MENY

SDP vill stoppa skatteflykten – föreslår 23 konkreta åtgärder

Kuva: Foto: Pixabay

Skatterna till Finland. Det är grundtanken med Socialdemokraternas program för att motarbeta storföretags aggressiva skatteplanering och det skattebedrägeri som existerar i anslutning till internationell investeringsverksamhet.

 

SDP:s nya program har som målsättning att skatterna ska betalas i sin helhet och till rätt ställe, det vill säga där som resultatet har gjorts. I stället för ett slag i luften med tomma ord publicerar partiet ett program med 23 konkreta åtgärder och tidtabell för hur arbetet mot skatteflykt kunde förverkligas.

– Med dessa åtgärder skulle aggressiv skatteplanering bli olaglig och att dölja förmögenheter skulle bli omöjligt. Socialdemokraterna har jobbat konsekvent mot skatteflykt och skatteparadis sedan 1990-talet, säger Timo Harakka, riksdagsledamoten som är skatteansvarig i SDP:s riksdagsgrupp.

Förutom den uppenbara rättviseaspekten och den juridiska biten har skatteflykten en betydelsefull ekonomisk vikt. Storleksklassen handlar för Finlands del om förluster på tiotals miljoner euro i skatteintäkter.

– Med den här förnyelsen kunde man utveckla den offentliga servicen och den nordiska samhällsmodellen som bygger på jämlik utbildning, säger Harakka som är förfärad över nuvarande situation där till och med bolag som staten är majoritetsägare i har agerat på så sätt att staten inte fått alla skatteintäkter som den borde.

 

Mindre skatteflykt gynnar småföretag

Han lyfter vidare fram att ett stopp för skatteflykten skulle innebära att småföretagens konkurrensposition förbättras och tillväxten gynnas.

SDP:s program består av tre kategorier av åtgärder. SDP:s skatteexpert Lauri Finér bedömer att skatteintäkterna skulle öka med tiotals miljoner euro om programmet förverkligas.

– Vi skulle förtäta skattebasen genom att ta bort de kryphål i lagen som skatteplanerarna använder. Vidare skulle vi öka öppenheten, varpå det vore svårare att gömma förmögenheter. Till exempel kan förvaltningsregisterskatteflykt stoppas genom att säkra att myndigheterna får information om aktieavkastningarnas verkliga mottagare och vilka som drar fördel av dem, säger Finér.

Programmet omfattar också målsättningar som Finland borde föra fram inom EU och andra internationella samarbeten.

– Det handlar inte bara om Finland utan om världsekonomins rättvisa. Nuvarande regering har varit mycket passiv i frågan. Finland borde aktivt främja en gemensam företagsskattebas och minimiskattesats för företag på EU-nivå, säger Finér.

 

I en intervju i veckans nummer av Demokraatti, som publiceras idag, torsdag, vidareutvecklar både Harakka och Finér sina tankar i ämnet:

– Även marknadsliberaler borde godkänna att spelplanen borde vara jämn för så lokala företag och stora internationella koncerner. Om koncernernas skattefördel, som genom skatteplanering kan bli till och med 20 procent, tas bort, förbättras konkurrensen, säger Finér till Demokraatti.

– Nuvarande regering har inte visat någon stor samhällelig förståelse för att motarbeta skatteflykt utan har hörsammat intressebevakningen för enstaka företags fördelar på bekostnad av helheten, säger Harakka till Demokraatti.

 

Dags att skrida till handling

EU godkände sommaren 2016 ett skatteflyktsdirektiv som ska tillämpas även i Finland från och med någon gång under 2018.

– Jag undrar varför regeringen har skjutit upp direktivets beredning, säger Harakka och hänvisar till hur mycket mer som har gjorts i frågan i till exempel Sverige och Nederländerna.

– Direktivet borde förverkligas ambitiöst som i Sverige och detta förutsätter att det hinner behandlas omsorgsfullt i riksdagen.

Harakka köper inte regeringens hänvisning till konkurrenskraft som ett giltigt argument för en passiv inställning i motarbetandet av skatteflykt.

– Regeringen skulle ha anledning att informera om att förnyelserna skulle förbättra konkurrenskraften om man fick bukt med EU:s företagsskatteflykt.

SDP:s lista på åtgärder omfattar som sagt 23 punkter fördelade på tre kategorier, dessa är åtgärder mot aggressiv skatteplanering, åtgärder för att öka öppenheten och motarbeta skattebedrägeri och åtgärder för skattepolitik på EU-nivå och andra internationella sammanhang.

Första punkten i första kategorin är att man måste precisera skatteflyktsregleringen. I de fall där man riktar sig mot internationella företags skatteflyktssystem kan man ha en särskild skatteflyktsreglering. En sådan kunde ha Storbritanniens begränsning av vinsttransaktioner (diverted profit tax) som grund.

En annan punkt gäller en precisering av lagen om beskattningsförfarande.
Hela programmet hittas här (på finska): SDP:s program mot skatteflykt.

 

Diagram från programmet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timo Harakka. Foto: Siv Åstrand

Diskussion

”Nordiska modellen den bästa strategin för globalisering med mänskligt ansikte”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Jesper Bengtsson på Kiasma, Helsingfors, 2018.

Förändringar hör tiden till och kan inte stoppas politiskt, men nog mötas och styras, enligt Jesper Bengtsson som sammanfattar den nordiska arbetarrörelsens rapporter om den nordiska modellen.

Lue lisää

Min färd i rörelsen del 8: Grundlagsutskottet

Kuva: Foto: ABL-arkiv
Jacob Söderman.

”Frågan gäller om det finns en tönt här i salen och vi har två inblandade om jag förstått rätt: ledamöterna Juuso Häikiö och Veikko Vennamo.”

Lue lisää

Informationsteknologin som kapitalismens dödgrävare

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Paul Mason tror starkt på kapitalismens förmåga att mutera enligt behov enligt Kondratiev-cyklernas rytm, men denna gång hävdar han att mönstret bryts då informationsteknologin inför en dynamik som förändrar allting och ställer oss vid ett vägskäl; mot nätverk eller monopolism?

Lue lisää

”Alla skyller på min dotter” säger pappan till Palestinas unga frihetsikon

Kuva: Foto: Erik Larsson Arbetet-Global/IPS
Bassem Tamimi.

Tonåringen Ahed Tamimi blev känd över hela världen då det spreds en film på nätet där hon med sparkar och slag motar bort två israeliska soldater från familjens gårdsplan. Arbetet Global har träffat pappan till flickan som blivit en frihetsikon för palestinierna.

Lue lisää

Diskussion

Min färd i rörelsen del 7: Riksdagen

Kuva: ABL-arkiv
Jacob Söderman i riksdagen.

”Förstår du inte att de vill skyffla undan dig. Du ställs upp i Åboland bara för att samla röster. Ingen chans att du blir vald.”

Lue lisää