Palkittu politiikan aikakauslehti
72€/6kk

Ulkomaat

Liki miljardi antaa pian äänensä Intian parlamenttivaaleissa

AFP / LEHTIKUVA / R. SATISH BABU
Hindunationalistista BJP-puoluetta edustava pääministeri Narendra Modi.

Lähes miljardi intialaista äänestää tulevina viikkoina vaaleissa, joiden voittajaa pidetään ennakkoon selvänä. Pääministeri Narendra Modin odotetaan johtavan Intian kansanpuolueen BJP:n kolmanteen perättäiseen parlamenttivaalien voittoon.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Modi on Intiassa hyvin suosittu, paljon puoluettaan suositumpi. STT:n haastattelemien tutkijoiden mukaan suosiota selittävät sekä kasvanut kansallisylpeys että hyvin käytännönläheiset seikat.

-  Vaaleissa on enemmän kyse Modin pääministeriydestä kuin BJP:stä puolueena, sanoo vanhempi analyytikko Henrik Chetan Aspengren Ruotsin ulkopoliittisesta instituutista.

Kannatuksen taustalla on Aspengrenin mukaan ensinnäkin vahva brändäys. Kun esimerkiksi maaseudulle on rakennettu hallituksen hankkeina vaikkapa vessoja tai muita palveluita, projekti on saatettu nimetä “pääministerin ohjelmaksi” tai siihen on voitu liittää Modin kuva.

Suosiota selittää osaltaan myös hyvä talouskehitys, jossa Modi tosin osittain ratsastaa aiemmilla uudistuksilla, Aspengren sanoo.

KANSALLISYLPEYDEN merkityksen kannatukselle nostavat esiin niin Aspengren kuin vanhempi tutkija Anastasia Piliavsky Lontoon King’s Collegen Intia-instituutista.

-  Intialaiset äänestäjät haluavat parempaa elämää itselleen. Heihin purevat lupaukset kehityksestä ja eräänlaisesta kansallisesta ylpeydestä, jota viljellään kansainvälisesti näkyvien hankkeiden kautta, Piliavsky sanoo.

-  BJP on hyvin taitavasti hallinnut narratiivia nousevasta Intiasta tai uudesta Intiasta, kuten he haluavat sen esittää, sanoo Aspengren.

Hän painottaa, että Intia on viimeisten parin kolmen vuosikymmenen aikana muuttunut valtavasti ja nuoret sukupolvet äänestävät eri perusteilla kuin vanhempansa.

-  Optimistinen arvio tulevaisuudesta on intialaisten nuorten äänestäjien mielessä, kun he menevät äänestämään.

IHMISOIKEUSJÄRJESTÖT ovat kuitenkin Intian kehityksestä huolissaan. Tiettyjen vähemmistöjen ja etenkin muslimien syrjinnän katsotaan vahvistuneen Modin vallan aikana. Esimerkiksi hiljattain täytäntöönpantua kansalaisuuslakia on pidetty muslimeita syrjivänä. Myös muslimeihin kohdistunut väkivalta on lisääntynyt.

Aspengrenin mukaan Modin hindunationalistisen hallituksen aikana tietyt yhteiskunnan jakolinjat ovat vahvistuneet ja toiset heikentyneet: esimerkiksi kastien väliset konfliktit ovat hellittäneet, uskontojen väliset puolestaan vahvistuneet.

BJP on perinteisesti ollut vastavoima Intian kongressipuolueen edustamalle liberaalimmalle linjalle, Aspengren sanoo.

-  Tämä liike (BJP) on aina kyseenalaistanut tiettyjä asioita, joita demokratian liberaalimmassa perinteessä on korostettu, kuten vähemmistöjen oikeuksia ja tiettyjä vapauksia.

Intian valtavaan väestöön kuuluu erilaisia etnisiä ja uskonnollisia ryhmiä, mikä tulee aina aiheuttamaan jännitettä, Aspengren huomauttaa. BJP:n harjoittamaa identiteettipolitiikkaa hän pitää kuitenkin huolestuttavana.

-  Mielestäni Intian tulisi noudattaa perustuslakiaan, joka takaa vähemmistöjen oikeudet ja kunnioituksen, jota enemmistön tulee osoittaa vähemmistölle, Aspengren toteaa.

PILIAVSKY uskoo, että BJP on siirtymässä hindunationalismista vapaamielisempään suuntaan, jossa sen joukkoon mahtuisi mahdollisimman moni, mukaan lukien kasvava määrä muslimeja. Taustalla on kansallisen opposition heikkous ja järjestelmä, joka hänen mukaansa on käytännössä yksipuoluejärjestelmä.

-  Koska BJP on saamassa lähes monopoliaseman Intiassa kansallisen politiikan tasolla, hindunationalismi on väistymässä mahdollisesti inklusiivisemman intialaisen sivilisaatioprojektin tieltä.

Piliavskyn mukaan on edelleen olemassa riski, että BJP:n asema valtapuolueena legitimoi hindunationalistista väkivaltaa ja rohkaisee siihen. Hän katsoo kuitenkin, että muslimeihin kohdistuneessa väkivallassa Modin aikana on ollut kyse enemmän yksittäistapauksista kuin laajasta vainoamisesta.

-  Myös kongressipuolueen ollessa vallassa tapahtui hindunationalistista väkivaltaa ympäri Intiaa eikä monista tapauksista koskaan raportoitu, Piliavsky sanoo.

HUOLTA on herättänyt myös se, että Intian hallitus pyrkii rajoittamaan kovin keinoin sitä kritisoivia tahoja. Esimerkiksi Freedom House -järjestön mukaan journalistien, kansalaisjärjestöjen ja muiden hallituksen kriitikoiden häirintä on lisääntynyt huomattavasti Modin aikana.

Oppositiopoliitikkoihin on muun muassa kohdistunut rikostutkintoja, joita oppositiossa on pidetty poliittisesti motivoituneina. Hiljattain esimerkiksi AAP-puolueen johtaja Arvind Kerjiwal pidätettiin rahanpesusyytteiden vuoksi. Kongressipuolue puolestaan on syyttänyt hallitusta pankkitiliensä jäädyttämisestä.

Tutkijoiden mukaan tällainen opposition ja hallituksen välinen dynamiikka ei sinänsä ole Intiassa uutta.

-  Lain käyttäminen poliittisia vastustajia vastaan on Intian politiikan vakio-ominaisuus, Piliavsky sanoo.

Kerjiwalin vangitsemista hän tosin pitää huolestuttavana.

Aspengrenin mukaan nykyhallinnon aikana näkyviä korkean profiilin tapauksia on kuitenkin ollut aiempaa enemmän, kun aiemmin painostus on ollut enemmän paikallista ja peiteltyä, hän sanoo.

JOTKUT Modin hallinnon toimet ovat Aspengrenin mielestä olleet aiheettomia. Hän ei kuitenkaan näe, että Intian demokratia tai puoluejärjestelmä olisi uhattuna oppositioon kohdistuvan paineen vuoksi.

-  Puolueita on useita, ja on olemassa kilpailua. On alueellinen taso, jolla BJP on menettänyt valtaa muille, ja valta on vaihtunut sillä tasolla rauhallisesti.

Aspengren katsoo, että hallituksen kritisoiminen on Intiassa edelleen mahdollista. Hallitus kuitenkin pyrkii vahvasti hallitsemaan narratiivia tärkeinä pitämistään asioista, hän sanoo.

Intian kehitys Modin valtakauden aikana on saanut aikaan keskustelua myös maan demokratian tilasta.

Esimerkiksi Göteborgin yliopiston yhteydessä toimiva, demokratian tilaa mittaava V-Dem-instituutti katsoo Intian demokratian taantuneen merkittävästi ja on luokitellut maan vuodesta 2018 lähtien “vaaliautokratiaksi”. Samaan kategoriaan kuuluvat instituutin mukaan muun muassa Turkki ja Venäjä.

ASPENGREN ja Piliavsky kuitenkin pitävät Intiaa edelleen demokratiana, ja vaaleista voi heidän mukaansa odottaa oikeudenmukaisia.

-  Viisi vuotta sitten ajattelin, että Intian hallinnosta oli tulossa autoritaarisempi ja jopa totalitaarisempi, Piliavsky sanoo.

-  Mutta nyt, koska Modilla on paljon vähemmän kilpailua, hänet on paradoksaalisesti sysätty sallivammalle kannalle.

Intia ei näytä samalta kuin eurooppalainen liberaali demokratia, mutta intialaisesta perspektiivistä se on edelleen demokratia, sanoo Aspengren.

-  Tässä demokratiassa on ehdottomasti haasteita ja puutteita. Mutta mielestäni ei ole oikein kutsua sitä autokratiaksi.

Kaikki eivät Intiassa tietenkään ole tyytyväisiä Modiin. Moni ei kuitenkaan näe nykyhallinnolle varteenotettavaa vaihtoehtoa, tutkijat sanovat.

Opposition muodostamaa INDIA-liittoutumaa johtaa entinen valtapuolue, kongressipuolue. Sen organisaatio ja poliittinen ohjelma ovat kuitenkin nykyisin heikolla tolalla, Aspengren sanoo.

PUOLUE tunnetaan Nehrun-Gandhin poliitikkosuvusta, johon ihmiset eivät Aspengrenin mukaan enää samaistu siinä määrin kuin ennen. Suvun nykyisen ykköspoliitikon Rahul Gandhin isä, isoäiti ja isoisoisä olivat kaikki aikanaan pääministereitä.

Intian väestöstä yli 60 prosenttia on alle 35-vuotiaita. Äänestäjäkunta on siis hyvin nuorta, eikä kongressipuolue ole pystynyt vetoamaan heihin, Aspengren sanoo.

-  Kongressipuolueesta ei ole viime vuosina kantautunut ajatusta Intian positiivisesta tulevaisuudesta. Modi on tavallaan vallannut sen poliittisen viestin, hän sanoo.

Piliavskyn mielestä kongressipuolue on ampunut itseään jalkaan ohittamalla Nehrun-Gandhin suvun ulkopuolelta tulevia poliittisia kykyjä.

-  Puolue ei ole onnistunut murtautumaan ulos dynastiastaan, hän sanoo.

Lisäksi kongressipuolueen viestintä painottuu Piliavskyn mukaan enemmän Modin ja BJP:n kritiikkiin kuin oman poliittisen agendan esilletuomiseen.

Hän ei usko, että kansallinen oppositio onnistuu lähivuosina löytämään elinvoimaansa, vaikka alueelliset puolueet pystyvätkin haastamaan BJP:n.

-  Uskon, että edessä on vielä 5-10 vuotta Modin valtaa.

POLIITTISEN vision lisäksi oppositiolta puuttuu Aspengrenin mukaan rahaa. BJP on rikas puolue, joka saa paljon lahjoituksia, ja sillä on myös voimakkaaksi viritetty mediakoneisto, hän sanoo.

-  Mitä tulee vaaleihin käytetyn rahan määrään, muut puolueet eivät oikeastaan voi kilpailla. Siinä mielessä kilpailu ei ole tasapuolinen.

Monet oppositiopuolueet ovat kyllä alueellisesti vahvoja. Intiassa on 28 osavaltiota, joista BJP johtaa kahtatoista ja on lisäksi mukana neljän osavaltion hallituksessa.

Modi on vaalien alla kampanjoinut aktiivisesti maan eteläosissa, jossa BJP ei ole kyennyt vetoamaan äänestäjiin samalla tapaa kuin pohjoisessa.

Piliavsky pitääkin kiinnostavana sitä, onnistuuko BJP kääntämään etelän äänestäjiä puolelleen. Merkittävää muutosta kannatukseen hän ei kuitenkaan useimmissa osavaltioissa odota.

Maiju Ylipiessa/STT

Jaa tämä artikkeli

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE