MENY

SDP vill stoppa skatteflykten – föreslår 23 konkreta åtgärder

Kuva: Foto: Pixabay

Skatterna till Finland. Det är grundtanken med Socialdemokraternas program för att motarbeta storföretags aggressiva skatteplanering och det skattebedrägeri som existerar i anslutning till internationell investeringsverksamhet.

 

SDP:s nya program har som målsättning att skatterna ska betalas i sin helhet och till rätt ställe, det vill säga där som resultatet har gjorts. I stället för ett slag i luften med tomma ord publicerar partiet ett program med 23 konkreta åtgärder och tidtabell för hur arbetet mot skatteflykt kunde förverkligas.

– Med dessa åtgärder skulle aggressiv skatteplanering bli olaglig och att dölja förmögenheter skulle bli omöjligt. Socialdemokraterna har jobbat konsekvent mot skatteflykt och skatteparadis sedan 1990-talet, säger Timo Harakka, riksdagsledamoten som är skatteansvarig i SDP:s riksdagsgrupp.

Förutom den uppenbara rättviseaspekten och den juridiska biten har skatteflykten en betydelsefull ekonomisk vikt. Storleksklassen handlar för Finlands del om förluster på tiotals miljoner euro i skatteintäkter.

– Med den här förnyelsen kunde man utveckla den offentliga servicen och den nordiska samhällsmodellen som bygger på jämlik utbildning, säger Harakka som är förfärad över nuvarande situation där till och med bolag som staten är majoritetsägare i har agerat på så sätt att staten inte fått alla skatteintäkter som den borde.

 

Mindre skatteflykt gynnar småföretag

Han lyfter vidare fram att ett stopp för skatteflykten skulle innebära att småföretagens konkurrensposition förbättras och tillväxten gynnas.

SDP:s program består av tre kategorier av åtgärder. SDP:s skatteexpert Lauri Finér bedömer att skatteintäkterna skulle öka med tiotals miljoner euro om programmet förverkligas.

– Vi skulle förtäta skattebasen genom att ta bort de kryphål i lagen som skatteplanerarna använder. Vidare skulle vi öka öppenheten, varpå det vore svårare att gömma förmögenheter. Till exempel kan förvaltningsregisterskatteflykt stoppas genom att säkra att myndigheterna får information om aktieavkastningarnas verkliga mottagare och vilka som drar fördel av dem, säger Finér.

Programmet omfattar också målsättningar som Finland borde föra fram inom EU och andra internationella samarbeten.

– Det handlar inte bara om Finland utan om världsekonomins rättvisa. Nuvarande regering har varit mycket passiv i frågan. Finland borde aktivt främja en gemensam företagsskattebas och minimiskattesats för företag på EU-nivå, säger Finér.

 

I en intervju i veckans nummer av Demokraatti, som publiceras idag, torsdag, vidareutvecklar både Harakka och Finér sina tankar i ämnet:

– Även marknadsliberaler borde godkänna att spelplanen borde vara jämn för så lokala företag och stora internationella koncerner. Om koncernernas skattefördel, som genom skatteplanering kan bli till och med 20 procent, tas bort, förbättras konkurrensen, säger Finér till Demokraatti.

– Nuvarande regering har inte visat någon stor samhällelig förståelse för att motarbeta skatteflykt utan har hörsammat intressebevakningen för enstaka företags fördelar på bekostnad av helheten, säger Harakka till Demokraatti.

 

Dags att skrida till handling

EU godkände sommaren 2016 ett skatteflyktsdirektiv som ska tillämpas även i Finland från och med någon gång under 2018.

– Jag undrar varför regeringen har skjutit upp direktivets beredning, säger Harakka och hänvisar till hur mycket mer som har gjorts i frågan i till exempel Sverige och Nederländerna.

– Direktivet borde förverkligas ambitiöst som i Sverige och detta förutsätter att det hinner behandlas omsorgsfullt i riksdagen.

Harakka köper inte regeringens hänvisning till konkurrenskraft som ett giltigt argument för en passiv inställning i motarbetandet av skatteflykt.

– Regeringen skulle ha anledning att informera om att förnyelserna skulle förbättra konkurrenskraften om man fick bukt med EU:s företagsskatteflykt.

SDP:s lista på åtgärder omfattar som sagt 23 punkter fördelade på tre kategorier, dessa är åtgärder mot aggressiv skatteplanering, åtgärder för att öka öppenheten och motarbeta skattebedrägeri och åtgärder för skattepolitik på EU-nivå och andra internationella sammanhang.

Första punkten i första kategorin är att man måste precisera skatteflyktsregleringen. I de fall där man riktar sig mot internationella företags skatteflyktssystem kan man ha en särskild skatteflyktsreglering. En sådan kunde ha Storbritanniens begränsning av vinsttransaktioner (diverted profit tax) som grund.

En annan punkt gäller en precisering av lagen om beskattningsförfarande.
Hela programmet hittas här (på finska): SDP:s program mot skatteflykt.

 

Diagram från programmet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timo Harakka. Foto: Siv Åstrand

Diskussion

Avgiftsfri utbildning på andra stadiet går hand i hand med förlängd läroplikt

Rebecca Åkers.

Medborgarinitiativet om avgiftsfritt andra stadie är en bra början och skapar en behövlig debatt, enligt Rebecca Åkers som fortsätter efterlysa en förlängd läroplikt.

Lue lisää

Diskussion

Arbeiderpartiets krisretorik fungerade inte – Högerblocket kvar vid makten

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Norska stortingsvalet blev som väntat jämnt och spännande. Arbeiderpartiet kom något närmare att ta makten igen trots det egna partiets tillbakagång, men inte tillräckligt nära.

Lue lisää

Viktor Kock vill fortsätta leda FSD – ”Jobbet är på hälft, vi kan bli bättre”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
– Vi måste satsa all energi på riksdagsvalet, säger Viktor Kock.

Att personligen drabbas av regeringens nedskärningar ger Viktor Kock blodad tand och politisk drivkraft. Avgiftsfri småbarnspedagogik är en av de aktuella hjärtefrågorna.

Lue lisää

MNESORD

Diskussion

Yrsa Stenius: Århundradets rättsskandal är en helt omvänd sådan

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
– Ingen tar i rättsskandalen i Sverige. Folk anar att det inte gått rätt till, men ingen vågar ta tag i det, säger Yrsa Stenius (i tiderna chefredaktör för Arbetarbladet), här med taxen Cesc Fabregas på sensommarbesök i Runebergs Borgå.

Att Sture Bergwall (”seriemördaren Thomas Quick”) dömdes för åtta mord är inte den egentliga skandalen. Det skandalösa är att han senare frikändes på grund av lögnaktig drevjournalistik, hävdar Yrsa Stenius och förhörsledaren Seppo Penttinen i ett gediget bokmanuskript som hittills fått svenska förlag att vrida sig av obehag.

Lue lisää

Diskussion

Folkets hus-rörelsen förändras – men lever kvar

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Helsingfors kandidat till en av Unesco officiellt skyddade kulturbyggnader: “Granitborgen”, numera officiellt kallad Kongressikeskus Paasitorni (Kongresscentret Paasitornet).

Folkets hus-rörelsen – ”arbetarnas andra hem” i Finland, Sverige och Norge – befinner sig i ett brytningsskede.

Lue lisää

MNESORD

Diskussion