Piirin puheenjohtaminen vaatii kärsivällisyyttä – “Kuuntelen terveisiä herkällä korvalla”

Kuva: Petja Raaska
Varsinais-Suomen SDP:n puheenjohtajana toimii Vuokko Puljujärvi.

SDP:n Varsinais-Suomen piirijärjestön puheenjohtajana vajaa kolme vuotta toiminut Vuokko Puljujärvi kertoo, että hänellä on aika hyvät hermot. Niille on myös käyttöä, kun johtaa resursseiltaan ja toimintatavoiltaan moninaista järjestöä, jolla on 110 vuotta kunniakasta historiaa takana.

– Kun aloitin piirin puheenjohtajana, tiesin kyllä pääsuunnat piirin toiminnasta. Nyt olen saanut kiertää eri osastoja ja olen oppinut paljon, Puljujärvi kertoo.

Eduskuntavaalien jälkeen oli pakko miettiä poliittista, järjestöllistä ja toiminnallista kehittämistä.

Puljujärvi aloitti Varsinais-Suomen SDP:n puheenjohtajana vuoden 2014 alusta. Vuosi sitten hänet valittiin jatkamaan puheenjohtajana vielä toiset kaksi vuotta. Vuosiin puheenjohtajana on mahtunut eurovaalit, eduskuntavaalit ja ensi keväänä on tulossa vielä kuntavaalit. Eduskuntavaalien tulos vaikutti myös Varsinais-Suomen SDP:n käytössä oleviin resursseihin.

– Eduskuntavaalien jälkeen oli pakko miettiä poliittista, järjestöllistä ja toiminnallista kehittämistä, Puljujärvi kertoo.

Kehittymistä on puheenjohtajan mukaan myös tapahtunut. Viestintää on kehitetty julkaisemalla sähköistä uutiskirjettä eKompassia. Piirihallitusten jäsenten vastuuta osastojen ja piirin välisessä yhteydenpidossa sekä kesätapahtumien järjestämisessä on lisätty.

– Täytyy antaa kiitosta siitä, että meillä on paljon perinteisiä kesätapahtumia ja markkinoita ympäri maakuntaa, joissa osastot ovat aktiivisia.

“Kuuntelen terveisiä herkällä korvalla.”

Puljujärvi pitää piirin puheenjohtajana olemisen suurimpana rikkautena sitä, että näkee ja kuulee erilaisia juttuja. Odotukset piiriä kohtaan ovat suuret, joten terveisiä on kuunneltava herkällä korvalla.

Jos resursseja olisi, piirin puheenjohtaja työllistyisi varmasti päätoimisena.

– Parasta tässä tehtävässä on ihmisten kohtaaminen ja kesätapahtumat. Ihmiset ovat hyvällä tuulella ja saa rennosti keskusteltua ihmisten kanssa.

Toisaalta haasteita muodostuu resurssien niukkuudesta sekä järjestöllisen ja poliittisen puolen yhdistämisestä.

– Haastavinta on ajankäyttö. Koen riittämättömyyttä poliittisesta puolesta, sillä politiikka ei ole päätyöni. Järjestökoneiston pyörittäminen vie aikaa.

– Jos resursseja olisi, piirin puheenjohtaja työllistyisi varmasti päätoimisena. Tekemätöntä työtä riittää, Puljujärvi kertoo.

Kuntavaaleihin innokkaasti, rohkeasti ja hyvällä hengellä

Ensi kevään kuntavaalit on seuraava iso asia Varsinais-Suomen SDP:lle. Ehdokashankinta on piirin alueella jo hyvässä vauhdissa. Erityisesti suuremmat kunnat Turku ja Salo ovat jo pitkällä kuntavaalityössä.

– Tavoitetaso on se, että piirin alueella SDP:llä on yhtä paljon kuntavaaliehdokkaita kuin edellisellä kerralla, Puljujärvi kertoo.

Tavoitellaan Suomen suurimman puolueen asemaa.

Eri kunnat ovat hyvin eri asemassa sen suhteen, kuinka helppoa tai vaikeaa kuntavaaliehdokkaiden saaminen on. Piirin puheenjohtajana Puljujärvi on törmännyt myös sellaiseen tilanteeseen, että ehdokkaaksi ei uskalleta lähteä oman työnantajan suhtautumisen takia.

– Kaikki työnantajat eivät hyväksy, että profiloidutaan tietyn puolueen ehdokkaaksi.

Puljujärvi uskoo, että koko maakunnan tasolla kuntavaaleissa keskustelua herättäviä asioita ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus sekä tuleva maakuntahallinto. Itse hän toivoo, että kuntavaaleissa puhuttaisiin myös eri ikäisten arjen palveluista.

Ensi kevään kuntavaaleista tulee Puljujärvelle itselleen hieman erilaiset kuin aiemmin. Hän on päättänyt lähteä ehdokkaaksi Turkuun, mutta myös hänen tyttärensä on ehdolla.

– Tulee erilainen kampanja. Jos tytär sen vaan hyväksyy, tulemme tekemään yhteismainontaa. Kokemus ja nuoruus rinnakkain. Ja läpimenoa täytyy tietysti tavoitella, Puljujärvi kertoo.

Piirin puheenjohtajana Puljujärvi haluaa lähettää terveisiä kaikille Varsinais-Suomen SDP:n jäsenille.

– Haluan kannustaa alueemme aktiiveja. Tehdään kuntavaalit innokkaasti, rohkeasti ja hyvällä hengellä, tavoitellaan Suomen suurimman puolueen asemaa.

Vuokko Puljujärvi hakee jatkokautta Varsinais-Suomen SDP:n puheenjohtajana

Vuokko Puljujärvi hakee jatkokaudelle.

Varsinais-Suomen SDP:n puheenjohtaja Vuokko Puljujärvi asettuu ehdolle kolmannelle kaudelle vuosille 2018-2019.  Puljujärvi kertoo saaneensa alkuvuodesta ja kevään aikana yhteydenottoja, joissa on tiedusteltu hänen halukkuuttaan jatkaa tehtävässä, vaikka hän syksyllä 2015 ajatteli kahden kauden riittävän.

– Harkitsin asiaa perusteellisesti ja totesin intoa ja paloa vielä olevan. Molemmat kaudet ovat olleet erilaisia, uskon että kolmannella kaudella minulla on kokemuksen lisäksi annettavaa, tarmokkuutta ja aikaa aiempaa enemmän jatkaa pitkäjänteistä työtä piirin ja puolueen eteen.

– Olen järjestöihminen, nautin  kehittämisasioista ja alueen aktiivien sekä kuntalaisten kohtaamisista heidän tilaisuuksissaan,  kuuntelen herkällä korvalla toiveita ja palautteita. Vien niitä eteenpäin oikeille tahoille. Työssä on siis vuorovaikutusta moneen suuntaan.

Puljujärvi uskoo, että tehtävän hoitoa helpottavat mm. hyvät suhteet yhdistyksiin ja puoluejohtoon.

– Koen tärkeänä tehtävässä tukea ja kannustaa osastojen aktiiveja heidän tärkeässä alueellisessa työssään. Kehitettävää sekä omassa että piirin toiminnassa löytyy vielä myös poliittisesta sisältötyöstä.

Puljujärvi toivoo uuden piirihallituksen jäsenten edustavan laajasti aluetta tuoden mukanaan intoa, rohkeutta ja sitoutumista tulevan kauden asioihin ja haasteisiin.

– Maakunta- ja sote-uudistus tuo toteutuessaan piirille uudenlaisen roolin. Myös vuoden 2019 eduskuntavaalit ovat jo nurkan takana.

Varsinais-Suomen SDP valitsee piirin puheenjohtajiston ja piirihallituksen vuosiksi 2018- 2019 piirikokouksessa Raisiossa 14.10.

Keskustelua aiheesta

Turun SDP vaihtaa puheenjohtajaa syksyllä

Toni Eklund Turku
Kahdeksan vuotta Turun SDP:n puheenjohtajana toiminut Toni Eklund ei hae jatkokaudelle.

Turun SDP:n puheenjohtajana kahdeksan vuotta toiminut Toni Eklund on ilmoittanut, ettei hae jatkokaudelle.

– Aloittaessani sanoin, että vaihtuvuus kuuluu tämän tyyppisiin tehtäviin. Se on hyväksi niin politiikalle kuin itsellekin. Kaavoihin ei pidä kangistua. Ilmoitin pyrkiväni tehtävään neljästä kahdeksaksi vuodeksi. Nyt on kahdeksan vuotta mennyt ja veresten voimien aika ottaa vetovastuu, Eklund toteaa.

Kiinnostusta puheenjohtajan tehtävää kohtaan on jo ilmennyt. Järjestön nykyinen varapuheenjohtaja Mari-Elina Koivusalo on ilmoittautunut ehdolle puheenjohtajakisaan.

– Viime kevään vaalitappion jälkeen Turun SDP tarvitsee uuden alun ja haluan olla sitä tekemässä. Meidän on löydettävä itsemme uudestaan ja pohdittava, miksi turkulaiset eivät luota meihin kuten ennen, Koivusalo sanoo.

Lisäksi Turun SDP:n nykyinen hallituksen jäsen Marko Heinonen on ilmoittanut olevansa käytettävissä puheenjohtajistoon varapuheenjohtajan paikalle.

Turun SDP:n puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallitus vuosille 2018–2019 valitaan edustajiston kokouksessa 23.11.

”Tasa-arvoraha tulisi tarpeeseen monissa lähiöiden kouluissa” – demarit haluavat selvittää Turun koulujen resurssit ja tuen tarpeen

Turun kasvatus- ja opetuslautakunnan demarit Mari-Elina Koivusalo ja Jarmo Aalto ovat keskiviikkona jättäneet selvityspyynnön perusopetuksen resurssien jaosta ja viime vuosien muutoksista.

Hallituskaudella 2011-2015 Turku sai ryhmäkokojen pienentämiseen ja haastavammissa olosuhteissa toimivien koulujen tukemiseen erillisrahoitusta neljä miljoonaa euroa vuodessa. Kun nykyinen hallitus ajoi rahoituksen alas, alkoi kaupunki itse kompensoida rahoitusta. Ryhmäkoot haluttiin pitää entisellään.

Koivusalo ja Aalto muistuttavat, että oppilasmäärät ovat Turussa olleet rajussa kasvussa, eikä tasa-arvorahaa juurikaan ole. Siksi heidän mielestään olisi tärkeää selvittää koulukohtaisesti, miten nykytilanne eroaa vuoden 2015 tilanteesta.

– Kouluista kantautuu huolestunutta viestiä siitä, että resurssit ovat riittämättömät, he toteavat selvityspyynnössään.

Demariryhmän mukaan nykytilanne olisi syytä selvittää ennen kuin lautakunta päättää ensi vuoden budjetista, jotta korjaaviin toimenpiteisiin voitaisiin ryhtyä. Mari-Elina Koivusalon mukaan opetus on edelleen kohtalaisesti resursoitu, mutta selvitysten jälkeen voisi pohtia, onko tarpeen korvamerkitä jokin summa kaupungin omaksi tasa-arvorahaksi.

– Turussa on käytössä tehokkaaksi havaittu positiivisen diskriminaation malli, kuten Helsingissäkin, mutta tämän lisäksi voisi olla tarpeellista jakaa vielä erillinen tasa-arvoraha kouluille tietyin kriteerein. Tämä tulisi tarpeen esimerkiksi monissa lähiöissä, kasvatus- ja opetuslautakunnan varapuheenjohtajana toimiva Koivusalo pohtii tiedotteessa.

– Täytyy muistaa, että Turussa pyritään integroimaan myös erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita lähikouluihin. Lisäksi tiedämme, että koulumme toimivat kaikkiaan hyvin erilaisissa ympäristöissä. Tällöin tulee pohtia, olisiko tarpeellista antaa kyseiselle koululle enemmän erityistä määrärahaa erilaisten tukitoimien järjestämiseen, Jarmo Aalto täydentää.

Keskustelua aiheesta

Uudenkaupungin työväentalo hurmasi vierailijat

Pirjo Pesola toivottaa vierailijat tervetulleeksi tutustumaan 110-vuotiaaseen Uudenkaupungin työväentaloon.

Pelkkää juhlaa – siltä se tuntuu, kun kaupunki juhlii 400 vuotta, Uudenkaupungin sosialidemokraatit 125 vuotta ja kaupungin työväentalo 110 vuotta.

Viikonloppuna Uudessakaupungissa vietettiin Vanhat talot – tapahtumaa, kymmenet puutalot avasivat ovensa vierailijoille, joita oli tullut kaupunkiin ympäri Suomea. USD:n omistaman työväentalon ovet avattiin sunnuntaina muutamaksi tunniksi yleisölle ja tapahtuman ohessa järjestettiin kirppistapahtuma. Suomen kaunein työväentalo -kilpailussa toiseksi sijoittunut työväentalo kiinnosti ja vierailijoita kävi päivän aikana 200.

– Puolet kävijöistä oli kaupunkilaisia, puolet kauempaa, totesi Pirjo Pesola.

Pesola esitteli taloa ja sen historiaa halukkaille kuulijoille. Vierailijat olivat tulleet 10 eri paikkakunnalta, kauimmaiset vieraat olivat Ranskasta. Monet kävijöistä vieraili talossa ensimmäistä kertaa.

– Talon eteinen, salin katto ja takapihalle avautuva kuisti ovat saaneet suurimmat ihailut osakseen, kertoi Pirjo Pesola opastuksen ohessa.

Uusikaupunki on todella kaunis puutalokaupunki ja työväentalo on sen yksi helmi.

 

Jaana Vasama, Uusikaupunki

”Meillä on tehtävä” – Varsinais-Suomen demarinaiset juhlivat

Kuva: Jari Soini
Vappu Taipale puhui Varsinais-Suomen demarinaisten juhlaseminaarissa.

Varsinais-Suomen demarinaiset juhlivat lauantaina 2.9. Tarmon talolla 110-vuotistaivaltaan. Juhlaseminaarissa käytiin läpi naisen elämää eri ikävaiheissa.

Naispiirin varapuheenjohtaja Maiju Boenischin tervehdyssanojen jälkeen uusikaupunkilainen Joy Babatunde kertoi 8-vuotiaan suomalaisen tytön ajatuksia tokaluokkalaisen koululaisen arjesta. Koulussa on pääsääntöisesti on kivaa ja eniten Joy kaipasi aikuisilta aikaa yhdessäoloon.

Turun tyttöjen talon johtaja Nina Pietikäinen kertoi tyttöjen talon toiminnasta Turussa. Pietikäisen esitys sai yleisön innostuneesti kyselemään lisää. Aikuisen naisen elämästä kertoi Minna Bergström, joka myös vastasi tilaisuuden upeista lauluesityksistä.

Juhlaseminaarin loppupuheenvuoron käytti vanhan naisen elämästä Vappu Taipale.

– Meillä on tehtävä. Meidän tulee suojella kaikkea sitä hyvää, mitä me olemme rakentaneet vuosikymmenet, kannusti Taipale kanssasisariaan.

Hän totesi, että yksi ministeri pystyy tuhoamaan toimillaan muutamassa vuodessa sen, mitä muut ovat rakentaneet koko elämänsä. Vappu kehotti myös naisia nauttimaan elämästä ja sen pienistä nautinnoista.

Juhlaseminaarista muodostui voimaannuttava iltapäivä, josta yleisö lähti tyytyväisenä jatkamaan naisten arkea kukin omalle taholleen.

 

Jaana Vasama, Uusikaupunki

AVAINSANAT