MENY

Pedersöre socialdemokrater vill se Viktor Kock som riksdagskandidat

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Viktor Kock blev på FSD-kongressen i slutet av oktober omvald till uppdraget som styrelseordförande. Därmed ser han det som naturligt att ställa sig till förfogande för en kandidatur i nästa riksdagsval.
Pedersöre socialdemokrater ställer sig bakom Viktor Kock som kandidat i riksdagsvalet 2019. Kock omvaldes nyligen till FSD:s ordförande för de kommande två åren.

– Jag är naturligtvis tacksam och glad över min egen förenings stöd. Jag ser det som naturligt att jag som ordförande för FSD ställer mig till förfogande för en riksdagskandidatur, säger Viktor Kock.

Jämlikhet och jämställdhet är viktiga ledord för Kock och kommer också att vara det i hans kampanj.

– Till exempel anser jag att det vore dags att genomföra en reform av föräldraledigheterna som bättre skulle motsvara dagens förväntningar och framför allt få papporna att vara mera hemma med sina barn. Jag förespråkar en reform där vi på sikt går mot 6+6+6-modell, säger Kock.

Det är Finlands Svenska Socialdemokrater FSD:s kongress eller distriktsfullmäktige som fastställer FSD:s kandidater. Målsättningen är att återta det svenskspråkiga mandatet för SDP i Vasa valkrets.

Diskussion

SDP i Korsholm valde ny styrelse – ”Vi är inne i en generationsväxling”

Alf Hjerpe och Rebecca Åkers hör till styrelsen, Åkers som vice ordförande.

Korsholms socialdemokratiska förening har valt Kim Eriksson till ny ordförande för 2018-2019. Höstmötet valde också Rebecca Åkers till vice ordförande. Övriga styrelseledamöter är Alf Hjerpe, Annika Ahläng och Leif Wester.

Lue lisää

Diskussion

Antti Rinne besökte Lovisa kraftverk

SDP:s ordförande Antti Rinne besökte Lovisa kraftverk tillsammans med lokala beslutsfattare på måndagen. Under besöket diskuterades kraftverkets framtid, men också vårdreformen kom upp. Lovisaboarna var också oroliga om vad vårdreformen kommer att betyda för regionen. Rinne presenterade kort SDP:s vårdreformsmodell till lokala beslutsfattarna.

Lue lisää

Diskussion

Anette Karlsson: ”Ändra lagen så att barn kan bo på två adresser!”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Anette Karlsson.

Lagstiftningen ska inte skapa hinder för barnens rätt till båda föräldrarna, säger Anette Karlsson som kämpar för att barn ska ha rätt till skolskjuts från två hem.

Lue lisää

Diskussion

Karita Blom: Bra resultat når vi genom att satsa på undervisning

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Karita Blom på SDP:s partifullmäktige i Åbo den 18 november 2017.

FSD:s representant på höstens partifullmäktige, Karita Blom, slog ett slag för satsning på utbildning.

Lue lisää

Diskussion