Nyheter

Ja till globalt förbud av kärnvapen, nej till vapenexport till krigförande länder

Foto: Johan Kvarnström
FSD:s kongress i Vasa har enats bland annat om resolutioner för kärnvapenförbud och mot vapenexport till krigförande länder.
Foto: Johan Kvarnström
FSD:s kongress i Vasa har enats bland annat om resolutioner för kärnvapenförbud och mot vapenexport till krigförande länder.
Foto: Johan Kvarnström
FSD:s kongress i Vasa har enats bland annat om resolutioner för kärnvapenförbud och mot vapenexport till krigförande länder.

Finlands svenska socialdemokrater har på kongressen i Vasa enats om att Finland bör gå med i avtalet om globalt förbud av kärnvapen samt stoppa vapenexporten till krigförande länder.

 

Distriktet slår i dagens första resolution fast att Finlands engagemang i centrala globala säkerhetsfrågor är missriktat. FSD välkomnar SDP:s krav på att Finland undertecknar avtalet om ett globalt förbud av kärnvapen.

”Vi kan inte acceptera en kärnvapenarsenal som kan göra jorden obeboelig flera gånger om” sägs i resolutionen som vill se utökad nedrustning vars följande steg vore ett förbud av kärnvapen, precis som kemiska och biologiska vapen redan förbjudits. FSD avvisar argumentet att det nya förbudsavtalet skulle försvaga icke-spridningsavtalet av kärnvapen (NPT). Detta på grund av att samtliga länder som förhandlat fram och hittills skrivit under det nya avtalet är med i NPT-avtalet. Enligt FSD bör det nya avtalet ses som ett komplement och inte ett alternativ till NPT-avtalet.

Därmed anser man att Finlands borgerliga regering gjorde ett misstag genom att ställa sig utanför avtalsprocessen. ”Men det är inte för sent att göra en kursändring. Finlands regering bör omedelbart inleda förberedelser för att ansluta sig till avtalet om förbud av kärnvapen.”

 

Stoppa vapenexporten till Mellanöstern!

Regeringen får hård kritik även i dagens andra resolution. Finlands svenska socialdemokrater kräver att det blir ett slut på den finska regeringens oansvariga hållning i vapenexporten och slår fast följande:

”Regeringen måste respektera det internationella vapenhandelsfördraget (ATT) som Finland varit med om att ta initiativ till och anslutit sig till.  Fördraget baserar sig på de mänskliga rättigheterna och humanitär rätt och innehåller strikta bestämmelser om exportförbud. Även EU:s gemensamma ståndpunkt förbjuder vapenexport till krigförande länder.”

FSD beklagar att regeringen under de senaste åren beviljat exporttillstånd till Förenade Arabemiraten och Saudiarabien, vilka deltar i kriget i Jemen. Man finner det även vara under all kritik att Patria för närvarande strävar efter ett avtal på flera hundra miljoner med Qatar, en auktoritär regim som är djupt inblandad i Mellanösternkonflikterna och misstänkt för terrorismkopplingar.

Enligt FSD är den kraftigt ökade vapenexporten till konfliktbenägna och odemokratiska länder inte förenlig med Finlands utrikespolitiska mål att främja fred och mänskliga rättigheter.

Delningar

Dela denna artikel

Viikon 38 Demokraatti
ANI SUORASUU - Ann Selinille ei ryppyillä
VARAA PAREMPAAN - Eveliina Heinäluoma haluaa herättää puolueet Helsingissä
KUIN ERI PLANEELTA - SDP:n ja hallituksen sote-linjat eivät kohtaa
Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa