa käynnistynyt päivityskierros viedään läpi ripeästi. Kannustetaan kaupunkeja vauhdittamaan rakentamista omilla toimenpiteillään mm. kustannuksia lisäävää sääntelyä purkaen. Hallitusohjelman mukaisesti varmistetaan, ettei MAL-sopimuksiin sisälly tarjonnan kasvua ja kilpailua haittaavia elementtejä. Edistetään MAL-sopimusten kautta riittävän kunnianhimoisia asuntokaavoituksen tavoitteita ja asuntorakentamista tukevia liikenneinvestointeja.

2. Toteutetaan hallitusneuvotteluissa sovittu liikenteen investointiohjelma mahdollisimman nopeasti, huomioiden omaisuustuloerien järkevä jaksotus, mm. infrarakentamisen työllisyyden vahvistamiseksi.

3. Vauhditetaan puhtaan siirtymän investointeja hallitusohjelman mukaisilla ympäristöluvitusta sujuvoittavilla toimilla. Puhtaan siirtymän investointiaikomusten mittaluokka on yhteensä yli 140 mrd. euroa noin kymmenen vuoden aikajänteellä. Investoinnit ylläpitävät rakentamisen työllisyyttä.

4. Käynnistetään pikaisesti hallitusohjelman mukainen alueidenkäyttölain uudistus, jolla edistetään muun muassa sujuvaa kaavoitusta, riittävää asuntotuotantoa ja Suomen houkuttelevuutta investointikohteena. Korjataan rakentamislakia hallitusohjelman mukaisesti niin, että mm. hallinnollinen taakka ja byrokratia vähenevät. Määritellään lakiin rakennuslupien käsittelyaikatakuu. Näillä uudistuksilla pyritään vauhdittamaan rakentamista ja vähentämään sääntelystä ja prosessien pitkistä kestoista johtuvia rakentamisen lisäkustannuksia.

5. Edistetään rakennusalan T&K-toimintaa uusien innovaatioiden ja tuottavuuden kehittämiseksi.

6. Uudistetaan asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakausta koskeva lainsäädäntö varmistaen kuitenkin, etteivät valtion riskit merkittävästi lisäänny.

7. Selvitetään hallitusohjelman mukaisesti mahdollisuutta asuntokaupan varainsiirtoveron poistamiseen tai laskemiseen julkisen talouden kannalta neutraalilla tavalla. Euroopan Globalisaatiorahaston osalta selvitetään, soveltuvatko sen tukitoimet rakennusalan yrityksistä irtisanottujen tukemiseksi.

Jaa tämä artikkeli

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE