Politiikka

Kysely: Turvapaikanhakijat kaipaavat ansiotyötä – tekemisen puute turhauttaa

Maahanmuuttoviraston kyselyn mukaan sekä aikuisten että yksintulleiden alaikäisten vastaanottokeskuksissa turvapaikanhakijat ovat pääosin tyytyväisiä vastaanottokeskusten henkilökuntaan. Henkilökunnan tavoitettavuudessa olisi jonkin verran parannettavaa.

Kyselyyn vastanneet kertovat, että heitä kohdellaan enimmäkseen hyvin. Joissakin keskuksissa hakijat ovat kokeneet, että kaikkia asiakkaita ei kohdella tasa-arvoisesti.

Osaa turvapaikanhakijoista turhauttaa tekemisen puute ja joidenkin keskusten sijainti kaukana kaupunkien keskuksista.

Maahanmuuttovirasto toteutti kesällä 2016 asiakaskyselyn vastaanottokeskuksissa. Turvapaikanhakijoita pyydettiin arvioimaan esimerkiksi turvallisuuden tunnetta, omaa roolia asiakkaana ja miten henkilöstö heitä kohtelee.

Kyselyyn vastasi noin 3 140 turvapaikanhakijaa 81 eri vastaanottokeskuksesta. Myös yksintulleiden alaikäisten vastaanottoyksiköt olivat mukana kyselyssä.

Ansiotyön mahdollisuuksien puute nousi esiin.

Valtaosa kyselyyn vastanneista turvapaikanhakijoista koki olonsa turvalliseksi vastaanottokeskuksessa.

Naishakijat toivoivat enemmän naisille suunnattua toimintaa ja naistulkkeja esimerkiksi terveydenhoitajan tapaamisiin. Lisäksi kaikkien vastaajien kesken ansiotyö- ja koulutusmahdollisuuksien puute tuli vastauksissa esiin.

Yksin tulleiden alaikäisten keskuksissa painottuivat harrastuksiin ja koulunkäyntiin liittyvät huolet.

Tänä vuonna toteutetun kyselyn laajuus on poikkeuksellinen, sillä vastaanottokeskuksia on nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin Suomessa. Monessa keskuksessa toiminta on asiakaskyselyn aikaan ollut vielä verrattain nuorta.

Kyselystä saatua palautetta käytetään hyödyksi vastaanottopalveluiden kehittämisessä.

Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat