Internationellt

Katastrofdrabbade Bangladesh hotas av fler översvämningar

Foto: Farid Ahmed/IPS
En familj lämnar sitt översvämmade hus i Shibaloy i distriktet Manikganj.
Foto: Farid Ahmed/IPS
En familj lämnar sitt översvämmade hus i Shibaloy i distriktet Manikganj.
Foto: Farid Ahmed/IPS
En familj lämnar sitt översvämmade hus i Shibaloy i distriktet Manikganj.

De senaste översvämningarna i Bangladesh har slagit mycket hårt mot matproduktionen efter att stora skördar gått förlorade i vattenmassorna. Samtidigt varnar experter för att landet kan komma att drabbas av ännu fler översvämningar i framtiden.

 

Bangladesh har drabbats av återkommande översvämningar, och trots att varningssystem har inrättats drabbas landet nästan årligen av nya katastrofer.

Minst 140 människor har omkommit i den senaste katastrofen medan närmare 100 000 hus beräknas ha blivit skadade. Många miljontals människor är berörda och enorma områden av odlingar har gått förlorade, vilket tvingat det fattiga landets regering att börja importera stora mängder ris.

I Bangladeshs nordvästra delar lever många familjer i tillfälliga bostäder och oroar sig över att behöva återvända hem utan tillgång på mat.

Landets minister med ansvar för livsmedelsfrågor, Quamrul Islam, har meddelat att man kommer att vara tvungna att importera två miljoner ton ris och vete för att stabilisera läget fram till i januari.

Enligt myndigheterna har 5,7 miljoner människor i 27 av landets distrikt drabbats hårt av översvämningarna och nästan en halv miljon hektar jordbruksmarker blivit skadade av vattenmassorna.

FN har samtidigt varnat för katastrofens långsiktiga effekter, eftersom så stora områden av åkermarker hamnat under vatten.

Lokala experter varnar samtidigt för att de återkommande översvämningarna på sikt kan komma att bli ännu värre, på grund av klimatförändringarnas effekter.

– Bangladesh måste ta denna fråga på mycket större allvar än tidigare, eftersom de högsta vattenflödena kommer att bli ännu mycket högre i framtiden, säger AKM Saiful Islam till IPS.

Han är professor vid institutet för vattenfrågor och översvämningar vid Bangladeshs teknologiska universitet, Buet. Han menar att mänskliga aktiviteter lett till att landets floder numera har mer sediment än tidigare. Detta leder i sin tur till kraftigare och fler återkommande översvämningar.

Enligt AKM Saiful Islam leder den tilltagande urbaniseringen till att våtmarker byggs över, vilket i sin tur gör det svårare för flodvatten att rinna fritt, medan ökningen av sediment höjer flodbottnarna vilket ytterligare förvärrar situationen.

– På grund av stigande havsnivåer kan framtidens översvämningar komma att pågå under längre tid. Klimatförändringar väntas leda till mer intensiva perioder av nederbörd i Sydasien, säger han.

Bangladesh har ett system som på ett tidigt stadium varnar för kommande översvämningar, genom att meddelanden går ut till berörda myndigheter. Meddelanden sprids sedan vidare ut på lokal nivå.

AKM Saiful Islam menar dock att detta system kan förbättras och bli mer tillgängligt för de lokalbefolkningar som riskerar att drabbas av översvämningskatastrofer, samt utökas genom ett förbättrat samarbete med grannländerna Kina, Indien, Nepal och Bhutan.

Det fattiga Bangladesh är ett av världens mest tätbefolkade länder och består av ett låglänt deltalandskap som korsas av 230 floder.

Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa