Hämeenkadun itäpää avataan määräajaksi helpottamaan keskustan ruuhkia

Ensi keväänä saa ajella ainakin tilapäisesti Hämeenkadun itäpäätä ohi Stockmannin.

Rantatunnelin avaamisen myötä Tampereen keskustaan syntyneitä liikenneruuhkia helpotetaan avaamalla Hämeenkadun itäpää kaiken ajoneuvoliikenteen käyttöön ensi kesäkuun alkuun saakka. Katu saataneen auki helmikuun puoliväliin mennessä. Raitiotien rakentamisen aloitusta Hämeenkadulla ja asematunnelissa siirretään kesäkuuhun.

Nyt tehtävät toimet eivät poista ruuhkia, mutta liikennesuunnittelijat uskovat niiden helpottavan tilannetta. Suurempaa apua odotetaan uudelta Naistenlahden eritasoliittymältä, joka valmistunee elokuussa.

– Hämeenkadun määräaikaisen avaamisen toivotaan helpottavan hieman keskustan liikennettä, koska se lisää nykytilanteeseen verrattuna reittivaihtoehtoja. Ratkaisuun liittyy toki myös haasteita. Avaamiseen päädyttiin saadun palautteen perusteella. Palautetta kuunnellaan ja haetaan edelleen ratkaisuja, jotta liikenne sujuisi olosuhteet huomioiden mahdollisimman hyvin keskustassa, apulaispormestari Pekka Salmi sanoo.

Keskustan liikennemäärien arvioidaan vähenevän kesäkuussa muun muassa bussien siirtyessä kesäaikatauluihin. Rantatunneliin liittyvän Naistenlahden eritasoliittymän valmistuminen elokuussa tuo uusia reittejä ajoneuvoille, jolloin Kekkosentien käyttö helpottuu itä-länsi suuntaiselle liikenteelle.

Raitiotien rakentaminen aloitetaan suunniteltua myöhemmin keväällä. Liikenteen kannalta kriittisissä paikoissa asematunnelissa ja Hämeenkadun länsipäässä, Tuulensuun korttelissa, raitiotien rakentaminen aloitetaan kesäkuussa, kun joukkoliikenteen talviaikataulukausi on päättynyt. Aiemmin suunniteltiin töiden aloittamista jo maaliskuussa.

Naistenlahden eritasoliittymä helpottaa

Jokin aika sitten avatulle Ratapihankadulle tehdään keväällä parannuksia, jotka tuovat lisää sujuvuutta etelä – pohjois -suuntaiselle liikenteelle. Merkittävimpinä parannuksena liikennesuunnittelijat pitävät tilapäisen katuyhteyden rakentamista Vellamonkadun ja Väinölänkadun välille, jolloin nykyiset tiukat käännökset Väinölänkadun liittymissä käyvät tarpeettomiksi. Rantatunneliin liittyviin rakenteisiin kuuluva Naistenlahden eritasoliittymä valmistunee elokuussa 2017.

Naistenlahden liittymän kautta syntyy taas reitti Kekkosentieltä ja uudelta Näsijärven rannassa kulkevalta Kekkosenkadun osuudelta Tampellan alueelle sekä pääsy idän suunnasta rampin kautta Ratapihankadulle. Nyt Ratapihankadulle pääsee vain ajettaessa Rantatunnelista lännen suunnasta.

Kaupungin liikenneasiantuntijat suosittelevat, että idän suunnasta keskustan länsiosiin tulevat autoilijat ajaisivat ensin tunnelin läpi, ja tulisivat keskustaan Onkiniemen liittymän kautta. Keskustaan pääsee sitä kautta Sepänkadun ja Mustalahdenkadun liittymästä lännen suunnasta.

Myös lännen suunnasta tuleville autoilijoille suositellaan Rantatunnelia ja Ratapihankadun yhteyttä etelään kaupungin suuntaan.

Uusia ratkaisuja myöhemmin

Uuden kiertoliittymän suunnittelu Satakunnankadun, Lapintien ja Rongankadun risteykseen aloitetaan tämän vuoden alussa. Se saataneen käyttöön syksyllä 2018.

Uusiin suunnitelmiin kuuluvat myös Näsinkallion maanalainen liittymä ja Kunkun parkki. Näsinkallion liittymä tarkoittaa maan alla olevaa yhteyttä kohti keskustaa. Sen rakentamisesta tunnelin teon yhteydessä luovuttiin kustannussyistä. Lliittymän ramppien lähdöt tunnelista sen sijaan louhuttiin.

Näsinkallion maanalaisen liittymän liittäminen katuverkkoon on suunnitteilla. Selvitettäviä asioita ovat muun muassa katuverkkoon liittyvien ramppien sijainti sekä ratkaisun yhteensopivuus Kunkun parkin kanssa. Kunkun parkkia suunnitellaan parhaillaan.

Hämeenkatu muutetaan lähivuosina kokonaisuudessaan joukkoliikenne- ja kävelykaduksi, jossa on pyöräväylä. Raitiotie kulkee Hämeenkadun kautta.

Keskustelua aiheesta

Teknologiateollisuus moittii Pirkanmaan lakkosuunnitelmia

Viisi pirkanmaalaista ammattiosastoa on ilmoittanut julkisuudessa laajoista vuorokauden mittaisista lakoista, joiden on määrä alkaa torstaina kello 22.00.

– Lakot ovat äärimmäisen huonosti harkittuja ja aiheuttavat vakavaa haittaa yrityksille. Työpaikoilla on tärkeä keskittyä tuotannon pyörittämiseen eikä laittaa kapuloita orastavan kasvun rattaisiin.

– Lakkoja on perusteltu julkisuudessa yleispoliittisilla syillä, joten siinä tapauksessa työehtosopimusten työrauhavelvoite ei niitä juridisesti estä. Työrauhan järkkyminen olisi kuitenkin valtava pettymys yrityksille, sillä monissa yrityksissä pyörät on saatu juuri pyörimään pitkän taantuman jälkeen. Lakot vaikeuttavat toimituksia ja aiheuttavat mainehaittaa sekä yrityksille että Suomelle, muistuttaa Teknologiateollisuuden neuvottelupäällikkö Pekka Kärkkäinen.

– Toivottavasti järki voittaa ja ammattiosastot peruvat suunnitelmansa pikaisesti. Myös ammattiliittojen on tehtävä kaikkensa työrauhan turvaamiseksi. Lakkoja suunnittelevat ammattiosastot kuuluvat Metallityöväen liittoon ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliittoon. Niiden pitää vedota omiin jäseniinsä vastuun puolesta. Yrityksille aiheutuva haitta on menetys myös työntekijöille ja koko kansantaloudelle, Kärkkäinen tähdentää.

Kärkkäinen muistuttaa suurella vaivalla synnytetystä kilpailukykysopimuksesta, jonka keskeisenä tavoitteena on sulattaa vienti pitkään jatkuneesta kohmeesta. Nyt teollisuuden oma työväki on aiheuttamassa hallaa sopimuksen voimassa ollessa.

– Poliittinen lakko olisi sikälikin erikoinen, että vain reilu viikko sitten työntekijöitä ja työnantajia edustavat vientiliitot julkistivat yhteiset tavoitteet hallituksen puoliväliriiheen. Tavoitteita oli julkistamassa järjestöjen ylin johto, Kärkkäinen huomauttaa.

Lauri Lyly haluaa saada vahvan enemmistön Tampereen pormestariohjelman taakse

Tampereen demarien pormestariehdokkaan Lauri Lylyn lempiurheiluseurat ovat Ilves, Classic ja Vehmaisten Urheilijat eli VehU.

Keskiviikkona Tampereen demarien pormestariehdokkaaksi valittu Lauri Lyly alkaa vetämään niin sanottuja pormestarineuvotteluja. Hallitusneuvottelujen paikallisessa vastineessa haetaan Lylyn johdolla parasta mahdollista koalitiota toteuttamaan myöhemmin laadittavaa pormestariohjelmaa.

Uuden valtuuston suurin puolue SDP on lähettänyt valtuustoryhmille kysymykset, joihin vastauksia odotetaan keskiviikkoon 19.4. mennessä. Tämän jälkeen alkavat Lylyn vetämät neuvottelut jokaisen valtuustoryhmän kanssa. Uuden valtuuston ensimmäinen kokous on 12.6., jolloin valitaan pormestari, apulaispormestari ja jäsenet toimielimiin.

– SDP hakee neuvottelujen aikana vahvaa enemmistöä, jonka kesken voidaan tehdä pormestariohjelma valtuustokaudeksi. Isoja kysymyksiä ovat, mitä asioita painotetaan seuraavan neljän vuoden aikana ja mitä halutaan saada aikaiseksi, Lyly sanoo.

Ryhmille lähetetyt kysymykset koskevat muun muassa työllisyyden parantamista, kaupungin taloutta, palvelurakennetta, liikenteen kehittämistä ja asuntotuotantoa. Lisäksi jokaiselta ryhmältä tiedustellaan niiden omia kynnyskysymyksiä.

– Minulle neuvottelujen vetäjänä on hyvin tärkeää, että pormestariohjelma saa taakseen vahvan tuen valtuustossa ja että ohjelmalla on vaikuttavuutta, Lyly sanoo.

Tampereen työttömyys on hämmästyttävän suuri

Omassa vaalikampanjassaan Lyly nosti voimallisesti esille työllisyyden. Lylyn mielestä on haettava vastauksia muun muassa kysymykseen, mitä Tampereen kaupungin olisi tehtävä työllisyyden parantamiseksi.

– Kovaa vauhtia kasvavaksi kaupungiksi Tampereen työttömyysprosentti on hämmästyttävän korkea. Tampere voi kaupunkina tehdä hyvin paljon vaikuttaakseen työpaikkojen syntymiseen, uusien yritysten syntymiseen ja yritysten muuttamiseen Tampereelle.

– Työllisyys ei kuitenkaan parane pelkästään puhumalla ja toivomalla, vaan meidän on ryhdyttävä monipuolisiin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi. Tampereella tarvitaan kohtuuhintaisia asuntoja, monipuolisia liikenneyhteyksiä kaupungin sisällä ja Tampereelta ulospäin sekä luonnollisesti laadukkaita työllistymistä ja yrityksiä tukevia palveluita, Lyly sanoo.

Uusien työpaikkojen syntymisen ohella Lylylle hyvin tärkeä asia on laadukkaan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittäminen aina korkeakoulututkintoihin asti. Hän nostaakin keskiöön tärkeäksi yhteiskunnalliseksi kysymykseksi hyvän ja monipuolisen koulutuksen suuren merkityksen sekä tätä kautta osaamisen lisäämisen.

Kaikista on pidettävä huolta, kaikki on pidettävä matkassa. Lylyn ajatukset eivät liiku ainoastaan pitkäaikaistyöttömissä, vaan Tampereen kaupungin on huolehdittava jokaisesta asukkaasta vauvasta vaariin.

Uusiin päätöksiin pitää keskittyä, ei puhumiseen jo tehdyistä

Tämän valtuustokauden merkittäviä päätöksiä olivat Rantatunnelin rakentaminen ja raitiotiestä päättäminen sekä töiden aloittaminen. Vaalikampanjan aikana eräät valtuutetut vaativat jo käynnistyneiden ratikkatöiden lopettamista.

Lyly ei tällaista toimintaa ymmärrä.

– Päätös on tehty ja työt jo aloitettu. Ei ole järkevää pohtia ja vaatia jo tehtyjen päätösten purkamista, vaan nyt on jokaisen valtuutetun keskityttävä tekemään uusi päätöksiä, joilla edistetään Tampereen sekä tamperelaisten elinvoimaa ja parannetaan työllisyyttä, Lyly sanoo.

Lyly on 64-vuotias ja tähän seikkaan muutamat henkilöt ovat kiinnittäneet huomionsa. Miten itse koet ikäsi?

– Iällä ei ole väliä vaan sillä, millaista sisältöä politiikassa on ja millaista politiikkaa henkilö tekee. Minun vahva tarkoitukseni ja haluni on tehdä dynaamista ja nuorekasta politiikkaa, jossa katsotaan eteenpäin, Lyly sanoo.

Sähköliiton ja SAK:n entinen puheenjohtaja Lari Lyly valittiin ensikertalaisena Tampereen kaupunginvaltuuston valtaisalla äänimäärällä. Äänimäärä 3 575 oli kolmanneksi suurin ja miehen edellä olivatkin vain SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin ja nykyinen pormestari, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen.

– Saamani iso äänimäärä on pysähdyttävä juttu. Kun poikani soitti ennakkoäänien julkistamisen jälkeen, en voinut uskoa sitä äänimäärää todeksi.

Vaikka Lyly onkin uusi tekijä tamperelaisessa kuntapolitiikassa, ei hän kuitenkaan ole ensikertalainen. Asuessaan Loviisassa ennen Tampereelle muuttoa Lyly oli kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsen vuosina 1984-1988 ja kahteen otteeseen Loviisan sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön puheenjohtaja.

Teksti ja kuva: Ismo Alhoniemi

Tampereen pormestariehdokkuus kolmen kauppa – kaikki vahvistavat olevansa yhä mukana

Kuva: Getty Images

SDP:n 1. varapuheenjohtaja Sanna Marin on ilmoittanut blogissaan, ettei ole käytettävissä Tampereen pormestariksi.

Yhtä lailla kansanedustaja Pia Viitanen (sd.) kertoo keskittyvänsä kansanedustajan työhön.

Apulaispormestari, SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Salmi on niin ikään ilmoittanut tänään Twitterissä vetäytymisestään kisasta.

Sosialidemokraattien Tampereen kunnallisjärjestön puheenjohtaja Atanas Aleksovski painottaa Demokraatille aamupäivällä, että edustajisto päättää tänään keskiviikkoiltana, kuka on demarien pormestariehdokas.

SDP oli kuntavaaleissa Tampereen suurin puolue, joten valittu pormestariehdokas aloittaa koalitioneuvottelut tähtäimenään koalitio, jolla on valtuustossa enemmistö.

Tällä hetkellä tilanne vaikuttaa siltä, että pormestariehdokkuus on kolmen kauppa. Kyseeseen tulevat entinen SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly, kansanedustaja Jukka Gustafsson ja Aleksovski itse.

Lyly: Kunnallisjärjestö katsoo, ketä kannattaa.

SAK:n entinen puheenjohtaja Lauri Lyly on aiemmin kertonut olevansa käytettävissä vaalituloksen perusteella kaikkiin tehtäviin, mihin kunnallisjärjestö häntä esittää. Lyly oli 3 571 äänellään Tampereen kolmanneksi eniten ääniä saanut ehdokas.

Demokraatin aamupäivällä tavoittaman Lylyn kanta ei ole muuttunut.

– Jos kunnallisjärjestö on sitä mieltä, että voisin olla sopiva ehdokas, olen kaikkiin kunnallisjärjestön ehdottamiin tehtäviin ollut valmis, hän sanoo edelleen.

– Illalla nähdään, ketä on ehdolla ja katsotaan illalla tilanne kunnallisjärjestön kokouksessa. Siellä katsotaan, onko kannatusta ja jos on niin mietitään sitten. Kunnallisjärjestö katsoo, ketä kannattaa, Lyly toteaa.

Gustafsson: Olen käytettävissä kompromissina.

Kansanedustaja Jukka Gustafsson kommentoi tilannetta aamupäivällä Demokraatille seuraavasti:

– Itse ajattelen tällä hetkellä niin, että olen käytettävissä kompromissiehdokkaana Lylyn ja Aleksovskin välillä, jos sellainen tilanne syntyy ja näyttää siltä, että edustajistolla on vaikeuksia muutoin tehdä riittävän yksimielistä päätöstä.

Gustafsson keräsi myös komean potin ääniä Tampereen kuntavaaleissa, 1 712.

Aleksovski: En osaa sanoa, kuka on vahvimmilla.

– Pitää katsoa parhaat voimat parhaille paikoille. Illalla arvioin oman tilanteeni, Atanas Aleksovski sanoo tänään Demokraatille.

– Voi olla, että joku muukin nimi tulee illalla esiin, hän toteaa, vaikka arveleekin, että mainitun kolmen henkilön joukosta ehdokas valitaan.

– En osaa sanoa, kuka on vahvimmilla, en tiedä, ihan oikeasti, puheluita ja keskusteluita eri tahoilta tulee eri tavalla, hän toteaa.

Kuntavaaleissa Aleksovski sai hänkin erittäin hyvin kannatusta, 1 044 ääntä.

Aleksovskin mukaan edustajisto pyrkii yksimieliseen päätökseen SDP:n pormestariehdokkaan nimittämisessä.

– Keskustellaan, päätös tehdään ja pulinat pois, siitä lähdetään. Luotan, että kenttä on sen verran miettinyt näitä asioita. Katsomme koko paketin, ei vain yhden ympärille, hän sanoo.

Keskustelua aiheesta

Tyytyväinen isäukko Sastamalassa

Alpo Jokinen on tyytyväinen demarien vaalitulokseen Sastamalassa.

Kun SDP nousi Pirkanmaan suurimmaksi puolueeksi, se tietysti edellytti menestystä myös muualla kuin Tampereella. Sastamalassa kansanedustaja Ilmari Nurminen teki vaalituloksen, joka sai monessa mukana olleen Alpo Jokisenkin haukkomaan henkeä.

– Ilmari Nurminen sai yli 1 200 ääntä. Reino Sivonen sai 240 ja kolmanneksi tuli meidän Jenni, ylpeä isä viittasi Jenni Jokiseen ja hänen 238 ääneensä.

Nurmisen äänimäärä on todella suuri, kun verrataan sitä vaikkapa Kokoomuksen huippupoliitikkona vaikuttaneeseen ja vaikuttavaan Arto Satosen äänimäärään, joka oli 411.

– Voisi sanoa, että Kokoomus Sastamalassa romahti ja Keskustakin hävisi Meidän hyvää menestystä lisää sekin, että valtuuston jäsenmäärä putoaa kuudellatoista eli 59 jäsenestä 43 jäseneeseen. Suhteellinen voimamme siis kasvaa.

Jokinen toteaa, että vaalituloksen on pakko näkyä Sastamalan kunnallispolitiikassa.

– Me olemme Keskustan kanssa yhtä suuri puolue, se edellyttää muutosta politiikan sisältöihin. Nyt on tehtävä palveluja kuntalaisten hyväksi ja hyväveli-politiikasta on siirryttävä demokraattisiin toimintamalleihin.

Akaassa konkarit luopuivat

Salla Bister kertoo myös Akaassa valtuuston jäsenmäärän pienentyneen 43 jäsenestä 35 jäseneen. Demarit eivät kuitenkaan muutoksesta kärsineet.

– Kaikki menettivät paikkoja. Suhteellisesti laskienkaan emme hävinneet. Emme, vaikka vanhoja konkareita jäi tavallista enemmän pois. En osaa vielä sanoa, mitä kaikki nämä muutokset vaikuttavat politiikantekoon.

Akaahan on kunta, jossa parhaillaan on käynnissä prosessi kunnanjohtajan erottamiseksi tai siirtämiseksi toisiin tehtäviin.

Vaikka vihreät olivat nousussa Akaassakin, sosialidemokraatit vahvistivat asemiaan kunnassa, joka muodostui Viialasta ja Toijalasta. Molemmat kunnat tunnettiin niiden itsenäisenä ollessa vahvasti vasemmistolaisina kuntina.

Lempäälässä sosialidemokraattien tunnelmat olivat ehkä hieman apeat. Yhden paikan tappio, sekä Kokoomuksen yhden ja Vihreiden kahden paikan voitto harmittivat.
­

– Lempäälässä demareilta jäi pois useita kokeneita valtuutettuja, mikä vaikutti vaalien lopputulokseen.

– Ei tässä tuhkaa päälle ripotella. Paljon on kiinni siitä, miten neuvottelut lautakuntapaikoista ja vastaavista onnistuvat. Toinen on se, että ihmisten on saatava suunsa auki, kun asioita käsitellään, pitkään kunnallispolitiikassa mukana ollut Kari Virtanen sanoo.

Nokialla takaisku

Nokialla sosialidemokraatit menettivät peräti kolme paikkaa. Laiha lohtu lienee, että muutkin puolueet menettivät kannatustaan, kun etenkin vihreät, mutta myös Vasemmistoliitto etenivät

Matti Päivärinta kertoo, että demarit ovat hieman ihmeissään, kun vihreät ja kokoomus ovat niskanpäällä. Molemmilla puolueilla on 11 valtuutettua, demareilla yksi vähemmän.

Nokiallakin demareilla oli paljon luopujia. Lisäksi uusien ehdokkaiden saamisessa oli aikaisempaa enemmän ongelmia.

Kirsi Turkia Pirkkalasta kertoo demarien tunteiden olevan ”riemulliset”, vaikka alkuun selkeältä näyttävä voitto hieman sulikin. Vaikka Kokoomuksella onkin eniten paikkoja, Turkia ei usko, että pormestarin paikka lankeaisi puolueelle kuten Manulle illallinen.

– Halu jatkaa edelleen Helena Rissasen linjalla on suuri.

Päivi Arhenius kertoi myös Hämeenkyrössä demareilla olevan mukavat ja rauhalliset tunnelmat. Ilo demarien aseman vahvistumisesta ja mahdollisuuksista tehdä aikaisempaa tukevampaa politiikkaa antoi hänelle voimia myös tiskata vaalivalvojaisten astioita.

Keskustelua aiheesta

SDP nousi Pirkanmaan suurimmaksi puolueeksi

Kuva: Esa Salokorpi
Roope Lehto on Pirkanmaan sosialidemokraattien puheenjohtaja.

Viikonlopun kuntavaaleissa SDP ei noussut ainoastaan Tampereen vaan myös koko Pirkanmaan suurimmaksi puolueeksi. SDP sai Pirkanmaalla 56 064 ääntä (22,9 %) ja toiseksi jäänyt Kokoomus 54 968 ääntä (22,5 %). Ääniero oli SDP:n hyväksi 1 096 ääntä.

Vihreät saivat Pirkanmaan äänistä 36 213 (14,8 %), Keskusta 28 139 (11,5 %), Vasemmistoliitto 23 905 (9,8 %) ja Perussuomalaiset 20 199 (8,3 %).

Esimerkiksi Pirkanmaan liiton hallituksessa on sekä SDP:llä että Kokoomuksella edelleenkin kolme jäsentä, Vihreiden paikkaluku noisi yhdestä kahteen ja Perussuomalaisten putosi kahdesta yhteen. Keskustalla ja Vasemmistoliitolla on kummallakin yksi paikka.

Maakuntavaltuustossa jäseniä on kaksi aikaisempaa enemmän. SDP:llä ja Kokoomuksella kummallakin edelleen 15. Vihreillä 9 (ennen 6), Keskustalla 7 (8), Vasemmistoliitolla 6 (5), Perussuomalaisilla 5 (8) Kristillisdemokraateilla 3 (2) Ja TaPu:lla 1 (0).

Maakuntaliitto ja PSHP tärkeimmät

Pirkanmaan vaalituloksen perusteella valitaan edustajat moniin ylikunnallisiin organisaatioihin kiten Pirkanmaan liittoon ja joihinkin kuntayhtymiin. Maakuntaliiton jälkeen mainituista organisaatioista on yksi merkittävimpiä Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Sen hallitus ja valtuusto.

SDP:n Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Roope Lehto on tyytyväinen maakunnalliseen vaalitulokseen, koska se vahvistaa sosialidemokraattien asemaa johdettaessa maakuntaa uuteen organisaatioon.

Maakunta- ja soteuudistus on nyt ollut virkamiesjohdon käsissä. Tavoitteena on luoda sen rinnalle luottamusmiesjohto, joka tekee asiasta poliittiset päätökset. ”Poliittiseen” johtoryhmään tulee samoja henkilöitä tai samat henkilöt, jotka istuvat myös maakuntahallituksessa.

– Lämpimät kiitokset ja onnittelut kaikille SDP:n listoilla eri kunnissa olleille ehdokkaille. SDP:n ykkösasema Pirkanmaan puolueiden joukossa on kaikkien ehdolla olleiden ihmisten ansiota, Lehto kiittää.

Pirkanmaan vaalitulos laskettiin niin kuin Pirkanmaata olisi käsitelty yhtenä kuntana. SDP sai paikkoja 183 (muutos -2), Kokoomus 179 (-19), Keskusta 145 (-22), Perussuomalaiset 76 (-43), Vihreät 70 (+32) ja Vasemmistoliitto 60 (+2).

Keskustelua aiheesta