Politiikka

Ministeri reagoi lapsiasiavaltuutetun huoliin lasten edun toteutumisesta uskonnollisissa yhteisöissä

Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto
Henkinen tai hengellinen väkivaltaan ovat usein sellaisia, että niihin on vaikea puuttua lainsäädännön ja viranomaistoiminnan avulla, ministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.
Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto
Henkinen tai hengellinen väkivaltaan ovat usein sellaisia, että niihin on vaikea puuttua lainsäädännön ja viranomaistoiminnan avulla, ministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.
Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto
Henkinen tai hengellinen väkivaltaan ovat usein sellaisia, että niihin on vaikea puuttua lainsäädännön ja viranomaistoiminnan avulla, ministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan helmikuussa jättämän aloitteen mukaan opetus- ja kulttuuriministeriölle uskonnonvapauslaissa säädetyn asiantuntijalautakunnan tehtävää ja kokoonpanoa pitäisi muuttaa.

Kurttilan katsoo, että sillä pitäisi olla mahdollisuus arvioida uskonnollisen yhdyskunnan toimintaa myös yhdyskunnan rekisteröitymisen jälkeen. Nykyisin mahdollisuutta ei ole.

Lapsiasiavaltuutettuun on oltu yhteydessä tilanteissa, joissa on syntynyt huolta, onko uskonnollinen yhdyskunta toiminut tai toimiiko se lapsen edun mukaisesti. Lapsiasiavaltuutetun mukaan säännönmukainen toiminnan arviointi mahdollistaisi monipuolisen palautteen antamisen.

Demokraatti tiedusteli lapsiasiavaltuutetun aloitteeseen kantaa opetus- ja kulltturiministeriltä Sanni Grahn-Laasoselta (kok.) ensi kerran jo maaliskuussa sähköpostitse. Grahn-Laasonen vastasi Demokraatin kysymyksiin eilen illalla.

Uskonnollisten yhteisöjen piiristä nousee aika ajoin julkisuuteenkin esille tapauksia, joissa lasten edun voidaan katsoa kyseenalaistuvan. Esimerkiksi Uskontojen uhrien tuki ry on kiinnittänyt asiaan huomiota raportissaan.

Eilen Helsingin Sanomat kertoi Suomeen syntyneistä karismaattisista seurakunnista ja Espoossa järjestetystä yhdysvaltalaisen julkkispastorin rukoustapahtumasta, jossa lapset tärisivät ja kaatuilivat.

Helsingin Sanomien mukaan Tuomas Kurttila katsoo, että Espoon tapahtumat todentavat hänen aiemmin esittämänsä huolen. Hänen arvionsa mukaan tilaisuudessa toimittiin lapsen edun vastaisesti usealla tavalla.

”Uskonnonvapautta ei voi rajoittaa kevyesti.”

Demokraatille antamissaan kommenteissa opetusministeri Grahn-Laasonen ei viittaa mihinkään uskonnollisiin yhteisöihin tai yksittäisiin tapahtumiin, vaan puhuu yleisellä tasolla.

Hän kertaa, miten opetus- ja kulttuuriministeriöllä tai uskonnonvapauslain tarkoittamalla asiantuntijalautakunnalla ole toimivaltaa tarkastaa tai valvoa uskonnollisia yhdyskuntia. Lautakunnan tehtävänä on ainoastaan tutkia rekisteröitymishakemuksen yhteydessä, onko kysymyksessä uskonnonvapauslain tarkoittama uskonto.

– Uusien tehtävien ja toimivallan antaminen edellyttäisi lain muutosta. Laki, jossa viranomaisella tai lautakunnalla olisi oikeus puuttua uskonnon harjoittamiseksi laskettavaan toimintaan edes suosituksin, tarvitsisi erittäin perinpohjaista perustuslaillista analyysia. Uskonnon ja omantunnon vapaus ovat perus- ja ihmisoikeuksia, joita ei voi kevyesti rajoittaa, Grahn-Laasonen sanoo.

– Lisäksi avoimeksi kysymykseksi jää, ketkä olisivat ne henkilöt, jotka lautakunnan jäseninä olisivat kaikkien uskontokuntien näkökulmasta riittävän puolueettomia mutta arvovaltaisia. Sama koskee ehdotusta uskontovaltuutetusta, hän jatkaa.

Ministerin mukaan epäkohtia ja epätervettä uskonnollisuutta on tärkeää tuoda esille.

– Tässä merkittävä rooli on kansalaisyhteiskunnan toimijoilla, ja samaa työtä tekee myös esimerkiksi lapsiasiavaltuutettu.

”Tutkiminen kuuluu poliisille.”

Grahn-Laasonen mukaan on erittäin tärkeää muistaa, jos uskonnollisen yhdyskunnan toiminta antaa aihetta rikosepäilyihin, että niiden tutkiminen kuuluu poliisille.

– Se on viranomainen, jolla on käytössään tutkintakeinot ja muut valtuudet rikosten selvittämiseen.

– Lisäksi seurakuntien ja muiden uskonnollisten yhdyskuntien palveluksessa olevia ja luottamushenkilöitä koskee velvollisuus salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittaa lastensuojeluun, jos he ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää  lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Ministerin mukaan valtiolla on erittäin rajoitettu liikkumatila uskonnollisten yhteisöjen pyhänä pitämien asioiden suhteen.

– Tämän lisäksi henkinen tai hengellinen väkivaltaan ovat usein sellaisia, että niihin on vaikea puuttua lainsäädännön ja viranomaistoiminnan avulla. Kyse voi olla esimerkiksi uskonnollisen yhteisön sosiaalisista normeista, jotka voivat vaikuttaa ulkopuolisista kyseenalaisilta.

Helmikuisessa tiedotteessaan lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila muistutti myös siitä, että  julkisuudessa esiintyy usein yksittäisiä kielteisiä tapauksia.

– Uskonnollisten yhteisöjen lapsen kasvua ja kehitystä myönteisesti tukevat asiat eivät välttämättä pääse yhtä vahvasti esille, hän sanoi.

Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat