Nyheter

FFC-enkät: Alkoholrelaterade problem fortfarande vanliga på arbetsplatser

Alkoholproblem är fortsättningsvis vanliga på finska arbetsplatser.

En enkät av fackens centralorganisation FFC visar att missbruksproblem fortfarande förekommer på allt för många arbetsplatser, trots att det har blivit vanligare med verksamhetsmodeller för att förebygga och hänvisa till vård.

ABL

 

I enkäten uppger två tredjedelar av förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige inom FFC att de har stött på alkoholrelaterade problem på den egna arbetsplatsen. De vanligaste problemen handlar om att någon kommit bakfull eller berusad till jobbet. I de öppna svaren lyfte dessutom många upp olovlig frånvaro som ett problem.

 

Kari Haring, sakkunnigläkare på FFC, påpekar i ett uttalande att de förtroendevaldas svar inte nödvändigtvis beskriver situationen i dag, utan att svaren kan avspegla situationen under ett längre tidsperspektiv.

 

– En sak som indirekt tyder på det här är att vissa i de öppna svaren konstaterade att det tidigare har funnits alkoholproblem på arbetsplatsen, men att problemen med tiden har minskat. Realiteten är ändå att alkoholrelaterade problem fortfarande är vardag på många arbetsplatser, säger Haring.

 

 

Arbetsgivaren ingriper oftare

 

Enligt enkäten görs även idag mera för att motverka missbruk än för några år sedan. I årets enkät uppger 76 procent att det på den egna arbetsplatsen finns ett skriftligt arbetsplatsprogram eller verksamhetsmodell för hur missbruksproblem bör hanteras. I en liknande enkät för fem år sedan var motsvarande siffra endast 68 procent.

 

Enkäten visar också att arbetsgivarna lättare ingriper i missbruksproblem i dag än för fem år sedan. Av de förtroendevalda som svarade på enkäten i år berättade 84 procent att arbetsgivaren ingriper i problemen, när motsvarande siffra år 2014 var 75 procent.

 

På 58 procent av arbetsplatserna har man hänvisat arbetstagare med alkoholproblem till vården. På en fjärdedel av arbetsplatserna har alkohol- eller droganvändning lett till uppsägning. Båda två sker i stort sett samma utsträckning som för fem år sedan.

 

– Om man kommer fram till att arbetstagaren ska sägas upp på grund av missbruksproblem så har problemet redan eskalerat. På arbetsplatsen har man då misslyckats med att identifiera och förebygga problemet i ett tidigt skede, säger Haring.

 

Drogtester kräver grundad anledning 

 

De förtroendevalda tillfrågades också om de har upptäckt att någon har varit drogpåverkad på arbetsplatsen. Åtta procent svarade jakande. 29 procent uppgav att det görs drogtester på deras arbetsplats.

 

– För drogtester krävs det alltid att det finns en grundad anledning. Bestämmelserna kring drogtester finns i lagen om integritetsskydd i arbetslivet, påpekar Kari Haring.

 

 


 

FFC:s förtroendemannapanel genomfördes i maj 2019. Sammanlagt 844 förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige inom FFC:s branscher svarade på enkäten.

Enkäten och mer info hittas här (på finska).

 

Källa: FFC

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Mest lästa

Senast

Demokraatti

va. päätoimittaja: Rane Aunimo
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

Chefredaktör: Johan Kvarnström
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE