Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

Riihimäen eläkkeensaajat olivat eduskuntavierailulla huolissaan sosiaali-ja terveyspalvelujen kohtalosta

Kuva: Veli-Matti Lehtinen, työelämä-ja tasa-arvovaliokunnan huoneessa

Riihimäen eläkkeensaajat suuntasivat talviretkelle eduskuntaan kansanedustaja Tarja Filatovin vieraaksi. Uusi peruskorjattu eduskuntatalo houkutti osallistujia oli yli 50.

Turvatarkastuksen jälkeen joukkue kiipesi istuntosalin yleisölehterille seuraamaan eduskunnan kyselytuntia.

Sosialidemokraattien kansanedustaja Satu Taavitsainen oli huolissaan ulos-ottovelallisen määrän suuresta kasvusta ja perintätoimistojen häikäilemättömästä toiminnasta. Hän vaati ministeriä tekemään tarkastuksen perintäyhtiöiden toimintaan.

Ministeri Häkkäsen vastauksessa korostui ihmisten oma taloudenhallinta, ennaltaehkäisy, kasvatus ja oma vastuu. Ministeri kuitenkin tunnusti, että epäterveet markkinat pitää saada kuriin ja pikavippilainsäädäntöä pitää arvioida uudelleen.

Kyselytunnin päätyttyä tutustumiskierros jatkui Filatovin opastuksella. Vieraat pääsivät piipahtamaan myös valiokuntahuoneisiin ja kuulemaan, miten työelämävaliokunta työskentelee suljettujen seinien sisällä.

Tutustumiskierroksen päätteeksi pysähdyttiin kahville ja keskustelemaan eduskuntatyöstä ja ajankohtaisista aiheista. Suurimpana huolenaiheena nousi esiin hallituksen ajama sote-uudistus.

”Mieluummin maksan sotemaksuni julkiselle”

Tarja Filatov sanoi, että tekee kaikkensa eduskunnassa, jotta malli kaatuisi tai muuttuisi oleellisesti, koska hallituksen malli tulee kalliiksi, uhkaa nostaa maksuja ja heikentää haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten palveluita.

Samalla Filatov lupasi tehdä kaikkensa, että Kanta-Hämeessä pärjätään parhaalla mahdollisella tavalla olipa lainsäädäntöraami mikä tahansa.

Vuosittain lähes 400 000 ulosotto-asiaa kohdistuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin, vaikka Suomessa on laki, jonka mukaan julkinen toimija ei saa periä sote-maksua, jos se on kohtuuton asiakkaalle.

– Oleellista on, että  palveluverkko Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan seudulle on rakennettu reiluilla ja avoimilla kriteereillä. Maakunnan näkökulmasta ylimääräisen haasteen tuo alueen kolminapaisuus.

Filatov kertoi kyselytunnin teemasta ja muistutti, että vuosittain lähes 400 000 ulosotto-asiaa kohdistuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin, vaikka Suomessa on laki, jonka mukaan julkinen toimija ei saa periä sote-maksua, jos se on kohtuuton asiakkaalle. Kunnat eivät tunne lakia ja jos tuntevat eivät sovella sitä. Vain harvassa kunnassa on pelisäännöt sille, milloin maksut jätetään perimättä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uuden tutkimuksen mukaan useampi kuin joka kymmenes pienituloinen ikääntynyt jättää menemättä lääkäriin rahan takia, Lisäksi useampi kuin joka neljäs pienituloinen vanhus ei saa riittävästi tai lainkaan kotipalvelua ja lähes viidennes ei saa riittävästi tai lainkaan kotisairaanhoitoa.

Tämän vuoksi on perusteltua, että sosialidemokraatit vastustivat terveydenhuollon maksujen korotuksia valtakunnan tasolla ja Kanta-Hämeessä.

Keskustelun hengen kiteytti yleisöpuheenvuoro, jossa sanottiin, että mieluummin maksan sotemaksuni julkiselle toimijalle kuin yksityiselle voitontavoittelijalle.

Järjestöjen matkanjärjestäminen ei saa vaarantua

Toisena teemana nousi esiin yksityisten henkilöiden mahdollisuus järjestää retkiä ja matkoja. Euroopan unionin direktiivi tiukentaa matkanjärjestäjille suunnattuja vaatimuksia ja yksityishenkilöiden oikeutta järjestää matkoja rajataan.

Eläkeläisjärjestöissä iso osa matkoista tehdään ei-kaupallisin voimin. Yksityiset ihmiset järjestävät matkan ja osallistujat saavat retken omakustannushintaan. Oikeus järjestää matkoja säilyy jatkossa, jos retkellä ei yövytä. Myös tarkoin rajatulle joukolle saa järjestää matkoja vapaammin.

Keskustelussa oltiin varsin yksimielisiä siitä, että jatkossakin pitää voida järjestää vapaaehtoisvoimin retkiä.

Riihimäen eläkkeensaajien eduskuntaretkestä muodostui todellinen talviretki kun ulkona paistoi aurinko ja maassa oli puhdas lumikerros ja pakkasta n. 15 astetta.

 

Keskustelua aiheesta

Lammin eläkeensaajat huolissaan byrokratian kasvusta maakuntauudistuksessa

Hämäläiset eivät ole hitaita, vaan jo useampi ryhmä on halunnut etujoukoissa tutustua uuteen remontoituun eduskuntataloon. Torstaina oli vuorossa Lammin eläkkeensaajat. Ryhmä oli kansanedustaja Tarja Filatovin vieraana. Talokierroksen jälkeen käytiin SDP:n eduskuntaryhmän kokoustilassa keskustelua ajankohtaisesta politiikasta.

Keskusteluissa nousi esiin pelko siitä, että kyliltä katoavat palvelut. Riski on suuri, kun valinnanvapaus lisää kustannuksia ja sote-malli leikkaa rahoitusta. Hämeen paikallisessa valmistelussa filosofiana on, että usein tarvittavat palvelut pitää saada läheltä ja mitä harvinaisemmasta palvelusta on kyse, sitä keskitetymmin sitä voidaan tuottaa.

Tarja  Filatov kertoi, että talouspolitiikan arviointineuvosto toteaa, että uudistukselle asetettua 3 miljardin säästötavoitetta ei sinänsä ole perusteltu mitenkään. Luku on hallitusohjelmassa, mutta siitä tai myöhemmästä valmistelusta ei ilmene, miksi on päädytty juuri 3 miljardiin.

Neuvosto toteaa, että sote-uudistukseen liittyvissä hallituksen esityksissä ei kyetä esittämään niitä mekanismeja, joilla nimenomaan suunniteltu uudistus voisi johtaa säästötavoitteen saavuttamiseen. 3 miljardin säästötavoite jää näin ollen ilmaan ja sen yhteys uudistuksen sisältöön jää heikoksi. Hallituksen valinnanvapausmalliin sisältyy pikemminkin kustannuksia lisääviä paineita.

Sote-uudistukselle asetettua 3 miljardin säästötavoitetta ei sinänsä ole perusteltu mitenkään.

Filatovin mukaan Hämeessä on sama huoli. On erityisen tärkeää, että perusterveydenhuoltoon pystytään panostamaan enemmän. Tämän vuoksi koko uudistus aloitettiin. Nykyinen erikoissairaanhoidon painotus uhkaa vahvistua uudessa rahoitusjärjetelmässä, kun maksaja vaihtuu kesken hoitoketjun. – Jos maakunnat saisivat päättää itse, millä vauhdilla ja missä laajuudessa valinnanvapaus toteuteaan turvattaisiin paremmin se, että on mistä valita.

Filatov muistutti, että valinnanvapaus sinänsä on hyvä asia. – Jokainen haluaa valita vaikkapa sen, mitä voileivälleen aamulla laittaa makkaraa vai juustoa, kurkua vai tomaattia. Mutta hallituksen sote-mallin riskinä on se, että häviää leipä.

Lisäksi esiin nousi huoli Lammin bussiliikenteestä. Rahaa julkiseen liikenteeseen on liian vähän.

– Julkinen bussiliikenne on pahassa kierteessä, matkustajia on vähän ja koska matkustajia on vähän, linjoja lakkautetaan. Linjojen lakkauttaminen johtaa siihen, että matkustajamäärä vähenee entisestään. Kierre pitää saada kääntymään.

 

Keskustelua aiheesta

Filatov: Turvataan oppimispolku, joka varmistaa nuorelle toisen asteen koulutuksen

Sivistys on osa laajaa turvallisuusuutta. Kun ymmärrämme, miten yhteiskunta, ympäristö ja maailma toimivat, voimme etsiä ja löytää ratkaisuja kiperiin ongelmiin, sanoo kansanedustaja Tarja Filatov. Hän puhui turvallisuudesta Wanhojen Tovereiden tilaisuudessa Forssassa.

– Suomi voi olla etunenässä etsimässä vastauksia mm. ilmastonmuutokseen. Me voimme hillitä ympäristöongelmia ja synnyttää uutta työtä vihreän teknologian ympärille, sanoo Filatov

– Koulutuspolitiikka on aina myös sukupolvipolitiikkaa. Tämän päivän tekojen ja päätöksien vaikutukset kaikuvat vuosikymmenien päässä ja vaikuttavat lapsiin, jotka eivät ole välttämättä vielä edes syntyneet.

Päätökset, joita teemme tai jätämme tekemättä koulutuksen tasa-arvosta tänään vaikuttavat suoraan 2050-luvun Suomeen. Koulutus on kohtalonkysymyksemme. Suomen menestys ja globaali asema rakentuvat tasa-arvoisen koulutuksen, tutkimuksen, sivistyksen ja osaamisen varaan.

Talouspolitiikan asiantuntijoista koostuva arviointineuvosto nosti ykkösasiaksi sen, että kaikki suorittaisivat ainakin toisen asteen koulutuksen. Tutkijat korostavat hälyttävää lukua viime vuodelta: 16% 25-vuotiaista nuorista on pelkän peruskoulun varassa ja peräti 40% heistä ei osallistu koulutukseen eikä työhön. Pelkkä peruskoulu jättää nuoret liian usein ulkopuolelle kaikesta.

Koulutuspolitiikan reformit pyrkivät yhdistämään nykyistä paremmin työelämän ja koulutuksen. Tämä on hyvä tavoite kunhan ei unohdeta koulutuksen yleissivistävää merkitystä, Filatov muistuttaa.

Ammatillisen koulutuksen reformin osalta arviointineuvosto pitää riskinä, että kaikki nuoret eivät saa riittäviä valmiuksia tulevaisuuden jatkuvaan oppimiseen.

– Ei saa käydä niin, että opiskelijat eivät saa enää riittävää opetusta. Vahvat pärjäävät maailmassa, jossa edellytetään hyvin itsenäistä työskentelyä. Tulevaisuuden kannalta oleellista on pitää mukana myös heidät, jotka tarvitsevat enemmän ohjausta ja tukea.

– Tavoitteena pitää olla aidosti maksuton toinen aste. Lisäksi on rakennettava oppimispolku, joka mahdollistaa ja turvaa jokaiselle nuorelle toisen asteen koulutuksen.

Lisätietoja Tarja Filatov gsm 0505113112

Keskustelua aiheesta

Viitanen: Lasten koulukyyti molempien vanhempien luota

Hämeenlinna on ja haluaa olla lapsiystävällinen kunta. Kaupunki on saanut kolme kertaa UNICEFin myöntämän lapsiystävällinen kunta – kunniamaininnan. Lapsijärjestö Nuoret Kotkat palkitsi Hämeenlinnan lapsiystävällisenä kaupunkina.

Hämeenlinnan sosialidemokraattinen valtuustoryhmä jätti valtuutettu Timo Viitasen ideoiman valtuustoaloitteen, jolla lapset saisivat koulukyydin molempien vanhempien kotoa, jos vanhemmat ovat eronneet.

Suomessa noin 30 000-40 000 lasta kokee vanhempien eron vuosittain. Vanhemmat sopivat tai oikeus päättää usein yhteishuollosta. Monessa eroperheessä lapsella on käytännössä kaksi kotia.

Vanhemmat joutuvat kuitenkin eriarvoiseen asemaan, koska toinen nimetään lähivanhemmaksi ja toinen etävanhemmaksi. Lapsen etu on, että molemmat vanhemmat ovat tasavertaisesti läsnä lapsen arjessa. Lainsäädännön ja palvelujen pitää tukea tasavertaisuutta.

Lasten vuoroasuminen lisääntyy ja sitä edistävät hyvät kokemukset, laaja tutkimustieto, Euroopan neuvoston suositus(2079/2015) sekä parhaillaan uudistettava lastenhuoltolaki.

Sosialidemokraattien mielestä Hämeenlinnan tulisi tukea eroperheitä ja taata lapsille mahdollisuus tasapuolisesti molempiin vanhempiin. Arkea helpottaisi se, että koulukuljetus voitaisiin myöntää molempien vanhempien luota Hämeenlinnan sisällä, ei ainoastaan lähivanhemman luota. Nyt lapsella on oikeus koulukyytiin virallisesta osoitteesta ja se on lähivanhemman osoite.

Timo Viitanen kuvaa aloitteessa tilannetta esimerkin kautta.

– Jos lapsi on loukannut itsensä, eikä pääse kulkemaan kouluun, niin hän saa vain toisesta kodista saa kyydin kouluun ja ns. etävanhempi joutuu järjestämään kouluun kyydin luotaan. Tilanteet eivät aina ole helppoja. Tällainen eriarvoistuminen pitää saada pysähtymään, se on lasten etu.

– Lapselle molemmat vanhemmat ovat yhtä tärkeitä, mutta jos palvelujen lähtökohdat laittavat vanhemmat eriarvoiseen asemaan, niin se ei ole keneenkään etu, varsinkaan sen lapsen, Viitanen muistuttaa.

Rääkkylässä hyväksytään jo vuoroasuminen ja kahdessa kodissa asuminen viralliseksi oppilaaksioton perusteeksi kouluvalintaa tehdessä. Vantaalla asiasta on tehty valtuustoaloite, jonka on allekirjoittanut lähes 50 valtuutettua, 67 valtuutetusta, myös Helsingissä pohditaan koulukyytilinjauksia.

Sosialidemokraattien mielestä Hämeenlinnan tulee olla edelläkävijä lasten elämää koskevissa asioissa ja lasten oikeuksien edistämisessä. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että eroperheiden lapsille järjestetään koulukyyti jatkossa molempien vanhempien kotoa ja kaupunki valmistelee pelisäännöt, joilla koulukyyti turvataan.

Tarja Filatov

Keskustelua aiheesta

Hämeenlinna on nostanut lasten ja nuorten ääntä kuuluville – kiitokseksi Kotkien lapsitekopalkinto

Kotkien puheenjohtaja Nasima Razmyar luovuttaa ensi perjantaina Vuoden lapsitekopalkinnon.

Sosialidemokraattinen varhaisnuorisojärjestö Nuoret kotkat on myöntänyt Hämeenlinnan kaupungille Vuoden 2017 lapsitekopalkinnon. Se myönnetään henkilölle tai yhteisölle tunnustuksena hyväksi tehdystä työstä.

Palkinto tulee Hämeenlinnalle, koska se on viime vuosina nostanut lapset ja nuoret keskiöön päätöksenteossa. Kaupunki on ansiokkaasti kehittänyt heidän mahdollisuuksiaan osallistua ja vaikuttaa. Lasten ja nuorten hyvinvointia on vahvistettu erilaisin toimin.

Kotka-järjestö kiittää Hämeenlinnaa siitä, että kaupunki on nostanut lasten ja nuorten ääntä kuuluville. Muun muassa harrastusmahdollisuuksia on parannettu, perusopetukseen on lisätty osallisuutta ja vaikuttamista ja lisäksi kaupunki on perustanut nuorten vaikuttajaryhmiä.

Hämeenlinnan kaupunki otti vuoden 2011 alusta käyttöön ”Vaikuttamisen polun”. Sen tavoitteena on antaa kaikille lapsille ja nuorille mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ja toimintaympäristöönsä. He ovat saaneet itse rakentaa Vaikuttamisen polun sisältöä. Lisäksi kaupunki on kokeillut ja kehittänyt erilaisia kuulemismenetelmiä.

Nuorten kotkien puheenjohtaja Nasima Razmyar luovuttaa palkinnon, kuvanveistäjä Anneli Sipiläisen valmistaman Simpukan, Hämeenlinnan kaupungin syntymäpäiväjuhlassa ensi viikon perjantaina.

Ensimmäisen Vuoden lapsitekopalkinnon sai Helsingin kaupunginteatteri vuonna 1991. Sen jälkeen palkinnon ovat saaneet muun muassa kirjailija Mauri Kunnas, KiVa-koulu-hanke, näyttelijä Eila Roine, Heinähattu ja Vilttitossu -elokuva sekä Pienperheyhdistyksen mieskaveritoiminta.

Edellisen kerran palkinto on myönnetty vuonna 2015, jolloin palkinnon sai lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila.

Omakuva: Terttu Mäkinen haluaa vaikuttaa poliittiseen keskustelukulttuuriin

Terttu Mäkinen mielestä valttejamme päätöksentekijöinä ovat mm. kouluttautuminen ja utelias avautuminen ulospäin omat juuret tunnistaen.

Terttu Mäkisen kotikuntana on ollut vuoden 2011 alusta Asikkala. Aiemmat vuodet 1965-2010 koti oli Jyväskylässä.

–  Mieheni Hannun eläköidyttyä Jyväskylän Yliopiston Täydennyskoulutuskeskuksen tehtävistä, hän paneutui uusintamaan ja laajentamaan Asikkalan Vesivehmaan Kopsuolla sijaitsevaa kesämökkiämme ympärivuotiseen asumiseen sopivaksi, ja muutimme mökille vuoden 2010 lopussa. Mökin rakennusprojekti kyllä näyttää olevan ikuinen, mutta silti nytkin joulun 2017 vietimme 14 hengen perhejoukolla mökillä. Lapsia meillä on kaksi, poika ja tytär, lastenlapsia on kuusi, nuorin vuoden ja vanhin 17 vuotta.

Vuosi 2017 oli Terttu Mäkiselle tosiasiallinen muuttovuosi, sillä syyskuussa 2017 hän siirsi vastaanottonsa Jyväskylästä Asikkalaan Vääksyyn. Jäätyään eläkkeelle Jyväskylän kaupungin aluepsykologin työstä hän jatkoi ammatinharjoittajana ja sittemmin yrittäjänä psykoterapeutin/kliinisen neuropsykologin praktiikkaa sekä Jyväskylässä että Asikkalassa. Nyt toiminta on keskittynyt Asikkalaan.

– Jatkan käyntejä yhä myös Jyväskylässä, jonne vetävät potilaiden lisäksi Työväen kulttuuritapahtuma Jyväskylän Talvi Ry:n puheenjohtajuus, tyttären perhe sekä Keski-Suomessa sijaitsevat lähisuvun haudat ja elävät sukulaiset. Yhteys Jyväskylään jatkuu melko tiiviinä, kun muun muassa valmistelemme helmikuun 21.-25. päivien 2018 Jyväskylän Talvi ry:n festivaalia, jossa puheohjelmistossa teemoina ovat vuoden 1918 sisällissodan kokemukset ja olemmeko niistä oppineet, työn käsite ja työn tulevaisuus sekä Eurooppa – onko se kansalaisten yhteiseksi ja omaksi kokema.

Luonto on Terttu Mäkiselle hyvin tärkeä. Hän sienestää, marjastaa ja vain kulkee metsissä. Mäkiset veneilevät perheen ja ystävien kanssa Päijänteellä ja merillä.

Kansainvälisiin oman alansa kongresseihin Terttu Mäkinen osallistuu säännöllisesti, sillä hän edustaa ammatillista yhteisöään maailmanlaajuisessa järjestössä (IFPS, International Federation for Psychoanalytic Societes). Hän on mukana myös Therapeia-säätiön toimitusneuvostossa, joka toimittaa Psykoterapia –lehteä.

Päätöksentekijöinä valttejamme ovat kouluttautuminen, identiteetin avartuminen ja utelias avautuminen ulospäin omat juuret tunnistaen.

– Olen Asikkalan Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja, kunnanvaltuutettu, hyvinvointilautakunnan jäsen, Salpaus-kuntayhtymän yhtymäkokousedustaja, Hämeen piiri – ja naispiirikokousedustaja sekä naispiirin hallituksen jäsen. Jonkin verran toimin omassa seurakunnassani, esimerkiksi syksyllä 2017 olin mukana vetämässä naisten kasvuryhmää. Lukemiseen ja kirjoittamiseen haluaisin enemmän aikaa, mutta vielä toistaiseksi mummon tärkeät tehtävät ovat prioriteetteja.

Kuntapolitiikka Asikkalassa tuli Mäkiselle osaksi sen vuoksi, että nuorempia demareita puuttui ja ehdokkaita tarvittiin. Jyväskylässä hän oli ollut kuntapolitiikassa mukana monin tavoin. Erityisiä tavoitteita tai pyrkimyksiä Terttu Mäkisellä ei ollut. –  Olin yllättynyt, kun tulin valtuustoon valituksi. Aiemmalla kaudella olin varavaltuutettuna kunnanhallituksessa kaksi vuotta, kunnes johtosääntömuutoksella kunnassa varavaltuutetut rajattiin pois vastaavista luottamustehtävistä.

Puolueeseen olen liittynyt jo 1970 –luvulla. Tulen maanviljelijäperheestä ja siten keskustalais-kokoomuslaisen arvomaailman piiristä, Mäkinen kertoo.   – Ehkä kokemukseni maaseudun naisen asemasta ja tyttönä olemisesta olivat pääsyyt siihen, että Keskustapuoluetta en missään tapauksessa voinut poliittiseksi kodikseni ajatella. Opiskeluaikana minulle em. puolueen jäsenkirjaa kyllä aktiivisesti tarjottiin. Äitini oli syntynyt helmikuussa 1918 – kenties joku säie yhteiskunnalliseen ajatteluuni tulee perintönä häneltä.

Asikkalan kuntapolitiikan haasteet ovat monet. Moniarvoisuus, erilaisuuden sietäminen, avoimuus ja läpinäkyvyys, poliittinen keskustelukulttuuri ja yhteistyökyky sekä –halu ovat asioita, joihin Terttu Mäkinen haluaa vaikuttaa. Lapsuutensa ensimmäiset 11 vuotta hän vietti pienessä maalaispitäjässä sodan jälkeisen uudisrakentamisen köyhyydessä, seuraavat keskikoulu- ja lukiovuodet vasemmistolaisessa tehdaspitäjässä asuen isänsä Hilja -serkulla, joka teki kolmivuorotyötä tehtaassa, sitten alivuokralaisena opiskelemassa Jyväskylässä ilman, että oli varaa joka päivä edes syödä.

– Elämässä ilmiöt ja asiat eivät ole mustavalkoisia tai yksinkertaisia, ne ovat monimuotoisia ja –kerroksisia. Asikkalan historiassa sisällissodalla tuntuu olevan voimakkaasti vapaussodan kaiku. Ehkäpä osaltaan sen vuoksi demareihin sijoittuu vieraus, pelko ja jopa torjunta. Haluan tehdä yhteiskunnallista työtä sen eteen, että demokratia paranee ja niin valkoisten kuin punaisten nykyiset ja tulevat jälkeläiset ovat yhtä arvokkaita ja hyväksyttyjä olemaan olemassa tässä kunnassa tai siinä, joksi se tulevaisuudessa kehkeytyy.

Asikkalalla on hieno sijainti lähellä kasvukeskuksia ja pääkaupunkiseutua. Päijänne on helmenä lähellä. Päätöksentekijöinä valttejamme ovat kouluttautuminen, identiteetin avartuminen ja utelias avautuminen ulospäin omat juuret tunnistaen, Terttu Mäkinen tiivistää.

 

 

 

 

Keskustelua aiheesta