MENY

Ja till globalt förbud av kärnvapen, nej till vapenexport till krigförande länder

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
FSD:s kongress i Vasa har enats bland annat om resolutioner för kärnvapenförbud och mot vapenexport till krigförande länder.

Finlands svenska socialdemokrater har på kongressen i Vasa enats om att Finland bör gå med i avtalet om globalt förbud av kärnvapen samt stoppa vapenexporten till krigförande länder.

 

Distriktet slår i dagens första resolution fast att Finlands engagemang i centrala globala säkerhetsfrågor är missriktat. FSD välkomnar SDP:s krav på att Finland undertecknar avtalet om ett globalt förbud av kärnvapen.

”Vi kan inte acceptera en kärnvapenarsenal som kan göra jorden obeboelig flera gånger om” sägs i resolutionen som vill se utökad nedrustning vars följande steg vore ett förbud av kärnvapen, precis som kemiska och biologiska vapen redan förbjudits. FSD avvisar argumentet att det nya förbudsavtalet skulle försvaga icke-spridningsavtalet av kärnvapen (NPT). Detta på grund av att samtliga länder som förhandlat fram och hittills skrivit under det nya avtalet är med i NPT-avtalet. Enligt FSD bör det nya avtalet ses som ett komplement och inte ett alternativ till NPT-avtalet.

Därmed anser man att Finlands borgerliga regering gjorde ett misstag genom att ställa sig utanför avtalsprocessen. ”Men det är inte för sent att göra en kursändring. Finlands regering bör omedelbart inleda förberedelser för att ansluta sig till avtalet om förbud av kärnvapen.”

 

Stoppa vapenexporten till Mellanöstern!

Regeringen får hård kritik även i dagens andra resolution. Finlands svenska socialdemokrater kräver att det blir ett slut på den finska regeringens oansvariga hållning i vapenexporten och slår fast följande:

”Regeringen måste respektera det internationella vapenhandelsfördraget (ATT) som Finland varit med om att ta initiativ till och anslutit sig till.  Fördraget baserar sig på de mänskliga rättigheterna och humanitär rätt och innehåller strikta bestämmelser om exportförbud. Även EU:s gemensamma ståndpunkt förbjuder vapenexport till krigförande länder.”

FSD beklagar att regeringen under de senaste åren beviljat exporttillstånd till Förenade Arabemiraten och Saudiarabien, vilka deltar i kriget i Jemen. Man finner det även vara under all kritik att Patria för närvarande strävar efter ett avtal på flera hundra miljoner med Qatar, en auktoritär regim som är djupt inblandad i Mellanösternkonflikterna och misstänkt för terrorismkopplingar.

Enligt FSD är den kraftigt ökade vapenexporten till konfliktbenägna och odemokratiska länder inte förenlig med Finlands utrikespolitiska mål att främja fred och mänskliga rättigheter.

Antti Rinne: Finlands förnyelse kräver gemensamt förtroende

Kuva: Jari Soini

SDP:s ordförande betonade vikten av förtroende för samhällets utveckling under sitt tal vid långa riksmötets öppnande i riksdagen på onsdagen.

 

Riksmötets debatt hölls två dagar efter att det regeringspartiernas ledare med säkerhet slagit fast att det inte blir någon reform av familjeledigheterna. Att man ger upp med över ett år kvar av mandatperioden väckte förstås kritik. Den största delen av oppostionen beklagade att en viktig reform för jämställdheten uteblir. Främst Kristdemokraterna skiljde sig på denna punkt bland oppositionens röster.

 

SDP:s ordförande Antti Rinne tog talade om att det mitt i dessa tider av förändring finns ett behov av mod att genomföra reformer som möjliggör hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Rinne påminde om att förändringen bäst uppnås av en person med tillräcklig kompetens och förmåga att driva den kontinuerligt.

– Därför behöver vi så snabbt som möjligt en avgiftsfri småbarnspedagogik för alla barn. Det skapar en stark grund för alla typer av elever att öka sin kunskap. Dessutom måste familjeledigheten reformeras, sade Rinne.

 

Enligt SDP behövs nu verkligen gratis yrkesskolor och gymnasier för alla så att ingen ung person faller utanför utbildning eller arbetslivet. Därtill behövs mera resurser till  unga vuxnas kompetensprogram och pengar till utvecklingen av vuxenutbildningen, till exempel genom öppna universitet.

– Vi bör hjälpa människor med risk för utslagning och stärka människors förmåga att förnya sina färdigheter. Vi har inte råd med att låta bli att göra dessa investeringar, sade Rinne.

 

 

Diskussion

Min färd i rörelsen del 7: Riksdagen

Kuva: ABL-arkiv
Jacob Söderman i riksdagen.

”Förstår du inte att de vill skyffla undan dig. Du ställs upp i Åboland bara för att samla röster. Ingen chans att du blir vald.”

Lue lisää

Anette Karlsson: Bildningsnämndens beslut en besvikelse

Kuva: Foto: Fredrik Wickholm

”Borgå borde ha ansökt om att få vara med i experimentet med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar.”

 

Det anser fullmäktigeledamot och Finlands svenska socialdemokraters vice ordförande Anette Karlsson.

 

– Fattigdom och utbildning går fortfarande i arv. Till exempel föräldrarnas ordförråd påverkar barnets skolprestationer. Småbarnsfostran kan hjälpa minska skillnaderna i utgångsläge. De allra flesta barnen drar nytta av kvalitativ småbarnsfostran, men barn från mindre bemedlade familjer drar den största nyttan. Vi kan förebygga att utbildning och fattigdom går i arv genom att ge alla barn en subjektiv rätt att delta i kvalitativ småbarnsfostran, konstaterar Karlsson.

 

Utbildningsministeriet har beslutat om att starta ett experiment om avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar.

 

Kommunerna kan ansöka om att delta i experimentet och få stöd av staten till att ordna avgiftsfri småbarnspedagogik i 20 timmar per vecka för femåringar. Det har reserverats 5 miljoner euro för försöket och ministeriet har uppskattat att cirka 19 000 barn kommer med i experimentet.

 

– Jag blev glad då jag märkte att regeringspartiet Samlingspartiet kom på samma linje som SDP gällande småbarnspedagogik. Att investera i barn, är att investera i framtiden. Enligt forskningen är det allra effektivast att satsa på barnen. Varje euro som investeras i småbarnsfostran betalar sig sjufaldigt tillbaka. Men det var en stor besvikelse att se att Samlingspartiet, Centern, De Gröna och SFP (förutom en) i Borgå inte ville att staden deltar i experimentet. Nu går detta tåg förbi oss, kommenterar Karlsson.

 

Markus Hammarström (SDP) föreslog understödd av medlem Marianne Korpi, att Borgå stad söker specialunderstöd för experimentet med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar och fattar beslut först om understöd erhålls. Bildningsnämnden beslöt med rösterna 8 (von Schoultz, Hjelt, Kivineva, Korhonen, Kulju, Lattu, Ranta, Svedberg) mot 3 (Hammarström, Korpi, Lönnfors) att godkänna beredningens förslag: att Borgå stad inte ansöker om specialunderstöd för experimentet.

 

 

Diskussion

Karis-Billnäs Socialdemokrater nominerar Feldt-Ranta – ”Västnyland behöver Maarit”

Kuva: Johan Kvarnström

Karis-Billnäs Socialdemokrater nominerar Maarit Feldt-Ranta till kandidat i höstens planerade landskapsval samt riksdagsvalet våren 2019.

 

 

– Vi vill som Maarits hemförening på detta sätt visa vårt stöd för hennes arbete. Hon har kontinuerligt fört fram Västnyland och regionens frågor i sitt arbete i riksdagen, säger föreningens ordförande Sirkka-Leena Holmberg.

 

– Västnyland behöver Maarit med sitt breda kontaktnät på högsta beslutande nivå inom rikspolitiken. Karis-Billnäs Socialdemokrater kommer att fortsätta jobba för Feldt-Ranta i de kommande valen. Vi är taggade, säger Holmberg.

 

Huruvida landskapsvalet faktiskt hålls i höst avgörs i riksdagen i vår. De mest avgörande besluten torde fattas i mars. Slutligen är det Finlands svenska socialdemokraters styrelse som besluter vilka kandidater man ställer upp på de platser man kommit överens om med SDP:s finskspråkiga distrikt i Nyland.

 

”Lyckat koncept”

Karis-Billnäs Socialdemokrater diskuterade även presidentvalets resultat på månadsmötet i februari. Föreningen noterade att understödet för Tuula Haatainen i Raseborg var bland de högsta i landet.

– Det visar att socialdemokraterna har ett stabilt stöd i kommunen. Föreningen satsade på att finnas på gågatan i Karis under de tre sista lördagarna före valet, säger Holmberg.

– Det var ett lyckat koncept, då vi oftast var det enda partiet som syntes i vimlet. Diskussionerna med invånarna var givande, allt från aktiveringsmodellen till stadens fullmäktiges beslut intresserade. Vi vill vara en aktiv del av närsamhället, denna kampanj visade att så också är fallet.

 

 

Diskussion