MENY
Turva – Hymy

Lipponen om dagens språkpolitik: Det här är ohållbart!

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

– Det är en minoritet som tycks bestämma, kommenterade Paavo Lipponen regeringens språkpolitik i samband med att den nya FSD-historiken diskuterades i Helsingfors på luciadagen.

 

Den tidigare statsministern tackade Alf-Erik Helsing för den senaste produktionen. Han sade att han ser fram emot att läsa den inte minst för att den lär hjälpa honom med det egna memoararbetet. Detsamma gäller för Erkki Tuomiojas dagböcker.

– Jag får information som jag saknade. Det spelar inte så stor roll att jag både skrattar och gråter. Grattis och tack!

 

Sedan gick Lipponen över till att ventilera kring finlandssvensk socialdemokrati och Finlands nationalspråk. Han konstaterade att SDP är ett tvåspråkigt parti och bör så förbli.

 

– Det var viktigt att Antti Lindtman i sitt tal på 100-årsmötet i riksdagen också talade svenska mot slutet av sitt tal. Jag hoppas partiet fortsätter med denna tvåspråkiga tradition och visar regelbundet att det är ett tvåspråkigt parti.

 

Tydliga budskap behövs i frågan i dessa tider. Lipponen sade att det pågår en kamp för tvåspråkigheten, för att den svensktalande befolkningens rättigheter tryggas.

 

– De är verkligen hotade nu. Det går inte att man i längden fortsätter så här. Trots att vi har en klar majoritet i landet och riksdagen som stödjer den traditionella linjen då det handlar om svenskheten i Finland så är det en minoritet som tycks bestämma. Det är ohållbart, sade Lipponen och berättade att han varit speciellt upprörd i frågan om den omfattade jouren i Vasa.

Från majoritetens sida borde man visa en respekt i dessa frågor, enligt Lipponen. Han tangerade också frågan om studentsvenskan som åter tagits upp i och med att Haatainen som var undervisningsminister då den blev frivillig blev SDP:s presidentkandidat. Det fanns ett visst tryck, enligt Lipponen som tror att man nu kan vara efterklok.

 

– Vi vet idag, och jag deltar i Svenska nu rörelsen, att språkkunigheten i FInland blir inte bättre med det att man kan välja bort alla möjliga språk. Det här var en del av trenden att man skulle lita på individen, men så fungerar det inte.

 

Därför är Lipponen också kritisk mot regeringens språkförsök, vilket han klargjort tydligt inom projektet Svenska nu.

 

– Med språkförsöket är det viktigt att eleven och familjerna får riktig information om vad det innebär att välja bort svenskan och om att varje elev har rätt att studera det andra inhemska. Redan en elev i en klass har den rätten. Undrar om den informationen kommer att spridas.

 

Vad gäller FSD:s roll skriver Lipponen under att distriktet varit något av partiets samvete och ledande i den ideologiska debatten inom partiet, en debatt som behövs (och pågår) även idag. Den speciella rollen beror även på de nordiska kontakterna, men Lipponen konstaterar att FSD inte på något sätt att monopol i dessa kontakter.

 

Kaj Bärlund kompade Lipponen och konstaterade att de två starkaste försvararna av svenskan, SDP och SFP, är i opposition. Därtill minskar andelen svenskspråkiga av befolkningen.

Största hotet enligt Bärlund är ändå vårdreformen.

– Den kommer att vara en katastrofal sak för den svenskspråkiga befolkningen då den innebär kommersialisering och centralisering på samma gång, två saker som skadar svensk service.

 

Lite hoppfull var han ändå:

– Om vi beter oss förnuftigt kommer vi att komma in i regeringen i någon nära framtid.

 

 

Min färd i rörelsen del 3: Zigenarfrågan

Jacob Söderman.

Oberoende om jag ville eller ej, skapade min aktivitet i zigenarfrågan min offentliga profil för en lång tid framåt. Positiv, mänsklig i mångas ögon, men även sura kommentarer förekom…”

Lue lisää

Tuula Haatainen: Nu kör vi för fullt!

Kuva: Meeri Koutaniemi
Tuula Haatainen.

Arbetarbladet ställer fem frågor till SDP:s presidentkandidat Tuula Haatainen då förhandsröstningen står för dörren. 

Lue lisää

”Att presidentens politiska bakgrund inte skulle spela någon roll motbevisas”

Kuva: Meeri Koutaniemi
Tuula Haatainen ser ojämlikhet som den största säkerhetsrisken och betonar jämlikhet, hållbar utveckling och jämställdhet i sin kampanj.

Finlands svenska socialdemokraters ordförande Viktor Kock ser den så kallade aktiveringsmodellen som ett exempel på skillnader i presidentkandidaternas värdegrund. Nu gäller det att rösta på Tuula Haatainen, inget är ännu avgjort, enligt Kock.

Lue lisää

Diskussion

FFC: Demonstration mot aktiveringsmodellen – ”innehåller många problem”

Kuva: Jari Soini

FFC sammankallar beslutsfattarna inom förbunden och ordnar en politisk demonstration den 2 februari mot regeringens aktiveringsmodell.

 

Finlands största löntagarorganisation sammankallar förbundens beslutande organ till ett gemensamt möte den 23 januari.

Medborgarna upplever att aktiveringsmodellen är orättvis och det medborgarinitiativ som motsätter sig modellen har snabbt samlat nästan 130 000 underskrifter.

FFC förundrar sig över regeringens ohörsamhet.

– Medborgarinitiativet förtjänar en noggrann behandling i riksdagen. Vid mötet med förbundens beslutande organ går vi igenom vad vi kan föra för att få initiativet att framskrida snabbare, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Han påminner om att regeringen redan har skurit ner arbetslöshetsskyddet med 200 miljoner euro, när längden på arbetslöshetsskyddet förkortades med 100 dagar och självrisktiden förlängdes från fem till sju dagar. Dessutom har pendlingsregionerna förstorats och yrkesskyddet för arbetslösa har försvagats.

– Statsministerns påstående om att aktiveringsmodellen skulle förbättra arbetslöshetsskyddet stämmer inte. Aktiveringsmodellen förkortar självrisktiden med två dagar, men det handlar om att man tar tillbaka en nedskärning som tidigare har gjorts. Regeringens agerande är planlöst och går än hit, än dit.

– Att man intervjuar de arbetslösa med tre månaders mellanrum är en förbättring jämfört med tidigare, men också i den reformen haltar förverkligandet och långt ifrån alla arbetslösa har fått ta del av intervjuerna, påpekar Eloranta.

 

Många problem

Regeringen bereder som bäst en andra aktiveringsmodell som ytterligare skärper karenserna för dem som är arbetslösa. FFC föreslår att regeringen ska avbryta beredningen av den andra modellen och riva upp aktiveringsmodellen som trädde i kraft vid årsskiftet.

– Aktiveringsmodellen innehåller många problem. Hur kan man till exempel garantera att de arbetslösa snabbt får intyg av arbetsgivarna för kortjobb de utför, så att utbetalningen av dagpenning inte försenas.

Eloranta betonar att man i stället för att utöka byråkratin i arbetslöshetsskyddet måste gallra bland karenserna och förenkla systemet. Dessutom måste regeringen se till att det finns tillräckliga resurser för servicen för arbetslösa och göra det lättare för folk att flytta efter arbete.

FFC presenterar sin egen modell för aktiv jobbsökning vid mötet med förbundens beslutsfattare den 23 januari.

 

Diskussion

Min färd i rörelsen del 2: Experten

Kuva: Kari Hulkko
I denna artikelserie minns Jacob Söderman tillbaka på sitt liv och sin politiska bana.

”Mina krigstida somrar i Björköby hade gett mig en övertygelse att hjälpa skärgårdens, landsbygdens människor.”

Lue lisää