Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

Kolumni

Matti Louekoski

Wanhojen toverien puheenjohtaja sekä entinen kansanedustaja ja ministeri

”Iskulause ’porvari nukkuu huonosti’ saattoi sisältää suuremman totuuden” – Louekoski näkee vertailukohtia tähän päivään

Viime joulukuussa julkistettiin Turun yliopistossa tohtori Ville Okkosen väitöskirja aiheesta ”Peruskoulua vastaan – yksityiskoulut ja yhteiskuntajärjestys 1966–1975”. Väittelijä käy tutkimuksessaan hyvin perusteellisella ja mielenkiintoisella tavalla läpi sitä ideologista kamppailua, jota poliittinen oikeisto piti välttämättömänä vanhojen etuoikeuksien puolustamiseksi. Oli torjuttava Suomen muuttuminen sosialistiseksi.

Oikeiston mielestä tarvittiin ryhtiliike, ettei eräänä demokraattisen kehityksen arvoalueena oleva koululaitos joutuisi antautumaan tasapuolisen koulunkäynnin mahdollisuutta vaativien edessä. Tätä taistelua varten oli koottava voimat ja järjestäydyttävä.

Oli koottava varoja ja perustettava yhteisöjä puolustustaisteluun. Sellainen oli muun muassa Vapaan koulutuksen tukisäätiö (VKTS), joka Okkosen mukaan voidaan rinnastaa jo vuonna 1952 perustettuun ja talouselämän rahoittamaan ja porvarilehdistön laajasti tukeman Suomalaisen Yhteiskunnan Tuki (SYT) -nimiseen järjestöön.

Myöhemmin 1970-luvulla samaa perinnettä jatkoi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA sille tyypillisin pehmeämmin ja diplomaattisemmin keinoin.

Järjestöjen tavoitteena oli ei-sosialistisen yhteiskunnan rakentaminen ja vasemmistovaaran torjuminen.

Vasemmiston voiman vahvistuttua 1960- ja 70- luvuilla sai peruskoulun vastustaminen muotoja, joita jälkikäteen on suorastaan vaikea ymmärtää. Jopa eduskuntakeskustelujen kielenkäyttö peruskoulun tuomien uhkien kuvailussa saa aineistoon tutustuvan tuntemaan myötähäpeää puhujia kohtaan.

Tuskin EK sääntömuutoksellaan on halunnut luopua vaikutusvallastaan työmarkkinoilla.

Vasemmistonuorison piirissä ollut suosittu iskulause ”porvari nukkuu huonosti” saattoi sisältää suuremman totuuden kuin hokemaa toistelleet ymmärsivätkään.

Lyhyesti sanottuna 1960- ja 70-luvuilla käytiin ankaraa ideologista kamppailua, suorastaan hegemonia-taistelua, suomalaisen yhteiskunnan suunnasta. Tämän päivän politiikasta voisi hakea vertailukohtia 50 vuotta sitten tapahtuneeseen, vaikkapa työmarkkinoilta. Yhtä rajua sanailua ei sentään esiinny, mutta monia sellaisia piirteitä on ilmassa, jotka osoittavat eräänlaisen hegemoniakilpailun olevan menossa.

EK muutti sääntöjään, ettei sen ole mahdollista olla mukana tekemässä tulosopimuksia. Samalla muuttui myös SAK:n ja muidenkin palkansaajien keskusjärjestöjen asema. Ne eivät ole enää sopimusten osapuolia. Tämä rooli siirtyi liitoille samalla, kun työnantajat ajavat yhä vahvemmin sopimusten tekemistä paikallisella tasolla.

Tuskin EK sääntömuutoksellaan on halunnut luopua vaikutusvallastaan työmarkkinoilla. Se on vain omaksunut välillisen vaikuttamisen keinon.

EK laskenee, että sen tahto ja vaikutusvalta toteutuvat riittävästi oman viiteryhmän kiinteästä yhteistyöstä ilman keskusjärjestöjen muodollisia sopimuksiakin. EK:n vaikutusvalta ulottuu hyvin pitkälle myös paikalliseen sopimiseen, jossa lähtökohtaisesti työnantaja on aina niskan päällä.

Paikallinen sopiminen ei taida myöskään työnantajalle olla ihan helppo asia.

Palkansaajapuolella muutoksen vaikutukset eivät ole läheskään yhtä mutkattomia. Yhteisen vaikutusvallan säilyttämiseksi on ryhdytty kokoamaan suurliittoja, joiden jäsenkunnat ovat kuitenkin varsin heterogeenisia. Yhteisten tavoitteiden ajaminen näyttää vaikeutuvan varsinkin, kun vastapuoli voi laajassa mitassa turvautua porvarihallituksen tukeen.

Hegemoniataisteluun viittaavat myös ne puheenvuorot, joissa työtaistelutoimia enenevässä määrin leimataan poliittisiksi operaatioiksi.

Paikallinen sopiminen ei taida myöskään työnantajalle – vahvasta lähtöasetelmasta huolimatta – olla ihan helppo asia. Sitä osoittaa pankkialaa parhaillaan tulehduttava neuvottelu viikonloppujen aukioloajoista. Paikallisia ja pankkikohtaisia sopimuksia ei tunnu syntyvän kovin helposti eikä halvalla.

Vastakkain on muitakin arvoja kuin viikonlopputyöstä maksettava rahallinen korvaus. Miten perheestä huolehditaan, jos edes viikonloppua ei siihen voi varata?

Tarvittaisiinko sittenkin laajempaa sopimista?

Matti Louekoski

Wanhojen toverien puheenjohtaja sekä entinen kansanedustaja ja ministeri

Kolumni

Mikkel Näkkäläjärvi

Demarinuorten puheenjohtaja

Miksi söitte tehotuotettua lihaa ja annoitte eläinten kärsiä? Miksi pakkosteriloitte transihmisiä? Muun muassa näitä kysymyksiä tulevat sukupolvet esittävät meille

Homous oli 1970-luvun Suomessa rikos ja vielä 1980-luvullakin sairaus. Vielä 1930-luvulla Suomessa harjoitettiin rotuoppia ja ihmisille tehtiin etnisin perustein kallonmittauksia. Kurittomia lapsia pahoinpideltiin kouluissa karttakepein. Ympäristön kannalta elettiin vastuuttomalla tavalla.

Nämä kaikki ovat asioita, jotka tuntuvat nykypäivän nuoremmille sukupolville täysin käsittämättömiltä asioilta, mutta meistä monen vanhemmat ja isovanhemmat ovat eläneet tätä aikaa. Kun sen hyväksyy, on helpompaa ymmärtää sitä miksi moni ihminen ajattelee asioista niin kovin eri tavoin kuin itse ajattelemme.

Minulle tämä kirkastui ensimmäisen kerran, kun keskustelin seksuaalivähemmistöjen oikeuksista muuten edistyksellisen ja aikaansa seuraavan 94-vuotiaan vaarini kanssa ja huomasin olevamme varsin eri linjoilla. Hän on ollut jo eläkeiässä, kun homoutta pidettiin vielä sairautena. Ei se mielipiteestä yhtään oikeampaa tee, mutta tämä tieto tekee ainakin itselleni helpommaksi sen ymmärtämisen.

Kun on 60 vuotta pitänyt jotain asiaa selvänä, voi sen uudelleen pohtiminen olla vaikeaa.

Omilla teoillaan voi vaikuttaa siihen seisooko oikealla puolella historiaa.

”Mikseivät myös isät hoitaneet lapsia kotona, vaikka yhteiskunta olisi sitäkin tukenut?”

”Miksi pakkosteriloitte transihmisiä vain sen vuoksi, että he halusivat olla omia itsejään?”

Uskon, että näitä kysymyksiä tullaan vielä kyselemään. Omilla teoillaan voi vaikuttaa siihen seisooko oikealla puolella historiaa. Tulevaisuuden kehityssuuntia on kovin vaikeaa ennustaa, mutta niitä on silti tärkeää yrittää arvuutella.

On myös tärkeää edes välillä pyrkiä silmäilemään ympärilleen ja kauemmaskin. En sano, että on syytä lopettaa mukava elämämme kokonaan, mutta on tiedostettava
valintojemme sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestämättömät piirteet. Eivätkä kaikki merkittävät muutokset ole kiinni vain yksilöiden valinnoista, vaan vaativat laajoja poliittisia uudistuksia.

Paremman tulevaisuuden eteen toimiminen vaatii tekoja. Varmin tapa ennustaa tulevaisuutta on ryhtyä tekemään sitä. Ja vaikka muutos voi tuntua toisinaan vaikealta, on aina parempi elää päivä leijonana kuin loppuelämä lampaana.

Moni tämän päivän asia tulee olemaan varmuudella tuleville sukupolville täysin vierasta.

Toisinaan mietin sitä, että mitähän meidän lapsemme ja lapsenlapsemme tulevat kysymään meiltä ihmetellen vuosikymmenten päästä. Moni tämän päivän asia tulee olemaan varmuudella tuleville sukupolville täysin vierasta.

Tulevat sukupolvet tulevat myös varmasti kritisoimaan rankasti nykyistä elämäntapaamme, ja täysin aiheesta. Paremman tulevaisuuden eteen toimiminen vaatii tekoja.

”Miksi söitte tehotuotettua lihaa ja annoitte eläinten kärsiä parsinavetoissa, vaikka näitte uutiskuvia niistä oloista joka viikko?”

”Miksi lensitte yhtäältä yhtäältä noin vain mannertenvälisiä lentoja ja toisaalta lyhyitäkin kotimaan lentoja, vaikka junayhteydet oli ja tiesitte lentämisen olevan todella saastuttavaa?”

”Miksi veditte puhdasta juomavettä valtavia määriä pöntöstä alas, vaikka tiesitte ettei toisilla enää ollut juomavettä?”

”Miksi poltitte käyttökelpoisia materiaaleja ja ostitte heikkolaatuisia vaatteita, jotka hajosivat käyttökelvottomiksi pesussa?”

Mikkel Näkkäläjärvi Mikkel Näkkäläjärvi

Kirjoittaja on Demarinuorten puheenjohtaja.

Kolumni

Maria Guzenina

Kirjoittaja on SDP:n kansanedustaja.

”Eikö tuollaista hallitusta saisi jo vaihdettua?”, kysyi 9-luokkalainen, joka pettyi eduskunnassa

Opposition välikysymys koulutuksen tasa-arvosta huipentui viime perjantaina hallituksen saamaan eduskunnan luottamukseen. Istuin hetkeä ennen äänestystä eduskuntasalin lehterillä Vantaan Steinerkoulun ysiluokkalaisten kanssa.

Nuoret ovat tulleet yhteiskuntaopin opettajansa johdolla tutustumaan demokratian pääkallonpaikkaan. Olimme jo kiertäneet yhdessä eduskuntataloa ja keskustelleet, miten pieni Suomi on vaikeasta lähtökohdastaan huolimatta saatu nousemaan yhdeksi maailman kärkivaltioksi.

Lukion kirjoista kertyy jopa yli 3 000 euron lasku.

Vertailuissa Suomi pärjää kilpailukyvyssä, hyvinvoinnissa, demokratiassa ja tasa-arvokysymyksissä. Myös koulutuksessa tuloksemme on toistaiseksi erinomainen, mutta useiden indikaattoreiden mukaan koulutusjärjestelmämme yllä leijuu synkkiä pilviä. 16 prosenttia alle 25-vuotiaista on pelkän peruskoulusta saadun opin varassa. Heistä 40 prosenttia ei tee käytännössä mitään: ei ole työpaikkaa, ei tulevaisuuden suunnitelmia, ei voimavaroja nousta paremmalle tielle.

Etenkin poikien heikentyneet oppimistulokset ja koulupudokkaiden suuri määrä ennakoivat hankaluuksia, joiden hinta Suomen tulevaisuudelle on korkea. Huolta herättää myös se, onko perheillä varaa lastensa kouluttamiseen. Toisen asteen oppimateriaalit maksavat monille perheille tuloihin nähden kohtuuttomasti. Lukion kirjoista kertyy jopa yli 3 000 euron lasku. Myös ammattikoulutuksessa rahaa palaa oppimisvälineisiin.

Oppilasvieraitani kiinnostaa, miksi hallitus ja etenkin sivistyspuolueeksi itseään kutsuva kokoomus vastustaa oppivelvollisuusiän nostamista 18 ikävuoteen ja samalla toisen asteen oppimateriaalien muuttumista maksuttomiksi. Se olisi todellinen tasa-arvoteko. Ja sen fiskaaliset vaikutuksetkin olisivat selvityksen mukaan peräti 140 miljoonaa euroa.

Korvissani kaikuvat yhden lehteriltä tilannetta seuranneen nuoren sanat.

Katselemme lehteriltä kansanedustajien saapumista saliin. Ilkka Kanerva hymyilee meille iloisesti. Petteri Orpo näkee meidät tunnistamassa kansanedustajia ja toivottaa ohikulkiessaan hyvää jatkoa.

Uutisista tutut kasvot vilahtelevat omille paikoilleen. ”Varmasti nuo kaikki mukavilta vaikuttavat tyypit haluavat, että lukiokirjat olisivat maksuttomia”, nuoret kysyvät. Eivät valitettavasti halua, joudun vastaamaan. Hetken kuluttua äänestystulos kertoo oman vastauksensa nuorille. Äänin 98–80 hallitus saa jatkaa nykyistä koulutuspolitiikkaansa. Korvissani kaikuvat yhden lehteriltä tilannetta seuranneen nuoren sanat: ”Eikö tuollaista hallitusta saisi jo vaihdettua?”

Maria Guzenina

Kirjoittaja on SDP:n kansanedustaja.

Kolumni

Kaisa Penny

Kirjoittaja on Kalevi Sorsa -säätiön vt. toiminnanjohtaja.

Kirjoitussarja alkaa: Periaatejulistus ja poliittinen ohjelma määräävät SDP:lle suunnan tulevalle vuosikymmenelle

Vapaus, solidaarisuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo, eli sosialidemokratian perusarvot, joiden edistäminen on liikkeemme päätyötä.

Mutta mitä ne tarkalleen ottaen tarkoittavat ja miten ne siirretään käytäntöön arjen valinnoissa? Entä olemmeko sosialidemokraatteja, sosiaalidemokraatteja vai sosialisteja ja onko näiden eroilla väliä? Markkinatalous, digitalisaatio, ilmastonmuutos ja kestävä kehitys. Sivistys, työn muutos, sosiaaliturva ja ihmisoikeudet. Aikamme isoja asioita, joihin politiikalta kaivataan vastauksia.

SDP:n puoluekokous päätti vuosi sitten Lahdessa, että seuraavalle puoluekokoukselle valmistellaan periaatejulistus ja poliittinen ohjelma. Eli sekä määritellään arvoille sisältö että kerrotaan miten ne siirretään käytäntöön. Tätä työtä varten on perustettu noin 30 työryhmää, joista yksi keskittyy periaatejulistuksen valmisteluun.

Periaatejulistusta ei voi kuitenkaan valmistella suljettujen ovien takana, koska sen on oltava koko liikkeen näköinen. Sen on lähdettävä liikkeen jäsenten tarpeista, mutta vastattava myös liikettä laajemmin yhteiskuntamme isoihin kysymyksiin ja tarjottava visio paremmasta maailmasta useamman vuosikymmenen päähän. Siksi haluamme luoda mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa ohjelmatyöhön kaikille.

Julistuksen ensimmäinen luonnos on tarkoitus saada kenttäkierrokselle vuoden vaihteessa.

Periaatejulistusta valmistelevan työryhmän puheenjohtajat ja jäsenet käyvät mielellään aiheesta keskustelua. Tulemme kirjoittamaan työn edetessä blogitekstejä, meitä voi kutsua puhumaan aiheesta ja vastaamme kysymyksiin ja otamme ideoita vastaan mielellämme.

Osana työtä järjestämme avointen keskustelujen sarjan. Suomi 2030 ja sosialidemokratian arvot -keskustelusarjan ensimmäinen keskustelu käydään vapaudesta 10.3. Turussa. Seuraava keskustelu koskee talousjärjestelmää ja hyvinvointivaltiota ja se käydään 22.4. Helsingissä. Näistä molemmista – ja niitä seuraavista keskusteluista – tiedotetaan.

Julistuksen ensimmäinen luonnos on tarkoitus saada kenttäkierrokselle vuoden vaihteessa. Silloin jokainen liikkeen jäsen, mutta myös muut kiinnostuneet, voivat kertoa mielipiteensä, ideansa ja toiveensa.

Periaatejulistus ja poliittinen ohjelma määräävät SDP:lle suunnan tulevalle vuosikymmenelle. Siksi haluamme, että mahdollisimman monella on mahdollisuus osallistua sen luomiseen ja toivomme monen näitä mahdollisuuksia käyttävän. Tervetuloa mukaan työhön!

Kirjoitus on ensimmäinen osa sarjasta, joka käsittelee SDP:n seuraavaan puoluekokoukseen valmisteltavaa periaatejulistusta ja poliittista ohjelmaa.

Kirjoittaja on Kalevi Sorsa -säätiön vt. toiminnanjohtaja.

Kaisa Penny

Kirjoittaja on Kalevi Sorsa -säätiön vt. toiminnanjohtaja.

Kolumni

Liisa Jaakonsaari

Kirjoittaja on europarlamentaarikko.

Ääritapauksissa ulkomainen työntekijä on ollut Suomessakin melkein orjan asemassa, mutta nyt EU:ssa on alkanut tapahtua!

Paperilla EU-kansalaiset ovat tasa-arvoisia, mutta todellisuudessa maahan kuin maahan on syntynyt kahdet, jopa useammat työmarkkinat, joilla työntekijät ovat eriarvoisessa asemassa. Jopa Suomessa on ollut ääritapauksia, joissa ulkomainen työntekijä on ollut melkein orjan asemassa.

Ongelma on suuri, sillä arviolta 16 miljoonaa eurooppalaista asuu ja työskentelee tällä hetkellä muussa EU-maassa kuin omassa kotimaassaan. Määrä on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa.

Työlainsäädäntöä kiertävät yritykset saavat kilpailuetua, kun kansalliset viranomaiset eivät pysty – tai halua – tehokkaasti puuttumaan rajat ylittäviin työ- ja sosiaalilainsäädäntörikoksiin.

Sisämarkkinat ja vapaa liikkuvuus ovat EU:n suurimpia saavutuksia. Pankkinormien noudattamista valvoo Euroopan pankkiviranomainen, mutta sisämarkkinoiden oikeudenmukaisuutta ei juuri valvota.

Nyt vahvistetaan periaate, että samasta työstä pitää maksaa samassa paikassa sama palkka.

Vapaan liikkuvuuden ongelmat voidaan nähdä yhtenä perussyynä oikeutettuun EU-kritiikkiin, mutta jäsenmaita ei asia ole liiemmin kiinnostanut. Euroopan parlamentissa työntekijöiden suojelu on ollut sosialidemokraattien keskeinen painostuksen ja painotuksen kohde.

Nyt on alkanut tapahtua! Kun olin työministerinä parikymmentä vuotta sitten, saatiin aikaan lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi. Siihen jäi valuvikoja. Sen uudistamisesta on vallalla nyt sopu. Nyt vahvistetaan periaate, että samasta työstä pitää maksaa samassa paikassa sama palkka.

Myös EU:n yhteinen työviranomainen on vihdoin valmisteilla. Suunnitteilla on myös eurooppalaisen sosiaaliturvatunnuksen luominen, jolla yksinkertaistetaan kansalaisten ja hallintoviranomaisten kanssakäymistä. Esimerkiksi eläkesaatavien selvittäminen voi edelleen olla todella työlästä, jos työskentelyä on useammassa eri EU-maassa. Uuden viraston tehtävänä olisi valvoa, että työvoiman liikkuvuutta koskevat EU-säännöt pannaan täytäntöön.

Virasto toteuttaa rajat ylittäviä valvontatoimia, torjuu työ- ja sosiaalilainsäädäntörikoksia ja ratkaisee jäsenvaltioiden välisiä kiistoja.

Jotta uudesta virastosta tulisi todellinen työntekijöiden oikeuksien puolustaja, se tarvitsee riittävät valtuudet tutkia ja puuttua väärinkäytöksiin.

Kirjoittaja on europarlamentaarikko.

Liisa Jaakonsaari

Kirjoittaja on europarlamentaarikko.

Keskustelua aiheesta

Kolumni

Kauko-Aatos Leväaho

Kirjoittaja on Demokraatin urheilukolumnisti.

Pieni laji, iso mitali, Iivo Niskanen toi sen

”Minä näen olympialaiset tapahtumana, jossa lajien huiput ottavat toisistaan mittaa. Samalla urheilun ystävät yhdistyvät kannattamaan omiaan, mutta myös yhdistyvät muiden kanssa luoden kansainvälisen joukon, jossa kannatetaan omien lisäksi muita. Esimerkiksi korealaiset olivat kovia kannattamaan omiaan ja muidenkin suorituksille hurraten.”

Noin vastasi 18-vuotias siuntiolainen lätkäjunnu ja yo-kirjoituksiin valmistautuva abi Elias Minkkinen, kun kysyin hänen ajatuksiaan olympiakisojen mekityksestä. Eliaksen tulkinta osuu nappiin. Lisätään esimerkki muustakin. Etelä-Korea rakensi kisoihin kertakäyttöisen 80 miljoonaa maksaneen olympiastadionin avajaisia, päättäjäisiä ja olympialiekkiä varten, missä ei kilpailtu lainkaan. Sentit, sekunnit ja pisteet jaettiin 102:ssa lajissa erillisillä areenoilla.

Urheilun ulkopuolella rakennettiin maailmanpolitiikan sopua paitsi Koreoiden kesken myös laajemmalti. Pohjois-Korean diktaattori lähetti paikalle siskonsa ja USA:n presidentti tyttärensä. Uskon, että nämä naiset paitsi että tervehtivät toisaan myös jutustelivat lämpimien aaltojen alla.

Miten urheilun huipulle päästään? Iivo Niskanen antaa esimerkin.

Iivo Niskasen ja Krista Pärmäkosken loppukirit pelastivat Suomen kutakuinkin kuiville urheilusaran puolella ennakko-odotuksiin nähden. Silti olemme yhä syvemmällä urheilun laajassa kirjossa kv -areenoilla. On itsetutkistelun tiukka paikka. Maamme urheilun johto ei ole ammattiosaamisen tasolla. Silti nämä tapit vaan tapittavat asemissaan. Ilahduttavaa on kuitenkin havaita, että virkamiesporrasta kohennetaan uusiksi. Mika Kojonkoskeen ollaan petytty ja siksi hän ei edes jatkoa pestissään.

Miten urheilun huipulle päästään? Iivo Niskanen antaa esimerkin. Pitää olla lahjakkuus, tehdä urheilun askeettinen uravalinta, asennoitua sen läpiviemiseen ja harjoitella ja taas enemmän harjoitella. Harjoitus tekee mestarin. Tosin taustojen tulee olla kunnossa.

Kun ihaili sitä tekniikan, eritoten valokeilojen ja kiilojen käyttöä, niin selvisi sekin, miksi Samsung ajoi älypuhelinkeksintöineen matkapuhelin käytön uranuurtajan Nokian ohi.

Pohjoismaiset naapurimme keräsivät kokoon mitalisaaliit vailla vertaa. Norja 14-14-11 eli yhteensä 39, Ruotsi kuudentena 7-6-1 eli 14 yhteensä, niin Suomi oli vasta 18. luvuin 1-1-4. Pitää nöyrästi kumartaa taitaville osaajille ja ihmetellä sormi suussa miksi näin.

Nuin, erhään, eestä, noussuun, hiiho, pithämään, kuuentena, parhantelemaan, kohe, tullee…

Olen jo aiemmin kohdistanut kiitoksen sanat Ylelle urheiluosaamisesta niin ohjelmallisella kuin teknisellä kuvanäytön (Tapani Parm) puolellakin. Anti oli kiinnostavasti tässä ja nyt sekä arkistoja penkoen toteutettu. Kiitos!

Jos Ylen rooli on olla puhtaan ja kauniin suomenkielen opettaja, niin kyllä murteet piristävät. Varsinkin kun niiden käyttäjä tuo esille lajinsa syntyjä syviä ja saloja.

Tällä kertaa tarkoitan erikoisesti Sami Jauhojärveä. Primus motor. Ihan erikseen bongasin hänen sanavalikoimastaan parisprintin aikana tämän repertuaarin:

nuin, erhään, eestä, noussuun, hiiho, pithämään, kuuentena, parhantelemaan, kohe, tullee, mahollisimman, vaihossa, näkkee, tekkee, vetähmään, vehety, kerhtaa, lissää, ossuus, vappaa, pitkkään, mennee, nähhään, palathaan.

Tuon murteen kyllä ymmärsi, mutta miten olisikaan tuo sama Rauman murteella!

Kauko-Aatos Leväaho

Kirjoittaja on Demokraatin urheilukolumnisti.