MENY

FSD kräver timeout i vårdreformen – ”Folks liv står på spel om det går fel”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
FSD:s kongress i Vasa vill se timeout i vårdreformen.

Finlands svenska socialdemokrater kräver att regeringen tar timeout i landskaps- och vårdreformen och återgår till en parlamentarisk beredning.

 

FSD:s kongress i Vasa kom med ett skarpt utlåtande om den aktuella social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen på söndagen. Det lyder i sin helhet på följande vis:

 

Beredningen av landskaps- och vårdreformen under regeringen Sipilä har varit kaotisk. Processen har präglats av politisk kohandel, för stram tidtabell för beredningen, otillräckliga konsekvensanalyser och ovilja att ta till sig expertutlåtanden.

Regeringen Sipiläs första lagpaket om social- och hälsovårdsreformen stötte på problem vid grundlagsgranskningen på många punkter. Redan under beredningen påtalade experter och oppositionen de problem som fanns men regeringen valde att inte lyssna.

I den kommande beredningen lär regeringen ha avstått från bland annat tvångsbolagiseringen. Stora problem återstår. Regeringens kompromiss om kundsedlar inom den specialiserade vården kommer sannolikt att stöta på patrull. Kirurger och sjukvårdsdistriktens ledning har redan varnat för att kundsedlar inom den specialiserade vården skulle undergräva jourverksamheten.

Vi vill ha en reform som ökar jämlikheten och förbättrar både social- och hälsovården, samt tryggar obrutna vårdkedjor. Vi vill inte ha en reform som innebär en försämring av vården och en ökning av byråkratin. Det är dags att ta time out och återgå till en genuin parlamentarisk beredning där alla partier är med och där sakkunniga verkligen blir hörda. Riskerna och konsekvenserna av en ogenomtänkt och kaotisk reform är för stora. Folks liv står på spel om det går fel.

 

 

Diskussion

SDP i Korsholm valde ny styrelse – ”Vi är inne i en generationsväxling”

Alf Hjerpe och Rebecca Åkers hör till styrelsen, Åkers som vice ordförande.

Korsholms socialdemokratiska förening har valt Kim Eriksson till ny ordförande för 2018-2019. Höstmötet valde också Rebecca Åkers till vice ordförande. Övriga styrelseledamöter är Alf Hjerpe, Annika Ahläng och Leif Wester.

Lue lisää

Diskussion

Antti Rinne besökte Lovisa kraftverk

SDP:s ordförande Antti Rinne besökte Lovisa kraftverk tillsammans med lokala beslutsfattare på måndagen. Under besöket diskuterades kraftverkets framtid, men också vårdreformen kom upp. Lovisaboarna var också oroliga om vad vårdreformen kommer att betyda för regionen. Rinne presenterade kort SDP:s vårdreformsmodell till lokala beslutsfattarna.

Lue lisää

Diskussion

Anette Karlsson: ”Ändra lagen så att barn kan bo på två adresser!”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Anette Karlsson.

Lagstiftningen ska inte skapa hinder för barnens rätt till båda föräldrarna, säger Anette Karlsson som kämpar för att barn ska ha rätt till skolskjuts från två hem.

Lue lisää

Diskussion

Karita Blom: Bra resultat når vi genom att satsa på undervisning

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Karita Blom på SDP:s partifullmäktige i Åbo den 18 november 2017.

FSD:s representant på höstens partifullmäktige, Karita Blom, slog ett slag för satsning på utbildning.

Lue lisää

Diskussion