MENY
Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

Min färd i rörelsen del 10: Åboland

”Som riksdagsman i Åboland kunde man inte bara predika socialdemokratins glädjebudskap. Arbetet måste också leda till konkreta förbättringar i bygden.”

 

 

Min färd i rörelsen är en artikelserie med historier ur Jacob Södermans liv. ABL publicerar en del per vecka fram till mitten av mars.

 

En kväll i december 1971 var vi på väg i ombudsman Lauri Metsämäkis gamla Mersu till Dalsbruk.

Riksdagsvalet förestod inom några veckor.

Lauri är troligen den bästa chaufför jag åkt med. Han rattade lugnt och säkert. Vi avancerade snabbt på det krokiga vägarna.

– Jag körde mjölkbil här i åratal, sa Lauri lugnt när jag berömde honom ”så jag känner varenda kurva”.

Någon kilometer från bruket såg vi tre kamrater vid vägen, ute i snön, spikande upp valaffischer.

Kaj Wallenius, sedermera styrelsemedlem och ombudsman på Metallarbetarförbundet, hälsade glatt på oss.

– Vi är sent ute med affischerna, men så gör vi här i bruket.

Med honom var Olle Saarinen, en av rörelsens tysta och klartänkta trotjänare. Senare var han också var aktiv – till min stora glädje – i arbetet för Baltic Jazz. Den tredje kamraten var alltid positiva Pentti Friberg.

De skulle vara med i alla kommande kampanjerna i Åboland, totalt fem stycken – tre riksdagsval och två presidentval – innan jag slutade.

Mina kampanjer leddes  med framgång av Sten-Erik Abrahamsson från Åboföreningen som också var kretsordförande från 1974. Ibland läxade han upp mig för politiska tramp i klaveret i bästa kamratskap.

 

Konkreta resultat

Under åren kom Dragsfjärd att vara en stödpunkt för mitt arbete i riksdagen.

Kommundirektören Curt Dannström gav mig ofta uppdrag att sköta, sådana som kamraterna på orten funnit viktiga.

– Vägen mellan Ylönkylä i Bjärnå och Dragsfjärd en viktig led för metallbrukets transporter förnyades.

– Hitis skärgård (tidigare egen kommun) blev u-område.

– Kasnäsvägens markägare fick äntligen sina ersättningar för förlorad mark.

– Kommunhuset i Dalsbruk kunde byggas trots investeringsförbud utan straffskatt (huset betjänade skärgården).

– Vägen mellan Rosala och Hitis kyrkoby övertogs av staten (min farmor hade burit daglig post under och efter kriget).

Därtill lyckades vi få en landsvägsfärja från Kasnäs till Rosala.

 

Som riksdagsman i Åboland kunde man inte bara predika socialdemokratins glädjebudskap. Arbetet måste också leda till konkreta förbättringar i bygden.

 

Ibland gällde det att hålla tungan rätt i mun.

 

Dragsfjärd och Kimito grälade om var hemorten för kommunalförbundet för hälsovård skulle bli, i Dalsbruk eller i Kimito kyrkoby.

Vi om överens med SFP:s riksdagsman Carl Olof Tallgren att inte blanda oss i bråket.

 

Det var fest på Folkets hus i Dalsbruk, den anrika ungdomsklubbens fest.

Efter kaffe och tilltugg blev det ett politiskt tal.

Så skickades barnen hem och dansen kom igång.

Damerna hade en plunta i väskan så lemonaden spetsades.

Man gick också ut ”bakom hörnet” och tog en sup. Publiken var glad och uppåt.

Under festen kom Kaj Wallenius fram och bad mig till styrelsens rum.

Där satt de ledande kamraterna något på örat allesammans.

Kaj krävde, att jag skulle säga var kommunalförbundets kansli skulle placeras.

Jag tvekade, men sa till slut:

– Min hjärna säger att det borde placeras i Kimito men mitt hjärta, jag höll en paus, ”att det hör hemma i Dalsbruk.”

Kamraterna satt tysta.

Sen sa Kaj Wallenius:

“Jacke, det gick fel åt, det där gick fel åt.”

Dalsbruk fick till slut sjukavdelningen och Kimito kansliet.

 

Nya föreningskrafter

Åren i Åboland är fulla av historier.

Mitt arbete bestod i att hålla politiska översikter på föreningarna och lyssna på folk.

Med Lauri Metsämäkis hjälp startade vi en ny förening i Nagu. Den inledde med att hålla en fin sommarfest i juli 1973 med Mauno Koivisto som talare.

Föreningen hade ett tiotal medlemmar. Festen besöktes av nästan hundra personer, bland annat en hel del sommargäster.

När föreningen hade en så fin talare att bjuda så tog man inträde. Alla betalade utan att mucka.

Enligt reportagen i ABL, ÅU och Turun päivälehti talade Mauno Koivisto om risken för en kommande oljekris. Det väckte mycket debatt då ingen tidigare berört risken.

Jag talade om att ILO:s sommarmöte i juni 1973 hade godkänt att befrielserörelserna från Angola, Moçambique och Guinea Bissau skulle ha rätt att representera sig på ILO:s konferenser ”såsom det sanna representanterna för deras folk.”

På våren 1974 lämnade Portugal dessa kolonier och befrielserörelserna tog över.

 

Med Lauri lyckades vi också uppliva Västanfjärd föreningen som blev till stor glädje.

Ordföranden Kasper Gustafsson kom alltid med kulturinslag; ofta dikter av Nils Ferlin, Edith Södergran eller Dan Andersson. Några kvinnliga medlemmar aktiva i församlingen sjöng. Nils Sjögren, metallare, född i Pojo, ledde de mest effektiva kampanjerna jag någonsin upplevt.

När folk röstat i mitt sista val i Åboland 1979 ringde jag sent till Nisse och frågade hur det gått.

– Du har 360 röster, sa Nisse oväntat dystert.

– Fint, sa jag, det är en ökning på minst tio procent. Varför låter du så nere?

– En har röstat på Pertti Paasio, sa han som om något hemskt hade hänt.

Det var mer än rättvist, då Pertti vikarierat för mig som talare i Västanfjärd när jag fått förhinder.

I Kimito var framgångarna inte så stora för socialdemokraterna. Den var en typisk jordbrukskommun utan nämnvärd industri. Valter Westerlund, Peiju Eriksson, Hilmer Ginström, Knut Hellbom med familj, Elise Wasén och många andra stod ändå för ett hyfsat valresultat.

Ylönkylä-vägens nya dragning i Kimito tog ett hörn av föreningens dansbanas tomt.

På köpet fick dock föreningen en väg invid dansbanan, en parkeringsplats och senare ersättning,

Valter Vesterlund var kritisk, så jag påpekade att man bara miste några snåriga buskage.

Valter smålog. ”Många har romantiska minnen från den platsen…”

 

Mödan värt att vara aktiv

I Pargas kom svetsaren Eskil Höglund att bli en central person. Han anställdes senare som ombudsman på förbundet och vi lyckades starta en ny förening i Korpo och i Dragsfjärd kyrkoby samt pigga upp de andra.

När studenterna i Åbo startade en förening hade föreningarna och medlemsantalet i Åboland på kort tid fördubblats.

Till Pargas lyckades vi medverka till att en fiskeriskola startades, men politiskt sett var köpingen en svårare terräng trots ett stort antal industriarbetare. Malakias Henriksson, Jarl Nordlund, Rainer Vahtera och Runar Wikström, vaktmästare på samskolan, för att nämna några, jobbade på. Wikström var glad när rektorns son Peter Nyberg, senare känd ekonomiska expert, var med i ledet.

 

Ute i Nagu och Korpo var våra aktiva oftast från vägverket, färjorna eller televerket. Bäst minns jag Karl-Erik Adolfsson och Hemer Sainio i Nagu.

Telefonmontören Gundor Eriksson kom med i kommunstyrelsen i Korpo.

En postförare hade i slutet av 70-talet gått ned i vårisarna och överlevt på en isig bergig ö några dygn.

Fallet väckte uppståndelse. Man krävde att postföraren skulle få en modern luftkuddebåt för att sköta posten i menförestider.

Jag ställde frågor i riksdagen och motionerade och jag talade med Pekka Tarjanne, generaldirektör på Post och Televerket. Vi hade suttit i grundlagsutskottet tillsammans.

Till slut kunde han meddela att man fått loss pengar för att köpa ett luftkuddefartyg till Västra Skärgården.

När jag ringde Gundor berättade damen, som skötte telefonväxeln, att han inte var hemma. Han hade gått till banken. Hon förenade dit och jag kunde meddela honom den glädjande nyheten.

För kamraterna i Korpo var det ett stort ögonblick, när Gundor på kommunstyrelsens möte samma kväll informerade om nyheten.

Det var mödan värt att vara politiskt aktiv.

 

I Åbo var vår förening full av akademiker. Knut Drake, Allan Rosas, Sten-Erik och Birgitta Abrahamsson, Tom Sandlund m.fl. men bröderna ”Ponsi” och Herman Frelander höll i spakarna.

Föreningen ordnade sen 70 års fest på Åbo slott i november 1973 med ”Ponsi” Frelander, Basse Lindman och mig som talare och en stor uppslutning från hela Åboland.

Birgitta Abrahamsson och Clas Zilliacus och skådespelare från Åbo svenska teater stod för ett bejublat kulturinslag.

Vår studentförening vid Åbo akademi hade medlemmar med framtiden för sig, bland andra Susan Sundback, Lauri Karvonen, Tom Axberg, Rose Marie och Göran Djupsund.

De hade också en liten sånggrupp som beredde mycket glädje på mötena.

För Åbos del lyckades jag få institutet för arbetshygien att starta en avdelning i Åbo, chef blev Gustav Wickström som var aktiv i föreningen och kretsen.

På föreningens initiativ arbetade jag för att Åbo Svenska teater skulle bli regionteater och likaså för att en servicepunkt för sjömän skulle grundas i Åbo. Reino Lehtonen valdes till dess chef.

Som krigsbarn i Sverige hade han lärt sig svenska.

 

Debatter av olika slag

På finska sidan i valdistriktet hade jag nära samarbete med en rad fackliga ombud bl.a. för metall, sjömansunionen, hotell och restaurang, handel, lantarbetarna samt flera fackligt aktiva kamrater speciellt på varven. Martti Havin lyckades t.o.m. med att bli huvudförtroendeman på varvet i Perno.

Genom mina år i ILO:s förvaltningsråd 1972-1975 fick jag aktuell information om utvecklandet av arbetslivet.

I kampanjerna var höjdpunkterna på svenska sidan de få debatter SFP gick med på, mest dueller med Christoffer Taxell.

Han var en skicklig och frän debattör, ofta med ett starkt stöd bland publiken. Vi räknade dock med att vi hade nytta av debatterna.

På kåren ordnades flerpartidebatter. Taxell gillade dem inte. Dels hade en del av publiken förberett sig med att dricka öl, dels var stämningen ganska vänstervriden. Den tredje världens problem hade väckt studentungdomens intresse.

SU var också aktiv i de frågorna.

Aktiva stalinister bland studerandena gav debatten extra sting. Till råga på allt fanns konstitutionella i panelen, bl.a. den kommande kyrkoherden i Karleby Peter Kankkonen.

Jag trivdes ändå bättre i de debatterna.

Först efter 7 års aktiviteter på finska och svenska, i allmänpolitiska och regionala frågor och hundratals träffar fick vi utdelning i riksdagsvalet 1979. Jag kom in med litet mer än 7 500 röster.

I presidentvalet hade jag mest röster i alla andra kommuner med svenskspråkiga utom Åbo. De svenska ville ha Mauno Koivisto till president oberoende av deras partitillhörighet. Taxell vägrade säga vem han röster på om Jansson inte klarar valet, så det blev jag som fick de rösterna den gången.

 

Ett speciellt minne av många

När jag lämnade Åboland i juni 1982 blev jag varmt avtackad av de svenska föreningarna i Åboland. Som minne en ordförandeklubba och en vacker symbol i metall gjord av en yrkesman i bruket.

När jag tänker på min tid i Åboland och alla mina vänner och valarbetare stiger ofta ett minne fram.

I Västanfjärd bodde två äldre bröder som blivit litet på sidan i samhället. De klarade sig dock i sitt lilla hus, odlade och skötte trädgården, men behövde stöd av kommunen.

Inför ett val kom SFP:s medlem i socialnämnden och sade att de måste rösta på Taxell, annars mister de kommunens stöd och måste flytta bort.

De blev mycket oroliga och ringde till vår medlem i socialnämnden, en aktiv och driftig dam, som bl.a. var med i Martharörelsen.

När hon kom fram till deras hus satt de två olyckliga på sina packade kappsäckar.

Den äldre sa: ”Vi hade tänkt rösta på Jacke!”

Den yngre fyllde på: ”Han håller på sådana som oss!”

Vår duktiga medlem fick dem att gå in med pick och pack. På socialnämndens nästa möte läste hon lusen av den skyldige.

Friden i Västanfjärd var återställd.

 

De orden glömmer man inte.

 

”Han håller på sådana som oss!”

 

 

Anette Karlsson: Vårdreformens stora problem finns kvar

Kuva: Foto: Fredrik Wickholm

Med den föreslagna modellen kommer kostnaderna att stiga, vården att försämras och vårdbusinessen få ett starkt fotfäste i vårt samhälle, enligt FSD:s vice ordförande Anette Karlsson.

Lue lisää

Min färd i rörelsen del 11: Sorti

Kuva: Foto: Pasi Salminen
Jacob Söderman.

”Kalevi Sorsa beskrev mig som en obetänksam politiker, men en förbannat bra jurist.”

 

Min färd i rörelsen är en artikelserie med historier ur Jacob Södermans liv.  ABL har publicerat en del per vecka sedan årsskiftet. Detta är sista delen.

 

På Svenska socialdemokratiska arbetarpartiets kongress i Stockholm 1981 deltog vår ordförande Kalevi Sorsa, partisekreterare Erkki Liikanen, Finlands svenska arbetarförbunds fullmäktigeordförande Hugo Still från Jakobstad och jag som partistyrelsemedlem.

Efter öppningsceremonin hade vi ledigt i väntan på kvällsprogrammet.

Hugo Still trivdes på mötesplatsen.

Erkki åkte emot Kalevi till flygplatsen.

Tiden gick. När jag antog att Kalevi var på hotellet knackade jag på hos honom.

Erkki var där. De hade redan pratats vid en stund. Erkki sade att han hade ett ärende att sköta och gick.

Kalevi Sorsa tittade forskande på mig.

Han berättade att landshövdingen Kaarlo Pitsinki, hade krånglat till det på Nylands länsstyrelse.

Inrikesministeriets kanslichef Arno Hannus var upprörd och ville att Pitsinki skulle friställas.

Kalevi frågade om jag kunde tänka mig att bli landshövding, om Pitsinki friställs.

– Huset är i oordning. Du är den rätta mannen att få det snabbt i ordning, sade Kalevi.

Jag satt tyst en stund.

Jag hade gått med på att kandidera för landshövdingsposten i Vasa inför midsommaren 1977, men motståndet i länet mot en vänsterradikal och zigenarvän var monumentalt.

Efter en bitter debatt i länets finska media hela sommaren gick det i stöpet.

De ledande valarbetarna i Åboland var helt chockerade. De menade att man bara ville fixa in Rafael Paasio i riksdagen.

”Raffu” hade fått åtta röster mindre än jag i valet 1975 och blivit förste suppleant. Hans son Pertti Paasio, en kommande partiordförande, valdes med glans den gången.

I riksdagsvalet 1979 blev Pertti Paasio första suppleant, medan jag valdes som tvåa i SDP:s valförbund med över 7 000 röster.

Att bo i Åbo hade emellertid blivit besvärligt för min familj. Min hustru jobbade i Helsingfors. Hon tog sig till Åbo med buss till veckoslutet.

Två av barnen studerade vid Åbo Akademi, medan den yngste gick i yrkesskola i Pargas.

Att föräldrarna var i Helsingfors under veckan var inte bra.

Som politiker kände jag mig dessutom ofta som en gammal cirkushäst som kom igång blott någon blåser en fanfar.

Det vore intressant att aktivera och förnya länsförvaltningen, som bland annat övervakade genomförandet av grundskolereformen och folkhälsolagen och miljön.

Inom Nylands län fanns allt. Huvudstad, växande städer, bruksorter och eftersatt landsbygd, universitet och industri, fina skärgårdsmiljöer, ett mångsidigt kulturliv, nedkörda förorter och många sociala problem.

Så jag svarade Sorsa att det kunde gå för sig, men tillade:

– Jag räknar dock med att bli minister i nästa regering. En möjlig utnämning till landshövding får vänta litet.

Kalevi Sorsa nickade.

 

Nytt ministeruppdrag

Mauno Koivisto valdes till republikens 1982. Kalevi Sorsa utsågs att bilda sin tredje regering. Han var en statsminister av klass.

Regeringen tillträdde den 19 februari 1982 med mig som social- och hälsominister.

Jag satte igång med att göra något för Åbolands sjukhus, fick loss pengar till en renovering av sinnessjukhuset i Ekenäs, fördela resurser för folkhälsoreformen, besökte ILO:s möte i Geneve och mycket annat.

Kanslichef Hannus kontaktade ånyo statsminister Sorsa. Han ville att landshövding Pitsinki skulle avsättas.

Statsministern, justitieminister Taxell och minister Esko Rekola samt justitiekanslern bekantade sig med förslaget. De förordade det. Pitsinki fick gå.

Då frågade Kalevi Sorsa mig ånyo om jag vill bli landshövding.

Jag tog upp saken hemma och samtyckte i april.

President Mauno Koivisto utnämnde sin första landshövding den sista april. Utnämningen blev offentlig den 1 maj 1982.

Jag talade det året på första maj i Åbo, Kimito och Nystad. Det var ett eländigt väder. Det blev många trista farväl i snöyra.

Något slutligt farväl till Åboland blev det aldrig. Jag har hållit kontakt med många vänner och valarbetare under åren.

Den första juli 1982 började jag som landshövding i Nyland.

I intervjuerna bestred jag att jag blev ”satt på hyllan”.  Man förväntas göra så.

Om någon hade hoppats få bort mig från offentligheten gick det alldeles tvärtom. Landshövdingen i Nyland blev ett hett namn i huvudstadens media.

Den nya landshövdingen stod upp och försvarade sitt län och dess befolkning och krävde mera anslag för att lösa problemen.

Jag har aldrig lärt mig så mycket om hur det finska samhället fungerar som jag gjorde som landshövding, tro mig.

Vad än man besökte; kommuner, kulturevenemang, tävlingar, olika seminarier eller jubileumsfester, militärgarnisoner, polisstationer eller Folkets Hus: alltid blev man vänligt mottagen.

När man var landshövding var folk öppna och ärliga när de presenterade sin sak.

 

Politikern blir tjänsteman

Den första juli 1982 gjorde jag min sorti från den politiska scenen och blev en tjänsteman. Jag lämnade partistyrelsen.

 

Varför ville Sorsa ha bort mig?

Jag jobbade effektivt som riksdagsman på många plan.

Vi var dock ofta av olika mening i politiska frågor. Jag höll inte alltid tyst. Vi stod inte varandra nära.

Sorsa var omgiven av yngre medlemmar i riksdagsgruppen. Pirkko Työläjärvi kallade dem en gång för ”pojat” (pojkarna).

Jag stod inte högt i kurs hos dem.

De lär en gång ha betecknat mig som en intrigmakare, ”en giftblandare från Venedig”.

Giftblandare var inte positivt, men att vara en sådan ”från Venedig” var nästan smickrande.

En gång sade Kalevi Sorsa att ”Jacke talar ut innan han riktigt tänker efter.  Så gör inte en bra politiker…”

Men han tillade:

”Han är en förbannat bra jurist.”

När han var talman 1989 tipsade han mig om att jag borde söka till Riksdagens JO.

Tjänsten blev ledig då Olavi Heinonen blev president i Högsta Domstolen.

Mina sju år som landshövding hade fått stämpeln som politiker att suddas ut.

 

Sorsa och fransmännen

På våren 1995 kontaktades jag av de nya finska medlemmarna i EU-parlamentet.

De ville föra fram mitt namn som kandidat för posten som Europeiska ombudsmannen. De fick inte fransmännens stöd. De bad mig tala med Sorsa.

Jag besökte Kalevi Sorsa som var direktör på Finlands bank. Martti Ahtisaari hade blivit vald till president 1994.

Sorsa satt i ett stort, ganska kalt rum.

Inga dokumenthögar låg på bordet.

Någon stress av jobbet märkte man inte.

Han lyssnade på mig och frågade vad en ombudsman gör i EU.

Jag berättade vad jag visste. Så frågade jag om han kunde tala med fransmännen.

Michel Rocard, som kan kände från sina år i Paris, var en inflytelserik medlem i EU-parlamentet.

Sorsa tittade upp. Han smålog. ”Övervakar EU-ombudsmannen kommissionen också? Liikanen behöver minsann litet övervakning”, sa han i skämtsam ton.

– Jo, sade jag, om det gäller dålig administration.

– Okej, jag skriver till Rocard, sa Sorsa.

 

En vaktmästare ledsagade mig ut i vårsolen.

 

“En obetänksam politiker, men en förbannat bra jurist.”

 

Inte så illa.

 

PS.

Jag hade också tänkt skriva ett avsnitt under titeln ”Förbundet”, men nöjer mig med att hänvisa till Alf-Erik Helsings förträffliga FSD-historik “Med djärva tankar – Finlandssvensk socialdemokrati 1974-2014” från 2017.

Boken beskriver den tiden sakligt och kan köpas bland annat här.

 

 

Olli Heikkonen i ”poeternas land”

Kuva: Foto: Erika Brenner

– Poeter i Nicaragua samlar folket på samma sätt som schlagersångare i Finland, sammanfattar Olli Heikkonen från Finland, en av 130 poeter som deltog i den internationella poesifestivalen i Granada, Nicaragua, ett av Latinamerikas största poesievenemang.

Lue lisää

Diskussion

”Med djärva tankar” gav god debatt – ”en tydligare vänsterprofil skulle göra partiet gott”

Kuva: Foto: Caroline Lång
Den 6 mars hölls en paneldebatt i Vasa om FSD:s historik. På bilden från vänster Viveca Dahl, Stefan Sjöberg, Alf-Erik Helsing, Jacob Storbjörk och Rebecca Åkers.

Med flera generationer i panelen gick diskussionen från gamla minnen till djärva nya tankar då FSD:s historik och rörelsens framtid diskuterades i Vasa.

Lue lisää

Diskussion

Hur ska Finland se ut 2030? SDP bygger en grund med långsiktigt programarbete

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

ABL har träffat Antton Rönnholm för att diskutera hans första år som SDP:s partisekreterare och det inkluderande och omfattande programarbete som pågår.

Lue lisää