MENY

Hon tar fasta på allt positivt

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Lilian Strömberg.

Jag är sådan att jag bryr mig om alla människor. De må sedan vara invandrare, flyktingar eller alkoholister.” För denna ljusa och glada människosyn står Lilian Strömberg, som representerade Köklaks svenska arbetarförening vid Finlands svenska socialdemokraters (FSD) kongress i Vasa.

 

Köklaks svenska arbetarförening, märk väl Köklaks med ks i slutet och inte med x som ortens namn numera skrivs, har nyligen firat sitt 100-årsjubileum. En fest som refererades stort i Arbetarbladet.

– Inom föreningen har vi dessutom en medlem som snart ska fylla hundra, berättar en entusiastisk Lilian Strömberg på kongressen.

 

Hon är numera pensionerad från Esbo stad i vars tjänst hon började som springflicka  vid verksamhets- och ekonomiplaneringsavdelningen den 15 mars 1971.

– Men då var Esbo ännu en köping. Stadsrättigheter fick esboborna från och med den 1 januari 1972.

Sedan skulle hon avancera i stadens tjänst till byråtjänsteman, kanslist, budgetberedare och slutligen byråsekretare. När hon pensionerades 2014 var hon expert på datasystem.

 

Då Alberga var landsbygd

Lilian Strömberg är född 1951 i Klappträsk i Esbo där hon också vuxit upp.

– Jag är född den 15 oktober, alltså på lönedagen, säger Strömberg med ett leende.

Hennes far var bilmekaniker vid Stockmann Auto och hon hade två syskon. En bror som var 15 år äldre och en syster som var 18 år äldre.

– När jag var ett år och fyra månader gammal blev jag moster, berättar Strömberg.

När hon var sju år flyttade hela familjen till Alberga som hon då beskriver som ”rena landsbygden”.

– Vi bodde på ett högt berg. Jag lekte med min systers enda flicka och två pojkar. I början var det mest skogar och ängar i Alberga  men sedan började man bygga.

1964 flyttade familjen igen. Denna gång till Domsby, likaså i Esbo.

– Då fanns där mycket ”kossor”, alltså kor, berättar Strömberg.

Området där familjen bodde befinner sig nära Domsby järnvägsstation och heter numera Södrik.

– Jag bildade familj och har en son som idag är 35 år. 1992 skilde jag mig och flyttade till Kirstibacken i Södrik.

Lilian Strömberg har således på nära håll sett Esbo förvandlas från landsbygd till modernt stadssamhälle med allt vad det medfört av höghus, radhus och köpcentra. Redan när Alberga började byggas var det en orsak för hennes föräldrar att flytta bort.

Mot den bakgrunden kunde man alltså tro att hon med vemod skulle sakna det som var hennes barndoms Esbo.

Men nej!

– Jag är tvärtom nöjd med att Esbo blivit en storstad, säger hon bestämt.

 

Två favoritpolitiker

Idag existerar det bara en svenskspråkig socialdemokratisk partiavdelning i Esbo, nämligen Köklaks svenska arbetarförening där Strömberg är sekreterare. I fem år har hon varit partimedlem.

– Det är naturligt att ett regeringsparti oftast backar. Därför tycker jag att socialdemokraterna borde gå mera framåt än vad man gör trots att partiet är i opposition.

 

– Socialdemokraterna borde inte bara skälla på regeringen hela tiden utan istället ta tag i det positiva särskilt nu när landets ekonomi går uppåt.

 

Det är speciellt två kvinnliga socialdemokratiska politiker hon gillar.

– Det är Jutta Urpilainen som var en bra finansminister och Tuula Haatainen som visade sig vara en helt vanlig trevlig människa när hon talade vid Finlands svenska socialdemokraters kongress i Vasa.

 

Kirstibacken där Strömberg bor är bland annat känt för sina många invandrare. I Lilian Strömberg har alla invandrare en pålitlig vän. Det finns de som skäller på Kirstibacken för att där finns så många alkoholister, drogmissbrukare och invandrare. Lilian Strömberg har en rakt motsatt uppfattning.

 

– I det sjuvåningshus där jag bor, i en hyreslägenhet, finns sex kosovoalbanska familjer som kom till Finland i samband med inbördeskriget i Jugoslavien. Kosovoalbanerna har tio barn som brukar komma till mig för att äta glass.

 

Och Strömberg fortsätter:

– I huset finns också folk från Turkiet och Pakistan. De har sex barn som också besöker mig regelbundet.

Lilian Strömberg framhåller att hon är sådan att hon bryr sig om och är vän med alla människor.

– Alla har rätt att leva. Därför tycker jag att Finland har råd att ta in mera flyktingar.

Hon har heller aldrig varit rädd för att röra sig sent på kvällarna eller nattetid i Kirstibacken.

– Alla jag möter är mina vänner. Jag har en liten hund som heter Oskari. Det har hänt att jag mött människor som är drogade eller alkoholpåverkade och som blir så glada när de möter Oskari som viftar snällt på svansen. Då säger de: vilken trevlig liten hund.

Diskussion

Antti Rinne: Finlands förnyelse kräver gemensamt förtroende

Kuva: Jari Soini

SDP:s ordförande betonade vikten av förtroende för samhällets utveckling under sitt tal vid långa riksmötets öppnande i riksdagen på onsdagen.

 

Riksmötets debatt hölls två dagar efter att det regeringspartiernas ledare med säkerhet slagit fast att det inte blir någon reform av familjeledigheterna. Att man ger upp med över ett år kvar av mandatperioden väckte förstås kritik. Den största delen av oppostionen beklagade att en viktig reform för jämställdheten uteblir. Främst Kristdemokraterna skiljde sig på denna punkt bland oppositionens röster.

 

SDP:s ordförande Antti Rinne tog talade om att det mitt i dessa tider av förändring finns ett behov av mod att genomföra reformer som möjliggör hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Rinne påminde om att förändringen bäst uppnås av en person med tillräcklig kompetens och förmåga att driva den kontinuerligt.

– Därför behöver vi så snabbt som möjligt en avgiftsfri småbarnspedagogik för alla barn. Det skapar en stark grund för alla typer av elever att öka sin kunskap. Dessutom måste familjeledigheten reformeras, sade Rinne.

 

Enligt SDP behövs nu verkligen gratis yrkesskolor och gymnasier för alla så att ingen ung person faller utanför utbildning eller arbetslivet. Därtill behövs mera resurser till  unga vuxnas kompetensprogram och pengar till utvecklingen av vuxenutbildningen, till exempel genom öppna universitet.

– Vi bör hjälpa människor med risk för utslagning och stärka människors förmåga att förnya sina färdigheter. Vi har inte råd med att låta bli att göra dessa investeringar, sade Rinne.

 

 

Diskussion

Min färd i rörelsen del 7: Riksdagen

Kuva: ABL-arkiv
Jacob Söderman i riksdagen.

”Förstår du inte att de vill skyffla undan dig. Du ställs upp i Åboland bara för att samla röster. Ingen chans att du blir vald.”

Lue lisää

Anette Karlsson: Bildningsnämndens beslut en besvikelse

Kuva: Foto: Fredrik Wickholm

”Borgå borde ha ansökt om att få vara med i experimentet med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar.”

 

Det anser fullmäktigeledamot och Finlands svenska socialdemokraters vice ordförande Anette Karlsson.

 

– Fattigdom och utbildning går fortfarande i arv. Till exempel föräldrarnas ordförråd påverkar barnets skolprestationer. Småbarnsfostran kan hjälpa minska skillnaderna i utgångsläge. De allra flesta barnen drar nytta av kvalitativ småbarnsfostran, men barn från mindre bemedlade familjer drar den största nyttan. Vi kan förebygga att utbildning och fattigdom går i arv genom att ge alla barn en subjektiv rätt att delta i kvalitativ småbarnsfostran, konstaterar Karlsson.

 

Utbildningsministeriet har beslutat om att starta ett experiment om avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar.

 

Kommunerna kan ansöka om att delta i experimentet och få stöd av staten till att ordna avgiftsfri småbarnspedagogik i 20 timmar per vecka för femåringar. Det har reserverats 5 miljoner euro för försöket och ministeriet har uppskattat att cirka 19 000 barn kommer med i experimentet.

 

– Jag blev glad då jag märkte att regeringspartiet Samlingspartiet kom på samma linje som SDP gällande småbarnspedagogik. Att investera i barn, är att investera i framtiden. Enligt forskningen är det allra effektivast att satsa på barnen. Varje euro som investeras i småbarnsfostran betalar sig sjufaldigt tillbaka. Men det var en stor besvikelse att se att Samlingspartiet, Centern, De Gröna och SFP (förutom en) i Borgå inte ville att staden deltar i experimentet. Nu går detta tåg förbi oss, kommenterar Karlsson.

 

Markus Hammarström (SDP) föreslog understödd av medlem Marianne Korpi, att Borgå stad söker specialunderstöd för experimentet med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar och fattar beslut först om understöd erhålls. Bildningsnämnden beslöt med rösterna 8 (von Schoultz, Hjelt, Kivineva, Korhonen, Kulju, Lattu, Ranta, Svedberg) mot 3 (Hammarström, Korpi, Lönnfors) att godkänna beredningens förslag: att Borgå stad inte ansöker om specialunderstöd för experimentet.

 

 

Diskussion

Karis-Billnäs Socialdemokrater nominerar Feldt-Ranta – ”Västnyland behöver Maarit”

Kuva: Johan Kvarnström

Karis-Billnäs Socialdemokrater nominerar Maarit Feldt-Ranta till kandidat i höstens planerade landskapsval samt riksdagsvalet våren 2019.

 

 

– Vi vill som Maarits hemförening på detta sätt visa vårt stöd för hennes arbete. Hon har kontinuerligt fört fram Västnyland och regionens frågor i sitt arbete i riksdagen, säger föreningens ordförande Sirkka-Leena Holmberg.

 

– Västnyland behöver Maarit med sitt breda kontaktnät på högsta beslutande nivå inom rikspolitiken. Karis-Billnäs Socialdemokrater kommer att fortsätta jobba för Feldt-Ranta i de kommande valen. Vi är taggade, säger Holmberg.

 

Huruvida landskapsvalet faktiskt hålls i höst avgörs i riksdagen i vår. De mest avgörande besluten torde fattas i mars. Slutligen är det Finlands svenska socialdemokraters styrelse som besluter vilka kandidater man ställer upp på de platser man kommit överens om med SDP:s finskspråkiga distrikt i Nyland.

 

”Lyckat koncept”

Karis-Billnäs Socialdemokrater diskuterade även presidentvalets resultat på månadsmötet i februari. Föreningen noterade att understödet för Tuula Haatainen i Raseborg var bland de högsta i landet.

– Det visar att socialdemokraterna har ett stabilt stöd i kommunen. Föreningen satsade på att finnas på gågatan i Karis under de tre sista lördagarna före valet, säger Holmberg.

– Det var ett lyckat koncept, då vi oftast var det enda partiet som syntes i vimlet. Diskussionerna med invånarna var givande, allt från aktiveringsmodellen till stadens fullmäktiges beslut intresserade. Vi vill vara en aktiv del av närsamhället, denna kampanj visade att så också är fallet.

 

 

Diskussion