MENY
Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

Finska arbetare minns och berättar om sina liv i Sverige

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Folke Sundman ledde ordet och Tarmo Ahonen berättade om sitt liv som finsk arbetare i Sverige och sin fackliga karriär på ABF-huset i Stockholm i oktober.

Många av oss sverigefinnar har ägnat en stor del av våra vuxna liv till det fackliga arbetet. Vi har också med många andra arbetat sida vid sida och byggt upp det svenska välfärdssamhälle, berättar Tarmo Ahonen.

 

Under jubileumsseminariet om samarbetet mellan arbetarrörelsen i Finland och Sverige 7 oktober 2017 i Stockholms ABF-hus uppmärksammades Sverigefinnarnas situation.

Den första finska invandringen till Sverige går tillbaka till medeltiden, då inflyttning ägde rum till finnskogarna i Värmland och Dalarna och svedjejordbruk anlades av immigranterna. Stockholm fick tidigt en invandring av finländare.

Utöver krigsbarn och evakuerade under Vinterkriget och Fortsättningskriget, ligger största fokus ändå på den stora invandringen efter andra världskriget, då finska arbetslösheten var hög och fattigdomen påtaglig. Den påskyndades genom den gemensamma nordiska arbetsmarknaden från 1954 samt strukturrationaliseringen av de areella näringarna och den så kallade paketeringspolitiken av små jordbruk från 1960-talet. Sverige var på den tiden ett välfärdsland med arbetskraftsbrist som efterfrågade finländare till industrijobb och som sjukvårdspersonal i första hand.

Idag bor mer än 700 000 finlandsättlingar i Sverige.

 

Erkki Tammenoksas historia

Förre riksdagsmannen Erkki Tammenoksa, finsk invandrare, hann teckna sina hågkomster i skriften Erkki Tammenoksa minns och berättar innan han avled. Jag hade förmånen att tillsammans med Tammenoksa få delta i en svensk stödgrupp för Martti Ahtisaaris presidentvalskampanj 1993-94. Tammenoksa föddes 1935 öster om Ladoga i det som idag är ryskt område, växte upp i södra och mellersta Finland och flyttade sedan till Helsingfors. Efter värnpliktstjänstgöring beslöt han sig för att pröva lyckan och ”tjäna pengar” i Sverige 1955, året efter den gemensamma nordiska arbetsmarknaden införts.

Erkki Tammenoksa hamnade på LM Ericsson i Älvsjö. Först tänkte han stanna ett år och återvända till Finland för att utbilda sig med sparade pengar på fickan. Ödet ville annorlunda. På populära danshaket Maxim i Stockholm för nyanlända finländare träffade han sin blivande fru från finska Tornedalen och bildade snart familj med henne. Tammenoksa fick fackliga och politiska uppdrag lokalt och nationellt, avancerade och gjorde också en imponerande svensk tjänstemannakarriär. Socialdemokrat blev han genom att läsa tidningen Metallarbetaren, och deltog i arbetet med att starta finskspråkiga socialdemokratiska föreningar från 1965, först i Stockholm, och därefter på andra större industriorter. 1976 blev finländare för första gången valbara i kommunala val i Sverige.

– Kommunismen var mig främmande, så jag blev socialdemokrat. Partisekreterare Sten Andersson var först tveksam till särskilda finskspråkiga S-föreningar, men lät sig övertalas efter ett möte med våra representanter. Partikassören Nils-Gösta Damberg – far till närings- och innovationsminister Mikael Damberg som medverkade i seminariet i ABF-huset och som har en finsk mor – var den som mest omhuldade de finskspråkiga S-föreningarna, berättade Tammenoksa.

Erkki Tammenoksa var kritisk till att det egna partiet inte bättre stödde hemspråksundervisning i skolan för finska invandrare utifrån argumentet ”brist på ekonomiska resurser”. En annan besvikelse för honom var att finskspråkiga tidningen Demokraatti med en upplaga på 8 000 exemplar med ekonomiskt stöd av Metallindustriarbetareförbundet, och som delades ut gratis bland fackliga medlemmar med invandrarbakgrund, lades ned med motiveringen ”avsaknad av pengar”.

Tarmo Ahonen berättar

Tarmo Ahonen från Göteborg med liknande bakgrund som Tammenoksa medverkade i seminariet i ABF-huset. Ahonen tog med stöd av Verkstadsklubben på Volvo i Göteborg initiativ till en skrift baserad på berättelser av Volvoarbetare Finska arbetare minns och berättar, som LO gav ut 2006 i serien Nytt liv i Sverige, LO:s kraftsamling för integration i arbetslivet. Olle Ludvigsson, då ordförande i Volvos verkstadsklubb, nu socialdemokratisk Europaparlamentariker, redovisar i ett förord att när han började arbeta 1968 på Volvos Torslandafabrik var han ende svensk vid sitt löpande band. Alla andra var invandrare från Finland eller med andra nationaliteter.

Tarmo Ahonen, född 1944, började på Volvo 1965 som montör, efter att först ha varit anställd på textilföretaget Mölnlycke och på SKF. Han bildade familj i Sverige, har arbetat som fackligt ombud på heltid, bor i insatsvilla i Angered, är engagerad som socialdemokratisk fritidspolitiker i minoritetsfrågor bland annat i en samrådsgrupp Göteborgs kommun-finska invandrare. Han tänker både på svenska och finska, har tangokungen Jari Sillanpää som favoritsångare och beundrar Martti Ahtisaari.

– Flera av mina syskon hade varit krigsbarn i Sverige under krigsåren i Finland, en av dem så stor att han kunde hålla kontakt med sina svenska ”föräldrar” när han kom tillbaka till Finland. Det gjorde det lättare för mina andra bröder och så småningom även för mig att flytta till Sverige. Det fanns inga formaliteter efter 1954, när man flyttade mellan de olika nordiska länderna. Det enda som behövdes var personbevis, men det kunde man också beställa i efterhand när man fått anställning i Sverige. Mina äldre bröder fick först arbete i skogen, men efter några turer fick bägge anställningar vid SKF i Göteborg, berättar Ahonen.

– Trycket i storstäderna Helsingfors, Tammerfors och Åbo var enormt, och det var nästan omöjligt att hitta en bostad om man inte hade släkt eller andra kontakter där. Detta gjorde att Sverige blev det lättaste alternativet att välja för många, det var enkelt att kliva på en väntande buss till Sverige, där jobb och lägenhet stod klara. Vi mötte löneskillnader, språkförbistring och bodde första tiden i ungkarlsbaracker. Många svenska företag använde finländare i sina värvningskampanjer i Finland. Genom djungeltrafiken fick jag reda på några som brukade åka till Finland och ta med sig folk tillbaka eller adresser till alla möjliga som var villiga att flytta till Sverige, minns Ahonen.

– År 1961 kom den första stora gruppen jugoslaver till SKF. Många italienare hade kommit till Göteborg tidigare. Anpassningen till arbetsplatsrutinerna gick ganska fort. Svårare var det utanför arbetet med språkförbistringen och olika kulturella bakgrunder. Svårast var kontakten med svenska tjejer eftersom jargongen i Sverige var helt annorlunda, och detta ledde till många missförstånd. Vissa killar tog också till våld i olika situationer. Jag delade lägenhet med min bror i Källtorp, i östra Göteborg. Där fanns två lägenheter ovanför en liten butik. I den ena bodde min bror och jag, och i den andra bodde fyra skötsamma finska tjejer, och naturligtvis hade vi roligt ihop många gånger under veckosluten.

– I början av 1960-talet fanns det bara en finsk förening i Göteborg. Alla kom till föreningen och det var svårt att hålla ordning på framför allt de många nyinflyttade ungkarlarna som sökte sig till lokalerna. I slutet av 1960-talet kom nya, privata initiativ. Den stora bristen på kvinnor i den finska kolonin i Göteborg var påtaglig, och därför åkte många ungkarlar till Borås varje veckoslut. Där fanns hundratals finska tjejer som arbetade i textilindustrin.

– För mig var det naturligt att bli medlem i facket, och jag var också politiskt intresserad kanske därför att min far sysslade med sådana frågor hemma i Finland. Jag lärde mig svenska bra och blev därför instruktör för de nyanställda och också kontaktperson mellan banan (löpande bandet) och förarbetsstationerna. En konflikt uppstod om ackorden på Volvo Lastvagnar. Facket tillkallades men kunde inte lösa problemet. Gubbarna hade lagt ned jobbet och satt tysta. Det var en vild strejk. Nästa fackföreningsmöte blev stormigt, och hela den gamla styrelsen avsattes och en nästan helt ny styrelse tillsattes, där även jag ingick.

– Det var ingen lätt uppgift jag hade givit mig in på. I mitten av 1970-talet dök plötsligt många vänstergrupper upp på vår arbetsplats. Vid varje val kunde det vara ett tiotal olika grupper som deltog, och mycket folk som delade ut politiskt material vid fabriksporten på morgnarna. Vid oroligheterna på Volvo nämndes mitt namn i olika medier, och jag blev intervjuad i lokalradion. Volvo var före med svenskundervisning för alla som inte var svenska medborgare, och gav dem rätt att få gå 240 timmar i svenskundervisning på betald arbetstid. Föreningen Finngötar frågade om jag kunde hjälpa till med kontakter med olika myndigheter. Även om min finska blivit litet rostig, tackade jag ja till uppdraget. Det blev startskottet för min nu över tjugoåriga kamp för lagstadgade rättigheter för sverigefinnarna (vid skriftens publicering 2006, idag ytterligare drygt tio år).

– 1999 beslutade Sveriges riksdag äntligen att erkänna sina nationella minoriteter och sina historiska minoritetsspråk. Många av oss sverigefinnar har ägnat en stor del av våra vuxna liv till det fackliga arbetet. Vi har också med många andra arbetat sida vid sida och byggt upp det svenska välfärdssamhället. Vi är en del av den svenska arbetarrörelsen och en del av fackföreningsrörelsen. Denna vår gemensamma historia får inte gå förlorad vare sig på finska eller svenska, avlutade Tarmo Ahonen.

 

Finska Volvoarbetare berättar

Ett antal ytterligare axplock har plockats ur skriften Finska arbetare minns och berättar (2006) som är författad likalydande både på svenska och finska.

– Jag är anställd i reservdelspackningen och för närvarande fackligt engagerad på heltid som ordförande i en av Volvos gruppstyrelser. Det är viktigt att vi som varit med om historien är de som berättar om den – både finsk och svensk. Det är vår historia. Vi har våra rötter i Finland, men vi har också hjälpt Sverige att växa, förtäljer Anneli Ylijärvi, född 1946 i Uleåborg.

Fadern dog när hon var tre år. Hon kom första gången till Sverige 1957, är skild, har tre vuxna barn, började på Volvo 1988 och läser mycket, både finska och svenska böcker.

– Jag har sexårig folkskola, är född i Björneborg och har gått tvåårig yrkesskola. Kom till Sverige och Göteborg 1964, där jag inte hade några kontakter tidigare och inte kunde svenska. Jag fick direkt kontakt med facket på Volvo och träffade min fru här. Vi har tre barn, jag tänker på finska, är intresserad av idrott och dans och läser svenska och finska tidningar, berättar Juhani Tuominen.

– Jag kom till Sverige 1969 och var förlovad innan jag flyttade till Sverige. I Finland arbetade jag på en bensinstation och på sågverk, nu är jag målare. Jag har sambo och två barn, går på teater och bio och läser Göteborgs-Posten och sverigefinska tidningar, redovisar Raimo Saarainen född i Vehkalahti, Vilmanstrand (Lappeenranta).

– Jag kom till Sverige 1962 med sjuårig grundskola, två år i yrkesskola och började som industrimålare vid pappersmassefabriken Kymmene AB i Kuusankoski. Jag har fru, en dotter från ett tidigare äktenskap och två ingifta döttrar, tänker mest på svenska idag, men talar både finska och svenska. När man jobbar fackligt så hjälper man medlemmarna, och jag är stolt över det fackliga jobbet jag gjort i mitt liv, hävdar Erkki Heino, född 1940 i Iitti, 16 mil från ryska gränsen.

– Jag flyttade ensam till Sverige 1968. I Finland körde jag ut mjölk till mejerierna och var också styckare, arbetar som påbyggnadsmekaniker, är intresserad av sport och dans och stolt över min sommarstuga i Björneborg, berättar Tauno Peltonen, född i Siikainen nära Björneborg, alla fem bröder flyttade till Sverige på 1960- och 1970-talen, några blev kvar, några åkte tillbaka till Finland.

– Jag är brandvakt, flyttade till Sverige 1968 för att det inte fanns några jobb i Finland, har gått i olika fackliga cirklar, men inte haft några fackliga uppdrag och tycker om att umgås med människor, framhåller Oili Järvenpää, född 1946 i Kittilä i Lappland.

– Jag flyttade som 19-åring till Sverige 1969, har folkskola och tvåårig verkstadsteknisk utbildning i Sverige, arbeten i Finland – på lager, inom livsmedelsindustrin och som skogshuggare, arbeten i Sverige – som mekaniker, väktare, plåtslagare, ordningsvakt, med städning, nu som helbilsbyggare, sammanlagt ett 30-tal jobb, kunde ej svenska men har lärt mig språket genom kurser på jobbet och på fritiden, ungkarl i Finland, träffade frun i Sverige med vilken jag har fyra barn, första bostad Volvobarack – nu egen villa, tänker på finska, fritidsintressen i Finland skidåkning och jakt, aktiv i socialdemokratisk förening och finsk förening, haft uppdrag i taxeringsnämnden, läser Göteborgs-Posten och Sverigefinska tidningar, utvecklar Esko Nieminen, född i Rovaniemi.

– Jag flyttade till Sverige 1970 som ensamstående med två barn, har arbetat som barbiträde, affärsbiträde, med packning av bilreservdelar och som bilbyggare och gått försäkringskurser genom facket. Jag har vuxna barn och man, tänker på finska och längtan till Finland håller i sig, sammanfattar Ulla Jumisko, född i Nyslott (Savonlinna).

Finska Volvoarbetares berättelser visar på människoöden bakom de statistiska siffrorna, som har skiftande karaktär, men också många gemensamma drag. Drömmarna om ett bättre liv förenar, men också den dubbla förankringen i finskt och svenskt långt efter flyttningen till Sverige. Kan infödda svenskar som de samexisterar med fullt ut förstå Sverigefinnarnas verklighet? kan man fråga sig.

Diskussion

Anette Karlsson: Vårdreformens stora problem finns kvar

Kuva: Foto: Fredrik Wickholm

Med den föreslagna modellen kommer kostnaderna att stiga, vården att försämras och vårdbusinessen få ett starkt fotfäste i vårt samhälle, enligt FSD:s vice ordförande Anette Karlsson.

Lue lisää

Min färd i rörelsen del 11: Sorti

Kuva: Foto: Pasi Salminen
Jacob Söderman.

”Kalevi Sorsa beskrev mig som en obetänksam politiker, men en förbannat bra jurist.”

 

Min färd i rörelsen är en artikelserie med historier ur Jacob Södermans liv.  ABL har publicerat en del per vecka sedan årsskiftet. Detta är sista delen.

 

På Svenska socialdemokratiska arbetarpartiets kongress i Stockholm 1981 deltog vår ordförande Kalevi Sorsa, partisekreterare Erkki Liikanen, Finlands svenska arbetarförbunds fullmäktigeordförande Hugo Still från Jakobstad och jag som partistyrelsemedlem.

Efter öppningsceremonin hade vi ledigt i väntan på kvällsprogrammet.

Hugo Still trivdes på mötesplatsen.

Erkki åkte emot Kalevi till flygplatsen.

Tiden gick. När jag antog att Kalevi var på hotellet knackade jag på hos honom.

Erkki var där. De hade redan pratats vid en stund. Erkki sade att han hade ett ärende att sköta och gick.

Kalevi Sorsa tittade forskande på mig.

Han berättade att landshövdingen Kaarlo Pitsinki, hade krånglat till det på Nylands länsstyrelse.

Inrikesministeriets kanslichef Arno Hannus var upprörd och ville att Pitsinki skulle friställas.

Kalevi frågade om jag kunde tänka mig att bli landshövding, om Pitsinki friställs.

– Huset är i oordning. Du är den rätta mannen att få det snabbt i ordning, sade Kalevi.

Jag satt tyst en stund.

Jag hade gått med på att kandidera för landshövdingsposten i Vasa inför midsommaren 1977, men motståndet i länet mot en vänsterradikal och zigenarvän var monumentalt.

Efter en bitter debatt i länets finska media hela sommaren gick det i stöpet.

De ledande valarbetarna i Åboland var helt chockerade. De menade att man bara ville fixa in Rafael Paasio i riksdagen.

”Raffu” hade fått åtta röster mindre än jag i valet 1975 och blivit förste suppleant. Hans son Pertti Paasio, en kommande partiordförande, valdes med glans den gången.

I riksdagsvalet 1979 blev Pertti Paasio första suppleant, medan jag valdes som tvåa i SDP:s valförbund med över 7 000 röster.

Att bo i Åbo hade emellertid blivit besvärligt för min familj. Min hustru jobbade i Helsingfors. Hon tog sig till Åbo med buss till veckoslutet.

Två av barnen studerade vid Åbo Akademi, medan den yngste gick i yrkesskola i Pargas.

Att föräldrarna var i Helsingfors under veckan var inte bra.

Som politiker kände jag mig dessutom ofta som en gammal cirkushäst som kom igång blott någon blåser en fanfar.

Det vore intressant att aktivera och förnya länsförvaltningen, som bland annat övervakade genomförandet av grundskolereformen och folkhälsolagen och miljön.

Inom Nylands län fanns allt. Huvudstad, växande städer, bruksorter och eftersatt landsbygd, universitet och industri, fina skärgårdsmiljöer, ett mångsidigt kulturliv, nedkörda förorter och många sociala problem.

Så jag svarade Sorsa att det kunde gå för sig, men tillade:

– Jag räknar dock med att bli minister i nästa regering. En möjlig utnämning till landshövding får vänta litet.

Kalevi Sorsa nickade.

 

Nytt ministeruppdrag

Mauno Koivisto valdes till republikens 1982. Kalevi Sorsa utsågs att bilda sin tredje regering. Han var en statsminister av klass.

Regeringen tillträdde den 19 februari 1982 med mig som social- och hälsominister.

Jag satte igång med att göra något för Åbolands sjukhus, fick loss pengar till en renovering av sinnessjukhuset i Ekenäs, fördela resurser för folkhälsoreformen, besökte ILO:s möte i Geneve och mycket annat.

Kanslichef Hannus kontaktade ånyo statsminister Sorsa. Han ville att landshövding Pitsinki skulle avsättas.

Statsministern, justitieminister Taxell och minister Esko Rekola samt justitiekanslern bekantade sig med förslaget. De förordade det. Pitsinki fick gå.

Då frågade Kalevi Sorsa mig ånyo om jag vill bli landshövding.

Jag tog upp saken hemma och samtyckte i april.

President Mauno Koivisto utnämnde sin första landshövding den sista april. Utnämningen blev offentlig den 1 maj 1982.

Jag talade det året på första maj i Åbo, Kimito och Nystad. Det var ett eländigt väder. Det blev många trista farväl i snöyra.

Något slutligt farväl till Åboland blev det aldrig. Jag har hållit kontakt med många vänner och valarbetare under åren.

Den första juli 1982 började jag som landshövding i Nyland.

I intervjuerna bestred jag att jag blev ”satt på hyllan”.  Man förväntas göra så.

Om någon hade hoppats få bort mig från offentligheten gick det alldeles tvärtom. Landshövdingen i Nyland blev ett hett namn i huvudstadens media.

Den nya landshövdingen stod upp och försvarade sitt län och dess befolkning och krävde mera anslag för att lösa problemen.

Jag har aldrig lärt mig så mycket om hur det finska samhället fungerar som jag gjorde som landshövding, tro mig.

Vad än man besökte; kommuner, kulturevenemang, tävlingar, olika seminarier eller jubileumsfester, militärgarnisoner, polisstationer eller Folkets Hus: alltid blev man vänligt mottagen.

När man var landshövding var folk öppna och ärliga när de presenterade sin sak.

 

Politikern blir tjänsteman

Den första juli 1982 gjorde jag min sorti från den politiska scenen och blev en tjänsteman. Jag lämnade partistyrelsen.

 

Varför ville Sorsa ha bort mig?

Jag jobbade effektivt som riksdagsman på många plan.

Vi var dock ofta av olika mening i politiska frågor. Jag höll inte alltid tyst. Vi stod inte varandra nära.

Sorsa var omgiven av yngre medlemmar i riksdagsgruppen. Pirkko Työläjärvi kallade dem en gång för ”pojat” (pojkarna).

Jag stod inte högt i kurs hos dem.

De lär en gång ha betecknat mig som en intrigmakare, ”en giftblandare från Venedig”.

Giftblandare var inte positivt, men att vara en sådan ”från Venedig” var nästan smickrande.

En gång sade Kalevi Sorsa att ”Jacke talar ut innan han riktigt tänker efter.  Så gör inte en bra politiker…”

Men han tillade:

”Han är en förbannat bra jurist.”

När han var talman 1989 tipsade han mig om att jag borde söka till Riksdagens JO.

Tjänsten blev ledig då Olavi Heinonen blev president i Högsta Domstolen.

Mina sju år som landshövding hade fått stämpeln som politiker att suddas ut.

 

Sorsa och fransmännen

På våren 1995 kontaktades jag av de nya finska medlemmarna i EU-parlamentet.

De ville föra fram mitt namn som kandidat för posten som Europeiska ombudsmannen. De fick inte fransmännens stöd. De bad mig tala med Sorsa.

Jag besökte Kalevi Sorsa som var direktör på Finlands bank. Martti Ahtisaari hade blivit vald till president 1994.

Sorsa satt i ett stort, ganska kalt rum.

Inga dokumenthögar låg på bordet.

Någon stress av jobbet märkte man inte.

Han lyssnade på mig och frågade vad en ombudsman gör i EU.

Jag berättade vad jag visste. Så frågade jag om han kunde tala med fransmännen.

Michel Rocard, som kan kände från sina år i Paris, var en inflytelserik medlem i EU-parlamentet.

Sorsa tittade upp. Han smålog. ”Övervakar EU-ombudsmannen kommissionen också? Liikanen behöver minsann litet övervakning”, sa han i skämtsam ton.

– Jo, sade jag, om det gäller dålig administration.

– Okej, jag skriver till Rocard, sa Sorsa.

 

En vaktmästare ledsagade mig ut i vårsolen.

 

“En obetänksam politiker, men en förbannat bra jurist.”

 

Inte så illa.

 

PS.

Jag hade också tänkt skriva ett avsnitt under titeln ”Förbundet”, men nöjer mig med att hänvisa till Alf-Erik Helsings förträffliga FSD-historik “Med djärva tankar – Finlandssvensk socialdemokrati 1974-2014” från 2017.

Boken beskriver den tiden sakligt och kan köpas bland annat här.

 

 

Olli Heikkonen i ”poeternas land”

Kuva: Foto: Erika Brenner

– Poeter i Nicaragua samlar folket på samma sätt som schlagersångare i Finland, sammanfattar Olli Heikkonen från Finland, en av 130 poeter som deltog i den internationella poesifestivalen i Granada, Nicaragua, ett av Latinamerikas största poesievenemang.

Lue lisää

Diskussion

”Med djärva tankar” gav god debatt – ”en tydligare vänsterprofil skulle göra partiet gott”

Kuva: Foto: Caroline Lång
Den 6 mars hölls en paneldebatt i Vasa om FSD:s historik. På bilden från vänster Viveca Dahl, Stefan Sjöberg, Alf-Erik Helsing, Jacob Storbjörk och Rebecca Åkers.

Med flera generationer i panelen gick diskussionen från gamla minnen till djärva nya tankar då FSD:s historik och rörelsens framtid diskuterades i Vasa.

Lue lisää

Diskussion

Hur ska Finland se ut 2030? SDP bygger en grund med långsiktigt programarbete

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

ABL har träffat Antton Rönnholm för att diskutera hans första år som SDP:s partisekreterare och det inkluderande och omfattande programarbete som pågår.

Lue lisää