PINNALLA:

Poliisi palauttaa ennätysmäärän turvapaikanhakijoita – alkuvuonna lähti 28 joka arkipäivä

Kuva: helsingin poliisilaitos
PoliisiHelsinkiPalautus
Osa turvapaikanhakijoista ovat päätyneet palautuslennoille vapaaehtoisesti.

Poliisi valmistautuu palauttamaan tänä vuonna ennätysmäärän kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita. Poliisi on jo tammi–helmikuun aikana poistanut Suomesta lähes 1 200 kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että poliisi on poistanut maasta joka arkipäivä noin 28 kielteisen päätöksen saanutta. Viime vuonna poliisi palautti yhteensä 3 180 poistamispäätöksen saanutta.

Palautusten määrän odotetaan kiihtyvän entisestään, sillä Maahanmuuttovirasto on arvioinut, että kaksi kolmasosaa viime vuonna saapuneista yli 32 000 turvapaikanhakijasta saa kielteisen päätöksen.

Poliisin mukaan on kuitenkin vielä liian varhaista arvioida, kuinka moni joudutaan palauttamaan pakolla ja kuinka moni lähtee vapaaehtoisesti. Ensisijaisesti suositaan hakijoiden omaehtoista paluuta kotimaahan.

Nopeat palautukset tärkeitä turvallisuuden takia

Poliisin tavoitteena on, että turvapaikanhakijan maasta poistuminen toteutetaan tehokkaasti ja palautukset tehdään viipymättä.

– Sisäisen turvallisuuden ja yleisen järjestyksen säilymisen kannalta on erittäin tärkeää, että palautukset saadaan tehtyä viipymättä, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen sanoo.

Hän lisää, että päätökset on pantava toimeen ripeästi myös ulkomaalaisen suojelemiseksi esimerkiksi järjestäytyneeltä rikollisuudelta.

Viime vuonna kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palautuksiin kului noin kolme miljoonaa euroa. Tänä vuonna summa tulee kasvamaan.

– Varovaisesti arvioiden kaksinkertaisesti, mahdollisesti jopa kolminkertaisesti. Sitä on kuitenkin vaikea arvioida, sillä se riippuu kielteisten päätösten saaneiden määrästä, sanoo poliisitarkastaja Jukka Hertell.

Keskimäärin palautuskustannukset henkilöä kohden ovat olleet noin 1 000 euroa, mutta summat vaihtelevat muun muassa etäisyyksien ja palautustavan mukaan. Poliisitarkastaja Mia Poutasen mukaan lähtökohta on aina se, että palautettava maksaa matkansa itse, jos hänellä on rahaa. Muussa tapauksessa yhteiskunta maksaa matkat.

Kaikkia ei pystytä palauttamaan

Suomesta pystytään poistamaan vuosittain noin 60–70 prosenttia palautuspäätöksen saaneista. Vastaava luku on koko Euroopassa keskimäärin noin 40 prosenttia. Lähtökohta on aina se, että kun ulkomaalainen saa maastapoistamispäätöksen, hänen pitää noudattaa päätöstä ja poistua maasta itse. Tällöin hänen olinpaikastaan ei jää viranomaiselle tietoa.

Poliisi varautuu myös siihen, että kaikkia kielteisen päätöksen saaneita ei pystytä palauttamaan.

– On ryhmä palautuspäätöksen saaneita, jotka lähtevät sisärajojen kautta muualle Eurooppaan tai jäävät oleskelemaan Suomeen laittomasti ja ovat viranomaisilta piilossa, Poutanen kertoo.

Poutasen mukaan olisikin tärkeää, että maahan ei jää oleskelemaan ihmisiä, jotka joutuvat olemaan maan alla.

– Laittomasti maassa olevilla on suuri riski syrjäytyä ja ajautua tekemään rikoksia elääkseen sekä joutua rikollisryhmien hyväksikäyttämäksi, Poutanen sanoo.

Poutasen mukaan ryhmien kasvaessa suuriksi heistä voi aiheutua riskejä myös sisäiselle turvallisuudelle.

Viivi Salminen/STT

Yle: Työnantajajärjestö vihjaa irtoavansa kikystä – “Tilanne on selkeästi muuttunut”

Valtiovarainministeriön mukaan korkeakouluille tuleva hyöty kilpailukykysopimuksessa sovituista työnantajamaksujen alennuksista otettaisiinkin pois leikkaamalla.

Tämä on yllättänyt erilaiset koulutuksen järjestäjät ja ne ovat vaatineet hallitukselta lupausten pitämistä.

Yle uutiset kysyi korkeakouluja ja yksityisiä oppilaitoksia edustavalta Sivistystyönantajien toimitusjohtajalta Teemu Hassiselta, voiko Sivistystyönantajat vielä irrota kiky-sopimuksesta loppumetreillä.

Hassinen ei asiaa tyrmännyt.

– Se on pohdinnan paikka. Tilanne on silloin selkeästi muuttunut. Odotettiin, että saadaan kikyn kautta helpotus yliopistojen tilanteeseen, hän vastasi Yle uuutisille.

Sivistystyönantajat on Suomen opetus- ja korkeakoulualaa edustava työnantajajärjestö. Sillä on jäseninään yli 300 itsenäistä koulutuksen järjestäjää perusopetuksesta korkeakouluihin.

Kyseessä on Elinkeinoelämän keskusliiton kuudenneksi suurin jäsen, jonka jäsenten palveluksessa on yli 50 000 työntekijää.

Kaiken huippu? TS: Firma peri maksua työhakemuksesta — “Tarkoitus karsia huonot hakijat pois”

Turun Sanomat kertoo työpaikkailmoituksia listaavan Duunitori Oy:n nettisivuille ilmestyneestä Kuninkaantekijät Media ja Markkinointi -yrityksen työpaikkailmoituksesta.

Ilmoitus ei ole aivan tavanomainen. Hakijaa nimittäin pyydetään maksamaan hakemuksen lähettämisestä käsittelymaksu, arvoltaan 9,90 euroa.

Lehden mukaan yritys perustelee työhakemuksen käsittelymaksua sillä, että hakijoita halutaan rajata jo ennen haastattelua, koska heitä on niin paljon.

Yritystä jutussa edustavan Niku Hinkan kommentti on suorasukainen.

— Tarkoitus ei ole kerätä sillä rahaa, vaan karsia huonot hakijat pois.

Elokuussa ilmestynyt ilmoitus poistettiin Duunitorin nettisivuilta tiistaina iltapäivällä, jatkaa TS. Laki kieltää yksityisiä työvoimapalveluja perimästä maksuja henkilöasiakkailtaan.

Keskustelua aiheesta

D-studio: Maksavatko julkisen sektorin naiset liian kovan hinnan “kikyn” synnystä, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine?

Kuva: Jari Soini

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine ottaa kantaa D-Studion videolla niin sanotun kilpailukykysopimuksen kustannuksiin ja sen jakautumiseen.

Niemi-Laineen pitkä haastattelu ilmestyy Demokraatin viikkolehdessä torstaina 1.9. Lisää maistiaisia jutusta ilmestyy verkossa keskiviikkona 31.8..

Keskustelua aiheesta

“Haemme siivoojaksi Suomen kansalaista” – Toinen syrjivä työpaikkailmoitus on poliisiasia

Kuva: Kari Hulkko
tyopaikkakarihulkko
Työn etsintää MOL-palvelusta. Kuvan henkilö ei liity uutiseen.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoi touko-kesäkuussa tehostetusti työpaikkailmoituksissa ilmenevää työsyrjintää Etelä-Suomessa. Tulos: 60 ilmoituksessa oli hakukriteereinä perusteita, joiden voidaan katsoa olevan syrjiviä. Useimmissa näistä hakijalta edellytettiin Suomen kansalaisuutta, suomea äidinkielenä tai tiettyä ikää ilman, että tähän oli hyväksyttävää työstä johtuvaa perustetta.

Tarkastaja Maarit Lehmussilta kertoo Demokraatille, että syrjivät työpaikkailmoitukset ovat todella yleisiä. Ennen niitä löytyi kuitenkin vieläkin enemmän.

– Ne ovat vähentyneet, koska olemme valvoneet niitä useina vuosina. Kun ensi kerran valvoimme, niitä löytyi satoja, hän kertoo.

Syrjivissä työpaikkailmoituksissa oli esimerkiksi vaadittu lakimieheltä suomea äidinkielenä, kuorma-autokuskilta erinomaista suomen kielen taitoa, siivoojalta Suomen kansalaisuutta ja kuljettajalta vähintään 23 vuoden ikää.

Lehmussilta haki erilaisin hakusanoin syrjiviä ilmoituksia työ- ja elinkeinoministeriön MOL-palvelusta.

–Esimerkiksi tänä aamuna kun katsoin tunnin, löysin uusia ilmoituksia 12, jossa voidaan epäillä syrjintää.

Työnantajat ovat ryhdistäytyneet.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on lähettänyt syrjivän työpaikkailmoituksen tehneille 60 työnantajille selvityspyynnön. Vain kahdella heistä oli osoittaa asettamalleen hakukriteerille hyväksyttävä peruste. Muille työnantajille annettiin asiasta toimintaohje.

Suurin osa työnantajista myönsi, että heillä ei ole hakukriteerille hyväksyttävää perustetta. Osa vetosi tietämättömyyteen lain määräyksistä tai siihen, että joku muu oli laatinut ilmoituksen. Työnantaja kuitenkin vastaa aina työpaikkailmoituksen sisällöstä.

Mikäli syrjintä työpaikkailmoittelussa on toistuvaa, työsuojeluviranomainen harkitsee erikseen, mihin jatkotoimenpiteisiin se ryhtyy. Maarit Lehmussilta kertoo, että jos työnantaja ei ensimmäistä varoitusta usko vaan toistaa syrjivän ilmoituksen, työsuojelun vastuualue laatii asiasta tutkintapyynnön poliisille.

– Tänä vuonna toimitaan näin. Tutkintapyyntö ei poista sitä, että samalla kohdistamme työnantajaan hallinnollisia pakkotoimenpiteitä, Lehmussilta kertoo.

– Meille ei ole vielä ollut yhtään sellaista tapausta, että työpaikka olisi toisen kerran julkaissut tällaisen, vaan ne ovat ryhdistäytyneet.

Syrjivä työpaikkailmoittelu on kielletty uudessa yhdenvertaisuuslaissa hyvin selkeästi.

Lain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.

Raportti: Irakilaiset välittävät somessa Suomesta positiivista kuvaa – Myös islamofobiaa esiintyy

Suomen irakilaispakolaiset kokevat Suomen pääosin houkuttelevana ja turvallisena maana asua. Sosiaalisessa mediassa Suomesta välitetään etenkin nuorten parissa positiivista kuvaa Irakissa asuville.

Samaan aikaan irakilaiset kertovat kokeneensa myös islamofobiaa uskonnollisesta taustastaan riippumatta.

Pääosa Suomen irakilaisista on uskonnoltaan sunni- tai shiiamuslimeja, mutta joukossa on myös muiden uskontojen edustajia ja uskonnottomia. Etniseltä taustaltaan he jakautuvat arabeihin ja kurdeihin.

Sosiaaliantropologi Marko Juntusen Suomen irakilaispakolaisia käsittelevän raportin mukaan irakilaisten kotoutumista vaikeuttavat uuteen maahan sopeutumisen lisäksi myös näiden ryhmien keskinäiset näkemyserot.

Raportin mukaan he kantavat väkivaltaisen ja voimakkaan jaottelun sävyttämää Irakin historiaa jatkuvasti mukanaan, mikä näkyy heidän arjessaan.

Suomessa irakilaiset niputetaan helposti yhdeksi ryhmäksi, sillä heidän kotimaansa taustoja ei tunneta. Keskeisenä ongelmana on myös uskonnon näkeminen yhteiskunnallisena tai poliittisena asiana.

Raportin mukaan viime vuonna Suomeen tulleista pakolaisista yli 60 prosenttia oli irakilaisia.