Kotimaa

OAJ:n Luukkainen huolissaan: Kenen toteuttamana varhaiskasvatus annetaan? – ”Ei ole uskottavaa”

Timo Sparf
Timo Sparf
Timo Sparf

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ vaatii varhaiskasvatuksen lainsäädännön selventämistä niin, että siinä määritellään tarkemmin, kuinka pedagogiset tavoitteet toteutetaan.

– Lain tavoitteet ovat selkeät. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lapsen oppimisedellytyksiä sekä edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellista tasa-arvoa. Sen sijaan laki jättää liian väljäksi sen, missä ja kenen toteuttamana varhaiskasvatusta annetaan. Pedagogiset tavoitteet voivat lain mukaan toteutua päiväkodin ohella myös perhepäivähoidossa tai muussa varhaiskasvatuksessa, mikä ei ole uskottavaa, puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo.

OAJ toteaa, että päiväkodissa työskentelee korkeakoulutuksen saaneita lastentarhanopettajia ja muuta koulutettua henkilöstöä, jolla on valmius vastata varhaiskasvatuslain asettamiin tehtäviin. Sen sijaan esimerkiksi kerhojen henkilöstölle ei ole asetettu vastaavia koulutusvaatimuksia, joten heillä harvoin on sellaista koulutusta ja perehtyneisyyttä, jota tavoitteiden saavuttaminen edellyttää.

– Perhepäivähoidolle ei pidä asettaa samanlaisia tavoitteita, kuin pedagogisesti johdetulle toiminnalle päiväkodeissa, Luukkainen katsoo.

”Lainsäätäjän on uskallettava sanoa.”

OAJ katsoo tiedotteessaan, että säädösten väljyys hämärtää vanhempien käsitystä siitä, millaista on pedagogisesti tavoitteellinen varhaiskasvatus.

– Lainsäätäjän on uskallettava sanoa, että pedagoginen varhaiskasvatus toteutuu toiminnassa, jossa opetuksesta ja kasvatuksesta vastaa pedagogi, lastentarhanopettajakoulutuksen saanut henkilö, Luukkainen sanoo.

– Kaikilla lapsilla on oltava mahdollisuus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Onkin valitettavaa, että osa kunnista on rajannut lasten osallistumisoikeutta, jolloin lapsille tarjotaan kerhoja tai muita avoimia palveluja päiväkodin pedagogisen toiminnan sijaan.

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria uudistetaan parhaillaan, kun tuoreista valtakunnallisista varhaiskasvatuksen perusteista laaditaan paikallisia varhaiskasvatussuunnitelmia.

OAJ:n mielestä lastentarhanopettaja on koulutuksensa puolesta paras asiantuntija käymään keskustelut vanhempien kanssa sekä laatimaan ja arvioimaan suunnitelmia.

Tänään 16.3. vietetään valtakunnallista varhaiskasvatuspäivää.

Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat