MENY

Ja till globalt förbud av kärnvapen, nej till vapenexport till krigförande länder

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
FSD:s kongress i Vasa har enats bland annat om resolutioner för kärnvapenförbud och mot vapenexport till krigförande länder.

Finlands svenska socialdemokrater har på kongressen i Vasa enats om att Finland bör gå med i avtalet om globalt förbud av kärnvapen samt stoppa vapenexporten till krigförande länder.

 

Distriktet slår i dagens första resolution fast att Finlands engagemang i centrala globala säkerhetsfrågor är missriktat. FSD välkomnar SDP:s krav på att Finland undertecknar avtalet om ett globalt förbud av kärnvapen.

”Vi kan inte acceptera en kärnvapenarsenal som kan göra jorden obeboelig flera gånger om” sägs i resolutionen som vill se utökad nedrustning vars följande steg vore ett förbud av kärnvapen, precis som kemiska och biologiska vapen redan förbjudits. FSD avvisar argumentet att det nya förbudsavtalet skulle försvaga icke-spridningsavtalet av kärnvapen (NPT). Detta på grund av att samtliga länder som förhandlat fram och hittills skrivit under det nya avtalet är med i NPT-avtalet. Enligt FSD bör det nya avtalet ses som ett komplement och inte ett alternativ till NPT-avtalet.

Därmed anser man att Finlands borgerliga regering gjorde ett misstag genom att ställa sig utanför avtalsprocessen. ”Men det är inte för sent att göra en kursändring. Finlands regering bör omedelbart inleda förberedelser för att ansluta sig till avtalet om förbud av kärnvapen.”

 

Stoppa vapenexporten till Mellanöstern!

Regeringen får hård kritik även i dagens andra resolution. Finlands svenska socialdemokrater kräver att det blir ett slut på den finska regeringens oansvariga hållning i vapenexporten och slår fast följande:

”Regeringen måste respektera det internationella vapenhandelsfördraget (ATT) som Finland varit med om att ta initiativ till och anslutit sig till.  Fördraget baserar sig på de mänskliga rättigheterna och humanitär rätt och innehåller strikta bestämmelser om exportförbud. Även EU:s gemensamma ståndpunkt förbjuder vapenexport till krigförande länder.”

FSD beklagar att regeringen under de senaste åren beviljat exporttillstånd till Förenade Arabemiraten och Saudiarabien, vilka deltar i kriget i Jemen. Man finner det även vara under all kritik att Patria för närvarande strävar efter ett avtal på flera hundra miljoner med Qatar, en auktoritär regim som är djupt inblandad i Mellanösternkonflikterna och misstänkt för terrorismkopplingar.

Enligt FSD är den kraftigt ökade vapenexporten till konfliktbenägna och odemokratiska länder inte förenlig med Finlands utrikespolitiska mål att främja fred och mänskliga rättigheter.

SDP i Korsholm valde ny styrelse – ”Vi är inne i en generationsväxling”

Alf Hjerpe och Rebecca Åkers hör till styrelsen, Åkers som vice ordförande.

Korsholms socialdemokratiska förening har valt Kim Eriksson till ny ordförande för 2018-2019. Höstmötet valde också Rebecca Åkers till vice ordförande. Övriga styrelseledamöter är Alf Hjerpe, Annika Ahläng och Leif Wester.

Lue lisää

Diskussion

Antti Rinne besökte Lovisa kraftverk

SDP:s ordförande Antti Rinne besökte Lovisa kraftverk tillsammans med lokala beslutsfattare på måndagen. Under besöket diskuterades kraftverkets framtid, men också vårdreformen kom upp. Lovisaboarna var också oroliga om vad vårdreformen kommer att betyda för regionen. Rinne presenterade kort SDP:s vårdreformsmodell till lokala beslutsfattarna.

Lue lisää

Diskussion

Anette Karlsson: ”Ändra lagen så att barn kan bo på två adresser!”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Anette Karlsson.

Lagstiftningen ska inte skapa hinder för barnens rätt till båda föräldrarna, säger Anette Karlsson som kämpar för att barn ska ha rätt till skolskjuts från två hem.

Lue lisää

Diskussion

Karita Blom: Bra resultat når vi genom att satsa på undervisning

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Karita Blom på SDP:s partifullmäktige i Åbo den 18 november 2017.

FSD:s representant på höstens partifullmäktige, Karita Blom, slog ett slag för satsning på utbildning.

Lue lisää

Diskussion