”Lastemme tulevaisuus tehdään tänään” – Tuula Haatainen haluaisi nähdä planeettamme selviävän

Kuva: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

SDP:n presidenttiehdokas, kansanedustaja Tuula Haatainen korosti ilmastopolitiikan tärkeyttä ja sen laaja-alaisia vaikutuksia eduskunnan täysistunnossa pitämässään sosialidemokraattien ryhmäpuheenvuorossa.

– Ilmastopolitiikan onnistuminen määrittelee planeettamme tulevaisuuden. Lastemme tulevaisuus tehdään tänään. Meidän on pidettävä yhteisistä ilmastopäätöksistä kiinni ja oltava arjessamme valmis kestäviin ratkaisuihin, Haatainen totesi.

– Jos tulevaisuudessa lapsenlapsemme esittävät kysymyksen, he kysyvät joko, ”Miten te onnistuitte siinä?” tai ”Miksi te ette tehneet mitään?” On meistä itsestämme kiinni, kumpaan kysymykseen saamme vastata.

Haatainen korosti puheessaan, että Suomen on oltava kokoaan suurempi toimija kansainvälisessä ilmastopolitiikassa.

– Tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä, jotta Pariisin ilmastosopimuksen tavoite hillitä lämpeneminen 1.5 asteeseen saavutetaan. Suomen on osana Euroopan unionia toimittava esimerkkinä muille maille.

­– Meillä on korkeat päästö-vähennystavoitteet, sillä meillä on myös korkeat päästöt. Tästä eteenpäin kaikkien toimien on keskityttävä siihen, että ilmaston lämpeneminen pysähtyy.

Kun ihmisillä ei ole puhdasta vettä ja ruokaa, on selvää, että he lähtevät liikkeelle.

Ilmastonmuutokseen liittyvä keskustelu linkittyy Haataisen mukaan vahvasti myös pakolaisuuteen.

– Kun ihmisillä ei ole puhdasta vettä ja ruokaa, ei koulutuksen kautta näköalaa tulevaisuuteen eikä työmahdollisuuksia, on selvää, että he lähtevät liikkeelle.

Rajojen sulkeminen ei kuitenkaan hänen mielestään auta tilanteeseen. Haatainen haluaisikin nähdä puuttumista kurjuutta ja toivottomuutta aiheuttaviin syihin.

– Euroopan on oltava johtava voima yhteiskuntavakauden edistämisessä, ruoan-tuotantoon ja puhtaaseen veteen panostamisessa sekä koulutuksen parantamisessa. Näin voimme vahvistaa taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävää kehitystä.

Suomen tulisi lähteä ajamaan voimakkaasti EU-yhteistyötä.

Haatainen esittikin, että Suomen tulisi lähteä ajamaan voimakkaasti auttamisen kohteita priorisoivaa ja voimavaroja yhdistävää EU-yhteistyötä.

– Varat voi ja pitää käyttää tehokkaammin, jotta ihmisille saadaan näköala tulevaan. Se paitsi parantaa ihmisten elinolo-suhteita ja uskoa parempaan tulevaisuuteen, myös keventää Eurooppaan kohdistuvaa painetta.

Haatainen nosti puheessaan esiin myös, että hiiltä ilmakehään runsaasti tuottavan elämäntavan haitat kaikkien maiden yhteisesti maksettavaksi.

– Kyse on paitsi taloudellisesta, mutta myös ekologisesta ja inhimillisestä hinnasta. Kustannusten on jakauduttava oikeudenmukaisesti. Myös toimien tehokkuutta on arvioitava; vain hiilidioksiditonni, joka tosiasiallisesti poistuu ilmakehästämme, hillitsee ilmastonmuutosta.

– Kaupungeissa liikkumisen pitää entistä vahvemmin perustua julkiseen liikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn. Esteettömän, toimivan ja edullisen julkisen liikenteen on oltava liikenteen päästövähennystoimien keskipisteessä.

SDP haluaakin kehittää erityisesti raideliikennettä. Lisäksi puolueen tavoitteena on tehdä pyöräilystä ja kävelystä houkuttelevaa.

– Tähän voidaan vaikuttaa hyvällä kaupunkipolitiikalla ja rakentamisella. Turvallinen, huollettu pyörätie houkuttelee hyppäämään satulaan.

Ruokahävikki kuriin.

Lisäksi Haatainen paljasti puheessaan siirtyneensä kasvispainotteiseen ruokaan. Hän perusteli punaisen lihan jättämistä kauppojen hyllyyn ilmastotekona.

– Jos ateriat koostettaisiin kasvisten osuutta painottaen ja ruoan tuotantoketju toteuttaisi tällä hetkellä jo mahdolliset parantamistoimet, ruokavalion ilmastovaikutus vähentyisi yli 20 % tällä vuosikymmenellä.

– Valitettavasti myös haaskaamme ruokaa. SDP:n edustaja Ilmari Nurminen on tehnyt ansiokkaan aloitteen ruokahävikin vähentämiseksi. Asia on tärkeä ja siitä on puhuttava enemmän.

Keskustelua aiheesta

”Tämä on täysin kohtuuton härski vedätys” – Rinne tylyttää hallituksen pulla-mallia: Leipokaa uusi

Kuva: Lehtikuva / Vesa Moilanen

– Minulle on aivan käsittämätöntä se, että hallituksessa näyttää olevan ajattelutapa, että työttömät ovat laiskoja ja saamattomia ja eivät halua hakea töitä. Vielä käsittämättömämpää on, että tämän ihmiskuvan pohjalta rakennetaan tällaisia rangaistusmalleja, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoo.

Hän kommentoi hallituksen ajamaa työttömien aktiivimallia, joka leikkaa miltei 5 prosenttia työttömyysturvasta, jos mallin aktiivisuuskriteerit eivät työttömällä täyty. Rinne muistuttaa, että työvoimapoliittisesta koulutuksesta ja toimenpiteistä uupuu rahoja.

– Tuntuu monessa suhteessa kohtuuttomalta, että täällä nämä isopalkkaiset ministerit sanovat, että eihän se nyt ole iso leikkaus tämä 5%:n leikkaus. Jos katsoo tonnin tuloista, se on viisikymppiä pois rahaa. Se on erittäin iso leikkaus työttömien ihmisten arkeen. Ja monet työttömät eivät saa, jos ajattelee peruspäivärahallakin olevia ihmisiä, eivät saa sen suuruista päivärahaa laisinkaan. Tämä on ihan uskomaton tämä hallituksen halu kyykyttää köyhiä ihmisiä, Rinne paukuttaa.

”Järkevämpää olisi poistaa kivet pullasta.”

Hän toteaa, että SDP taistelee ryhmänä, että malli saataisiin kaadettua. Äänestys on eduskunnassa huomenna.

– Pitää muistaa, että meillä on se 35 kansanedustajaa vaan. Sillä ei pysty kaatamaan, jos ei hallituspuolueistakin löydy ihmisiä, joilla on sydäntä ajatella asiaa ihmisten kannalta, hän lisää.

Rinne kutsuu työttömien aktiivimallia ”täysin kohtuuttomaksi härskiksi vedätykseksi”. Hän viittaa työministeri  Jari Lindströmin (sin.) ”kivi pullassa” -puheisiin.

Lindström on kutsunut aktiivimallia työllisyyspoliittisten toimien joukossa kiveksi pullassa.

– Kun ministeri Lindström sanoo, että tämä on osa jotakin pakettia, kivi pullassa siinä paketissa. Minusta ei pidä lähteä syömään sellaista pullaa, jossa on kiviä. Järkevämpää olisi poistaa kivet pullasta tai leipoa sellainen pulla, mihin ei tule kiviä, Rinne sanoo.

Selvityksen tulokset järkyttävät: ”Hallituksen leikkaukset näkyvät päiväkotien arjessa kaoottisuutena”

Kuva: Lehtikuva / Mikko Stig

SDP:n kansanedustaja Tytti Tuppurainen on järkyttynyt tänään maanantaina julkaistun varhaiskasvatusselvityksen tuloksista. Asiantuntijoiden esittämät huolet ovat selvityksen mukaan osoittautuneet todeksi.

– Hallituksen leikkaukset, kuten subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen ja ryhmäkokojen kasvattamiseen näkyvät päiväkotien arjessa kaoottisuutena, Tuppurainen lukee selvitystä.

Hän odottaa ripeitä toimia tilanteen korjaamiseksi. Kirjallisessa kysymyksessään Tuppurainen vaatii hallitusta kertomaan, miten ja millä aikataululla se aikoo vahvistaa päiväkotien varhaiskasvatuksen pedagogista osaamista.

Tuppurainen muistuttaa, että lääkkeet ovat jo tiedossa: lapsen subjektiivinen päivähoito-oikeus on palautetta ja ryhmäkokoja on pienennettävä.

– Kyse on vain hallituksen tahdosta.

Toivon, että tämä selvitys havahduttaa myös Oulun tekemään ainoan oikean ratkaisun.

Tuppurainen painottaa, etteivät lapset ole päiväkodissa säilössä. Siksi varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan on kiinnitettävä huomiota. Hän vaatii hallitukselta toimia, joilla henkilöstön koulutustasoa nostetaan ja eri koulutuksen saaneiden ammattilaisten tehtäviä ja vastuita selkiytetään.

– Varhaiskasvatuksen moniammatillisuus on yksi suomalaisen varhaiskasvatuksen laadun valttikorteista. Pedagogisen osaamisen lisäksi hoito, hoiva ja huolenpito ovat tärkeä osa päiväkotien arkea.

Hänen mielestään kaikkien ammattiryhmien osaamista pitää vahvistaa täydennys- ja lisäkoulutuksella.

Varhaiskasvatusselvityksen teki Oulun yliopisto. Tuppurainen on erityisen murheellinen sen tuloksista oman kotikaupunkinsa Oulun kannalta. Suuremmista kaupungeista poiketen Oulu on rajannut subjektiivista päivähoito-oikeutta rajattu ja kasvattanut ryhmäkokoja.

– Asiasta äänestettiin viimeksi joulukuun alussa ilman muutosta parempaan. Toivon, että tämä selvitys havahduttaa myös Oulun tekemään ainoan oikean ratkaisun ja turvaamaan lasten tasavertaisen oikeuden laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.

”Ymmärrän pelon, mistä leipä perheelle?” – kansanedustajille sataa nyt palautetta aktiivimallista

Kuva: Jari Soini
Kansanedustaja Maria Tolppanen kertoo kansanedustajien saavan työttömien aktiivimallista satoja yhteydenottoja.

Tänään toisessa käsittelyssä eduskunnassa oleva niin kutsuttu työttömien aktiivimalli näkyy ja kuuluu yhteydenotoissa kansanedustajiin.

– Työttömät peloissaan Lindstömin aktiivimallista. Satoja yhteydenottoja kansanedustajille. Ymmärrän pelon. Mistä leipä perheelle? SDP:n kansanedustaja Maria Tolppanen kirjoittaa Twitterissä ja kertoo myös eduskunnassa, että huolestuneita yhteydenottoja on tullut poikkeuksellisen paljon.

SDP:stä ja muusta oppositiosta on vastustettu voimakkaasti hallituksen ajamaa työttömien aktiivimallia.

Jos mallin aktiivisuuskriteerit eivät työttömällä täyty, seurauksena on 4,65 prosentin leikkaus työttömyysturvaan.

SDP:stä on muun muassa todettu, että hallitus ja työministeri Jari Lindström (sin.) ovat käytännössä ajamassa mallin, joka rankaisee työttömiä työnhakijoita, jotka eivät ole etsinnästä huolimatta saaneet työ- tai opiskelupaikkaa. SDP:ssa aktiivimallia pidetään täysin kohtuuttomana.

Myös kansanedustaja Timo Harakka (sd.) kertoo vastanneensa hiljattain peräti noin 60 sähköpostiviestiin hallituksen esittämästä aktiivisuusmallista. Palautetta tulee niin valmiiden palauteluonnosten muodossa kuin henkilökohtaisiakin kirjoituksia.

Myös vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto kertoo Demokraatille saaneensa asiasta lukuisia sähköpostiviestejä.

ANC:n Jacob Zuman seuraaja selvillä tänään – ex-vaimoko?

Kuva: AFP PHOT/ Mujahid Safodien
Presidentti, luopuva puheenjohtaja Jacob Zuma kuunteli eilen ANC:n 54. puoluekokouksen edustajien puheita.

Etelä-Afrikassa valtapuolue ANC on aloittanut johtajavaalin ääntenlaskun. Puolue valitsee seuraajaa nykyiselle puoluejohtajalle, presidentti Jacob Zumalle. Puolue kertoo, että lähes 5 000 äänioikeutettua on äänestänyt suljetussa lippuäänestyksessä. Tulosten odotetaan olevan selvillä myöhemmin tänään.

Zuma on tukenut seuraajakseen ex-vaimoaan Nkosazana Dlamini-Zumaa. Toinen vahva ehdokas on varapresidentti Cyril Ramaphosa.

Alun perin äänestyksen piti olla jo eilen, mutta sen aloitus viivästyi, kun puolueella oli erimielisyyksiä siitä, ketkä edustajista olivat äänestyskelpoisia.

STT-AFP, Johannesburg

 

”Seksuaaliseen häirintään on aina puututtava vakavasti” – työmarkkinakeskusjärjestöiltä viesti työpaikoille

Kuva: Lehtikuva / Markku Ulander

Kaikki työmarkkinakeskusjärjestöt antavat vakavan viestin jokaiselle työpaikoille. Ne kehottavat nollatoleranssiin seksuaalisessa häirinnässä.

– Jokainen häirintäteko on liikaa. Seksuaalista häirintää koskeva lainsäädäntö antaa jo laajat mahdollisuudet puuttua häirintään. Nyt tarvitaankin ennen kaikkea asennemuutosta, järjestöt painottavat yhteisessä kannanotossaan.

Seksuaaliseen häirintään on järjestöjen mielestä puututtava aina vakavasti.

– Kaikkien osapuolten on tunnettava vastuunsa häirinnän ehkäisemisessä ja siihen puuttumisessa työpaikalla.

Työmarkkinakeskusjärjestöt huomauttavat, että häirintävapaan työilmapiirin luomiseen voidaan vaikuttaa työpaikoilla monin tavoin. Esimerkiksi kyselyllä voidaan kartoittaa henkilöstön kokemuksia syrjinnästä ja häirinnästä ja laatia työpaikalle menettelytapaohjeet mahdollisten tapausten selvittämiseen.

– Häirintävapaalla työpaikalla on positiivinen vaikutus työntekijöiden ja työnantajan väliseen luottamukseen sekä yleisemmin työhyvinvointiin. Työntekijöiden työhyvinvointi näkyy muun muassa tuottavuudessa, asiakastyytyväisyydessä ja työpaikan imagossa, järjestöt korostavat.