Nyheter

Socialdemokraterna i Västra Nyland vill vänta på vårdreformen

Socialdemokraterna i Västra Nyland kräver att inga förändringar görs i verksamheten på Raseborgs sjukhus innan vård- och landskapsreformen är genomförd. I tiotals år har olika regeringar försökt få till stånd en vårdreform i Finland. När en sådan nu står för dörren vill HUS styrelse av någon orsak forcera beslutsfattandet, skriver man i ett pressmeddelande. 

ABL

 

I Nyland planeras en egen lösning gällande social- och hälsovården, där landskapet är tänkt att delas in i fem självstyrande områden. Det västnyländska så kallade sote-området skulle bestå av 10 kommuner, med Esbo som huvudort. Socialdemokraterna anser att det är landskapet själv, med demokratiskt valda representanter i spetsen som ska ta beslut om landskapets framtida vårdstruktur.

 

HUS-styrelsen har i fjol utsett en arbetsgrupp bestående av sakkunniga, för att utreda de olika alternativen för Raseborgs sjukhus och vilka konsekvenser de skulle få. Socialdemokraterna stöder utredningsgruppens arbete och förundrar sig över att utredningsgruppens rapport inte godtas av HUS styrelse, trots att styrelsen själv utsett sin expertgrupp.

 

”Till en demokrati hör att respektera människors åsiktsyttringar. Kan styrelsen för Finlands största sjukvårdsdistrikt förbise en hel regions åsikter?”

 

Utredningsgruppen, bestående av en stor mängd sakkunniga från områdets kommuner samt från HUS (inklusive representanter från HUS högsta ledning), har på HUS-styrelsens begäran utrett olika alternativ för Raseborgs sjukhus. Slutrapporten är tydlig: samjouren vid Raseborgs sjukhus bör bevaras. Socialdemokraterna anser att det är samhällsekonomiskt vettigt att till fullo utnyttja  sjukvårdsdistriktets hela operationskapacitet.

 

– HUS dras med operationsköer, som bra kunde kortas av på de olika sjukhusen i distriktet. Även detta tog utredningsgruppen ställning till i sin rapport och föreslog ett utökat samarbete mellan sjukhusen, konstaterar socialdemokraterna i sitt pressmeddelande.

 

– Utredningsgruppens enhälliga konklusion i slutrapporten var att det bästa alternativet är att samjouren vid Raseborgs sjukhus fortsätter, eftersom konsekvenserna skulle vara enorma om samjouren inte fanns kvar. Socialdemokraterna stöder detta resonemang.

 

De konstaterar även att HUS i sin egen strategi lovat säkerställa en jämlik serviceproduktion både regionalt och språkligt.

 

– Ifrågasättandet av sjukhusets samjour har på bred front engagerat invånarna i regionen. Agerandet från HUS styrelse upplevs orättvist. Till en demokrati hör att respektera människors åsiktsyttringar. Kan styrelsen för Finlands största sjukvårdsdistrikt förbise en hel regions åsikter?

 

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Mest lästa

Senast

Demokraatti

va. päätoimittaja: Rane Aunimo
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

Chefredaktör: Johan Kvarnström
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE