Nyheter

FSD kräver timeout i vårdreformen – ”Folks liv står på spel om det går fel”

Foto: Johan Kvarnström
FSD:s kongress i Vasa vill se timeout i vårdreformen.
Foto: Johan Kvarnström
FSD:s kongress i Vasa vill se timeout i vårdreformen.
Foto: Johan Kvarnström
FSD:s kongress i Vasa vill se timeout i vårdreformen.

Finlands svenska socialdemokrater kräver att regeringen tar timeout i landskaps- och vårdreformen och återgår till en parlamentarisk beredning.

 

FSD:s kongress i Vasa kom med ett skarpt utlåtande om den aktuella social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen på söndagen. Det lyder i sin helhet på följande vis:

 

Beredningen av landskaps- och vårdreformen under regeringen Sipilä har varit kaotisk. Processen har präglats av politisk kohandel, för stram tidtabell för beredningen, otillräckliga konsekvensanalyser och ovilja att ta till sig expertutlåtanden.

Regeringen Sipiläs första lagpaket om social- och hälsovårdsreformen stötte på problem vid grundlagsgranskningen på många punkter. Redan under beredningen påtalade experter och oppositionen de problem som fanns men regeringen valde att inte lyssna.

I den kommande beredningen lär regeringen ha avstått från bland annat tvångsbolagiseringen. Stora problem återstår. Regeringens kompromiss om kundsedlar inom den specialiserade vården kommer sannolikt att stöta på patrull. Kirurger och sjukvårdsdistriktens ledning har redan varnat för att kundsedlar inom den specialiserade vården skulle undergräva jourverksamheten.

Vi vill ha en reform som ökar jämlikheten och förbättrar både social- och hälsovården, samt tryggar obrutna vårdkedjor. Vi vill inte ha en reform som innebär en försämring av vården och en ökning av byråkratin. Det är dags att ta time out och återgå till en genuin parlamentarisk beredning där alla partier är med och där sakkunniga verkligen blir hörda. Riskerna och konsekvenserna av en ogenomtänkt och kaotisk reform är för stora. Folks liv står på spel om det går fel.

 

 

Delningar

Dela denna artikel

Viikon 38 Demokraatti
ANI SUORASUU - Ann Selinille ei ryppyillä
VARAA PAREMPAAN - Eveliina Heinäluoma haluaa herättää puolueet Helsingissä
KUIN ERI PLANEELTA - SDP:n ja hallituksen sote-linjat eivät kohtaa
Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa